Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RNfl9k0VwgxWE
Na ilustracji mężczyzna przy biurku. Zamyślony nad pisaniem. Głowę wspiera na prawej ręce, w której trzyma gęsie pióro. Na biurku i wokół niego pełno książek, map. Za mężczyzną półka z książkami, a na podłodze widoczny fragment globusa. Z prawej widoczne krzesło na którym są także książki. Na biurku obrus, na nim wsparta duża księga. Mężczyzna siedzi na ozdobnym krześle.

Nowy człowiek

Niccolo Machiavelli przy pracy wg włoskiego obrazu z XIX w.
Źródło: Stefano Ussi, 1894, Galeria Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Rzymie, domena publiczna.

Wprowadzenie

KarzełPär Lagerkvist
Pär Lagerkvist Karzeł

Renesansowy dwór w Italii. Dworski karzeł podgląda nowego gościa księcia, starszego mężczyznę o imieniu Bernardo.

Jest niewiarygodnie ciekawy. (…) Potrafi też godzinami obserwować lot ptaków, jak gdyby to też było czymś niezwykłym. Nawet głowy morderców i złodziei, wbite na haki przed bramą zamkową i tak stare, że nikt ich już nie darzy ani jednym spojrzeniem, może długo oglądać jak przedziwne zagadki i szkicować srebrnym rysikiem. A gdy kilka dni temu na placu przed zamkiem powieszono Franceska, był przy tym i przyglądał się egzekucji, stojąc na samym przodzie, pośród dziatwy, aby dobrze wszystko widzieć. A nocami patrzy w gwiazdy. (…) Chodzą dziwne słuchy, że skłonił księcia, aby oddał mu zwłoki Franceska, chce je pokrajać, by zobaczyć, jak człowiek wygląda w środku. To nie może być prawda. (…)

Nigdy nie widziałem czegoś tak wstrętnego, nie, nigdy nawet nie umiałbym sobie wyobrazić czegoś tak obrzydliwego jak wnętrzności ludzkie. A on stał pochylony nad nimi i studiował je z napiętą ciekawością, i właśnie wykrawał coś ostrożnie z okolicy serca malusieńkim nożykiem. Był tym tak pochłonięty, że nawet nie zauważył, iż wszedłem do komnaty. Zdawało się, że nie istnieje dla niego nic prócz tego obrzydlistwa, którym się zajmował. W końcu jednak podniósł głowę i spojrzał na mnie z szczęśliwym błyskiem w oczach. Twarz jego była pełna uniesienia, jak gdyby przeżywał uroczysty moment.

BIB_001 Źródło: Pär Lagerkvist, Karzeł, tłum. Zygmunt Łanowski, 1993.
Polecenie 1

To fragment słynnej powieści laureata literackiej nagrody Nobla, Pära Lagerkvista [czyt.: para logierkwista], pt. 'Karzeł'.

 • Określ, kto może kryć się pod postacią Bernarda?

 • Napisz, czy w XV wieku sekcje zwłok były dozwolone.

R1751apeQLYuL
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kiedy to było?

RG8GTGuxyjBay
Oś czasu – nowy człowiek.
1498 spalenie we Florencji Savonaroli , 1504 Michał Anioł rzeźbi „Dawida” , 1532 pierwsze wydanie „Księcia” Macchiaveliego, wydanie pierwszego tomu „Garganutui i Pantagruela” F. Rabelais'go , 1541 Michał Anioł kończy „Sąd Ostateczny” w Kaplicy Sykstyńskiej , 1546 wschodnia, renesansowa fasada Luwru , 1565 ratusz w Antwerpii , 1566 wydanie „Dworzanina polskiego” Łukasza Górnickiego , 1588 El Greco namalował „Pogrzeb hrabiego Orgaza” , 1590 zostaje ukończona kopuła Bazyliki św. Piotra w Rzymie
Oś czasu – nowy człowiek
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1
RBeITFYIUblZ11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Jak sądzisz, dzięki przedstawicielom jakich stanów społecznych mogły być realizowane propagowane w średniowieczu wzorce? Określ, dla których stanów społecznych nie wypracowano w średniowieczu 'dobrych' wzorców osobowych.

REyUnOHPV0G18
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tccISPfLQK_0000000T

Nowe wzorce osobowe

Społeczeństwo miast włoskich w XIV i XV w. wzbogaciło się na tyle, że dysponowało środkami finansowymi umożliwiającymi przeznaczenie części dochodów na luksusowe dobra i zaspokajanie tzw. wyższych potrzeb, niezwiązanych z poczuciem bezpieczeństwa materialnego (jedzenie, spanie, ubranie) czy duchowego (zbawienie, wiara, modlitwa). W tych warunkach ukształtował się nowy wzorzec człowieka, jednostki dążącej do poznania siebie i otaczającego świata, wyróżniającego się z otoczenia dzięki własnemu lub tworzonemu pięknu czy mądrości. Ten nowy wzorzec nie był realizowany ani kosztem, ani w opozycji do dawnych wzorców osobowych. Wzbogaceni mieszczanie - wielcy patrycjusze chcieli być wzorowymi rycerzami i dostąpić zbawienia. Te dwie ścieżki biegły obok siebie.

Rlqi6jCTJ9H9w
Cudowne uzdrowienie córki BenvegnudoSan Polo
Źródło: Giovanni di Niccolò Mansueti, tempera na płótnie, Gallerie dell'Accademia w Wenecji, domena publiczna.
tccISPfLQK_00000012

Sprzeciw wobec nowych ideałów

Nie obyło się bez konfliktów. Kościół początkowo z niepokojem obserwował fascynację pogańskim antykiem z jego wielobóstwem i zapatrzeniem w jednostkę ludzką. Szybko jednak przekonano się, że nie stanowi to zagrożenia dla chrześcijaństwa i wiary, więc hierarchowie kościelni stali się gorącymi zwolennikami poszukiwań 'starożytności'. Z drugiej strony u części duchowieństwa narastało krytycznie nastawienie do nadmiernych bogactw i ich nadużywania, co rodziło nowe ruchy monastyczne (zakonne). Powstawały zakony związane z miastami, ale jednocześnie żebracze, opierające się na datkach i religijności mieszczan (np. franciszkanie), jak również ruchy zwalczające zbytek i bezbożne odejście od ascezy. Do najsłynniejszych tego typu wystąpień doszło w najbardziej 'renesansowym' z miast włoskich - Florencji. Wiązały się one z działalnością mnicha Girolamo SavonarolitccISPfLQK_000tp001Girolamo Savonaroli [czyt.: dżirolamo sawonarola], który wzywał (i to z powodzeniem) do wyrzeczenia się bogactw, a nawet niszczenia zdrożnych oznak luksusu (dzieł sztuki, obrazów o treści niechrześcijańskiej itd.).

R1JiIWvJOeXFA
Jeden z bardziej znanych portretów autorstwa Rafaela namalowany w latach 1518‑1519 r. Papież siedzi otoczony kardynałami, a jednocześnie krewnymi: Giulio de Medici Luigi de Rossi . Obraz przechowywany jest w galerii Uffizi we Florencji, założonej przez ród Medyceuszy (Medici). Leon X zasłynął jako mecenas artystyczny. Zatrudniał Michała Anioła, Rafaela Santi czy Donato Bramantego m.in. przy wznowionych pracach nad wznoszeniem nowej bazyliki św. Piotra w Rzymie. Za czasów Leona X doszło do wystąpienia Lutra i nastąpił rozłam w zachodnioeuropejskim Kościele
Źródło: Raphael, Papież Leon X, 1518, malunek tablicowy, Uffizi Gallery, domena publiczna.
Polecenie 3

Nominowanie swoich krewnych na stanowiska publiczne nazywamy nepotyzmem. Określenie to pochodzi od słowa 'nepos', co po łacinie znaczy 'wnuk' lub 'bratanek'.

Przyjrzyj się portretowi papieża. Wyjaśnij, dlaczego został namalowany z rodziną oraz jakie wnioski można z tego wyciągnąć.

RbUcg53NpRXc9
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 3

Poszukaj w dostępnych Ci źródłach, dlaczego Leon X został posądzony o nepotyzm.

RIe5McDky8C0e
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1Fi03qL587Kw
Savonarola głoszący kazanie przeciwko rozrzutności
Źródło: Ludwig von Langenmantel, 1879, domena publiczna.
Polecenie 4

Na podstawie sceny przedstawionej na obrazie uzasadnij stwierdzenie,
iż kazania Savonaroli. wywoływały duże zainteresowanie ówczesnego społeczeństwa.

R1OQZoyo4BrK4
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 4

Wyjaśnij, kto to jest kaznodzieja.

R1TAcicsVNECg
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 5

Nazwij elementy, które leżą u stóp mnicha.

RJHSDuUzK6ToC
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 5

Wyjaśnij, czym są dobra doczesne.

R1R8auSWobEMs
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 6

Określ stosunek grupy osób, stojących na obrazie pod kolumną, do kazań głoszonych przez mnicha.

RArMrXXaTrYBJ
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 6

Wyjaśnij, jakie poglądy głosił Girolamo Savonarola.

R12NytRgoqkkS
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
tccISPfLQK_000tp001
tccISPfLQK_00000023

Renesansowa religijność

Jakie typy osobowości preferowano zatem w renesansie?

Z pewnością ciągle były żywe dawne ideały, choć uległy znaczącym przeobrażeniom. Inne były formy wyrażania głębokiej jak dawniej wiary. Pojawiła się potrzeba upiększania miejsca kultu, traktowana jako przejaw głębokiej religijności. Fundacje na rzecz Kościoła były jakby publicznym wyznaniem wiary. Jednocześnie zabiegano o to, by wszyscy znali i podziwiali religijność fundatorów. Miało to wielki wpływ na rozwój sztuki sakralnej: rozbudowywano kościoły, fundowano nowe kaplice, wnętrza dekorowano wspaniałymi dziełami malarskimi i rzeźbiarskimi, dobudowywano potężne kopuły i zdobiono fasady świątyń.

Z drugiej strony miejsce dawnego ideału ascety zajął teraz religijny reformator, osoba głęboko wierząca, poszukująca zgodności między zasadami wiary a prawdą objawioną w Piśmie Świętym. Byli to często ludzie o charyzmatycznej osobowości, porywający tłumy, potrafiący zarażać swoją spontanicznością i żarliwością religijną. We Włoszech taką rolę odegrały we wczesnej fazie renesansu franciszkańskie formacje zakonne (franciszkanie, klaryski, bernardyni) oraz dominikanie. W krajach na północ od Alp
- ruch luterański i wszystkie wywodzące się od niego odłamy religijne.

R7bjdk8Znuvi5
Santa Maria del Fiore, Florencja – freski we wnętrzu kopuły w katedrze. Freski powstały ponad 130 lat po poświęceniu wzniesionej wówczas największej kopuły. Ich malowanie rozpoczął Giorgio Vasari, uznawany za ojca historii sztuki, który nie zdążył ukończyć tego zadania. W najwyższej strefie widzimy proroków, później ludzi zbawionych, w dolnych rzędach przedstawiono potępionych
Źródło: Wikimedia Commons, MatthiasKabel, licencja: CC BY-SA 3.0.
RAuXQUV1Z42UG
Nagrobek Wawrzyńca II Medyceusza w tzw. Starej Zakrystii kościoła św. Wawrzyńca we Florencji (1526‑1534)
Źródło: Michał Anioł, 1519, domena publiczna.
RbeEU5eJ8YS8i
Fasada kościoła Santa Maria Novella we Florencji. Fasada średniowiecznego kościoła przyklasztornego dominikanów zaprojektowana została przez znanego teoretyka architektury renesansowej L. B. Albertiego i wykonana w latach 1456‑1470. Zwróć uwagę na połączenie elementów gotyckich w postaci kilku zwieńczeń ostrołukowych z dominującymi łukami półkolistymi nawiązującymi do tradycji rzymskich łuków triumfalnych. Ważnym elementem było zastosowanie spływów wolutowych - wykończeń dachu w kształcie ślimacznicy stanowiących zamknięcie połaci dachowej między wyższą nawą główną a niższymi nawami bocznymi. Stanie się to stałym elementem późniejszych fasad renesansowych, a przede wszystkim barokowych
Źródło: Wikimedia Commons, Maksim, licencja: CC BY-SA 3.0.
tccISPfLQK_0000002Q

Rycerz ciągle obecny, choć inaczej

Dawny ideał rycerza również uległ zmianom pod wpływem nowej rzeczywistości. Pojawiły się wzorce:

 • rycerza – władcy,

 • rycerza – ziemianina,

 • rycerza – odkrywcy,

 • rycerza – żołnierza, obrońcy prawdziwej wiary,

 • rycerza - dworzanina.

W poszczególnych krajach europejskich te ideały miewały swoje lokalne, specyficzne odmiany. Tym, co je łączyło, było powiązanie ich z uprzywilejowanymi politycznie,
ale najczęściej również ekonomicznie, stanami rządzącymi. Powstawały traktaty głęboko oddziałujące na upowszechnienie tych ideałów.

R1CJ0YFdtcILX
Młody rycerz na tle pejzażu
Źródło: Vittore Carpaccio, 1510, olej na płótnie, Muzeum Thyssen-Bornemisza, domena publiczna.
tccISPfLQK_0000002Z

Ideał władcy i społeczeństwa

Niccolo Machiavelli [czyt.: nikolo makiawelli] (1469‑1527) w dziele 'Książę'
(Il Principe; 1532) ukazał władcę, który odrzuca krępującą go w działaniu moralność w imię nadrzędnej zasady - racji stanu. Podobnie inny teoretyk władzy - Francuz
 Jean BodintccISPfLQK_000tp002Jean Bodin [czyt.: żą buda] (1530‑1596) postawił władcę i jego poczynania ponad poddanych, którzy nie powinni sprzeciwiać się jego woli. Nawet jeśli ta byłaby niezgodna z prawami boskimi. Mogli jedynie biernie uchylać się od jej wykonania.
Owa swoista sakralizacja władzy, która działała nieco jak opatrzność boska, stała się w przyszłości podstawą budowy monarchii absolutnych.

Sprawiedliwości można było szukać w wierze w Boga i życie pozagrobowe lub w rzeczywistości wyimaginowanej, nierealnej, jaką proponowali liczni renesansowi myśliciele - przykładowo Thomas MorustccISPfLQK_000tp003Thomas Morus (1478‑1535) w swojej 'Utopii'. Stworzył on obraz żyjącego na odległej wyspie idealnego i sprawiedliwego społeczeństwa, wolnego od uciążliwości, jakie były udziałem ówczesnych ludzi. Podobnie było w dziełach Tommasa CampanellitccISPfLQK_000tp004Tommasa Campanelli [czyt.: tomazo kampanella] (1568‑1639); najsłynniejsze jego dzieło to 'Miasto Słońca' 1602) czy François RabelaistccISPfLQK_000tp005François Rabelais [czyt.: fransuła rabelie]
(1483–1559), autora 'Gargantui i Pantagruela'.

RTiuyVVyq0yxW1
Karta tytułowa najważniejszego dzieła „Sześć Ksiąg o Republice” z 1576 r.
Źródło: Jean Bodin, 1576, domena publiczna.
RNfl9k0VwgxWE
Niccolo Machiavelli przy pracy wg włoskiego obrazu z XIX w.
Źródło: Stefano Ussi, 1894, Galeria Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Rzymie, domena publiczna.
RnGaVCtaMzhv0
Tomas Morus
Źródło: Hans Holbein Młodszy, Tomas Morus, 1527, olej na drewnie, Frick Collection, Nowy Jork, domena publiczna.
RiJbEZGZCiTYE
François Rabelais
Źródło: a. nn., François Rabelais, olej na płótnie, Château de Versailles, domena publiczna.
RXKjjoiU2DA4p
Gargantua i Pantagruel – ilustracja do książki
Źródło: Gustave Doré, 1873, domena publiczna.
Polecenie 7

Opisz, na czym polegała nowa renesansowa religijność.

R17Knd5GjizcJ
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., domena publiczna.
Polecenie 8

Określ, do jakich wzorców osobowych średniowiecza nawiązywali 'kondotierzy' (dowódcy najemnych oddziałów wojskowych) we Włoszech (jeden z nich widoczny na poniższym zdjęciu).

RAZqdHNYcfmoX
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R8LegUaddqRY7
Portret kondotiera
Źródło: Artemisia Gentileschi, 1622, olej na płótnie, Palazzo d'Accursio, domena publiczna.
Polecenie 8

Napisz, kim byli 'kondotierzy'.

RbHNwjkg2PuUP
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 9

Wyjaśnij, jakie nowe poglądy dotyczące zasad sprawowania władzy pojawiły się w okresie renesansu oraz w jakich pracach zostały zawarte.

R1TaKaHoJmIop
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tccISPfLQK_000tp002
tccISPfLQK_000tp005
tccISPfLQK_000tp004
tccISPfLQK_000tp003
tccISPfLQK_0000004R

Rycerz – dworzanin

Początków dworskiej grzeczności należy szukać już w średniowieczu, gdy dwory władców traciły charakter wędrowny i coraz częściej wiązały się z jedną siedzibą. W renesansowych miastach‑państwach włoskich istotną rolę odgrywał mecenat, dzięki któremu rosła ich reprezentacyjność i prestiż. Odbiorcą tego przepychu był przede wszystkim dwór. Lud obserwował życie władców jedynie sporadycznie, podczas uroczystości publicznych - wjazdów, koronacji, zaślubin. Opis życia dworskiego i idealnego dworzanina pozostawił nam Baldassare CastiglionetccISPfLQK_000tp006Baldassare Castiglione
[czyt.: Baltasare Kastilione] (1478‑1529) w dziele 'Dworzanin' ('Cortegiano” wyd. 1528), które doczekało się przekładów na wiele języków europejskich. Jego polską parafrazę (swobodną przeróbkę) pod tytułem 'Dworzanin polski' napisał Łukasz GórnickitccISPfLQK_000tp007Łukasz Górnicki (1527‑1603) w roku 1566.

Ru9ZEk5BIwibC
Castiglione
Źródło: Rafael Santi, 1514, olej na płótnie, Muzeum Luwr, domena publiczna.
Ćwiczenie 2
RVdg4efIYuIe71
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tccISPfLQK_000tp006
tccISPfLQK_000tp007
tccISPfLQK_00000058

Renesansowe ścieżki kariery

Kręgi renesansowych dworów florenckich stały się kuźnią nowych wzorców osobowych odbiegających od tradycji feudalno‑średniowiecznych. Uczony, humanista, koneser sztuki, pisarz, artysta - wszystkie te role społeczne ukształtowały się w miastach włoskich, a przejęte zostały przez całą Europę. Nie wiązały się z tradycjami rycerskimi i kościelnymi, pokazywały krąg ludzi świeckich, mieszczan, którzy często szlachectwo otrzymywali w uznaniu zasług. Tak stało się też ze wspomnianym Łukaszem Górnickim, który otrzymał od króla Zygmunta Augusta szlachectwo. Pojawiła się zatem zupełnie nowa możliwość awansu społecznego poprzez samorealizację i własne osiągnięcia. Taka możliwość kariery otwierała się głównie przed mieszczanami i to oni najczęściej z niej korzystali. Większość architektów i malarzy włoskiego odrodzenia zdobyła uznanie, szacunek, a przede wszystkim sławę właśnie dzięki upowszechnieniu się nowych wzorców osobowych w renesansowej Europie.

R1eD6HbEz6fsK
Herb Ogończyk
Źródło: Tadeusz Gajl, Herb Ogończyk, Herbarz polski: od średniowiecza do XX wieku, licencja: CC BY-SA 3.0.
Insignia seu Clenodia Regis et Regni Poloniae. Z kodeksu kórnickiegoJan Długosz
Jan Długosz Insignia seu Clenodia Regis et Regni Poloniae. Z kodeksu kórnickiego

Powała (Ogonowyc) (...) Ród morawski wyszły z domu Odrowążów, w nim mężowie uprzejmi, skłonni do pijatyki

Zygmunt August z Bożej łaski król Polski etc. oznajmiamy etc., że został nam okazany dokument wielmożnego niegdyś Mikołaja Myszkowskiego z Mirowa kasztelana wojnickiego i starosty księstw oświęcimskiego i Zatorskiego oraz międzyrzeckiego, przez szlachetnego Łukasza Górnickiego herbu Ogończyk, kustosza naszej biblioteki; dokument ten zaświadcza, że pewni szlachcice posesjonaci stawili się przed rzeczonym wielmożnym kasztelanem wojnickim i oświadczyli prawnie, w formie najpełniejszej, iż wspomniany szlachetny Łukasz Górnicki (który wówczas w szlachectwie był naganiony przez niejakiego szlachetnego Łukasza Oleśnickiego) jest z urodzenia prawym i niewątpliwie szlachcicem... My, widząc dokument tego świadectwa prawnie sporządzony i starannie zbadawszy go, uznaliśmy i niniejszym listem uznajemy i oświadczany, że wspomniany szlachetny Łukasz Górnicki jest prawdziwym i niewątpliwym szlachcicem, i równym każdemu szlachcicowi w naszym królestwie i w każdym miejscu, tedy zdolnym i godnym przyjmowania wszystkich zaszczytów w królestwie i posiadłościach naszych... Dla większej wiary i na oczywiste świadectwo niniejszy dokument ręką naszą podpisaliśmy i pieczęć naszą przywiesić przy nim rozkazaliśmy. Dan w Wilnie, szóstego maja Roku Pańskiego 1561.

oblatytccISPfLQK_000tp008oblaty w aktach ziemskich krakowskich wpisanej d. 2 czerwca 1561 r. t. 37. p. 862

BIB_002 Źródło: Jan Długosz, Insignia seu Clenodia Regis et Regni Poloniae. Z kodeksu kórnickiego, tłum. Marciniak, Poznań 1885, s. 25.
tccISPfLQK_000tp008
tccISPfLQK_000tp009
tccISPfLQK_0000005R

Mecenat panujących

Wielkie rody rządzące we Włoszech (nie zawsze były to rody panujące, przykładowo Medyceusze stali na czele florenckiej republiki miejskiej, którą dopiero w XVI w. przekształcili w monarchię) budowały swój prestiż przez sztukę. Podobnie jak niegdyś miasta, teraz poszczególni władcy prześcigali się w mecenacie. Sprowadzano najwybitniejszych poetów, pisarzy, myślicieli i uczonych. Zamawiano okazałe cykle malarskie, rzeźby, fundowano wspaniale pałace i kaplice rodzinne, które miały podtrzymywać mit wielkości rodu. Płynące szerokim strumieniem pieniądze umożliwiły niebywały wprost wysyp dzieł wielkich artystów, które do dzisiaj pozostają wzorcami harmonii i piękna.

RKuyuZOP6ToUS
Juliusz II (właśc. Giuliano della Rovere; ur. 5 grudnia 1443 w Albisoli, zm. 21 lutego 1513 w Rzymie) – papież w okresie od 1 listopada 1503 do 21 lutego 1513. Jego wielką zasługą, poza dobrym administrowaniem papieskim skarbcem oraz odbudową wizerunku stolicy apostolskiej, była opieka (mecenat), jaką roztaczał nad artystami tej miary, co Michał Anioł, Donato Bramante czy Rafael Santi. Wielką, nawet wówczas, gdy prawdziwe jest twierdzenie, że główną intencją mecenasa jest chęć zapisania się w pamięci potomnych
Źródło: Rafael Santi, Papież Juliusz II, 1511, olej na topoli, National Gallery, domena publiczna.
RJYvysFMwypbb
Wawrzyniec Wspaniały – władca (niemal książę), mecenas
Źródło: Andrea del Verrocchio, 1480, malowana terakota, Muzeum w Waszyngtonie, domena publiczna.
RPBTCcuzhYPn0
Florencja – kaplica Pazzich. Kaplica znanego i bogatego rodu florenckiego zaprojektowana została przez Filippo Bruneleschiego w 1430, ale budowano ją w latach 1442‑1478 i nigdy nie ukończono, gdyż z powodów politycznych Pazzich wygnano z miasta. Zwróć uwagę na zastosowanie klasycznych kolumn korynckich i łuku
Źródło: Wikimedia Commons, Gryffindor, licencja: CC BY-SA 3.0.
tccISPfLQK_0000006C

Nowa sztuka

W sztuce, dzięki nawiązywaniu do antycznych pierwowzorów, również dokonano wielkich odkryć. W malarstwie nauczono się stosować perspektywę malarską i operować światłocieniem. W architekturze zastosowano teorie starożytnych porządków, dopasowując je do potrzeb i gustów współczesnych odbiorców. Szczególnie chętnie stosowano kopułę jako nawiązanie do centralnego planu budowli. Ilustruje to realizacja śmiałego projektu kopuły katedry we Florencji. Urzeczywistniona przez Filippo BrunelleschiegotccISPfLQK_000tp00AFilippo Brunelleschiego [czyt.: filippo bruneleski] (1377‑1446) zapoczątkowała swoistą modę, która stała się inspiracją do przebudowy bazyliki św. Piotra w Rzymie, realizowanej przez kilka dziesięcioleci. Na jej ostateczny kształt złożył się geniusz wielu artystów, ale zasadniczą formę nadał jej Michał Anioł BuonarrotitccISPfLQK_000tp00BMichał Anioł Buonarroti [czyt.: błunaroti] (1475‑1564).

RF6FzSa7fYoll
Miniatura z pierwszej poł. XIV w. z rękopisu przechowywanego obecnie w Heidelbergu. Obraz przedstawia księcia Ottona IV z Bambergu grającego w szachy z jakąś niewiastą, u dołu przygrywają im muzycy. Zwróć uwagę, jak namalowano szachownicę i jak namalowano muzyków (postacie są znacznie mniejsze niż książę)
Źródło: Meister des Codex Manesse, 1305, domena publiczna.
Polecenie 10

Na podstawie powyższego obrazu, odpowiedz na pytania.

 • Określ, dlaczego postacie muzyków są mniejsze.

 • Wyjaśnij, czy w rzeczywistości ktoś, kto stoi bliżej, wydaje się większy, czy mniejszy.

 • Wyjaśnij, czy można byłoby grać na planszy ustawionej w sposób zaprezentowany na rysunku.

 • Wyjaśnij, dlaczego tak namalowano planszę.

 • Przypomnij sobie portrety malowane w starożytnym Egipcie – jak malowano oko na twarzy ujętej z profilu (boku).

 • Wyjaśnij, jaki związek z malarstwem średniowiecznym mają wszystkie omówione przez Ciebie elementy obrazu.

RljDuL3pBwvHj
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 10

Wyjaśnij, jak przedstawiono ludzi na obrazach w sztuce starożytnego Egiptu.

RCXPWmiVblucW
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1bTVCQnLZIAp
Obraz z 1505 r. weneckiego malarza B. Belliniego „Święta rozmowa” (Sacra conversatione) z kościoła w Wenecji
Źródło: Wikimedia Commons, Roman Bonnefoy, Giovanni Bellini, 1505, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 11

Na podstawie powyższego obrazu, odpowiedz na pytania.

 • Określ, jakie są proporcje wysokości postaci.

 • Wymień kto jest najważniejszy w tej kompozycji i czy zostało to podkreślone wielkością podobizny. Porównaj to z poprzednim obrazem.

 • Wyjaśnij, jakie ma to znaczenie symboliczne i kompozycyjne.

RfgdfK1rWfgte
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R35mrkHTy6Je6
Ćwiczenie 3
Zaznacz kto namalował obraz "Ostatnia wieczerza"? Możliwe odpowiedzi: 1. Leonardo da Vinci, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A, 3. Nieprawidłowa odpowiedź B
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1atWru5KRoml
Grafika Albrechta Dürera z 1525 r. (widać monogram artysty i datę) przedstawia dwóch mężczyzn zajętych nanoszeniem na karton papieru o rozmiarach przyszłego obrazu proporcji leżącego instrumentu (lutni). Prowadzą oni sznurek i zaznaczają, w którym miejscu linia przetnie papier lub płótno na ustawionej pionowo ramie
Źródło: Albrecht Dürer, Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, in Linien, Ebenen und gantzen corporen (Instrukcja pomiarów z cyrklem i linijką linii, płaszczyzn i całych figur) księga IV,, s. 180, dostępny w internecie: https://de.wikisource.org/wiki/Underweysung_der_Messung,_mit_dem_Zirckel_und_Richtscheyt,_in_Linien,_Ebenen_unnd_gantzen_corporen/Viertes_Buch [dostęp 1.11.2015], domena publiczna.
R1LiL49nYoRr6
Kościół św. Franciszka w Rimini. Fasadę kościoła zaprojektował i wzniósł w latach 50. XV w. znany artysta i znawca starożytnej architektury Leon Battista Alberti (m.in. tłumaczył i przerabiał dzieło Witruwiusza – rzymskiego architekta i inżyniera wojennego żyjącego w I w. p.n.e.). Zastosował on w fasadzie detale znane z budowli antycznych – kolumnę, łuk, gzymsy
Źródło: Georges Jansoone, Wikimedia Commons, 2006, licencja: CC BY-SA 4.0.
Polecenie 12

Porównaj nieukończoną fasadę z Rimini z wcześniejszą fasadą kościoła Santa Maria Novella we Florencji umieszczoną wyżej. Podaj różnice oraz cechy wspólne.

R2jge8gXpquc3
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 12

Leonardo da Vinci był bardzo wszechstronnym artystą. Wyjaśnij, czym dokładnie się zajmował.

R1Gp3jSIfNIXk
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
R1R9x9wRak2nr
Kopuła katedry we Florencji. Kopuła, wybudowana według zwycięskiego projektu architektonicznego przez Filippo Bruneleschiego w latach 1420‑1434, stanowiła dowód na potęgę miasta. Miała 107 m wysokości i 47 metrów średnicy
Źródło: Wikimedia Commons, Fitamant, licencja: CC BY-SA 3.0.
R13uXv2pkzi8L
Kopuła bazyliki św. Piotra w Rzymie. Kopuła zaprojektowana została przez Michała Anioła, ale do chwili śmierci udało mu się wybudować jedynie tumbę (tj. podwyższenie, na którym oparta jest sama kopuła – tu z oknami i oddzielonymi podwójnymi kolumnami), a samą kopułę ukończono według jego projektu do roku 1590. Przekrój kopuły wewnątrz wynosi 41,5 m, a wysokość od posadzki – 133 m
Źródło: Wikimedia Commons, Myrabella, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 13

Do wymienionych cech sztuki i architektury renesansu przyporządkuj przykładowe dzieła lub twórców:

 • zastosowanie perspektywy linearnej,

 • renesansowa fasada,

 • kopuła.

Rbvrtgm2Y511f
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RFtnMknCYjppz
Rysunek ucznia Michała Anioła – Daniele da Volterra
Źródło: Daniele da Volterra, Portret Michała Anioła, Teylers Museum, domena publiczna.
tccISPfLQK_000tp00B
tccISPfLQK_000tp00A
tccISPfLQK_0000008B

Michał Anioł – człowiek renesansu

Dokonania tego twórcy do dzisiaj wzbudzają podziw. Był nie tylko genialnym architektem, ale też doskonałym malarzem, a przede wszystkim rzeźbiarzem. Dzieła stworzone przez niego wchodzą dziś do podstawowego kanonu sztuki renesansowej. Jego realizacje:

 • architektoniczne:

 • ostateczny kształt bazyliki watykańskiej,

 • Pałac Kapitoliński w Rzymie,

 • Kaplica Medyceuszy we Florencji,

 • malarskie:

 • freski w kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie ze słynnym Sądem Ostatecznym oraz Stworzeniem Adama,

 • rzeźbiarskie:

 • 'Dawid' we Florencji,

 • 'Mojżesz' w Rzymie,

 • 'Pieta' w Rzymie. Michał Anioł zaskakiwał nie tylko swoim talentem, ale też wszechstronnością.

Było to zresztą cechą większości twórców tego okresu i dlatego właśnie określenie 'człowiek renesansu' do dzisiaj odnosi się do osób o bardzo szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach.

RvcR4vX1qXjjN
Michał Anioł – Kaplica Sykstyńska – widok ogólny fresków na sklepieniu oraz Sądu Ostatecznego. Michał Anioł był autorem fresków na sklepieniu oraz w partii okiennej (1508‑1512), a także Sądu Ostatecznego (1534‑1541)
Źródło: Wikimedia Commons, Antoine Taveneaux, licencja: CC BY-SA 3.0.
RSPzaZ3uHwcoP
Sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej
Źródło: Aaron Logan, 2003, fotografia, Kaplica Sykstyńska, licencja: CC BY 2.5.
R16dn53bCiJuc
Sąd Ostateczny
Źródło: Michał Anioł, fresk, Kaplica Sykstyńska, domena publiczna.
R2RQMKOazVEfK
Michał Anioł – rzeźba przedstawiająca Dawida (1504)
Źródło: David Gaya, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rplq9pxP0i36W
Rzeźba na nagrobku papieża Juliusza II w rzymskim kościele św. Piotra w Okowach (San Pietro in Vincoli)
Źródło: Goldmund100, Michał Anioł – rzeźba Mojżesza, fotografia, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1PFLZ8Z0WhqS
Michał Anioł – Pieta (1498‑1502). Pieta to podobizna Matki Boskiej trzymającej na kolanach zmarłego Chrystusa. Pieta watykańska Michała Anioła należy do najsłynniejszych. W 1972 r. rzeźba została uszkodzona przez szaleńca, ale szybko została odrestaurowana
Źródło: Stanislav Traykov, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
tccISPfLQK_0000009F

Leonardo da Vinci, Rafael Santi i inni

Kolejnym znanym artystą wówczas działającym był Leonardo da VincitccISPfLQK_000tp00CLeonardo da Vinci
[czyt.: da winczi] (1452‑1519): architekt, malarz, rzeźbiarz, wynalazca. Jego obrazy: 'Mona Lisa', 'Dama z gronostajem' czy 'Ostatnia Wieczerza' uznawane są za sztandarowe dzieła epoki. Zasłynął jednak swoimi fantastycznymi projektami przedziwnych machin, które często traktowane są jak prorocze wizje. Atmosfera pewnej tajemniczości, podsycana jego przedziwną manierą stosowania pisma lustrzanego czy niezrozumiałymi notatkami, do dziś pobudza fantazję twórców. Współczesny mu Rafael SantitccISPfLQK_000tp00DRafael Santi (1483‑1520) był wprawdzie może mniej wszechstronny, ale z pewnością bardziej płodny jako malarz, jego liczne dzieła podziwiamy do dzisiaj.

Trudno wymienić wszystkich artystów czynnych w ciągu tych ponad 200 lat, poczynając od prekursorów renesansu, jak Giotto di BondonetccISPfLQK_000tp00EGiotto di Bondone, [czyt.: dżiotto di bondone] przez MasacciotccISPfLQK_000tp00FMasaccio [czyt.: mazaczio], Sandro BotticellegotccISPfLQK_000tp00GSandro Botticellego, [czyt.: boticzelli]
po TycjanatccISPfLQK_000tp00HTycjana. Pewne jest, że niespotykana erupcja talentów i indywidualności oraz powszechne uznanie, wręcz sława, jaką się cieszyli, w sposób zasadniczy zmieniły pozycję artysty. Przestał on być bezimiennym rzemieślnikiem, a stał się osobą 'natchnioną' przez Boga. Zaczęła się powolna 'sakralizacja' jego statusu, proces trwający do dzisiaj.

R1X1skjhBTRS5
Madonna Sykstyńska
Źródło: Rafael Santi, 1513, olej na płótnie, Galeria Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie, domena publiczna.
Polecenie 14

Wymień najważniejsze dzieła:

 • Michała Anioła,

 • Leonarda da Vinci.

R1Wwz2OxkDWyk
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 15

Który z twórców - Michał Anioł czy Leonardo da Vinci - był twoim zdaniem większym artystą, pełniej realizował ideały renesansu.

R1QCkzibNY7Wu
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tccISPfLQK_000tp00C
tccISPfLQK_000tp00D
tccISPfLQK_000tp00E
tccISPfLQK_000tp00F
tccISPfLQK_000tp00G
tccISPfLQK_000tp00H
tccISPfLQK_000000B7

Na północ od Alp

Przykład płynący z Italii znalazł naśladowców na północ od Alp. W każdym z krajów europejskich spotykamy artystów sprowadzonych z Włoch, w każdym powstają wspaniałe obiekty architektoniczne, ale pojawiają się też rodzimi, nowatorscy twórcy. Największym ośrodkiem nowej sztuki i architektury poza Italią, znaczącą konkurencyjną propozycją stały się Niderlandy, obszar pod wieloma względami podobny do Włoch. Tu również obserwujemy wyjątkowo bujny rozwój miast i płodnego połączenia mecenatu książęcego oraz mieszczańskiego, a niderlandzka architektura będzie stanowiła wzorzec dla całego obszaru północnoeuropejskiego, sięgając swoimi wpływami też na tereny polskie.

Malarstwo olejne Jana van EyckatccISPfLQK_000tp00IJana van Eycka [czyt.: wan ejk], rodziny BrueghelówtccISPfLQK_000tp00Jrodziny Brueghelów czy Hieronima BoschatccISPfLQK_000tp00KHieronima Boscha [czyt.: bosza] było równie poszukiwane i chyba nie mniej cenione niż mistrzów włoskich. Podobnie zresztą jak dzieła Niemców - Albrechta DüreratccISPfLQK_000tp00LAlbrechta Dürera [czyt.: direra]
czy Hansa HolbeinatccISPfLQK_000tp00MHansa Holbeina [czyt.: holbajna]. We Francji zbyt silne były tradycje gotyckie
(por. lekcja 78), ale tu również powstały budowle wykorzystujące wzorce południowoeuropejskie, np. wschodnie skrzydło Luwru czy wspaniałe zamki nad Loarą ze słynnym zamkiem w Blois [czyt.: blua] i Chambord [czyt.: szombo]. W Hiszpanii wzniesiono monumentalny Eskurial, a dziś najbardziej cenione są pełne ekspresji płótna El GrecatccISPfLQK_000tp00NEl Greca [czyt.: greko].

RomC88X1alO1r
Haarlem – hala targowa (ławy rzeźnicze – jatki) – wybudowana na wielkim Rynku w Haarlemie w latach 1602‑1603. Jest to północna odmiana architektury renesansowej. Zwróć uwagę na materiał, jakim się posłużono do budowy ścian i detalu wykończeniowego; potem  na okna, ich akcentowanie, kształt oraz rozmieszczenie, wreszcie na szczyt budynku i jego ozdoby
Źródło: Wikimedia Commons, Welleschik, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 16

Spróbuj porównać budynek jatki rzeźniczej w Harlemie z budynkiem np. kościoła zbudowanego przez Albertiego w Rimini. Wymień podobieństwa i różnice.

Rgs8jp5aaQiOi
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 16

Napisz, skąd pochodził Michał Anioł Buonarroti.

RVFAeXnO5INNN
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
tccISPfLQK_000tp00I
tccISPfLQK_000tp00J
tccISPfLQK_000tp00K
tccISPfLQK_000tp00L
tccISPfLQK_000tp00M
tccISPfLQK_000tp00N
RhQqcVK5KuzDw
Ratusz w Antwerpii – renesansowy. Budowla zaprojektowana przez Cornelisa Florisa, wzniesiona w latach 1561‑1565
Źródło: Wikimedia Commons, Klaus with K, 2007, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 17

Porównaj ratusze w Brukseli i Antwerpii – wymień podobieństwa i różnice.

RpTVktjN4ckpr
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 17

Wyjaśnij, co to jest ratusz.

Rt99gM6JIWdb7
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 3.0.
R12hoXgYtMCWo
Ratusz w Brukseli – gotycki. Wzniesiony w latach 1402‑1454 w stylu późnego gotyku brabanckiego
Źródło: Wikimedia Commons, Ben2, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 18

Opisz ratusz w Brukseli, zwróć uwagę na detale architektoniczne, takie jak: ostrołukowe nadokienniki, liczne wieżyczki z pinaklami, bogaty wystrój rzeźbiarski fasady – rzeźby umieszczone pod baldachimami, podobnie jak w architekturze sakralnej.

R15zjMFhmUqE2
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 18

Poszukaj w dostępnych Ci źródłach i napisz, co oznacza słowo pinakle.

R1AhH8mGTzKjV
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RCKl6sEV9ClpX
Wesele Wiejskie
Źródło: Pieter Bruegel starszy, 1568, olej na desce, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń, domena publiczna.
Polecenie 19

Porównaj obrazy włoskich mistrzów i spróbuj wypisać różnice, odpowiadając na pytania:

 • Określ jaka jest tematyka obrazów.

 • Opisz, jakie są stroje osób pokazanych na obrazach.

 • Czy stosuje się w obrazach zasady perspektywy linearnej.

 • Na podstawie wynotowanych informacji napisz, dla kogo przeznaczone były dzieła, które porównujesz.

RlgK3QtFxOHak
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 19

Wyjaśnij, dla kogo przeznaczone były dzieła sztuki, obrazy, które powstawały w renesansie.

RIUoYBrxDrZf8
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RClX8gdHvvLKk
Obraz przedstawiający nierzeczywisty świat za pomocą obiektów zaczerpniętych z otoczenia. Jego właścicielem był książę Wilhelm I Orański, ale po wybuchu buntu antyhiszpańskiego, na czele którego stanęła dynastia Orańska, obraz został skonfiskowany i przewieziony do Hiszpanii. Obecnie znajduje się w Muzeum Prado w Madrycie
Źródło: Hieronim Bosch, Ogród rozkoszy, olej na desce, Prado, domena publiczna.
R10EVt4tP9ydz
Autoportret
Źródło: Albrecht Dürer, 1500, olej na desce, Stara Pinakoteka w Monachium, domena publiczna.
RP2KnC8D7iXug
Wschodnia fasada Luwru. Fasada pałacu królewskiego Luwr w Paryżu wzniesiona na polecenie Franciszka I przez architekta Pierre Lescota po 1546 r.
Źródło: Wikimedia Commons, Beckstet, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 20

Zwróć uwagę na detal architektoniczny, obramienia okien, naczółki nad oknami, podziały ściany między oknami i podziały między piętrami. Wyjaśnij co wskazuje na stylistykę renesansową.

RLt9c9uZ0FnKt
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 20

Wyjaśnij, co oznacza w architekturze słowo detal.

Rt99gM6JIWdb7
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 3.0.
R1AcJfP5O6DOq
Klatka schodowa zamku w Blois. Jest to skrzydło wzniesione przez Franciszka I w pierwszej poł. XVI w. Zastosowano do budowy kamień, a detal ma wyraźnie renesansowy charakter
Źródło: Wikimedia Commons, Christophe Finot, licencja: CC BY-SA 2.5.
R2WnoGVE7VBer
Pałac w Chambord (1519‑1559). Pałac wzniesiony na rozkaz królów Francji Franciszka I oraz Henryka II
Źródło: Wikimedia Commons, LaurentC92, licencja: CC BY-SA 3.0.
R5Svgji6MEJdA
Pogrzeb hrabiego Orgaza
Źródło: El Greco, 1586, olej na płótnie, domena publiczna.
Polecenie 21

Wymień przykładowe dzieła renesansu (architektury i malarstwa) w krajach:

 • Niderlandy,

 • Niemcy (kraje niemieckie),

 • Francja,

 • Hiszpania.

R1Fha1hL8cPFE
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.