Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1CHEnFqAthb31
Grafika przedstawia na środku kształt ludzkiej głowy z profilu; usta są ułożone w uśmiechu; głowa ma kolor różowy. Na rysunku głowy znajdują się zielone napisy: ładnie, głębiej. Wokół głowy widoczne są napisy: po lewej stronie – daleko, krzywo, mądrze; po prawej – tam, wygodnie, wczoraj. Tło jest jasnoniebieskie.
Przysłówek
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Przeczytaj poniższy tekst Tove JanssonTove JanssonTove Jansson, a następnie wykonaj związane z nim ćwiczenia.

Tove Jansson Kometa nad Doliną Muminków

Owego piątku siódmego sierpnia było […] bezwietrznie i potwornie gorąco. Nikt nie wiedział, która godzina, mieli tylko ogólne wrażenie, że jest bardzo późno.
Kometa zrobiła się jeszcze większa i widać było wyraźnie, że zmierza ku Dolinie Muminków. Płomienie wokół niej były białe i strasznie mocno świeciły.
Muminek pierwszy zszedł z drzewa. Rozejrzał się ostrożnie, węsząc na wszystkie strony. A potem zawołał:
– Jak tu zielono! Wszędzie są liście i kwiaty!
Las nie był wyjedzony i wyglądał normalnie, a nawet podobny był do lasu niedaleko ich domu. Tego dnia wszystkie stworzonka, najmniejsze nawet mrówki, schowały się pod ziemię, jak tylko mogły najgłębiej, ptaki siedziały cicho w drzewach i czekały.

j00000003QB2v27_00000_BIB_001 Źródło: Tove Jansson, Kometa nad Doliną Muminków, tłum. Teresa Chłapowska, Warszawa 1977, s. 166–167.
Tove Jansson
Ćwiczenie 1

Wyszukaj w powyższym tekście i zapisz poniżej wyrazy, które odpowiadają na pytania: jak?, gdzie?, kiedy? Określ, jakie to części mowy.

R1O8IxjrsjGja
Miejsce do uzupełnienia
Ćwiczenie 1

Wyszukaj w powyższym tekście i zapisz poniżej wyrazy, które odpowiadają na pytania: jak?, gdzie?, kiedy? Określ, jakie to części mowy.

R1QVoFOgbLUjW
Miejsce na notatkę
R14Pv1ydL4ZB81
Przysłówek
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Ćwiczenie 2

Wybierz z tekstu 'Kometa nad Doliną Muminków' cztery przysłówki, które się stopniują. Zapisz ich formy każdego stopnia.

RJVuRFH1tveZS
Miejsce do uzupełnienia
Ćwiczenie 2

Wybierz z tekstu 'Kometa nad Doliną Muminków' cztery przysłówki, które się stopniują. Zapisz ich formy każdego stopnia.

R1XX8KW0cbc1a
Miejsce do uzupełnienia
Ćwiczenie 3
RyXX7d3Gs2evl1
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu luk w tekście właściwymi przysłówkami z fragmentu.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R14ocSL3zw7Hg
Zadanie interaktywne polega na przeniesieniu we właściwe miejsce synonimów i antonimów podanych przysłówków.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 5
R1beM9TxqNttq1
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu przysłówkami pochodzącymi od podanych przymiotników.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 6

Ułóż trzy zdania o wybranych bohaterach literackich. W wypowiedzeniach zastosuj kilka przysłówków z poprzedniego ćwiczenia. Zapisz je poniżej lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7
R2B7WZH8bo8PO1
Zadanie interaktywne polega na wstawieniu w odpowiednie miejsca przysłówków tak, aby zachować sens zdania.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
Rx6DNHuz5Lhwu1
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu związkami czasownika z przysłówkiem, aby zachować sens podanych połączeń przymiotnika z rzeczownikiem.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RzcIzMcCXMLuv1
Zadanie interaktywne polega na oznaczeniu elementów tekstu: pomarańczowym kolorem przysłówków i zielonym przymiotników.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9

Wypisz z podanych przysłów przymiotniki i przysłówki.

Co jawnie darujesz, potajemnie ci zwrócą.
Roztropniej dać wełnę niż całego barana.
Najpiękniejszą mową jest czyn.
Od tysiąca lękliwych wojowników lepsi dwaj, ale odważni.
Wieczór bywa mądrzejszy niż poranek.
Im pełniejszy kłos ryżu, tym niżej się schyla; pusty, im dłużej stoi, tym wyższy.

R12Af9z8XsNzM
Miejsce na notatkę
1
Ćwiczenie 10
RydE25jm6Coow1
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tabeli informacjami o pochodzeniu podanych przysłów na podstawie informacji gramatycznych.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.