Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RZXPobpue07We1

Obserwacja przestrzeni – interpretacja bryły w ujęciu Paula Cézanne’a i malarzy-kubistów.

Źródło: online-skills.

Ważne daty

1907 – pośmiertna wystawa malarstwa Paula Cézanne'a w Paryżu

1907 – Pablo Picasso, Panny z Awinionu – pierwszy kubistyczny obraz

1907‑1909 – pierwsza faza kubizmu – prekubistyczna (in. geometryczna, cezannowska)

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R1UnM3kjZrpTN1
Scenariusz lekcji dla nauczyciela
Źródło: online-skills, cc0.
mf8a90c745fbc233a_0000000000019
1

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń:

1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów;

2) rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form;

3) klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych; wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe; podejmuje działania twórcze z wyobraźni i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające problematykę barwy;

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń:

1) w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury.

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

5) rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów.

mf8a90c745fbc233a_0000000000024
Nauczysz się

opowiadać o twórczości Paula Cézanne’a;

opowiadać o najważniejszych pracach Cézanne’a, Braque'a, Picassa;

definiować pojęcia: bryła, faktura, plama barwna, geometryzacja.

mf8a90c745fbc233a_0000000000032

Bryła

BryłaBryłaBryła W plastyce (np.: w malarstwie, rzeźbie) bryła jest odwzorowaniem przestrzennym przedmiotu. Charakteryzuje się trójwymiarowością. Paul Cézanne, francuski malarz tworzący w II połowie XIX i na początku XX wieku, uważał, że wszystkie obiekty w naturze można sprowadzić do trzech podstawowych brył geometrycznych: kuli, walca i stożka. Przykładowo gruszka ma kształt stożka,

mf8a90c745fbc233a_0000000000051

jabłko ma kształt kuli,

a w kształcie kubka można dostrzec walec.

Dla malarzy‑kubistów podstawową figurą geometryczną, do której sprowadzali kształty przedmiotów, był sześcian.

RpH7etgpx7t251
Schemat sześcianu, online-skills, CC BY 3.0
mf8a90c745fbc233a_0000000000064

Inspiracje Cézanne’a i Braque'a

Jednym z ulubionych tematów malarskich Paul Cézanne’a była martwa natura. Artysta nie odwzorowywał szczegółów przedmiotów, zróżnicowanej fakturyFakturafaktury drewna stołu, czy skórki owocu. Pokazywał ich istotę – barwę i bryłęBryłabryłę. Malował płaską plamą barwnąPlama barwnaplamą barwną, a przedmioty upraszczał, zbliżając ich kształty do prostych figur geometrycznych (np.: kwadratów, prostokątów, kół i in.) oraz brył, brzoskwinie i cukiernica to kule, gruszki to stożki, a dzbanek to walec. Kształt przedmiotu, jego bryłę, budował kolorem.

Twórcy kubizmu – Pablo Picasso i Georges Braque – inspirowali się twórczością Cézanne’a. W jednej z martwych natur Pabla Picasso można zaobserwować dążenie do jeszcze silniejszego uproszczenia i geometryzacjiGeometryzacjageometryzacji widzianych przedmiotów.

W pejzażu Georgesa Braque’a drzewa nie mają liści, a domy bez drzwi i okien przypominają sześciany. Bryły są złożone z form o prostych płaszczyznach, które stykają się ostrymi krawędziami. Artysta skrócił perspektywę, spłaszczając tym samym przestrzeń.

R10zcKAaec0no1
Georges Braque, „Domy w L’Estaque”, 1908, Muzeum Sztuki, Villeneuve-d'Ascq, Francja, ka-perseus-images.s3.amazonaws.com, CC BY 3.0
mf8a90c745fbc233a_0000000000086

Martwa natura w pracach artystów

RNXyumP3TVTxo1
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Paula Cézanne'a "Martwa natura". Ukazuje martwą naturę z owocami. Na brązowym blacie stoi pękaty dzban z jednym uchem, przysłonięty przez biały talerz, na którym leży zielone jabłko i gruszka. Obok, po prawej stronie swobodnie leżą owoce: gruszki i jabłka. Wszystkie elementy namalowane są szeroką plamą barwną i obwiedzione czarnym konturem. Na ich powierzchniach odbijają się bliki światła padającego z prawego, dolnego rogu. Cienie namalowane zostały czarnobrązową plamą. Krawędź stołu odcina się od jasnego tła ściany. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Stożek, walec i kula – tymi trzema bryłami geometrycznymi można zdaniem Paula Cézanne’a zobrazować wszystkie przedmioty w naturze. Robił to przy pomocy płaskich plamy czystych barw podkreślonych konturem.
Paul Cézanne, „Martwa Natura”, 1893-1894, kolekcja prywatna, static.prsa.pl. CC BY 3.0
RKt0bsypoLMWI1
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Paula Cézanne'a "Stół z serwetą i owocami". Ukazuje martwą naturę ustawioną na drewnianym stole z szufladą. Na mocno udrapowanej, białej serwecie oparty jest talerz na którym leżą owoce - brzoskwinie, śliwki i gruszka. Pozostałe owoce rozrzucone są na serwecie w różnych miejscach. W tle znajduje się regał. Za martwą naturą jest zielona ściana. Kolory są intensywne, cienie na materiale zaznaczone plamą i kreską, a poszczególne elementy otoczone konturem. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Dla Cézanne’a obserwacja przestrzeni nie odbywa się z jednego punktu, dlatego zrezygnował z perspektywy linearnej. W jednym obrazie przedstawiał przedmioty widziane z różnych perspektyw, pod różnymi kątami – na wprost, z lotu ptaka, z lewej strony, z prawej.
Paul Cézanne, „Stół z serwetą i owocami, 1895, The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania, fidfilehost.com, CC BY 3.0
RrhXBiJVjpXZK1
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Paula Cézanne'a "Martwa natura z butelką mięty pieprzowej". Ukazuje martwą naturę ustawioną na drewnianym stole z szufladą. Na wzorzystym obrusie ułożona jest biała serweta, obie mocno udrapowane tworzą wiele zagłębień. Wśród nich ułożone są brzoskwinie oraz karafka, kieliszek i butelka z winem. Na naczyniach odbijają się bliki światła. Ściana w tle jest niebieskoszara. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Paul Cézanne pokazywał istotę malowanych przedmiotów – barwę i bryłę – dlatego upraszczał, geometryzował malowane formy. Zainspirował tym twórców kubizmu, którego pierwsza faza – prekubistyczna – nazywana jest też geometryczną lub cezannowską.
Paul Cézanne, „Martwa natura z butelką mięty pieprzowej”, 1890-1894, National Gallery, Waszyngton, Stany Zjednoczone, fidfilehost.com, CC BY 3.0
R1RXKGD3szhi01
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Pabla Picassa "Martwa natura". Ukazuje położone na blacie stołu owoce i kieliszek. Przedmioty ujęte są z góry, dzięki czemu widać rant kieliszka. Brązowy blat stołu koresponduje z zieloną ścianą - kolory dopełniają się. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Kubiści dążyli do jeszcze silniejszej geometryzacji przedmiotów. W obrazie Picassa owoce mają nieregularne owalne kształty, zbudowane płaskimi plamami barw. Żeby uzyskać głębię, stosuje perspektywę malarską – ciepłe barwy z przodu, zimne z tyłu.
Pablo Picasso, „Martwa natura”, 1908, MoMA, Nowy Jork, construction.com, CC BY 3.0
RxlkquJA0MD5s1
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Pabla Picassa „Martwa natura z dzbankiem i owocami”, Ukazuje ustawioną na czworokątnym stoliku kompozycję ujęta nieco z góry. Po lewej stronie znajduje się brązowo-szary wazon oraz małe naczynie o podłużnym kształcie, być może cukiernica. Obok znajduje się żółta patera z owocami. Z przodu natomiast postawiona jest brązowa miseczka. Do krawędzi dotyka narożny rant blatu. Geometryczne tło składa się z czarno-czerwonych płaszczyzn. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Przedmioty ulegały coraz mocniejszemu uproszczeniu. Rozpoznawalność owoców czy odwzorowanie wyglądu poszczególnych przedmiotów traciła na znaczeniu. Stawały się bryłami geometrycznymi.
Pablo Picasso, „Martwa natura z dzbankiem i owocami”, 1908, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, construction.com, CC BY 3.0
R3xPSkS4eeZEh1
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Georgesa Braque'a „Instrumenty muzyczne”. Ukazuje martwą naturę ułożoną na stole przykrytym zieloną serwetą. Kompozycja jest zwarta, wszystkie instrumenty są skupione. W całości widoczna jest ułożona pod skosem mandolina. Za nią ustawione są inne instrumenty: trąbka po lewej i harmonia po prawej stronie. Pośrodku znajduje się otwarty zeszyt z zapisami nutowymi. Instrumenty i nuty tworzą cień na żółtej ścianie. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Dla lepszego wyeksponowania brył malowanych przedmiotów, podkreślenia ich wyrazistości, kubiści zawężali paletę barw do szarości, brązów, beżów i zieleni. Skrócenie perspektywy spłaszczało przestrzeń.
Georges Braque, „Instrumenty muzyczne”, 1908, Musée national d'Art moderne, Paryż, Francja, wikimedia.org, domena publiczna
R15dYEmomsXt01
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Georgesa Braque'a „Martwa natura z talerzem i owocami”. Ukazuje martwą naturę ułożoną na stole, na tle białej draperii. Pośrodku znajduje się patera z zielonym winogronem, obok, po prawej stronie, oparty jest biały talerz. Niżej leży nóż z drewniana rękojeścią. Po lewej stronie ustawione ogonkami do góry ułożone są trzy zielone gruszki. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Georges Braque w swojej martwej naturze jeszcze mocniej zawęził paletę barw: do brązów i szarości. Głównymi elementami obrazu są uproszczone do figur geometrycznych owoce i przedmioty (m.in.: talerz, instrument muzyczny).
Georges Braque, „Martwa natura z talerzem i owocami”, 1908, construction.com, CC BY 3.0
Polecenie 1

Wyszukaj dzieło malarskie reprezentujące kubizm i dokonaj jego analizy. Uzasadnij swój wybór.

RpLWP6gzRoa4q
Odpowiedz na pytanie. Jakie cechy malarstwa Cézanne'a przyczyniły się do rozwoju kubizmu?
mf8a90c745fbc233a_0000000000144

Zadania

classicmobile
Ćwiczenie 1
R6bCmSqSeJKIa1
Uzupełnij zdanie. Stosowanie w sztukach plastycznych form i motywów geometrycznych lub sprowadzanie kształtów do form geometrycznych to: ... Możliwe odpowiedzi: 1. kolaż, 2. odwzorowanie natury, 3. geometryzacja.
Źródło: online-skills.
static
classicmobile
Ćwiczenie 2
RkUQHKYYJD2Wp1
Odpowiedz na pytanie. Paul Cézanne uważał, że wszystkie obiekty w naturze można sprowadzić do trzech brył geometrycznych. Jakie to bryły? 1. Kula, sześcian, walec, 2. Walec, kula, stożek, 3. Stożek, walec, prostopadłościan.
Źródło: online-skills.
static
classicmobile
Ćwiczenie 3
RmT4l2pDrzHRr1
Uzupełnij zdanie. Kierunek w sztuce, który powstał we Francji na początku XX wieku proponujący sprowadzenie przedmiotów i postaci do układów podstawowych brył geometrycznych to:...: Możliwe odpowiedzi: 1. kubizm, 2. abstrakcjonizm, 3. symbolizm.
Źródło: online-skills.
static
classicmobile
Ćwiczenie 4
RqQVOLv5wOuwB1
Uzupełnij zdanie. Nazwa kubizm oznacza:... Możliwe odpowiedzi: 1. kulę, koło, 2. kostkę, sześcian, 3. walec, stożek.
Źródło: online-skills.
static
classicmobile
Ćwiczenie 5
RnLvKnp9q9yYs1
Odpowiedz na pytanie. Którzy artyści są przedstawicielami kubizmu? Możliwe odpowiedzi: 1. Pablo Picasso, 2. Paul Cézanne, 3. Georges Braque.
Źródło: online-skills.
static
classicmobile
Ćwiczenie 6
R1BaVLt1YI7iU1
Do podanych dzieł dobierz ich autorów. „Domy w L’Estaque”. Możliwe odpowiedzi: 1. Georges Braque, 2. Paul Cézanne, 3. Pablo Picasso. „Panny z Awinionu”. Możliwe odpowiedzi: 1. Georges Braque, 2. Paul Cézanne, 3. Pablo Picasso. „Martwa natura z butelką mięty pieprzowej”. Możliwe odpowiedzi: 1. Georges Braque, 2. Paul Cézanne, 3. Pablo Picasso.
Źródło: online skills.
static
mf8a90c745fbc233a_0000000000151

Kubizm i jego inspiracje twórczością Paula Cézanne’a.

KubizmKubizmKubizm był kierunkiem w sztuce, który powstał we Francji na początku XX wieku. Termin kubizm pochodzi od łacińskiego słowa cubus, czyli kostka lub sześcian, który bezpośrednio nawiązuje do podstawowej cechy kierunku – geometryzacji. Pierwsza faza nazywana jest cezannowską lub geometryczną, ponieważ jego twórcy – Pablo Picasso i Georges Braque – inspirowali się późnym malarstwem Paula Cézanne’a.
Historia kubizmu rozpoczyna się obrazem Pabla Picassa Panny z Awinionu z 1907 roku.

Rv7gj31hgvKh51
Pablo Picasso, „Panny z Awinionu”, 1907, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Nowy Jork, USA, artnewsblog.com, CC BY 3.0

Przedmioty w obrazach Paula Cézanne’a były uproszczone, zgeometryzowane, kształtowane kolorem. Artysta ukazywał istotę przedmiotów – ich bryłę i barwę – nie skupiając się na wiernym ich odwzorowaniu. Trzy podstawowe figury geometryczne, do których sprowadzał wszystkie kształty w naturze, to kula, walec i stożek. Koncepcję Cézanne’a rozwinęli kubiści. Dla nich podstawową formą trójwymiarową był sześcian. Bryła złożona była z prostych płaszczyzn, które stykały się ostrymi krawędziami. Silne uproszczenie, geometryzacja, deformacja, sprowadzenie do najprostszych form ukazywało istotę malowanych obiektów.

mf8a90c745fbc233a_0000000000159

Cézanne rozwinął nowatorską technikę budowy przestrzeni obrazu. Uważał, że człowiek nie obserwuje rzeczywistości w sposób statyczny, z jednego punktu, tak jak to się dzieje, gdy zastosujemy perspektywę linearną. Artysta obserwował i rejestrował, w jaki sposób zmieniały się kształty przedmiotów, kiedy zmieniał kąt, pod jakim na nie patrzył.

R1HjcWgf2Ipoy1
Źródło: online-skills.

Zainspirowani tym podejściem Picasso i Braque również łączyli w jednym obrazie kilka punktów widzenia – na wprost, z lewej i z prawej strony, z lotu ptaka i z perspektywy żabiej. Oni także ukazywali przedmioty oglądane równocześnie z wielu perspektyw. Podstawowym tematem były kompozycje jednofigurowe i martwe natury, złożone z prostych przedmiotów, butelek, kieliszków oraz instrumentów muzycznych.

Wrażenie głębi Cézanne uzyskiwał budując formy na obrazie przede wszystkim kolorem i wzajemnym oddziaływaniem barw. Używał ich jako linii, narzędzia do konstruowania elementów przestrzeni. Dotknięcia pędzla przybierały geometryczne kształty. W swoich dziełach stosował zasady perspektywy barwnej, która wykorzystuje złudzenie, że ciepłe barwy (czerwony, żółty, pomarańczowy) wydają się być bliżej, niż barwy zimne (niebieski, zielony, fioletowy).

Tak jak Cézanne, kubiści zrezygnowali z perspektywy linearnej, iluzjonizmu i światłocienia. Skrócili perspektywę, powodując spłaszczenie przestrzeni.

mf8a90c745fbc233a_0000000000195
classicmobile
Ćwiczenie 7
RxjUoaQ2Bf0ex1
Odpowiedz na pytanie. Który z obrazów nie został namalowany przez malarza kubistycznego. Możliwe odpowiedzi: 1. „Brzoskwinie i gruszki”, 2. „Panny z Awinionu”, 3. „Instrumenty muzyczne”, 4. "Domy w L’Estaque”.
Źródło: online-skills.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

R8k0zcSFpyZ5Zmf8a90c745fbc233a_00000000000061
Inna wersja zadania
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
mf8a90c745fbc233a_0000000000006
mf8a90c745fbc233a_0000000000211

Słownik pojęć

Bryła
Bryła

odwzorowanie przestrzenne przedmiotu charakteryzujące się trójwymiarowością. Określa m.in. kształt, wielkość i relacje przestrzenne (konstrukcję) przedmiotu.

Faktura
Faktura

sposób ukształtowania powierzchni obrazu. Fakturę widzimy okiem i sprawdzamy dotykiem. Może być np. błyszcząca, matowa, gładka, szorstka, chropowata.

Geometryzacja
Geometryzacja

stosowanie w sztukach plastycznych form i motywów geometrycznych, lub sprowadzanie kształtów przedmiotów do figur geometrycznych.

Kubizm
Kubizm

kierunek w sztuce – głównie w malarstwie i rzeźbie – powstały we Francji na początku XX wieku. Jego twórcami byli Pablo Picasso i Georges Braque. Kubiści poszukiwali nowych zasad budowy przestrzennej dzieła. Odrzucali zasady perspektywy linearnej i zmierzali do geometrycznego uproszczenia elementów kompozycji.

Plama barwna
Plama barwna

kształt o określonej wielkości i barwie uzyskany przez naniesienie farby na płaszczyznę za pomocą różnych narzędzi (np. pędzla, palca) lub przez stemplowanie, odciskanie, naklejanie, albo zagęszczenie kresek.,Źródło:,Autor opracowania.

mf8a90c745fbc233a_0000000000238

Galeria dzieł sztuki

mf8a90c745fbc233a_0000000000242

Bibliografia

Anna Karola Krauße, Historia malarstwa. Od renesansu do czasów współczesnych, Niemcy 2005.

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2004.

Silvia Borghesi, Cézanne, Arkady, Warszawa 2000.