R1112XWTeYgVP

Nowe e‑materiały do kształcenia ogólnego

Informujemy, że udostępnione zostały kolejne e‑materiały do kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, zgodne z obowiązującą podstawą programową z 2018 r. Opracowują je beneficjenci konkursowi wybrani w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

E‑materiały z języka polskiego, filozofii, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki zawierają atrakcyjne multimedia – filmy edukacyjne, animacje i prezentacje 3D, gry edukacyjne, wirtualne laboratoria, mapy myśli, audiobooki oraz zestawy ćwiczeń interaktywnych. Uczniowie mogą je wykorzystać podczas samodzielnej pracy w domu lub na lekcji pod kierunkiem nauczyciela.

Nowe e‑materiały są dostępne pod kaflem Kształcenie ogólne - Szkoła ponadpodstawowa/ ponadgimnazjalna.

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania.