Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1NA1cn4z7FhQ

Nie nie jest takie złe, o nie!

Ilustracja przedstawiająca trzy takie same szare wieże. Każda posiada cztery okna, po dwa na dwóch piętrach, oraz stożkowate zwieńczenie dachu, a na nim trzy malutkie wieżyczki. Na szczytowych wieżyczkach wież, znajdujących się po prawej i lewej stronie ilustracji, zatknięte białe flagi z literami: „u”, „ó”, „ż”. Na środkowej wieży, na szczytowej wieżyczce, zatknięta biała flaga z literami: „h”, „ch”, „rz”. Ze środkowej, szarej wieży wychyla się przez okno kobieta o ciemnych włosach. W jej kierunku wspina się po linie niewielka postać, której biały koń stoi na zielonej połaci pagórka. Pomiędzy wieżami pagórki, a na nich rosnące małe krzaczki, na których zamiast kwiatów widnieją różne litery. Niebo jest spokojne, pogodne. Z góry spogląda na środkową wieżę, tylko częściowo widoczna, czerwona głowa smoka.
Paralaksa – ortogród
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Paralaksa – ortogród
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Nie to jedno z pierwszych słów, którego się uczymy… i bardzo często go używamy. Ale czy wiesz, jak je pisać z rzeczownikami, czasownikami i innymi wyrazami? Sprawdź się i zostań mistrzem przeczenia.

td1boMnVUb_00000008

Razem czy osobno?

Przyjrzyj się schematowi i uporządkuj swoją wiedzę.

RXG82Qw9ip5q71
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1UUB6J0Y3V7h11
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj określenia do ilustracji.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.
Ćwiczenie 1

Ułóż zdania z wyrazami: niejadalny, niewysoko, niebezpiecznie, niebotycznie, niespokojnie.

RypsGNLf9YB2O
(Uzupełnij).
td1boMnVUb_0000000I
R2Oj5LY9dWBQP
Ćwiczenie 2
Dopisz synonimy do podanych poniżej wyrazów
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 3
RJbYPu1dMYPab1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
td1boMnVUb_0000000O
Ćwiczenie 4
R5iVBGLKRyR6E1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
td1boMnVUb_0000000U
Ćwiczenie 5
RfgrnOiuUGcUp1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
td1boMnVUb_00000010
Ćwiczenie 6
R1O11BMU7kko51
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
td1boMnVUb_00000016
Ćwiczenie 7
R1Fvm9tBnzIVm1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R17sZup5lQWhE
Pisownia z cząstką „nie”
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 8

Korzystając z powyższej ilustracji, ułóż cztery zdania. Wykorzystaj przykłady zaprzeczeń przymiotników pisanych łącznie z „nie” i przysłówków nieodprzymiotnikowych pisanych z „nie” rozłącznie.

R157EaMuTwoRH
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 8

Korzystając z opisu powyższej ilustracji, ułóż cztery zdania. Wykorzystaj przykłady zaprzeczeń przymiotników pisanych łącznie z „nie” i przysłówków nieodprzymiotnikowych pisanych z „nie” rozłącznie.

R1QLc7CT6KTlN
(Uzupełnij).
R1EynOkcIqGcF
Ćwiczenie 9
sypać piaskiem w oczy Możliwe odpowiedzi: 1. wywyższać się ponad innych, 2. nie aprobować kogoś lub czegoś i dlatego odnosić się nieprzychylnie do danej osoby lub sytuacji, 3. udawać kogoś innego, niż się jest, 4. postępować tak, jak się chce, nie licząc się z innymi i narzucając im swoją wolę, 5. składać obietnice, których potem się nie dotrzymuje, 6. oszukiwać kogoś zadzierać nosa Możliwe odpowiedzi: 1. wywyższać się ponad innych, 2. nie aprobować kogoś lub czegoś i dlatego odnosić się nieprzychylnie do danej osoby lub sytuacji, 3. udawać kogoś innego, niż się jest, 4. postępować tak, jak się chce, nie licząc się z innymi i narzucając im swoją wolę, 5. składać obietnice, których potem się nie dotrzymuje, 6. oszukiwać kogoś rządzić się jak szara gęś Możliwe odpowiedzi: 1. wywyższać się ponad innych, 2. nie aprobować kogoś lub czegoś i dlatego odnosić się nieprzychylnie do danej osoby lub sytuacji, 3. udawać kogoś innego, niż się jest, 4. postępować tak, jak się chce, nie licząc się z innymi i narzucając im swoją wolę, 5. składać obietnice, których potem się nie dotrzymuje, 6. oszukiwać kogoś patrzeć krzywym okiem Możliwe odpowiedzi: 1. wywyższać się ponad innych, 2. nie aprobować kogoś lub czegoś i dlatego odnosić się nieprzychylnie do danej osoby lub sytuacji, 3. udawać kogoś innego, niż się jest, 4. postępować tak, jak się chce, nie licząc się z innymi i narzucając im swoją wolę, 5. składać obietnice, których potem się nie dotrzymuje, 6. oszukiwać kogoś rzucać słowa na wiatr Możliwe odpowiedzi: 1. wywyższać się ponad innych, 2. nie aprobować kogoś lub czegoś i dlatego odnosić się nieprzychylnie do danej osoby lub sytuacji, 3. udawać kogoś innego, niż się jest, 4. postępować tak, jak się chce, nie licząc się z innymi i narzucając im swoją wolę, 5. składać obietnice, których potem się nie dotrzymuje, 6. oszukiwać kogoś stroić się w cudze piórka Możliwe odpowiedzi: 1. wywyższać się ponad innych, 2. nie aprobować kogoś lub czegoś i dlatego odnosić się nieprzychylnie do danej osoby lub sytuacji, 3. udawać kogoś innego, niż się jest, 4. postępować tak, jak się chce, nie licząc się z innymi i narzucając im swoją wolę, 5. składać obietnice, których potem się nie dotrzymuje, 6. oszukiwać kogoś
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1e3ZJ50YXV0z
Ćwiczenie 10
Połącz przykłady wyrazów z cząstką „nie” z odpowiednimi objaśnieniami.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 10

Podaj przykłady wyrazów, w których cząstka „nie” jest zapisana łącznie z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami. Na ich podstawie określ, jakie pełni ona funkcje i jak zmienia znaczenie wyrazów.

RtPsUqUEFgG9H
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 11
R1AELXH1LsrrG1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.