Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Obraz poetycki – dynamiczny czy statyczny?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna definicję obrazu poetyckiego,

 • zna różnice między obrazem dynamicznym a statycznym.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi znaleźć w wybranych wierszach elementy statyczne i dynamiczne,

 • potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy,

 • rozwija sprawność umysłową, kreatywność, przełamuje opory przed przedstawieniem własnych pomysłów,

 • potrafi napisać wiersz z użyciem obrazu dynamicznego lub statycznego.

2. Metoda i forma pracy

Praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem

3. Środki dydaktyczne

Wybrane wiersze do pracy w grupach (załącznik 1)

Słownik języka polskiego

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć.

 2. Uczniowie szukają w dostępnych im źródłach, np. w Słowniku języka polskiego definicji obrazu poetyckiego. Obraz poetycki – świat wiersza przedstawiony językiem poetyckim. Może być realistyczny, czyli pokazywać świat w jego rzeczywistej, widzialnej postaci lub fantastyczny, a więc wprowadzać elementy nieobecne w rzeczywistości. Ważną rolę w tworzeniu obrazu odgrywa metafora, który nadaje mu niezwykły i wizyjny charakter. W wierszu może być kilka obrazów zarówno dynamiczne jak i statyczne.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel omawia z uczniami cechy obrazu statycznego i dynamicznego, czym się one charakteryzują i jak je rozpoznać. Obraz statyczny to obraz dający wrażenie nieruchomego, sennego, panuje w nim spokój, czasami zaduma, jest niezmienny. Przewaga rzeczowników i przymiotników, jeżeli występują czasowniki to utrwalają one pewne zjawiska, a nie nadają im dynamiczności czy ruchu. Obraz dynamiczny sprawia wrażenie wypełnionego ruchem, coś się w nim dzieje, jest pełen wrzawy, krzyku, gwałtowności. Należy w nim szukać tego rodzaju czasowników, często też występują wykrzyknienia.

 2. Nauczyciel dzieli klasę na 5 grup, są wybierani w nich sekretarze, liderzy i sprawozdawcy, zostają też przypomniane zasady pracy w grupie. Polecenie dla grup: Podkreślcie w wybranych wierszach na zielono przykłady opisów statycznych, zaś na czerwono opisy dynamiczne (załącznik 1). Po przeanalizowaniu zadań zespoły prezentują na forum klasy wyniki swojej pracy, zostają one omówione, a wnioski zapisane do zeszytu.

c) Faza podsumowująca

Uczniowie tworzą własne wiersze, używając obrazu statycznego lub dynamicznego. Wybrane wiersze są odczytane na forum klasy.

5. Bibliografia

 1. Bortnowski S., Jak uczyć poezji?, Kram, Warszawa 1991.

 2. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, SFS, Kielce 2000.

 3. O pracy z tekstem lirycznym w szkole podstawowej, pod red. D. Michalak, Delta W‑Z, Kraków 1998.

 4. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000.

6. Załączniki

a) Wiersze do pracy w grupach

Załącznik 1.

Kazimierz Wierzyński Zielono mam w głowie

Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną,

Na klombach mych myśli sadzone za młodu,

Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną

I które mi świeci bez trosk i zachodu.

Obnoszę po ludziach mój śmiech, i bukiety

Rozdaję wokoło i jestem radosną

Wichurą zachwytu i szczęścia poety,

Co zamiast człowiekiem powinien być wiosną.

Iłłakowiczówna Kazimiera Anioły

Anioły schodziły po ścieżce białej,

schylały się, patrzały, głowy ku sobie zbliżały,

chwiały ogromnymi, cichymi piórami,

szemrały szumiącymi szatamii stawały bojąc się przestraszyć ciszę,

która się razem z nimi nad ziemią czekającą kołysze.

Zagajewski Adam Cisza

Nawet w wielkim mieście zapada

niekiedy cisza i słychać, jak po

chodniku, pchane przez wiatr,

przesuwają się zeszłoroczne liście,

w ich nie kończącej się wędrówce

ku zniszczeniu.

Osiecka Agnieszka Kwitnie mak

Kwitnie mak

na znak,

że lato.

Idę z tobą w noc popielatą.

Słów nam brak,

bo tak

szczęśliwie

szepcą ptaki gadatliwe,

że to znów pogoda

i w zagrodach kwitnie mak.

A dzień, co dzień,

odmierza coraz krótszy szlak,

a noc – co noc

trwa dłużej niżby pragnął polny mak.

Ta noc – mój miły,

chce znów nieba nam przychylić,

ale o tym nie wie, że ty w niebie nie chcesz być...

A dzień, co dzień

przemierza coraz krótszy szlak,

a noc, co noc

trwa dłużej niżby pragnął polny mak.

Słów brak,

bo tak

bezradnie

milczą raki w rzece na dnie,

chociaż znów pogoda i w zagrodach kwitnie mak.

...Więcej w makach jesieni,

któż nas, miły, odmienił,

czy to ptaki są winne,

czy ten mak?...

Mickiewicz Adam Żegluga (III z Sonetów krymskich)

Szum większy, gęściej morskie snują się straszydła,

Majtek wbiegł na drabinę: gotujcie się, dzieci!

Wbiegł, rozciągnął się, zawisł w niewidzialnej sieci,

Jak pająk czatujący na skinienie sidła.

Wiatr! – wiatr! – dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła,

Przewala się, nurkuje w pienistej zamieci,

Wznosi kark, zdeptał fale i skróś niebios leci,

Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła.

I mój duch masztu lotem buja wśród odmętu,

Wzdyma się wyobraźnia jak warkocz tych żagli,

Mimowolny krzyk łączę z wesołym orszakiem;

Wyciągam ręce, padam na piersi okrętu,

Zdaje się, że pierś moja do pędu go nagli:

Lekko mi! rzeźwo! lubo! wiem, co to być ptakiem.

b) Zadanie domowe

Spróbuj znaleźć w bibliotece szkolnej w dostępnych źródłach, np. albumach malarskich, obrazy dynamiczne i statyczne.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R1Lvw1lDLyrFm

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 108.74 KB w języku polskim
R1G3DCsWTFpcv

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 25.00 KB w języku polskim