Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Objętość brył obrotowych

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

  • zna wzory na obliczanie objętości brył obrotowych: walec, stożek, kula,

  • zna jednostki objętości.

b) Umiejętności

Uczeń:

  • potrafi zamieniać jednostki objętości,

  • potrafi stosować zintegrowana wiedzę do rozwiązywania zadań,

  • potrafi tworzyć i realizować plan rozwiązania.

2. Metoda i forma pracy

Praca grupach, praca z całą klasą, praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Karty z zadaniami do pracy w zespołach

Modele brył obrotowych

Przyrządy geometryczne (linijka, cyrkiel)

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

  1. Nauczyciel podaje temat lekcji i uświadamia cele lekcji.

  2. Przypomnienie wzorów na obliczanie objętości brył obrotowych.

  3. Przypomnienie jednostek objętości, w tym 1l = 1dmIndeks górny 3, 1ml = 0,001l.

  4. Nauczyciel dzieli klasę na zespoły czteroosobowe.

b) Faza realizacyjna

Praca w grupach – rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem własności figur i wiedzy z różnych działów matematyki (załączniki 1‑3).

c) Faza podsumowująca

Prezentacja pracy grup i sprawdzenie poprawności wykonania zadań. Wymiana doświadczeń - co sprawiało najwięcej kłopotów, a co było łatwe.

5.Bibliografia

E. Duvnjak, E. Jurkiewicz E., Matematyka wokół nas, Zbiór zadań gimnazjum 3, WSiP, Warszawa 2001.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1.

Zadanie 1.

Cysternę w kształcie walca o średnicy 1,5 m i polu przekroju osiowego równym 7,5 mIndeks górny 2 napełniono benzyną. W jakim czasie napełniono cysternę, jeżeli w ciągu minuty wpływa 30l benzyny?

Co jest dane?

Co mam otrzymać?

Jak to zrobić?

załącznik 2.

Na biwaku uczniowie gotują kompot w naczyniu mającym kształt półsfery o obwodzie koła wielkiego 24πcm. Czy napoju wystarczy dla 14 uczniów, jeśli każdy uczeń wypije 250 ml?

Co jest dane?

Co mam otrzymać?

Jak to zrobić?

załącznik 3.

Z ciasta w kształcie koła o promieniu 12 cm upieczono trzy jednakowe rożki (w kształcie stożków). Ile należy zapłacić za napełnienie po brzegi jednego rożka śmietana, jeśli 0,5 l śmietany kosztuje 8 zł?

Co jest dane?

Co mam otrzymać?

Jak to zrobić?

załącznik 4.

Kąt rozwarty stożka ma miarę 60°. Suma długości tworzącej i promienia podstawy wynosi 24 cm. Oblicz objętość stożka.

Co jest dane?

Co mam otrzymać?

Jak to zrobić?

załącznik 5.

Do kubka w kształcie walca , o wysokości 9 cm i średnicy 8 cm, napełnionego do 23 kawa wrzucono 3 kulki lodu o promieniu 1 cm. O ile podniesie się poziom kawy w kubku? Ile kulek lodów można jeszcze wrzucić?

Co jest dane?

Co mam otrzymać?

Jak to zrobić?

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R16IbIkXw6TQo

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 100.01 KB w języku polskim
R1V7751F9IUxG

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 96.50 KB w języku polskim