Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

  • wie, co to jest 1%,

  • wie, jak zamienić procent na liczbę,

  • wie, jak obliczyć ułamek danej liczby i procent danej liczby.

b) Umiejętności

Uczeń:

  • potrafi zastosować wiedzę do obliczeń z życia codziennego,

  • potrafi analizować dane podane w zadaniu.

2. Metoda i forma pracy

Praca z całą klasą, praca samodzielna, praca w grupach.

3. Środki dydaktyczne

Zadania na kartkach do pracy

Załączniki dla poszczególnych grup

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Podział klasy na zespoły 4‑5 osobowe.

Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji:

  • zamiana procent na ułamki (załącznik 1),

  • obliczanie ułamka danej liczby (załącznik 1).

Uczniowie zapisują rozwiązania w zeszytach.

b) Faza realizacyjna

Zastosowanie wiadomości do rozwiązywania postawionego problemu – uczniowie w grupach obliczają ile wody (załącznik 2), ile białka (załącznik 3) , ile tłuszczu (załącznik 4), ile cukru (załącznik 5) dostarczymy organizmowi zjadając na śniadanie, obiad i kolację podane produkty.

c) Faza podsumowująca

Prezentacja rozwiązań. Wnioski dotyczące praktycznego zastosowania wiadomości z matematyki (10 minut).

5. Bibliografia

Wł. Paczesna, K. Mostowski, Matematyka. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum, Nowa Era, Warszawa 2002.

6. Załączniki

a) Zadania wstępne dla uczniów

Załącznik 1.

Zadanie 1.

Zamień % na ułamek

30% =………………

25,5% = ……………….

3313%=……………….

Zadanie 2.

Oblicz

34 liczby 20,4

………………………………

1,2 liczby 15

………………………………………………

Zadanie 3.

Oblicz:

% danej liczby

Ułamek danej liczby

40% liczby 12

………………………………………………

0,4 liczby 12

………………………………………………

3313% liczby 86,4

………………………………………………

13 liczby 86,4

………………………………………………

4,8% liczby 150

………………………………………………

0,048 liczby 150

………………………………………………

b) Zadania do pracy dla grup

Załącznik 2.

Nazwa produktu

Woda %

Białko %

Tłuszcze %

Cukry %

Chleb pszenny

40

8

1

50

Ser biały chudy

77

18

1

1,8

Ser biały tłusty

63

19

9

4

Ser żółty

40

27

27

0,8

Masło

18

0,8

80

0

Pomidor

93

1

0,5

4,5

Jajko na twardo

73

13

11,6

0,8

Szynka

67

21

8

0

Kotlet schabowy

37

19

32

10

Mleko

89

3

3

4

Sałata

95

1,5

0

15

Ziemniaki gotowane

80

2

0,4

15

Makaron gotowany

75

4

0,5

20

śniadanie:

100g chleba pszennego

100g sera białego chudego

110g pomidorów

10g masła200g mleka

obiad

120g kotleta schabowego

150g ziemniaków gotowanych

50g sałaty

kolacja

100g chleba pszennego

10g masła

2 jajka na twardo

200g mleka

Na podstawie danych z tabelki oblicz gramów wody dostarczyłeś organizmowi w tym dniu?

Załącznik 3.

Nazwa produktu

Woda %

Białko %

Tłuszcze %

Cukry %

Chleb pszenny

40

8

1

50

Ser biały chudy

77

18

1

1,8

Ser biały tłusty

63

19

9

4

Ser żółty

40

27

27

0,8

Masło

18

0,8

80

0

Pomidor

93

1

0,5

4,5

Jajko na twardo

73

13

11,6

0,8

Szynka

67

21

8

0

Kotlet schabowy

37

19

32

10

Mleko

89

3

3

4

Sałata

95

1,5

0

15

Ziemniaki gotowane

80

2

0,4

15

Makaron gotowany

75

4

0,5

20

śniadanie:

100g chleba pszennego

100g sera białego chudego

110g pomidorów

10g masła200g mleka

obiad

120g kotleta schabowego

150g ziemniaków gotowanych

50g sałaty

kolacja

100g chleba pszennego

10g masła

2 jajka na twardo

200g mleka

Na podstawie danych z tabelki oblicz gramów białka dostarczyłeś organizmowi w tym dniu?

Załącznik 4.

Nazwa produktu

Woda %

Białko %

Tłuszcze %

Cukry %

Chleb pszenny

40

8

1

50

Ser biały chudy

77

18

1

1,8

Ser biały tłusty

63

19

9

4

Ser żółty

40

27

27

0,8

Masło

18

0,8

80

0

Pomidor

93

1

0,5

4,5

Jajko na twardo

73

13

11,6

0,8

Szynka

67

21

8

0

Kotlet schabowy

37

19

32

10

Mleko

89

3

3

4

Sałata

95

1,5

0

15

Ziemniaki gotowane

80

2

0,4

15

Makaron gotowany

75

4

0,5

20

śniadanie:

100g chleba pszennego

100g sera białego chudego

110g pomidorów

10g masła200g mleka

obiad

120g kotleta schabowego

150g ziemniaków gotowanych

50g sałaty

kolacja

100g chleba pszennego

10g masła

2 jajka na twardo

200g mleka

Na podstawie danych z tabelki oblicz gramów tłuszczu dostarczyłeś organizmowi w tym dniu?

Załącznik 5.

Nazwa produktu

Woda %

Białko %

Tłuszcze %

Cukry %

Chleb pszenny

40

8

1

50

Ser biały chudy

77

18

1

1,8

Ser biały tłusty

63

19

9

4

Ser żółty

40

27

27

0,8

Masło

18

0,8

80

0

Pomidor

93

1

0,5

4,5

Jajko na twardo

73

13

11,6

0,8

Szynka

67

21

8

0

Kotlet schabowy

37

19

32

10

Mleko

89

3

3

4

Sałata

95

1,5

0

15

Ziemniaki gotowane

80

2

0,4

15

Makaron gotowany

75

4

0,5

20

śniadanie:

100g chleba pszennego

100g sera białego chudego

110g pomidorów

10g masła200g mleka

obiad

120g kotleta schabowego

150g ziemniaków gotowanych

50g sałaty

kolacja

100g chleba pszennego

10g masła

2 jajka na twardo

200g mleka

Na podstawie danych z tabelki oblicz gramów cukru dostarczyłeś organizmowi w tym dniu?

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R1Pb44BHKovwm

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 125.42 KB w języku polskim
RwSxUSqDDe5re

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 127.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida