Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Dorota Frydrych

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – artystyczna

3. Temat zajęć

• Wiosenny krajobraz – technika collage.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawa programową. Realizacja powyższego tematu ma przybliżyć elementy historii sztuki ; ma stać się inspiracją do twórczego i kreatywnego myślenia oraz tworzenia.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie nowoczesnych technologii spowoduje, że lekcja stanie się atrakcyjna. Otwiera uczniom możliwość korzystania z różnych źródeł informacji ; umożliwia w szybkim tempie przyswojenie wiadomości.

7. Cel ogólny zajęć

Zapoznanie z techniką collage; rozwijanie zainteresowań twórczych w toku działań plastycznych.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Zna technikę collage.

 2. Wyróżnia różne materiały i faktury.

 3. Umie dobrać różne materiały i wykorzystać je w pracy plastycznej techniką collage.

 4. Rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą.

9. Metody i formy pracy

Projekcje multimedialne
Praca indywidualna
Praca twórcza

10. Środki dydaktyczne

YouTube.com
E‑podręczniki.pl

11. Wymagania w zakresie technologii

Dostęp do Internetu
Tablica interaktywna
Tablet
Komputer

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Wprowadzenie do tematu lekcji - zbieranie doświadczeń.

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel prezentuje fragment nagrania „Kolaż - co to takiego?” https://www.youtube.com/watch?v=mlVGTyXvtSM. Wprowadza do tematu lekcji poprzez prezentację krótkiego filmu instruktarzowego. Zadaje  uczniom  pytanie, czy spotkaliście się z taką twórczością? Jeżeli tak, to gdzie?

 • Aktywność 2

  • Temat: Twórczość artystyczna – dzielenie się własnymi doświadczeniami.

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel przedstawia uczniom genezę słowa kolaż (collage), prace plastyczne  wykonane techniką plastyczną collage –  https://pl.pinterest.com/dorotafrydrych/prace/
   Uczniowie z pomocą nauczyciela porządkują informacje, które zdobyli podczas wcześniejszych działań (dyskusji, własnych doświadczeń,  oglądania filmu i korzystania z zasobów Internetu).

 • Aktywność 3

  • Temat: Twórczość artystyczna – technika collage ( teoria).

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Opierając się na materiałach z platformy epodreczbiki.pl  - 
   https://epodreczniki.pl/a/poznajemy-technike-kolazu–klasowy-fotokolaz/DzB1gCeUK
   nauczyciel prezentuje pochodzenie oraz precyzuje technikę collage; informuje, że   technika collage polega na tworzeniu własnej kompozycji, nowego dzieła artystycznego, przez łączenie fragmentów z różnych materiałów (głownie papieru,  ale również tkanin, z dodatkiem fotografii itp.). Najbardziej charakterystycznym elementem  tej techniki są wycinki z gazet – napisy i ilustracje, które zestawia się ze sobą w  oryginalny sposób.  Artysta wykorzystuje  gotowe, wcześniej istniejące  elementy, łącząc je w nową całość.  Kolaż powstał w XX wieku, a popularność zyskał za sprawą poszukiwań twórczych kubistów, w tym Georges’a Braque’a i Pabla Picassa.

 • Aktywność 4

  • Temat: Tworzenie własnej kompozycji – wiosenny krajobraz wykonany techniką collage.

  • Czas trwania: 25 minut

  • Opis aktywności:

   Zaprezentowanie przygotowanych materiałów, omówienie faktury, i możliwości zastosowania gazet, tkanin fotografii. Przygotowanie do pracy indywidualnej (krótki opis planu i zasad bezpieczeństwa).
   Uczniowie mają za zadanie przedstawić na kartce formatu A4 własną kompozycję techniką collage (ze zgromadzonych  wcześniej materiałów – gazety, fotografie, tkaniny) wiosenny krajobraz. Podsumowanie lekcji; zorganizowanie wystawy prac uczniów.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankieta uczniów na temat lekcji formularze Google
https://docs.google.com/forms/d/1f-3gbfO9Zs6r-GgwG3HjfUG0tru3IEhkWyOvtW6UY9k/edit

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Lekcja jest propozycją przeprowadzenia lekcji można ja modyfikować w dowolny sposób.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna