RRyxnT0Y55VEj11
Na fotografii ukazany został czołg‑zabawka w barwach wojskowych, moro. Zabawka znajduje się na płaskiej, jasnobeżowej powierzchni i wypełnia niemal cały kadr. Czołg jest ukazany prawym bokiem ujętym lekko z ukosa tak, że widoczna jest jedna taśma z dziewięcioma kółkami, na której czołg jedzie. Jego lufa, wychodząca z górnej, ruchomej części, skierowana jest w prawą stronę. Tło jest rozmyte.
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 1

Wymień przykłady zabaw, które mogą być niebezpieczne. Uzasadnij swój wybór.

RJPWjhZpl5gNw
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Przeczytaj wiersz Ewy Lipskiej Takie czasy. Jaka sytuacja jest przedstawiona w wierszu? Odtwórzcie ją w parach.

R8MoM8SvR9p6i
(Uzupełnij).
Takie czasyEwa Lipska
Ewa Lipska Takie czasy

Idę podwórkiem. I nagle
Podbiega do mnie sześcioletni chłopczyk
W poziomkach policzków.
W ręce trzyma drewniany pistolet.
'Pif! Paf!' strzela w moim kierunku.
Potem chowa broń do kieszeni.
'Robota skończona' mówi i odchodzi.

Zawiadamiam rodzinę. Przyjaciół.
Dzwonię na milicjęmilicjamilicję i zgłaszam swoją śmierć.
Ale wszyscy rozkładają ręce:
'Takie to czasy' mówią.

unikatowy_nr_id_wpisu_01 Źródło: Ewa Lipska, Takie czasy, [w:] tejże, Utwory wybrane (1967-1986), Kraków 1986.
Ćwiczenie 1

Przedstaw historię opisaną w wierszu Ewy Lipskiej Takie czasy w formie trzech kadrów filmowych.

R1NZ3Alt3JK5f
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 1

Opisz w formie trzech zdań historię przedstawioną w wierszu Ewy Lipskiej.

RBVqiBG1FPPWL
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RCmsA8Q3xo8rY1
Zadanie interaktywne.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Opisz, jak wygląda chłopczyk z wiersza Ewy Lipskiej Takie czasy. Odczytaj znaczenie metafory 'w poziomkach policzków'.

R1cu3A8ISoomk
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij, o czym świadczy zachowanie sześciolatka w wierszu Ewy Lipskiej Takie czasy. Dlaczego tak się bawi?

Rg5HDq6qmjk9l
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Oceń postawę rodziców chłopca. Określ, czy interesują się oni tym, w co bawi się ich dziecko.

RTL1t52TYwcoN
. Rodzice. Argument. Kontrargument. (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij). (Uzupełnij).
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, na czym polega ironia w ostatniej strofie utworu Ewy Lipskiej Takie czasy.

R11rlkzI7298c
(Uzupełnij).
R1O6RqtIgTpdh
Ćwiczenie 7
Połącz związki wyrazowe z ich znaczeniem. zabijać czas Możliwe odpowiedzi: 1. Upływ czasu., 2. Coś z pewnością nastąpi, nawet jeśli trzeba na to dłużej poczekać., 3. Gdy jakaś czynność lub wydarzenie następuje za późno., 4. Być nowoczesnym., 5. Określenie zwykle używane dla wyrażenia negatywnej opinii i czyimś zachowaniu., 6. Wykonywanie jakiejś czynności z nudów, aby przyśpieszyć upływ czasu., 7. Czas, w którym następuje bardzo dużo pracy. rychło w czas Możliwe odpowiedzi: 1. Upływ czasu., 2. Coś z pewnością nastąpi, nawet jeśli trzeba na to dłużej poczekać., 3. Gdy jakaś czynność lub wydarzenie następuje za późno., 4. Być nowoczesnym., 5. Określenie zwykle używane dla wyrażenia negatywnej opinii i czyimś zachowaniu., 6. Wykonywanie jakiejś czynności z nudów, aby przyśpieszyć upływ czasu., 7. Czas, w którym następuje bardzo dużo pracy. takie czasy Możliwe odpowiedzi: 1. Upływ czasu., 2. Coś z pewnością nastąpi, nawet jeśli trzeba na to dłużej poczekać., 3. Gdy jakaś czynność lub wydarzenie następuje za późno., 4. Być nowoczesnym., 5. Określenie zwykle używane dla wyrażenia negatywnej opinii i czyimś zachowaniu., 6. Wykonywanie jakiejś czynności z nudów, aby przyśpieszyć upływ czasu., 7. Czas, w którym następuje bardzo dużo pracy. być kwestią czasu Możliwe odpowiedzi: 1. Upływ czasu., 2. Coś z pewnością nastąpi, nawet jeśli trzeba na to dłużej poczekać., 3. Gdy jakaś czynność lub wydarzenie następuje za późno., 4. Być nowoczesnym., 5. Określenie zwykle używane dla wyrażenia negatywnej opinii i czyimś zachowaniu., 6. Wykonywanie jakiejś czynności z nudów, aby przyśpieszyć upływ czasu., 7. Czas, w którym następuje bardzo dużo pracy. iść z duchem czasu Możliwe odpowiedzi: 1. Upływ czasu., 2. Coś z pewnością nastąpi, nawet jeśli trzeba na to dłużej poczekać., 3. Gdy jakaś czynność lub wydarzenie następuje za późno., 4. Być nowoczesnym., 5. Określenie zwykle używane dla wyrażenia negatywnej opinii i czyimś zachowaniu., 6. Wykonywanie jakiejś czynności z nudów, aby przyśpieszyć upływ czasu., 7. Czas, w którym następuje bardzo dużo pracy. gorący czas Możliwe odpowiedzi: 1. Upływ czasu., 2. Coś z pewnością nastąpi, nawet jeśli trzeba na to dłużej poczekać., 3. Gdy jakaś czynność lub wydarzenie następuje za późno., 4. Być nowoczesnym., 5. Określenie zwykle używane dla wyrażenia negatywnej opinii i czyimś zachowaniu., 6. Wykonywanie jakiejś czynności z nudów, aby przyśpieszyć upływ czasu., 7. Czas, w którym następuje bardzo dużo pracy. czas ucieka Możliwe odpowiedzi: 1. Upływ czasu., 2. Coś z pewnością nastąpi, nawet jeśli trzeba na to dłużej poczekać., 3. Gdy jakaś czynność lub wydarzenie następuje za późno., 4. Być nowoczesnym., 5. Określenie zwykle używane dla wyrażenia negatywnej opinii i czyimś zachowaniu., 6. Wykonywanie jakiejś czynności z nudów, aby przyśpieszyć upływ czasu., 7. Czas, w którym następuje bardzo dużo pracy.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R15mT1OU5S2lM
Ćwiczenie 8
Uzupełnij zdania poniższymi związkami wyrazowymi.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 9

Wyjaśnij, czego można dowiedzieć się z wiersza Ewy Lipskiej o tytułowych 'takich czasach'. Opisz je w kilku zdaniach.

uzupełnij treść
milicja