Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RNi7pUMLC3VPQ
Litografia przedstawia bostońskie picie herbaty. Statek z załogą w strojach Indian wyrzuca z pokładu skrzynki za burtę. Na brzegu osoby elegancko ubrane w perukach. Mężczyźni podnoszą ręce, trzymają w nich nakrycia głowy, wiwatują. Na drugim planie drugi statek z trzema masztami. Z lewej strony trzypiętrowy budynek z oknami. Z dwóch okien widać wyglądających ludzi.

O wolność

Bostońskie picie herbaty na litografii z 1840 r.
Źródło: Nathaniel Currier, 1840, domena publiczna.

Zwycięstwo nad Francją w Ameryce Północnej i przejęcie niemal całego francuskiego imperium kolonialnego okazało się dla Wielkiej Brytanii pyrrusowym zwycięstwem. Zgodnie z traktatem pokojowym Jerzy III zobowiązał się zapewnić Francuzom w Kanadzie swobody religijne i prawa językowe. Obiecywał też nie dopuszczać do swobodnego osadnictwa amerykańskich kolonistów.

Trudne zwycięstwo – angielskie problemy w Ameryce po wygranej wojnie

Niedotrzymanie tych warunków groziło wybuchem kolejnego konfliktu z Francją, a Brytyjczycy potrzebowali spokoju dla podreperowania finansów. Skarb państwa nadszarpnięty wydatkami wojennymi znajdował się bowiem na skraju bankructwa.

Wielkie obciążenia finansowe wynikały z konieczności utrzymania w Ameryce regularnej armii. Wciąż obawiano się odwetu, powstania francuskich osadników i ich sojuszu z  rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej. Potrzebne były pieniądze na utrzymanie strategicznych fortów, tymczasem mieszkańcy kolonii niechętnie ponosili ciężary podatkowe. Słaba administracja centralna miała problemy nawet z egzekwowaniem już uchwalonych zobowiązań.

RYu4EzmHAj7vb
Król Jerzy III w stroju koronacyjnym, ok. 1765 r. Obraz pędzla Allana Ramsay’a znajdujący się obecnie w Galerii Sztuki w Adelajdzie w Australii. Obraz powstał w okresie największego triumfu tzw. „pierwszego imperium brytyjskiego” po zwycięstwie w wojnie siedmioletniej.
Źródło: Allan Ramsay, Galeria Sztuki w Adelajdzie w Australii, domena publiczna.
galon
melasa
Polecenie 1

Omów, jakiego rodzaju wydatki (na co przeznaczone) wzrosły w Anglii po uzyskaniu kolonii w Ameryce Północnej.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 1

Przypomnij korzyści płynące z posiadania kolonii.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.

Kiedy to było?

R4Z1dsuYyiI4G
Oś czasu zatytułowana „Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych”. Na osi zostały zaznaczone następujące daty: 1763 – pokój w Paryżu; Anglia przejmuje francuskie posiadłości kolonialne w Ameryce Północnej 1764 – brytyjski parlament przyjmuje tzw. ustawę cukrową ("Suger Act") 1765 – wprowadzenie tzw. "ustawy stemplowej" – opłaty od druków i czynności administracyjnych w koloniach amerykańskich 1766 – w Nowym Jorku zebrali się przedstawiciele dziewięciu kolonii 1767 – brytyjska próba nałożenia podatków na towary importowane do kolonii amerykańskich 16 grudnia 1773 – przebrani za Indian mieszkańcy Bostonu zatopili czekający na rozładunek transport herbaty – tzw. bostońskie picie herbaty 1774 – Kongres Kontynentalny wprowadzenie tzw. "Ustawy o Quebecu" ("Quebec Act") –władze w Londynie zamknęły port w Bostonie i obciążyły bostończyków kosztami stacjonowania wojsk królewskich 1775 – zbuntowanym kolonistom udało się zdobyć Montreal, ale jednocześnie nie powiodło się zajęcie Quebecu, potyczka pod Lexington 1776 – Deklaracja niepodległości
Oś czasu – wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Samolubni i zwycięscy – dążenia Amerykanów i angielskiego rządu

R1W4rE6sxzMG91
George Grenville, premier brytyjski w latach 1763–1765. Za jego rządów wprowadzono „ustawę cukrową”. Grafika wg obrazu Williama Hoare z ok. poł. XVIII w.
Źródło: Richard Houston, William Hoare, National Portrait Gallery.

Po zakończeniu wojny siedmioletniej w Ameryce największym problemem było przyzwolenie na nieprzestrzeganie prawa w zakresie obciążeń fiskalnych. Przemyt i unikanie płacenia podatków były powszechne. Władza w Londynie była w niezręcznej sytuacji, gdyż mieszkańcy kolonii powoływali się na te same prawa, którymi szermowano w walce z 'absolutystycznymi zapędami' Stuartów: bez reprezentacji, czyli zgody parlamentu nie powinno się nakładać nowych podatków.

Szukano zatem takich sposobów pozyskiwania gotówki, które nie burzyłyby tych priorytetów. W 1764 r. przeprowadzono w brytyjskim parlamencie tzw. 'ustawę cukrową' ('Suger Act'). Obniżała ona podatek nałożony na importowaną z Karaibów melasę z 6 do 3 pensów za galongalongalon. Jednocześnie zaostrzono środki kontroli, które miały ukrócić przemyt, a tego typu przestępstwa włączono w kompetencje królewskich sądów admiralicji.

W amerykańskich koloniach zawrzało. Regulacja uderzała niemal we wszystkich mieszkańców, gdyż prawie 90% znajdującej się na rynku melasymelasamelasy było do tej pory przemycane, tzn. nie płacono za nią należnego podatku. Ponadto nie trzeba się było obawiać kary, gdyż w ławach przysięgłych również zasiadali uczestnicy tego procederu.

Monarchia szuka wyjścia

W celu zebrania środków na utrzymanie fortów pogranicznych i ich załóg rząd króla Jerzego III zdecydował się wprowadzić w 1765 r. tzw. 'ustawę stemplowąustawa stemplowaustawę stemplową' - kolejną opłatę, od dawna już obowiązującą w Wielkiej Brytanii. Również ona nie była podatkiem bezpośrednim, tylko otaksowaniem działalności administracji królewskiej.

ustawa stemplowa

Doprowadziło to do wybuchu swoistej akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego. Mnożyły się manifestacje, wybuchały zamieszki, składano petycje, bojkotowano urzędy, wzywano do bojkotu handlowego. W 1766 r. w Nowym Jorku zebrali się przedstawiciele dziewięciu kolonii. Podczas spotkania potępiono zakusy podatkowe londyńskiego parlamentu. Chociaż pewne niezdecydowanie Brytyjczyków spowodowało cofnięcie 'ustawy stemplowej', nie usunięto jednak podstawowych problemów wywołujących fiskalizm władz centralnych. Stąd w 1767 r. podjęta została kolejna próba nałożenia podatków na towary importowane. Doszło wówczas do bojkotu i ponownego wycofania się rządu londyńskiego.

R1CGgNIlwq0QY
Spalenie „Gaspée”. Obraz pokazujący spalenie królewskiego okrętu przez kolonistów w 1772 r. Stało się to przy cyplu w stanie Rhode Island. Wydarzenie to określane było jako tzw. „afera Gaspée”, od nazwy zniszczonego wówczas szkunera (obecnie cyplowi także nadano nazwę Gaspée). Po zmianie taryf celnych brytyjskie okręty królewskiej marynarki strzegły wybrzeży amerykańskich, aby uniemożliwić szmuglowanie nieoclonych towarów. Ośmiodziałowy szkuner „Gaspée” w czerwcu 1772 r. osiadł na mieliźnie i wówczas tzw. „synowie wolności” - czyli zwalczający administrację brytyjską zwolennicy niezależności - podpłynęli do okrętu i podpalili go. Władze powołały specjalną komisję, która miała ustalić sprawców i ich ukarać, ale powszechne poparcie dla tego czynu i niechęć do współpracy mieszkańców uniemożliwiły ukaranie winnych
Źródło: Harper & Brothers.

Bostońskie picie herbaty

Pozostawiono jedynie podatek od herbaty, który był płacony przez Amerykanów z 'równą skrupulatnością', jak niegdyś podatek od melasy, tzn. większość konsumowanej herbaty przemycano. W związku z kosztami wojny prowadzonej z Francuzami w Indiach Kompania Wschodnioindyjska miała kłopoty finansowe. Rząd brytyjski postanowił więc doprowadzić do sprzedaży w amerykańskich koloniach nadwyżek herbaty zalegających w magazynach Kompanii. W tym celu wprowadzono dla tamtejszych hurtowników przymus zakupu. Oczywiście w cenę towaru wliczony był już podatek na rzecz skarbu królewskiego.

W dniu 16 grudnia 1773 r. przebrani za rdzennych Amerykanów mieszkańcy Bostonu zatopili czekający na rozładunek transport herbaty (nazwano to później nieco kpiarsko 'bostońskim piciem herbaty'). Był to akt przeciwstawienia się brytyjskim próbom złamania akcji bojkotowej prowadzonej w koloniach. W odwecie rząd w Londynie zamknął w 1774 r. port w Bostonie, obciążył mieszkańców kosztami stacjonowania wojsk królewskich oraz wprowadził 'ustawę o QuebecutS0WP1RDwM_000tp002ustawę o Quebecu' (Quebec Act). Regulowała ona sprawy administracji terenów zdobytych na Francuzach, znacznie poszerzając obszar Quebecu oraz pozostawiając rozległe tereny zarezerwowane dla Indian. Jednocześnie przywrócono częściowo francuskie prawo cywilne i równouprawnienie dla katolicyzmu. Miało to zapewnić spokój w prowincji i pozwolić na ograniczenie liczby stacjonującego tam wojska, a tym samym zmniejszenie kosztów jego utrzymania ponoszonych przez rząd centralny.

tS0WP1RDwM_000tp002

Początek wojny

W odpowiedzi na kroki Londynu w czerwcu 1774 r. zwołano tzw. Kongres Kontynentalny. Do stolicy Pensylwanii Filadelfii przybyli przedstawiciele 12 kolonii (brakowało Georgii), którzy zdecydowali się bronić praw Massachusetts [czyt.: masaciusets] i kontynuować akcję bojkotu towarów brytyjskich. Powołano też milicję obywatelską, która później miała stać się zaczątkiem regularnej armii.

Jednak prawdziwym początkiem wojny były starcia w okolicach Lexington, na północ od Bostonu, gdzie żołnierze angielskiej armii mieli przeprowadzić akcję przejęcia magazynów milicji. Potyczka zakończyła się wycofaniem regularnej armii do Bostonu. Stamtąd, otoczona przez milicję przekształconą z biegiem czasu w tzw. armię kontynentalną pod dowództwem Jerzego Waszyngtona, ewakuowała się do Nowej Szkocji.

RP4lsDe4ZbEMm
Potyczka pod Lexington
Źródło: Amos Doolittle, Ralph Earl, 1775, domena publiczna.
1
R1YEYbP5MWcxl
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.

Mapa zatytułowana 'Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych'.

Na mapie zostały zaznaczone:

 • posiadłości brytyjskie,

 • posiadłości hiszpańskie z terytoriami odzyskanymi w 1783 roku,

 • granica, poza którą zakazano kolonistom swobodnego zajmowania ziemi (1763),

 • miejsce buntu kolonistów w 1773 roku (tzw. herbatka bostońska),

 • działania floty i wojsk brytyjskich,

 • działania wojsk amerykańskich,

 • działania floty francuskiej i hiszpańskiej, sprzymierzonych ze Stanami Zjednoczonymi,

 • uchwalenie i proklamacja Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych (4 lipca 1776 roku),

 • ważniejsze bitwy,

 • ważniejsze bitwy z udziałem Polaków,

 • miejsca ufortyfikowane przez Tadeusza Kościuszkę,

 • granice Stanów Zjednoczonych w 1783 roku,

 • uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Posiadłości brytyjskie:

 • Floryda,

 • Terytorium Missisipi,

 • Terytorium Północno‑Zachodnie,

 • Kanada,

 • Quebec,

 • Akadia,

 • Nowa Szkocja,

 • Posiadłości Kompanii Zatoki Hudsońskiej.

Posiadłości hiszpańskie z terytoriami odzyskanymi w 1783 roku:

 • Luizjana,

 • Karolina Południowa.

Granica, poza którą zakazano kolonistom swobodnego zajmowania ziemi (1763 rok). Granica przebiegała między posiadłościami brytyjskimi a stanami należącymi do Stanów Zjednoczonych:

 • Georgia,

 • Karolina Północna,

 • Wirginia,

 • Maryland,

 • Pensylwania,

 • Nowy Jork,

 • New Hampshire,

 • Massachusetts.

Miejsce buntu kolonistów w 1773 roku (tzw. herbatka bostońska): Boston.

Działania floty i wojsk brytyjskich:

 • 1776 z Wielkiej Brytanii – Halifax – Nowy Jork – CharlestonCowpensGuilford Court HouseWilmingtonYorktown,

 • Nowy Jork – Savannah – Augusta,

 • Fort DetroitFort Vincennes,

 • QuebecMontreal – Saratoga,

 • MontrealOriskany.

Działania wojsk amerykańskich:

 • Bunker HillPortlandQuebec,

 • West Point – Saratoga,

 • West PointOriskany,

 • West Point – Nowy Jork,

 • West Point – Filadelfia – Yorktown,

 • Cowpens,

 • Augusta,

 • Fort RedstoneFort Pitt (Pittsburgh) – Fort ChartresSaint LouisFort Vincennes.

Działania floty francuskiej i hiszpańskiej, sprzymierzonych ze Stanami Zjednoczonymi:

 • 1780 z Francji – Rhode Island – Zatoka Chesapeake,

 • 1781 z Hispanioli (Haiti) – Zatoka Chesapeake.

Uchwalenie i proklamacja Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych 4 lipca 1776 roku: Filadelfia.

Ważniejsze bitwy:

 • Bunker Hill (1775),

 • Lexington (1775),

 • Saratoga (1777),

 • Oriskany (1777),

 • Nowy Jork (1776),

 • Zatoka Chesapeake (1781),

 • Yorktown (1781),

 • Cowpens (1781),

 • Augusta (1779),

 • Fort Vincennes (1779).

Ważniejsze bitwy z udziałem Polaków:

 • Charleston (1779, 1780),

 • Savannah (1778, 1779).

Miejsca ufortyfikowane przez Tadeusza Kościuszkę:

 • Saratoga,

 • West Point.

Granice Stanów Zjednoczonych w 1783 roku:

 • Terytorium Missisipi,

 • Georgia,

 • Karolina Południowa,

 • Karolina Północna,

 • Wirginia,

 • Maryland,

 • Delaware,

 • Pensylwania,

 • New Jersey,

 • Nowy Jork,

 • Connecticut,

 • New Hampshire,

 • Massachusetts,

 • Terytorium Północno‑Zachodnie.

Uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych (1778): Filadelfia.

Polecenie 2

Wypisz z mapy Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych bitwy tej wojny z udziałem Polaków.

RbZrHZmkNmaoL
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 2

W jakich latach odbywała się wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych?  Zapisz swoją odpowiedź.

R15cvm3e3HJQo
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.

Szukanie pola zwycięstwa

Podstawowym problemem w wojnie północnoamerykańskiej było znalezienie symbolicznego miejsca, którego zdobycie lub utrata utwierdziłoby przeciwnika w przekonaniu, że przegrał, względnie zwyciężył. W początkowej fazie konfliktu zbuntowane kolonie sądziły, że takim symbolem zwycięstwa stanie się zdobycie Quebecu – niedawno zajętej przez Brytyjczyków stolicy francuskich włości. Stąd
po wyparciu armii gen. Thomasa Gage’a z Bostonu zwycięski Jerzy Waszyngton tam skierował swoje wojska. Udało mu się zdobyć Montreal, ale nieudane oblężenie Quebecu zmusiło go do odwrotu.

Działanie to przyniosło jednak zdecydowany przełom. Od tego momentu obie strony nie wierzyły w możliwość kompromisu. Jerzy III nie chciał uznać Kongresu, traktując jego uczestników jako buntowników i uzurpatorów. Amerykanie zaś winą za przerwanie dialogu obarczali Brytyjczyków. Rozstrzygnięcia szukano w zwycięstwie militarnym.

W początkach 1776 r. Massachusetts jako pierwsza z kolonii ogłosiła niepodległość. Później kolejno zrobiły to Karolina Północna i Wirginia. Ostatecznie Kongres Kontynentalny 4 lipca 1776 r. uchwalił Deklarację Niepodległości.

Ćwiczenie 2

Zapisz, jaka potyczka była pierwszym starciem zbrojnym, od którego zaczęła się wojna kolonii angielskich w Ameryce o niepodległość.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 3

Wyjaśnij, ogłoszenie jakiego dokumentu i kiedy dało początek istnienia nowego państwa.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.

Deklaracja Niepodległości

Za najważniejszego twórcę tekstu Deklaracji Niepodległości uważa się Thomasa Jeffersona, ziemianina o prawniczym wykształceniu, pochodzącego z Wirginii. Jego stwierdzenie 'wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że są obdarzeni przez swojego Stwórcę pewnymi prawami, które nie są do odstąpienia, że do praw tych należą:
Życie, Wolność i dążenia do Szczęścia' wywodzą się z tez, które odnajdujemy w pismach RousseauWoltera. Ponieważ władca sprzeniewierzył się 'umowie' i prawom podstawowym, zasadnym stał się bunt i zrzucenie jego jarzma.

W pierwotnym tekście znajdowało się też odniesienie do niewolnictwa, ale ze względu na potrzebę zachowania jedności, fragmenty te zostały usunięte. Mimo to Deklaracja była dokumentem niezwykle radykalnym.

Kongres obradujący w Filadelfii 4 lipca 1776 r. przyjął Deklarację Niepodległości przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu. Tekst ten stanie się w przyszłości podstawą konstytucji Stanów Zjednoczonych.

RCPZ4CczGz7PL
Drugi Kongres Kontynentalny – obraz nieznanego autora z końca XVIII w.
Źródło: Robert Edge Pine, Edward Savage, Drugi Kongres Kontynentalny, 1784, olej na płótnie, US Library of Congress, domena publiczna.
Ćwiczenie 3
R71CIAORgmLlN1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o.

Zwycięstwo buntowników

Powodem klęski Brytyjczyków w konflikcie ze zbuntowanymi kolonistami był brak decyzji politycznej w Wielkiej Brytanii, w jaki sposób ustosunkować się do powstania. Część opinii publicznej w gruncie rzeczy zgadzała się z takimi hasłami jak 'bez reprezentacji nie ma podatków'. Kolejnym powodem klęski stało się osamotnienie międzynarodowe Wielkiej Brytanii, a wreszcie przystąpienie do wojny i pomoc Francji. Amerykanie wyrównali siły (zwłaszcza morskie) dopiero po 1778 r., tzn. po przystąpieniu do wojny Francji.

R1YEYbP5MWcxl
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.

Mapa zatytułowana 'Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych'.

Na mapie zostały zaznaczone:

 • posiadłości brytyjskie,

 • posiadłości hiszpańskie z terytoriami odzyskanymi w 1783 roku,

 • granica, poza którą zakazano kolonistom swobodnego zajmowania ziemi (1763),

 • miejsce buntu kolonistów w 1773 roku (tzw. herbatka bostońska),

 • działania floty i wojsk brytyjskich,

 • działania wojsk amerykańskich,

 • działania floty francuskiej i hiszpańskiej, sprzymierzonych ze Stanami Zjednoczonymi,

 • uchwalenie i proklamacja Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych (4 lipca 1776 roku),

 • ważniejsze bitwy,

 • ważniejsze bitwy z udziałem Polaków,

 • miejsca ufortyfikowane przez Tadeusza Kościuszkę,

 • granice Stanów Zjednoczonych w 1783 roku,

 • uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Posiadłości brytyjskie:

 • Floryda,

 • Terytorium Missisipi,

 • Terytorium Północno‑Zachodnie,

 • Kanada,

 • Quebec,

 • Akadia,

 • Nowa Szkocja,

 • Posiadłości Kompanii Zatoki Hudsońskiej.

Posiadłości hiszpańskie z terytoriami odzyskanymi w 1783 roku:

 • Luizjana,

 • Karolina Południowa.

Granica, poza którą zakazano kolonistom swobodnego zajmowania ziemi (1763 rok). Granica przebiegała między posiadłościami brytyjskimi a stanami należącymi do Stanów Zjednoczonych:

 • Georgia,

 • Karolina Północna,

 • Wirginia,

 • Maryland,

 • Pensylwania,

 • Nowy Jork,

 • New Hampshire,

 • Massachusetts.

Miejsce buntu kolonistów w 1773 roku (tzw. herbatka bostońska): Boston.

Działania floty i wojsk brytyjskich:

 • 1776 z Wielkiej Brytanii – Halifax – Nowy Jork – CharlestonCowpensGuilford Court HouseWilmingtonYorktown,

 • Nowy Jork – Savannah – Augusta,

 • Fort DetroitFort Vincennes,

 • QuebecMontreal – Saratoga,

 • MontrealOriskany.

Działania wojsk amerykańskich:

 • Bunker HillPortlandQuebec,

 • West Point – Saratoga,

 • West PointOriskany,

 • West Point – Nowy Jork,

 • West Point – Filadelfia – Yorktown,

 • Cowpens,

 • Augusta,

 • Fort RedstoneFort Pitt (Pittsburgh) – Fort ChartresSaint LouisFort Vincennes.

Działania floty francuskiej i hiszpańskiej, sprzymierzonych ze Stanami Zjednoczonymi:

 • 1780 z Francji – Rhode Island – Zatoka Chesapeake,

 • 1781 z Hispanioli (Haiti) – Zatoka Chesapeake.

Uchwalenie i proklamacja Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych 4 lipca 1776 roku: Filadelfia.

Ważniejsze bitwy:

 • Bunker Hill (1775),

 • Lexington (1775),

 • Saratoga (1777),

 • Oriskany (1777),

 • Nowy Jork (1776),

 • Zatoka Chesapeake (1781),

 • Yorktown (1781),

 • Cowpens (1781),

 • Augusta (1779),

 • Fort Vincennes (1779).

Ważniejsze bitwy z udziałem Polaków:

 • Charleston (1779, 1780),

 • Savannah (1778, 1779).

Miejsca ufortyfikowane przez Tadeusza Kościuszkę:

 • Saratoga,

 • West Point.

Granice Stanów Zjednoczonych w 1783 roku:

 • Terytorium Missisipi,

 • Georgia,

 • Karolina Południowa,

 • Karolina Północna,

 • Wirginia,

 • Maryland,

 • Delaware,

 • Pensylwania,

 • New Jersey,

 • Nowy Jork,

 • Connecticut,

 • New Hampshire,

 • Massachusetts,

 • Terytorium Północno‑Zachodnie.

Uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych (1778): Filadelfia.

Niezwykle istotną sprawą w rozstrzygnięciu tego konfliktu były kłopoty Brytyjczyków w znalezieniu celu strategicznego, którego zdobycie skłoniłoby drugą stronę do uznania się za pokonaną. Okazało się bowiem, że ani zajęcie, pacyfikacja i okupacja Bostonu i terenów Nowej Anglii, ani wkroczenie do stołecznej Filadelfii, ani wreszcie działania wojenne w południowych koloniach nie zostały przez powstańców uznane za ostateczną klęskę i walki trwały nadal.

Podobnie z drugiej strony, Amerykanie nie mieli możliwości zaatakować celów bezpośrednio w metropolii, co utrudniało Brytyjczykom uznanie się za pokonanych.

Ostatecznie zatem akt kapitulacji pod Yorktown w 1781 stał się wygodnym pretekstem do zakończenia wojny. Pokój paryski zawarty w 1783 r. przypieczętował niepodległość nowego kraju.

R1bBrqXQe3C8Z
Kapitulacja pod Yorktown
Źródło: John Trumbull, Kapitulacja pod Yorktown, 1820, olej na płótnie, Rotunda of the US Capitol, domena publiczna.
Polecenie 4

Napisz, kto stał na czele kolonistów amerykańskich w walce o wolność.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 5

Odpowiedz, jaka bitwa stanowiła przełomowy moment wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 6

Wyszukaj w dowolnym źródle informacji objaśnienie hasła 'ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych' i przygotuj notatkę na ten temat.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.