Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1TLiOtsUfutI
Obraz przedstawia mężczyznę i kobietę. Bohaterka malowidła znajduje się w saloniku, tuż przy otwartych drzwiach, w których stoi mężczyzna. Pochyla się w kierunku swego towarzysza, nadstawiając do pocałunku policzek. Jej prawa ręka spoczywa na klatce piersiowej mężczyzny. Niewiasta ma na sobie obszerną suknię, w lewej dłoni trzyma pasiasty szal, którego reszta spoczywa na małym stoliku. Mężczyzna stoi w przejściu do saloniku. Nachyla się ku kobiecie, całując ją w policzek. Prawą dłonią przytrzymuje jej nadgarstek. Ubrany jest w jasne spodnie, buty z kokardą, koszulę i okrycie wierzchnie. Na podłodze saloniku leży dywan. Po prawej stronie pomieszczenia widoczne są kolejne, lekko uchylone drzwi, za którymi znajdują się trzy kobiety. Nie widzą one sceny rozgrywającej się między mężczyzną i kobietą.

O pamięci miłości – Do M***

Pocałunek
Źródło: Jean-Honoré Fragonard, Skradziony pocałunek, olej na płótnie, Hermitage Museum, Sankt Petersburg, domena publiczna.

Romantyczna miłość jako uczucie wzniosłe, „kosmiczne” i przeciwstawione zimnemu rozumowi, odwołuje się do fatumj0000000DMB2v23_000tp001fatum. Romantyk powinien być nieszczęśliwy z miłości, a przynajmniej takie stwarzać pozory – dlatego jego uczuciowość często sprawia wrażenie teatralnej. W opisie romantycznych porywów serca istotną rolę odgrywają urywkowe wspomnienia. Są one tworzywem literackich portretów pamięciowych ukochanych osób – najczęściej utraconych, ale też na zawsze upamiętnionych.

Już wiesz
  1. Sięgnij po dowolny zbiór aforyzmów na temat miłości i wynotuj kilka tych, które kojarzą ci się z romantyczną uczuciowością.

  2. Przypomnij sobie podstawowe założenia sentymentalizmu.

  3. Przygotuj skojarzenia związane z pojęciami: „pamięć”, „miłość”, „czas”.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
j0000000DMB2v23_000tp001
j0000000DMB2v23_0000000N
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Romantyczna miłość

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
RS896G3j7eOrm1
Obraz przedstawia troje ludzi w pozycji stojącej: dwóch mężczyzn i kobietę. Ich postaci widoczne są do wysokości ud. Kobieta ubrana jest w zwiewną suknię z przeźroczystym kołnierzykiem. Stoi pomiędzy dwoma mężczyznami, a bliżej niej stroi mężczyzna po prawej stronie obrazu. Obejmuje go ręką, która spoczywa na lewym ramieniu mężczyzny. Człowiek ten ubrany jest w surdut, na szyi ma fular, ręce trzyma splecione na brzuchu. Mężczyzna po drugiej stronie opiera się o pień drzewa. Ma na sobie czarny surdut i biały fular. Włosy ma krótkie, a grzywka zaczesana jest na lewą stronę twarzy. Jego prawa ręka schowana jest pod surdut, prawa dłoń splata się z prawą dłonią kobiety. W tle widoczne są drzewa. Wszystkie postaci wpatrują się w widza.
Wir drei” [czyt. wir draj]
Źródło: Philipp Otto Runge, Nas troje, 1805, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Jednym z najważniejszych czynników kształtujących romantyczną uczuciowość był sentymentalizm. Romantycy – na wzór swoich literackich idoli, takich jak bohaterowie Cierpień młodego Wertera (1774) Johanna Wolfganga GoethegoJohanna Wolfganga GoethegoJohanna Wolfganga Goethego czy Nowej Heloizy (1761) Jeana Jacques’a RousseauJeana Jacques’a RousseauJeana Jacques’a Rousseau – postępowali w zgodzie z prawami serca. Czerpali z twórczości sentymentalnej wzory zachowań i cytaty na każdą życiową okazję. Uczynili z niej uniwersalny język, za pomocą którego się porozumiewali i nadawali głębszy sens otaczającej rzeczywistości. Literatura sentymentalna odgrywała rolę swatki: umożliwiała zarówno autorom, jak i opisywanym przez nich bohaterom zainicjowanie intymnego dialogu. Sentymentalne dzieła określały nową formę narracyjną dla związków miłosnych.

Johanna Wolfganga Goethego
Jeana Jacques’a Rousseau
Ciekawostka

Specyfikę i konsekwencje romantycznej mody na sentymentalizm podsumował Stanisław Wasylewski:

Zapanowała masowa psychoza czułostkowości, epidemia łez, mania roztkliwiania się nad byle głupstwem. Dawne „spazmy modne” zastąpiono histerycznymi wybuchami płaczu. Szlochają nie tylko kobiety podczas lektury, aż książki butwieją z wilgoci; płaczą żołnierze w obozach, dyplomaci w gabinetach. [...] Jakaś polska wariatka, zresztą kuta na cztery nogi w interesach, odbędzie pielgrzymkę do grobu Petrarki we Włoszech, by zapłakać nad kościotrupkiem ukochanego kotka poety, albowiem zdechł przed 400 laty. Obowiązują czułostkowe minoderieminoderieminoderie w mowie potocznej, nieznośnie rozpieszczonej. [...] Sentymentalizm już od kolebki paczył, wynaturzał dusze, ucząc obłudnej ckliwości, zniekształcając przeżycia. Wychowywano przyszłych romantyków jak pod kloszem cieplarni na rośliny wątłe, egzotyczne, które powinny były zwiędnąć w twardym klimacie wieku. [...] Wiele złego wyrządził sentymentalizm. Odbierając młodym uczucie realnej rzeczywistości, nie zaprawiał do walki z trudnościami, lecz skazywał na śmieszące, bezpłodne marzycielstwo.

Stanisław Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, oprac. Zbigniew Jabłoński, Kraków 1962, s. 74–75.

Wraz z rozwojem romantyzmu sentymentalny model miłości podlegał pewnym zmianom. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć pogłębienie tragicznego wymiaru uczucia. Konfrontacja romantycznych marzeń o miłości idealnej z codziennością – komplikującą bądź uniemożliwiającą ich realizację w życiu – pozwoliła romantykom odkryć twórczy potencjał miłosnego cierpienia. Stało się ono synonimem piękna, wartością pożądaną i uszlachetniającą człowieka. Miłość nieszczęśliwa mogła być więc jednocześnie miłością spełnioną – w pięknie ułożonym spektaklu – dramacie życia:

„Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według bożego rozkazu:
kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie”.

minoderie
REU7YtaHK49591
Obraz przedstawia dwoje ludzi, mężczyznę i kobietę. Młoda kobieta znajduje się w pozycji półleżącej, siedzi na podłodze, jej plecy oparte są o łoże, ma zamknięte oczy. Jej głowa opada na łóżko, ma długie rude włosy. Jest w długiej sukni z bufiastymi rękawami. Na jej ciele spoczywa martwy mężczyzna. Góra jego stroju jest ciemna, spodnie jasne. Z pleców wystaje wbity w nie sztylet. Głowa mężczyzny opada na prawe ramę kobiety. W tle widoczne jest łóżko z biało‑złotą narzutą oraz ciemny mebel stojący obok, z lewej strony obrazu.
PaoloFrancesca
Źródło: Gaetano Previati, Paolo i Francesca, 1887, olej na płótnie, Accademia Carrara, Włochy, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Ciekawostka

Powyższy obraz przedstawia średniowieczną parę kochanków: Paola MalatestęFranceskę da Rimini, którzy w czasach romantyzmu stali się niezwykle popularni. Tragiczną historię tych dwojga opisał Dante AlighieriDante AlighieriDante Alighieri w piątej pieśni Boskiej komedii. Zamężna FrancescaFrancescaFrancescaPaoloPaoloPaolo, brat jej męża, oddali się raz „dla zabawy” wspólnej lekturze legend arturiańskich i, uległszy ich nastrojowi, zakochali się w sobie. Gdy mąż FranceskiFrancescaFranceski odkrył jej romans z PaolemPaoloPaolem, zamordował oboje.

Dante Alighieri
Francesca
Paolo
Słownik literatury polskiej XIX wiekuMarta Piwińska
Marta Piwińska Słownik literatury polskiej XIX wieku

Romantyzm uważa za wartość samo doświadczenie miłości niezależnie od tego, czy przynosi ono szczęście, czy nieszczęście, a sztuka przedstawia zwłaszcza miłość prowadzącą do zguby. Romantyzm bowiem programowo oddziela miłość od tradycyjnie wiązanych z nią pojęć szczęścia, powodzenia życiowego, realizacji planów „ułożenia sobie życia” i satysfakcji erotycznej. […] Skierowana jest przeciw moralności tradycyjnej, wiążącej uczucie między kobietą a mężczyzną z małżeństwem, i przeciw opartej na naturze, XVIII‑wiecznej libertyńskiej filozofii miłościlibertyńska filozofia miłościlibertyńskiej filozofii miłości. Jest „szalona” nie dlatego, że nie liczy się z przeszkodami i rozsądkiem, lecz że stanowi jeden z głównych argumentów w romantycznej polemice z racjonalistyczną filozofią życia. Jest „nieszczęśliwa”, choć wzajemna, prowadzi do katastrofy […]. Jest zwykle platonicznaplatonicznaplatoniczna, choć zmysłowa, „niewinna” i „jedyna” przeciw teorii i praktyce swobody erotycznej XVIII w. Uznana za najwyższe i graniczące z ekstazą religijną doświadczenie, niezwykła i „święta” – przeciwstawia się w ten sposób myśli, która miłość, rozumianą jako erotyczne spełnienie, zrównuje z innymi naturalnymi potrzebami człowieka. Przez filozofię miłości styl romantyczny dowodzi swego indywidualizmuindywidualizmindywidualizmu, spirytualizmuspirytualizmspirytualizmu, irracjonalizmuirracjonalizmirracjonalizmu.

[…] Temat miłości w romantyzmie nie zawsze musi się łączyć z wątkiem romansowym – co jest jedną z najbardziej oryginalnych i charakterystycznych cech stylu. Podejmowany bywa jako tęsknota do miłości idealnej i doskonałej, której przedmiotem jest postać wymarzona lub utracona. […]
Aby nadać doświadczeniu miłości szczególną intensywność i odmienność od powszechnie znanych uczuć, bohaterowie romantyczni, podobnie jak Werter, programowo podsycają miłosne cierpienia, wybierając kobiety zaręczone z innym lub zamężne. Świadomie zamieniają swe uczucia w „pasję” — w namiętne, wszechogarniające, absolutne przeżycie, które staje się rodzajem ekstatycznego męczeństwa, czymś podobnym do stanów ekstazy religijnej. Programowa platoniczność romansu stanowi subtelnie wyspekulowaną torturę.

j0000000DMB2v23_00000_BIB_002 Źródło: Marta Piwińska, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa: Miłość romantyczna., Warszawa 1991, s. 546–550.
platoniczna
indywidualizm
spirytualizm
irracjonalizm
libertyńska filozofia miłości

Po przeczytaniu tekstów Stanisława Wasylewskiego i Marty Piwińskiej wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:

Polecenie 1

Wyjaśnij, czy zgadzasz się z cytowaną wypowiedzią Stanisława Wasylewskiego na temat sentymentalizmu. Uzasadnij swoje stanowisko.

R1SB2oWDRQEH7
(Uzupełnij).
RawEDzgoe15fq
Ćwiczenie 1
Zaproponuj własną hierarchię wymienionych poniżej cech romantycznej miłości Elementy do uszeregowania: 1. b, 2. b, 3. b
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, jaki jest związek miłości romantycznej ze szczęściem, powodzeniem życiowym i realizacją planów „ułożenia sobie życia”.

RlnT9882hGb1l
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Stwórz definicję pojęcia „nieszczęśliwa miłość”.

R1bN3UqxOy9Io
(Uzupełnij).
Polecenie 3

W IV części Dziadów Gustaw wypowiada słowa: „Gdy na dziewczynę zawołają: żono!/ Już ją żywcem pogrzebiono!”. Zinterpretuj je, odnosząc się do przeczytanego tekstu o miłości romantycznej.

RqWvZFFtiPCTv
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RpJ7m7XFnIxoa1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000000DMB2v23_000tp002
j0000000DMB2v23_00000029
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Adam i Maryla

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
RJ0a5AYpj2gvb1
Obraz przedstawia dwór i oficynę. Na pierwszym planie znajduje się staw, za nim po prawej stronie widać parterowy budynek dworu, z gankiem z czterema kolumnami, nakrytym dachem. Po lewej stronie stoi oficyna. Bardziej okazała niż dwór, na wysokim podmurowaniu, z gankiem z czterema kolumnami, na których umieszczony jest balkon, a nad nim facjatka. Pomiędzy budynkami w oddali widać niewyraźnie kolejne zabudowania. Wokół pagórkowaty teren jest porośnięty trawą i licznymi drzewami.
Dwór Wereszczaków
Źródło: Wincenty Dmochowski, Tuhanowicze, 1861, akwarela, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R5L3DF9sRDmBA1
Portret Adama Mickiewicza
Źródło: a. nn., Adami Mickiewicz, 1823, akwarela, domena publiczna.

Wiersz Do M*** Adam Mickiewicz napisał prawdopodobnie w 1823 roku. Przyjmuje się, że utwór adresowany był do Maryli Puttkamerowej (właśc. Marianny Ewy Wereszczakówny), którą poeta poznał podczas swojej pierwszej wizyty w Tuhanowiczachj0000000DMB2v23_000tp003Tuhanowiczach, w 1820 roku. Wereszczakówna była wówczas zaręczona z hrabią Wawrzyńcem Puttkamerem, z którym wzięła ślub w 1821 roku.

Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i literaturaMarta Zielińska
Marta Zielińska Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i literatura
R11EIHVdb0zW11
Maryla z Wereszczaków Puttkamerowa
Źródło: Louis von Schorn, domena publiczna.

Kiedy w sierpniu zjawił się tam [w Tuhanowiczach – przyp. red.] z Zanemj0000000DMB2v23_000tp004Zanem, ukazały mu się na kształt raju, cudu, w który przestał już wierzyć. Że się spełni. [...] To była miłość od pierwszego wejrzenia. [...]. Obojgu chodziło [...] o dramatyczną, by nie powiedzieć wprost – nieszczęśliwą miłość. Niemożliwą miłość. Pod tym względem dobrali się rzeczywiście doskonale. Każdy ideał ma to do siebie, że jest nieosiągalny, nie da się go sprowadzić na ziemię i wpleść w ziemski porządek rzeczy. [...] Nie groził im ślub, swaty, intercyzy, a potem nudna małżeńska powszedniość. [...] W tych warunkach mogła się właśnie narodzić miłość czysta, romantyczna, bezinteresowna, oderwana od wszelkiej prozy życia. Absolutne, nieskażone niczym porozumienie dwóch bratnich dusz. Jak w teatrze. [...] Gdyby nie było Puttkamera, czy gdyby się wycofał, panna Wereszczakówna mogłaby łatwo stać się „panną W.”. Bo wypadłaby z roli napisanej przez „zbójeckie romansej0000000DMB2v23_000tp005zbójeckie romanse”, a wpadłaby w inną, całkiem prozaiczną rolę panny na wydaniu.

j0000000DMB2v23_00000_BIB_004 Źródło: Marta Zielińska, Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i literatura, Warszawa 1989, s. 34–39.

Kulminacja romansu przypada na jesień 1822 roku. Wówczas Mickiewicz napisał do – zamężnej już – Maryli list, w którym padły słowa: „Moja najdroższa, jedyna! nie widzisz przepaści, nad którą stoimy!”. Ponieważ Puttkamerowa nie mogła znieść rozstania z poetą, próbowała popełnić samobójstwo, natomiast Mickiewicz nosił się z zamiarem zabicia męża ukochanej. Z czasem drogi tych dwojga rozeszły się na zawsze, ale czy można powiedzieć, że uczucie ich łączące nie przetrwało próby czasu?

Po przeczytaniu tekstu Marty Zielińskiej wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenie 4

Ustal, jaką rolę w relacji Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny odegrała literatura. Zapisz swoją odpowiedź poniżej.

RkfNAeLhJPFGn
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, dlaczego Marta Zielińska porównała związek Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny do teatru.

RHWkDfz4noAr3
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Puść wodze wyobraźni i scharakteryzuj postać Adama Mickiewicza z czasów, gdy poznał on Marylę.

R18C9lOokU2H8
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6

Przygotuj krzyżówkę, której hasła i pytania będą związane z historią Adama i Maryli. Zapoznaj się z samouczkiem, by dowiedzieć się, jak stworzyć krzyżówkę.

RgQjng7YhgPbB
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 6

Napisz list od jednego z kochanków do drugiego. Postaraj się zachować odpowiedni styl. Swoją pracę zapisz poniżej.

R1E2B2Ty4dgZW
(Uzupełnij).
j0000000DMB2v23_000tp005
j0000000DMB2v23_000tp004
j0000000DMB2v23_000tp003
j0000000DMB2v23_00000048
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

„Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił”

Miłość romantyczna nierozerwalnie wiązała się ze stratą, tęsknotą i pamięcią. Wspomnienie utraconej osoby, rozpamiętywanie i upamiętnianie przeżytych z nią chwil umożliwiało romantykom symboliczny powrót do minionych zdarzeń. W ten sposób nieobecne postaci uobecniały się na nowo i ze zdwojoną siłą (serca i pamięci) – w słowach.

RorBxYoPjIBzv
Miniatura należąca do Adama Mickiewicza. Portret Marii z Wereszczaków hr. Puttkamerowej
Źródło: Karl Ditz lub Jan Damel, Maria Wereszczakówna, domena publiczna.
RVTU65XFMUb8C
Agnieszka Podsiadlik czyta tekst Adama Mickiewicza, Do M***
RapSmLU3i7nfu
Adam Mickiewicz, Do M*** (rękopis)
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Do M***Adam Mickiewicz
Adam Mickiewicz Do M***

Precz z moich oczu!... posłucham od razu,
Precz z mego serca!... i serce posłucha,
Precz z mej pamięci!... nie tego rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha.

Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka,
Tym szerzej koło żałobne roztoczy...
Tak moja postać, im dalej ucieka,
Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy.

Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

Czy zadumana w samotnej komorze
Do arfy zbliżysz nieumyślną rękę,
Przypomnisz sobie: właśnie o tej porze
Śpiewałam jemu tę samę piosenkę.

Czy grając w szachy, gdy pierwszymi ściegi
Śmiertelna złowi króla twego matnia,
Pomyślisz sobie: tak stały szeregi,
Gdy się skończyła nasza gra ostatnia.

Czy to na balu w chwilach odpoczynku
Siędziesz, nim muzyk tańce zapowiedział,
Obaczysz próżne miejsce przy kominku,
Pomyślisz sobie: on tam ze mną siedział.

Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem
Stargane ujrzysz kochanków nadzieje,
Złożywszy książkę z westchnieniem głębokiem
Pomyślisz sobie: ach! to nasze dzieje...

A jeśli autor po zawiłej probie
Parę miłośną na ostatek złączył,
Zagasisz świecę i pomyślisz sobie:
Czemu nasz romans tak się nie zakończył?...

Wtem błyskawica nocna zamigoce:
Sucha w ogrodzie zaszeleszczy grusza
I puszczyk z jękiem w okno zatrzepioce...
Pomyślisz sobie, że to moja dusza.

Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

j0000000DMB2v23_00000_BIB_005 Źródło: Adam Mickiewicz, Do M***, [w:] Adam Mickiewicz, Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 211–213.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Ćwiczenie 7
RaizSCRlH60xH1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Rfq3J37jWgvhQ
Ćwiczenie 8
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Podmiot liryczny w wierszu Do M*** porównuje swoją postać do 1. błyskawicy, 2. burzy, 3. cienia, 4. promienia, 5. mroku.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 9

Udowodnij, że rozmowę, którą prowadzi podmiot liryczny w wierszu, można nazwać wyimaginowanym dialogiem z ukochaną.

R1Kwoh4nwDLNj
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 10

Wytłumacz, jakie znaczenie dla ekspresji utworu ma zastosowanie powtórzenia (w formie trybu rozkazującego):

„Precz z moich oczu!”,
„Precz z mego serca!”,
„Precz z mej pamięci!”.

Określ, jakie uczucia podmiotu lirycznego wyraża.

Rrn6I0xspRVzI
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Ustal, jakie znaczenie dla uczuć podmiotu lirycznego ma pamięć o ukochanej. W tym celu:

  • opisz sceny wspomnień i ich funkcję w tekście;

  • omów obraz utraconej kobiety.

RnPDWgUoe0C1n
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 11

Wymień zastosowane w utworze powtórzenia i paralelizmy, a następnie określ ich funkcję w tekście.

R1H82IK3WGV0W
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 12

Wyjaśnij, na czym polega zastosowanie w utworze zabiegu dramatyzacji monologu lirycznego.

R1I3tXUWSL6GN
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 13

Zinterpretuj, odnosząc się do wiersza Adama Mickiewicza, słowa Michała Pawła Markowskiegoj0000000DMB2v23_000tp006Michała Pawła Markowskiego: Przejście z nieobecności do obecności dokonuje się po kładce języka.

R1Z2vIMpq2nu2
(Uzupełnij).
Polecenie 6

Zastanów się i odpowiedz, jak inaczej nazwać ból rozstania i w jaki sposób go łagodzić. Zdecyduj, czy ucieczka w świat myśli i wspomnień jest dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Nadaj swojej wypowiedzi kształt poetycki.

R1cBERmpf5qDj
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 14

Zacytuj fragment wiersza, do którego odnosi się poniższa ilustracja, a następnie wyjaśnij symbolikę gry w zastosowanym przez autora porównaniu.

R1awdzTmX5q4G
(Uzupełnij).
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
RuGHDJ4nMMkDu11
Zdjęcie przedstawia planszę do gry w szachy. Po przeciwnych stronach na białych i czarnych polach rozstawione są pionki. W centralnej części planszy, naprzeciw siebie stoją dwa pionki, w grze symbolizujące króla.
Źródło: Pixabay, Rozgrywka szachowa, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
1
Ćwiczenie 15
Rp7RkuWa1sgBy1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
ROEHXSgT1Qdog
Miejsce na notatki ucznia.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
j0000000DMB2v23_000tp006
j0000000DMB2v23_0000006U
JPOL_E3_E4_Konteksty

„Pamiętam nagłe zachwycenie”

JPOL_E3_E4_Konteksty
RjngTwYlIUTRi1
Ilustracja przedstawia dwie głowy z profilu – po lewej mężczyzny z kręconymi włosami nachodzącymi na szyję, małym spiczastym nosem i bujnymi bokobrodami; po prawej – rysunek kobiecej twarzy, włosy układają się w zarys koka, w uchu kobiety wisi długi kolczyk, twarz ma małą, usta zaciśnięte, oczy nie patrzą przed siebie, są spuszczone. Powyżej, nad głową kobiety widać mało czytelne pismo odręczne.
Po lewej – autoportret; po prawej – portret Anny Pietrowny Kern
Źródło: Aleksander Puszkin, Po lewej – autoportret; po prawej – portret Anny Pietrowny Kern, 1829, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Konteksty
Aleksander Puszkin18371799
RiJUft6mYXeB1
Aleksander Puszkin
Źródło: Orest Kiprienski, 1827, olej na płótnie, Galeria Trietiakowska, Moskwa, domena publiczna.

Aleksander Puszkin

– przedstawiciel romantyzmu rosyjskiego, jeden z największych pisarzy rosyjskich. Długo mieszkał w Petersburgu, gdzie zaangażował się w sprawy polityczne. Krytykował system carski. Pisał utwory skierowane przeciwko carskiej tyranii i absolutyzmowi. W 1820 roku wydał swój pierwszy poemat Rusłan i Ludmiła i zwrócił uwagę krytyków. Za działalność konspiracyjną Puszkin został skazany na zesłanie: przebywał m.in. w Odessie, na Kaukazie i na Krymie. Po klęsce powstania dekabrystówpowstanie dekabrystówpowstania dekabrystów poeta wyjechał do Moskwy. Jego utwory zaczęto poddawać specjalnej cenzurze. Cenzurował je nawet sam car

R12QvufhngcBz1
Natalia Gonczarowa
Źródło: Ivan Makarov, Natalia Nikolaevna Pushkina-Lanskaya, 1849, domena publiczna.
R8aoFPBgBWF8j1
Przerwane spotkanie
Źródło: Karl Bryullov, domena publiczna.
powstanie dekabrystów

W 1831 roku Puszkin ukończył swoje największe dzieło, zatytułowane Eugeniusz Oniegin (wyd. fragmentarycznie w latach 1824–1831, całość 1833). Oniegin – tytułowy bohater, pełen wewnętrznych dylematów – reprezentuje typ romantycznego indywidualisty, który przeżywa ból istnienia. Inne utwory, które przyniosły poecie sławę, to: powieści Dama pikowaCórka kapitana oraz poemat historyczny Jeździec miedziany, powstały pod wpływem Ustępu z III części Dziadów Adama Mickiewicza.

W 1831 roku Puszkin ożenił się z Natalią Gonczarową. Zmarł w wyniku ran otrzymanych w pojedynku z francuskim emigrantem Georges’em d’AnthèsemGeorges d’AnthèsGeorges’em d’Anthèsem (1837): walczył w obronie honoru żony.

Wiersz Aleksandra Puszkina Do *** powstał w 1825 roku i został poświęcony Annie Pietrownie Kern – arystokratce i autorce pamiętników. Kern i Puszkin spotkali się przed 1825 rokiem. W czerwcu 1825 roku spotkali się ponownie, gdy poeta przebywał na wygnaniu. Wkrótce wywiązał się między nimi krótki romans.

Georges d’Anthès
Do***Aleksander Puszkin
Aleksander Puszkin Do***

Pamiętam nagłe zachwycenie:
Niespodziewanie cię ujrzałem
Jak nieuchwytne przewidzenie,
Jak piękne bóstwo doskonałe.
W udręce żalu rozpaczliwej,
Pod niespokojnych trosk nawałem
Długo słyszałem głos twój tkliwy
I miłe rysy w snach widziałem.
Mijały lata. Burz porywy
Marzenia dawne potargały,
Uszedł z pamięci głos twój tkliwy
I wdzięk twych rysów doskonały.
W więzieniu, w mroku opuszczenia
Dni moje z wolna upływały,
Wyzbyte wiary, łez natchnienia,
Próżne miłości, próżne chwały.
Lecz przyszło duszy przebudzenie:
I oto znowu cię ujrzałem
Jak nieuchwytne przywidzenie,
Jak piękne bóstwo doskonałe.
I serce bije upojeniem,
I znów dla serca zmartwychwstały
Wiara i miłość, i natchnienie,
I łzy, i życie pełne chwały.

j0000000DMB2v23_00000_BIB_006 Źródło: Aleksander Puszkin, Do***, [w:] Aleksander Puszkin, Wybór wierszy, oprac. Bohdan Galster, tłum. Seweryn Pollak, Wrocław 1982, s. 188–190, tylko do użytku edukacyjnego.

Po przeczytaniu wiersza Do *** wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenie 16

Wyjaśnij, jakie znaczenie w tekście mają wspomnienia i pamięć o ukochanej.

R49OOHD0US4YU
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 17

Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa w wierszu Aleksandra Puszkina czas?

RMtTpuQabMcJP
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 18

Udowodnij, że utwór skonstruowany jest na zasadzie kontrastu.

R1QTw1Q6tL5u4
(Uzupełnij).
Polecenie 7
REAiVXwznhYfZ
Podziel wiersz „Do***” na etapy życia lirycznego postaci mówiącej. Nazwij je. Jakie uczucia i emocje pojawiły się wtedy w związku ze wspomnieniami o ukochanej? Przeciągnij i upuść elementy w dowolne miejsca. Propozycje Pamiętam nagłe zachwycenie:, Niespodziewanie cię ujrzałem, Jak nieuchwytne przewidzenie,, Jak piękne bóstwo doskonałe., W udręce żalu rozpaczliwej,, Pod niespokojnych trosk nawałem, Długo słyszałem głos twój tkliwy, I miłe rysy w snach widziałem., Mijały lata. Burz porywy, Marzenia dawne potargały,, Uszedł z pamięci głos twój tkliwy, I wdzięk twych rysów doskonały., W więzieniu, w mroku opuszczenia, Dni moje z wolna upływały,, Wyzbyte wiary, łez natchnienia,, Próżne miłości, próżne chwały., Lecz przyszło duszy przebudzenie:, I oto znowu cię ujrzałem, Jak nieuchwytne przywidzenie,, Jak piękne bóstwo doskonałe., I serce bije upojeniem,, I znów dla serca zmartwychwstały, Wiara i miłość, i natchnienie,, I łzy, i życie pełne chwały.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 7

Napisz pozytywne zakończenie miłości kochanków opisanych w wierszu Puszkina.

Rs0bR59v38l3u
Miejsce na notatki ucznia.
j0000000DMB2v23_0000008J
JPOL_E3_E4_Konteksty

Miłość od pierwszego wejrzenia

Miłość od pierwszego wejrzeniaWisława Szymborska
Wisława Szymborska Miłość od pierwszego wejrzenia

Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice schody, korytarze,
na których mogli się od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają –
może w drzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś „przepraszam” w ścisku?
głos „pomyłka” w słuchawce?
– ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił się nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbliżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.

j0000000DMB2v23_00000_BIB_007 Źródło: Wisława Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia, [w:] tegoż, Miłość szczęśliwa i inne wiersze, wybór Ryszard Krynicki, Kraków 2007, s. 75–76.

Po przeczytaniu wiersza Wisławy Szymborskiej wykonaj następujące polecenia:

Ćwiczenie 19

Wyjaśnij znaczenie związku frazeologicznego „miłość od pierwszego wejrzenia”, który posłużył poetce za tytuł utworu.

R1ahhnfoEV4H8
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 20

Zastanów się odpowiedz, jak rozumiesz poniższy cytat.

„Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza”.

R8Xx7yNwdvDdl
(Uzupełnij).
Polecenie 8

Wyjaśnij, jakie znaczenie, twoim zdaniem, ma w życiu człowieka przypadek.

R1IobfNCalkzo
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 21

Wyjaśnij funkcję zabiegów artystycznych zastosowanych w utworze. W tym celu zastanów się, czy upersonifikowany przypadek może zakładać istnienie przeznaczenia. Określ, czy poetka używa tych zabiegów w sposób ironiczny, np. we fragmencie:

„Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił się nimi przypadek.
Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbliżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok”.

Rtese1OK5R0rG
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 22

Wyjaśnij, jak autorka rozumienie pojęcie losu opisanego w wierszu „Miłość od pierwszego wejrzenia”.

R16GhQbFZ2UQh
(Uzupełnij).
j0000000DMB2v23_0000009J
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Wykonaj ćwiczenia do tekstów Adama Mickiewicza „Do M***„ oraz utworu Aleksandra Puszkina „Do ***”.

Ćwiczenie 23

Ustal, co łączy oba utwory: Adama Mickiewicza „Do M***” i Aleksandra Puszkina „Do ***”. Zredaguj notatkę.

RQQsVFmgAXuvk
(Uzupełnij).
Polecenie 9

Dokonaj interpretacji porównawczej utworów Adama Mickiewicza „Do M***” i Aleksandra Puszkina „Do ***”.

RsUjbyHYNrtIP
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 24

Przywołaj fragmenty utworów, które świadczą o wykorzystaniu pamięci jako zabiegu kreacji poetyckiej.

Ryobbat6BxoBa
(Uzupełnij).
Polecenie 10

Opisz, w jaki sposób zmienia się obraz kobiety w obu utworach. Zwróć uwagę na etapy życia podmiotu lirycznego obecne w wierszach, podobieństwo tytułów, pamięć miłosnych przeżyć, np. przedmiotów, zjawisk natury, dźwięków, konkretnych sytuacji, np. wspólnie spędzonych chwil, i emocjonalny charakter utworów (uczucia, przeżycia i myśli postaci mówiącej).

R17JcP8ZOo3Uh
(Uzupełnij).
Polecenie 11

Rozstrzygnij, który z utworów, „Do M***” czy „Do ***” twoim zdaniem, dobitniej wyraża uczucia podmiotu lirycznego? Uzasadnij swoją odpowiedź.

R1C470RxmIrvm
(Uzupełnij).
Rjkae9JugCXWN
Ćwiczenie 25
Uzupełnij puste pola podanymi środkami z wierszy „Do M***” i „Do ***”.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 12

Zredaguj wypowiedź argumentacyjną na temat: „Różne oblicza miłości w literaturze”. Rozważ problem odwołując się do:

  • wybranej lektury obowiązkowej,

  • innego utworu literackiego,

  • wybranych kontekstów.

Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 400 wyrazów.

RhU1QbNjchUsm
(Uzupełnij).
Polecenie 13

Zinterpretuj słowa Cypriana Norwidaj0000000DMB2v23_000tp007Cypriana Norwida pochodzące z traktatu Promethidionj0000000DMB2v23_000tp008Promethidion: „Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu”.

R1MWqEUTQ0oUG
(Uzupełnij).
Polecenie 14

Stwórz poetycki portret ukochanej osoby (rzeczywistej lub fikcyjnej), korzystając z poniższego szablonu. Możesz dodać również cytaty z poznanych wierszy oraz zdjęcia.

RQmTIvNLVYM5B
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 14

Stwórz poetycki portret ukochanej osoby (rzeczywistej lub fikcyjnej). Możesz dodać również cytaty z poznanych wierszy.

RktFblk0uRmhM
Miejsce na notatki ucznia.
R1I9vm7beVJYW1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Poniżej zostały wypisane słowa klucze związane z tą lekcją. Zaproponuj ułożenie ich w określonej kolejności, zaczynając od, twoim zdaniem, najważniejszego. Uzasadnij krótko swój wybór.

Słowa klucze: miłość romantyczna, pamięć, liryka miłosna, dialog liryczny, erotyk, sentymentalizm.

RuXtNioaRaUHU
(Uzupełnij).
j0000000DMB2v23_000tp007
j0000000DMB2v23_000tp008