Notacja muzyczna - klucz wiolinowy

Zapoznanie uczniów z pojęciem klucza muzycznego. Wskazanie funkcji klucza wiolinowego i jego zastosowania w utworach muzycznych. Wyjaśnienie pojęć: notacja muzyczna, pięciolinia, klucz basowy. Zapoznanie uczniów z piosenką Zaczarowany klucz. Omówienie tematyki utworu i jego nastroju. Wykonanie piosenki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

1. Wyjaśnić pojęcie klucza muzycznego, notacji muzycznej, pięciolinii.

 1. Omówić elementy notacji muzycznej.

 2. Zapisać w zeszycie nutowym klucz wiolinowy i wyjaśnić jego funkcję w utworze muzycznym.

 3. Omówić położenie dźwięków na pięciolinii i zastosowanie kresek taktowych.

 4. Zaśpiewać piosenkę „Zaczarowany klucz” i akompaniować sobie na instrumentach melodycznych i perkusyjnych.

 5. Omówić nastrój piosenki „Zaczarowany klucz” i jej tematykę.

Metoda pracy

Metoda opisu z elementami pogadanki. Forma ćwiczeniowa – zadania na tablicy i w zeszycie nutowym.

  1. Elżbieta Korowajczyk, Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4 – 6.

  2. Pianino

  3. Zeszyt w pięciolinię

  4. Melodyczne instrumenty muzyczne – cymbałki, flety.

  5. Rytmiczne instrumenty muzyczne – kastaniety, grzechotki, marakasy, tamburyna.

  6. Karta pracy ucznia.

1. Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe.

2. Sprawdzenie zadania domowego.

3. Powtórzenie piosenki poznanej na ostatniej lekcji.

4. Podanie tematu lekcji.

(10 min)

Faza realizacyjna

1. Zapoznanie uczniów z pojęciem notacji muzycznej. Metodą opisu, omówienie budowy utworu muzycznego i jego cech charakterystycznych. Omówienie zapisu nutowego piosenki „Zaczarowany klucz”. Wskazanie w jej zapisie nutowym takich elementów jak pięciolinia, nuty, klucz wiolinowy, kreski taktowe.

2. Metodą pogadanki, wskazanie różnych rodzajów kluczy używanych w życiu codziennym oraz omówienie ich funkcji. Wskazanie na przykład na klucze do drzwi, samochodów, sejfów. Nawiązanie w pogadance do roli klucza muzycznego i jego funkcji. Zapisanie klucza wiolinowego na tablicy i poprowadzenie ćwiczeń z pisowni klucza wiolinowego w zeszycie nutowym.

3. Omówienie budowy pięciolinii i rołożenia na niej nut. Wskazanie umiejscowienia nut na polach i liniach. Wskazanie kierunku wznoszącego i opadającego nut. Omówienie kierunku, w którym melodia będzie się wznosić i opadać.

 • Notatka:

Nuty to muzyczny alfabet. Zapisuje się je na specjalnych liniach, zwanych pięciolinią. Nuty umieszcza się albo na polach, albo na linii w pięciolinii. Jeżeli kończy nam się pięciolinia - dodajemy kreski, tworząc kolejną pięciolinię. I tak możemy mówić o liniach i dźwiękach położonych na liniach dodanych dolnych lub dodanych górnych.

Klucz muzyczny – zawsze rozpoczyna utwór. Dzięki niemu możemy ustalić wysokości wszystkich dźwięków na pięciolinii. Mamy różne rodzaje kluczy: wiolinowe i basowe. Położenie klucza wiolinowego, a dokładnie umiejscowienie jego kropki na drugiej linii, mówi nam o położeniu i umiejscowieniu dźwięku sol (g). W związku z tym możemy policzyć kolejne wysokości dźwięku, znając dźwięki gamy C – dur.

4. Zapoznanie uczniów z melodią i tematyką piosenki „Zaczarowany klucz”. Przeczytanie na głos tekstu piosenki i omówienie (drogą pogadanki) o czym utwór opowiada.

(25 min)

Faza podsumowująca

Wspólne zaśpiewanie i wykonanie na instrumentach melodycznych i rytmicznych piosenki, „Zaczarowany klucz”.

(10 min)

  1. Elżbieta Korowajczyk, Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4‑6.

Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji Notacja muzyczna. Klucz wiolinowy.

Zadanie domowe

Napisz w domu w zeszycie nutowym dwie linijki kluczy wiolinowych.

R777xGYFAjlc5

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 38.50 KB w języku polskim