Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RDSMNatKp3SUq
Czarno‑białe zdjęcie przedstawia fragment twarzy ukazanej w przybliżeniu. Widoczny jest nos, usta, zęby, policzki. Twarz odwrócona jest w lewą stronę. Osoba na zdjęciu uśmiecha się.

Nosowa czy ustna?

Okładka
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Kiedy przy wymawianiu głoski powietrze z płuc wydostaje się tylko przez jamę ustną, powstają głoski ustne. Kiedy powietrze przepływa przez jamę ustną i nosową, powstają głoski nosowe.

W języku polskim jest sześć głosek nosowych: ą, ę, m, m’, n, ń.

Ćwiczenie 1

Zatkaj nos i spróbuj wymówić głoski: m, b, s, n, k, ń. Ustal, które spółgłoski trudniej było wymówić.

R1GWqxhQ6P4Rr
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 2
RRYh6QnAmBW6E1
Zadanie interaktywne polega na pogrupowaniu wyrazów, w których znajdują się głoski ustne i nosowe.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 3

Podaj nazwy własne zaczynające się na m, n i zanotuj je w tabeli.

R1BtJLFSEc865
Ćwiczenie interaktywne polega na wpisaniu słów do tabeli.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 4

Podaj nazwy pospolite zawierające głoski nosowe ą, ę i zanotuj je w tabeli.

RcP6j7P7euCn3
Ćwiczenie interaktywne polega na wpisaniu słów do tabeli.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 5
R120GLsE1KZSH1
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu nazwami młodych zwierząt zawierającymi głoskę nosową.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1UGnXeajK2o1
Źródło: a. nn., tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
Ćwiczenie 6
RUN8P8kfUM9mP1
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu formami osobowymi podanych bezokoliczników.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
RvCNkUwdWa7dn1
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu formami osobowymi podanych bezokoliczników.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RbGT1YoHnvTI1
Samogłoski nosowe
Źródło: a. nn., tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
RiMHK6knUwnlf
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne polega na wstawieniu w tekst właściwych form osobowych czasowników.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RNR1TIveEq9lb
Źródło: a. nn., tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
1
Ćwiczenie 9

Wypisz z poniższych ciągów wyrazowych słowa obcego pochodzenia z -om-, -on-, -em-, -en-.

  1. temperówkakomputercentymetrkomplementlontklombsenskoncert

  2. patentplombarentasondalegendaprezentelementkontopontonfundament

  3. centralakonferencjacementdentystapensjalamentstempelstonkaatrament

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10
R30FSROpamKvP11
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu krzyżówki wyrazami zaczynającymi się sylabą "kon-".
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R155faShuOVgn
Źródło: a. nn., tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
Ćwiczenie 11
RNysh1q4OUG6I
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu poprawnie zapisanymi wyrazami.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.