Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Obraz wsi w literaturze Młodej Polski

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń :

  • zna treść poznanych wcześniej utworów literackich ,

  • wie jaki obraz wsi przedstwaiony został w literaturze Młodej Polski .

b) Umiejętności

Uczeń :

  • potrafi odwołać się do zdobytych wcześniej wiadomosci ,

  • umie zadbać o poprawną wypowiedź ,

  • potrafi wyciągać trafne wnioski .

2. Metoda i forma pracy

Praca w grupach , metoda poszukująca , metoda oglądowa , mapa mentalna.

3. Środki dydaktyczne

  1. Ilustarcje przedsatwiające dwa oblicza wsi

  2. Książki zawierające utwory dotyczace wsi

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

1. Zaprowadzenie ładu i sprawdzenie listy obecności.

2. Zapisanie tematu na tablicy.

  1. Wprowadzenie uczniów w tematykę zajęć.

b) Faza realizacyjna

ĆWICZENIE 1

Uczniowie podzieleni na grupy otrzymują dwie ilustracje przedstawiające obraz wsi . Na jednej z nich widoczne są piękne chłopskie chaty , słoneczna pogoda , uśmiechnięci , czysto i schludnie ubrani ludzie . Na drugiej natomiast znajdują się ubogie chaty , rozwalające się płoty , błotniste drogi i smutni ,zmęczeni ludzie .

Zadaniem uczniów jest przytoczenie kilku tytułów utworów przedstawiających optymistyczną i pesymistyczną wizję wsi . Tytuły zapisują na odwrocie ilustracji . Przykadowe utwory :

1. J.Kochanowski ”Pieśń Świętojańska o sobótce

1. “Satyra na leniwych chłopów

2.E.Orzeszkowa ” Nad Niemnem

2.Sz.Szymonowic”Żeńcy

3. L.Staff ” Pokój wsi

3.H.Sienkiewicz”Bartek Zwycięzca

4.M.Rej “ Zywot człowieka poczciwego

4.M.Konopnicka”Wolny najmita

5. F.Karpiński” Laura i Filon

5. S.Żeromski”Zmierzch

6. A.Mickiweicz” Pan Tadeusz

6.J.Kasprowicz”Z chałupy

ĆWICZENIE 2

Uczniowie pozostają w tych samych grupach . Każdy otrzymuje kartę pracy , na której znajdują się cytaty , pochodzące z poznanaych utworów młodopolskich . Ich zadaniem jest podanie autora i tytułu utworu .

On zakończył w karczmisku pod ławą .

Dzieci w służbie , a ona niebożę

Od wsi do wsi dziś żebrze i pije(...)” (J.Kasprowicz , Z chałupy)

“Chudy , wyschnięty , szczerniały ,niski , z niebywale wypukłymi plecami – robił wrażenie jakiegoś narzędzia do podważania ciężarów , czegoś w rodzaju dźwigni(...) (S.Żeromski , Zapomnienie)

“Byli we wsi bogacze całą gębą , byli i pomniejsi , którzy zarówno o zarobki nie stali , byli takoż jensi , u których aż piszczało z biedy(...)ale i komorników , i takich co ino chałupy mieli , też nie brakowało(...)” ( W.Reymont , Chłopi)

“Zdobędę se pański dwór ,

wywleke se złoty wór;

złoty wór wysypie ,

ludziskom przed ślipie ,

nakupie se pawich piór!(...)” (S.Wyspiański , Wesele )

“Nieznacznie doktorowi zaczęło być “wszystko jedno”..Jedzą zgniłe kartofle – cóż począć? – niechaj jedzą , jeżeli im smakują . Mogą nawet jadać surowe – to trudno...” (S.Żeromski , Siłaczka)

Uczniowie odczytują swoje propozycje rozwiązania polecenia . Wszyscy wspólnie zastanawiją się jaki obraz wsi został przedstawiony w wymienionych utworach . Wszystkie propozycje zostają zapisane na tablicy w postaci mapy mentalnej .

c) Faza podsumowująca

ĆWICZENIE 3

Aby usystematyzować i zanotować najistotniejsze wiadomości dotyczące tematu lekcji , uczniowie samodzielnie uzupełniają tabelkę .

OBRAZ WSI W LITERATURZE MŁODEJ POLSKI

NAZWISKO AUTORA

OBRAZ WSI PRZEDSTAWIONY W UTWORZE

CYTAT NAJWYRAŹNIEJ ILUSTRUJĄCY OBRAZ WSI

5. Bibliografia

6. Załączniki

a) Zadanie domowe

Wieś inspiracją dla kultury i sztuki . Rozważ temat na podstawie znanych ci utworów literackich i muzycznych , obrazów , , sztuk teatralnych , filmów itp.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

R1XxgZMMFaABK

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 123.80 KB w języku polskim
R9e3fCzZNxrZA

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 23.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida