Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Nowa odsłona malarstwa: impresjonizm, neoimpresjonizm i postimpresjonizm

Zakres

IV etap edukacyjny

Przedmiot

Historia sztuki

Wymagania szczegółowe:

(1.6) identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i układy przestrzenne dzieł architektury najbardziej charakterystycznych dla danego stylu i kręgu kulturowego)

Temat lekcji:

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna pojęcia impresjonizm, neoimpresjonizm, postimpresjonizm,

 • wymienia techniki malarskie: dywizjonizm i pointylizm,

 • wie, co to jest cloisonizm i syntetyzm,

 • zna tytuły przełomowych dzieł.

umiejętności – uczeń:

 • wyjaśnia zjawiska w sztuce II poł. XX wieku,

 • omawia przełomowe dzieła,

 • wskazuje na nowatorstwo malarstwa II poł XIX wieku,

 • potrafi przyporządkować dzieło do jego autora.

postawy:

 • kształtowanie szacunku dla dorobku artystycznego,

 • wdrażanie do odbierania zjawisk występujących w sztuce nowoczesnej.

Metody pracy:

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne,

ilustracja „Śniadania na trawie” Edouarda Maneta w wersji do wyświetlenia;

w tym zasoby multimedialne:

prezentacja multimedialna przedstawiająca główne szkoły artystyczne w malarstwie.

interaktywne narzędzie do łączenia fragmentu dzieła malarskiego o wyrazistych cechach stylowych (np. wykonanego techniką pointylizmu, dywizjonizmu) z jego autorem lub nazwą kierunku.

Przebieg lekcji

faza wprowadzająca:

(5 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Nauczyciel wyświetla obraz „Śniadania na trawie” Edouarda Maneta. Informuje, że został wystawiony w 1863 roku w Salonie Odrzuconych i wywołał skandal. Nawiązuje do inspiracji układu postaci ze sztychu Marcantonio Raimondi, wykonanego na podstawie zaginionego dzieła Rafaela Santi Sąd Parysa oraz do zapożyczenia pomysłu ukazania ubranych mężczyzn w towarzystwie nagich kobiet z obrazu Koncert wiejski Tycjana; Przedstawia malarza jako ojca impresjonizmu.

faza realizacyjna:

 1. min.)

 1. Uczniowie otrzymują karty pracy, które będą uzupełniać podczas prezentacji.

 2. Nauczyciel wyświetla prezentację multimedialną przedstawiającą obrazy impresjonistów, neoimpresjonistów i postimpresjonistów.

 3. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie impresjonizmu. Zapisuje datę 1874, informując o pierwszej wystawie impresjonizmu i o powstaniu nazwy. Wskazuje cechy techniki na podstawie wyświetlanych dzieł.

 4. Nauczyciel prezentuje neoimpresjonizm, wyjaśnia, na czym polega technika pointylizmu, omawia pojawiąjące się dzieła.

 5. Podczas wyświetlania dzieł postimpresjonistycznych nauczyciel krótko wskazuje na cechy każdego z malarzy, przedstawia krótko fakty z życia Vincenta van Gogha. Przy Paulu Gauguinie wyjaśnia pojęcia cloisonizmu i syntetyzmu, wskazując ich cechy w obrazach.

faza podsumowująca:

(8 min.)

 1. Nauczyciel wyświetla interaktywne narzędzie do łączenia fragmentu dzieła malarskiego o wyrazistych cechach stylowych. Uczniowie na podstawie fragmentów dzieł wskazują kierunek i technikę.

 2. Praca domowa: Wybierz z dostępnych źródeł i wypisz obrazy impresjonistów i sporządź ich listę uwzględniając podział tematyczny: malarstwo pejzażowe z naturą, malarstwo pejzażowe architektoniczne, malarstwo figuralne (postacie we wnętrzu), malarstwo pejzażowe (postacie w naturze)

Karta pracy do lekcji

Nowa odsłona malarstwa: impresjonizm, neoimpresjonizm i postimpresjonizm

Impresjonizm

definicja dywizjonizmu

Tytuł dzieła

Autor

cechy

Śniadanie na trawie

Edouard Manet

Impresja, Wchód słońca

Claude Monet

Katedra w Rouen

Nenufary

Huśtawka

Auguste Renoir

Śniadanie wioślarzy

Neoimpresjonizm

definicja pointylizmu

Tytuł dzieła

Autor

cechy

Kąpiel w Asnieres

Georges Seurat

La Grande Jatte (Niedziela na wyspie),

Port w Marsylii

Paul Signac

Postimpresjonizm

definicja cloisonizmu

definicja syntetyzmu

Tytuł dzieła

Autor

cechy

Autoportret z zabandażowanym uchem

Vincent van Gogh

Żółty Chrystus

Kruki i łany zboża

Wizja po kazaniu (Walka Jakuba z aniołem)

Paul Gauguin

Kobieta trzymająca owoc

Góra Świętej Wiktorii

Paul Cézanne

Wielkie kąpiące się

RTkg0Eka1W6sm

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 126.00 KB w języku polskim
RXkUbz0Uma9gg

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 53.83 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida