Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Reklamy środków higieny jamy ustnej informują, że aby przywrócić prawidłowy odczyn (lub pH) śliny, należy myć zęby lub żuć gumę po każdym posiłku. Z innych reklam dowiadujemy się, że idealne do delikatnej skóry jest mydło o pH równym
5,5. Co to jest pH i o czym informuje? Jaki jest zakres skali pH? Czy pH =5,5 to mało, czy dużo? Jak można je zmierzyć?

RuXymfUoNclaC
Cytryny
Kwaśny smak cytryn bierze się z obecności w ich soku związku zwanego kwasem cytrynowym, jednak „smakowe” określanie, czy jakaś substancja jest kwasem, czy nie, jest nieprecyzyjne, a przede wszystkim niebezpieczne. Pamiętaj, że w laboratorium chemicznym nie wolno pod żadnym pozorem smakować odczynników chemicznych ani spożywać posiłków
Źródło: Abhijit Tembhekar, dostępny w internecie: write.co.nz, licencja: CC BY 2.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • definicje: kwasu, wodorotlenku, zasady;

 • przykłady wskaźników kwasowo‑zasadowych oraz ich zabarwienie w zależności od odczynu środowiska;

 • teorię dysocjacji elektrolitycznej.

Nauczysz się
 • definiować pojęcia odczyn roztworu oraz skala pH;

 • wyznaczać wartości pH wodnych roztworów badanych próbek z wykorzystaniem wskaźników kwasowo‑zasadowych;

 • określać odczyn roztworu wodnego w oparciu o znajomość wartości jego pH;

 • projektować i przeprowadzać doświadczenia, które pozwolą na zbadanie odczynu wodnych roztworów różnych substancji.

i78Rbn2woh_d5e210

1. Odczyn roztworu – skala pH

Odczyn roztworuodczyn roztworuOdczyn roztworu jest cechą charakteryzującą roztwory wodne. Roztwór może mieć odczyn kwasowy, obojętny lub zasadowy. Jak myślisz, czy mówiąc „odczyn kwasowy” mamy na myśli zawsze to samo? Czy sok z cytryny jest tak samo „kwasowy” jak np. ocet?

Do badania odczynu roztworu wykorzystujemy tak zwane wskaźniki kwasowo‑zasadowe (indykatory), czyli substancje, które zmieniają swoją barwę w zależności od odczynu środowiska. Rolę takiego wskaźnika może spełniać wywar z czerwonej kapusty, który w roztworze o odczynie kwasowym zabarwia się na czerwono, w roztworze o odczynie obojętnym na fioletowo, a w roztworze o odczynie zasadowym na zielono (jak na poniższym zdjęciu).

RpvYVKVKR7w3r
Barwy wywaru z czerwonej kapusty w roztworach o odczynie kwasowym, obojętnym i zasadowym
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Dla zainteresowanych

Przygotowanie wywaru z czerwonej kapusty – instrukcja

1. Kilka liści czerwonej kapusty drobno posiekaj (lub porwij na małe kawałki) i zalej szklanką wody.

2. Wodę z posiekanymi liśćmi czerwonej kapusty zagotuj i zostaw do wystygnięcia.

3. Po wystudzeniu odsącz liście z uzyskanego wywaru.

Badanie odczynu wybranych produktów1
Doświadczenie 1

Wykorzystując wywar z czerwonej kapusty, sprawdź, jaki odczyn mają roztwory wybranych produktów z naszego otoczenia. Sformułuj problem badawczy, zaproponuj hipotezę i zweryfikuj ją w oparciu o wyniki wykonanego doświadczenia. Postępuj zgodnie z instrukcją. Obserwacje odnotuj, uzupełniając poniższe ćwiczenie (możesz też pobrać kartę pracy z załącznika). Jeśli nie masz możliwości samodzielnego przeprowadzenia doświadczenia obejrzyj załączone zdjęcia z jego wykonania. We wnioskach pogrupuj badane produkty ze względu na odczyn ich wodnych roztworów.
Uwaga: Doświadczenie wykonaj w obecności osoby dorosłej. Pamiętaj o fartuchu, rękawiczkach i okularach ochronnych.

Rcidz5PHpVwuM
Problem badawczy: Jaki odczyn mają roztwory wodne wybranych produktów z najbliższego otoczenia?. Hipoteza: Roztwory wodne wybranych produktów z najbliższego otoczenia mają różny odczyn. Co będzie potrzebne: wywar z czerwonej kapusty; ocet; sok z cytryny; pasta do zębów; mydło; płyn do odrdzewiania (np. Fosol); płyn do prania; roztwór wodny preparatu do udrażniania rur (np. Kret); sól kuchenna; cukier; kredki, pisaki lub farby; woda destylowana; 10 szalek Petriego; wydrukowana karta pracy. Instrukcja: 1. Na sześć kolejnych szalek Petriego wlej: (1) wodę destylowaną, (2) ocet, (3) sok z cytryny oraz roztwory wodne: (4) płyn do odrdzewiania, (5) płyn do prania, (6) płyn do udrażniania rur. 2. Sporządź (7) zawiesinę pasty do zębów w wodzie i umieść ją na szalce Petriego. 3. Sporządź wodne roztwory z (8) mydła, (9) soli kuchennej oraz (10) cukru i wlej je na szalki Petriego. 4. Do każdej próbki dodaj kilka kropli wywaru z czerwonej kapusty. 5. Obserwuj zachodzące zmiany. Obserwacje zanotuj w karcie pracy.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RnQBi9e8uOLBT
Zamaluj pola odpowiadające wskazanym produktom używanym na co dzień, na kolory odpowiadające zabarwieniu uzyskanemu po wprowadzeniu do tych produktów wywaru z czerwonej kapusty woda destylowana ocet sok z cytryny roztwór płynu do odrdzewiania roztwór płynu do prania roztwór płynu do udrażniania rur zawiesina pasty do zębów w wodzie roztwór mydła roztwór soli kuchennej roztwór cukru
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Karta pracy:

RN8BTTT09tJnf

Plik PDF o rozmiarze 574.72 KB w języku polskim

Wykonano doświadczenie, w którym wykorzystano wywar z czerwonej kapusty jako wskaźnik pH. W ten sposób określono odczyny roztworów wybranych produktów z naszego otoczenia.

Problem badawczy:

Jaki odczyn mają roztwory wodne wybranych produktów z najbliższego otoczenia?

Hipoteza:

Roztwory wodne wybranych produktów z najbliższego otoczenia mają różny odczyn.

Co było potrzebne:

 • wywar z czerwonej kapusty;

 • ocet;

 • sok z cytryny;

 • pasta do zębów;

 • mydło;

 • płyn do odrdzewiania;

 • płyn do prania;

 • roztwór wodny preparatu do udrażniania rur;

 • sól kuchenna;

 • cukier;

 • kredki, pisaki lub farby;

 • woda destylowana;

 • 10 szalek Petriego.

Przebieg doświadczenia:

Na trzech kolejnych szalkach Petriego umieszczono wodę destylowaną, ocet i sok z cytryny. Następnie przygotowano zawiesinę pasty do zębów w wodzie oraz wodne roztwory z mydła, soli kuchennej, cukru, płynu do odrdzewiania, płynu do prania i płynu do udrażniania rur. Sporządzone preparaty umieszczono na siedmiu szalkach Petriego. Do każdej próbki dodano kilka kropli wywaru z czerwonej kapusty.

Obserwacje:

Po dodaniu wywaru z czerwonej kapusty, wszystkie próbki zmieniły kolor. Szalki zawierające ocet, sok z cytryny i roztwór płynu do odrdzewiania zabarwiły się na czerwono. Szalki zawierające wodę destylowaną, roztwór soli kuchennej i roztwór cukru przyjęły fioletową barwę. Z kolei szalka z roztworem mydła zabarwiła się na niebiesko, a szalki z roztworami pasty do zębów, płynu do prania i płynu do udrażniania rur przyjęły barwę zieloną.

Wnioski:

Roztwory produktów wykorzystywanych przez nas na co dzień mogą mieć zarówno odczyn kwasowy, obojętny, jak i zasadowy.

Podsumowanie:

Wywar z czerwonej kapusty może służyć jako wskaźnik do określania odczynu roztworów. Ocet, sok z cytryny i roztwór płynu do odrdzewiania mają odczyn kwasowy. Woda destylowana, roztwór soli kuchennej i roztwór cukru wykazują odczyn obojętny, natomiast mydło, zawiesina pasty do zębów, roztwór płynu do prania, roztwór płynu do udrażniania rur – odczyn zasadowy.

1
Polecenie 1

Napisz obserwacje oraz wniosek do przeprowadzonego doświadczenia.

R4n096CIEYJfE
Obserwacje: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
R1B14qhxgCmqc
Wybierz poprawne dokończenie poniższego zdania.

Odczyn kwasowy mają: Możliwe odpowiedzi: 1. ocet i roztwór soli kuchennej., 2. sok z cytryny i płyn do odrdzewiania., 3. sok z cytryny i mydło., 4. ocet i płyn do udrażniania rur.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zauważ, że wywar z czerwonej kapusty, w roztworach analizowanych produktów o odczynie zasadowym, przyjmuje różne zabarwienia – od niebieskiego po żółte. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku roztworów produktów o odczynie kwasowym. Możemy zatem wnioskować, że pomimo takiego samego odczynu, roztwory badanych produktów, np. te o odczynie zasadowym, muszą się czymś jednak różnić. Różnica ta to wartości pH tych roztworów. pH jest liczbową miarą odczynu roztworu (jego kwasowości i zasadowości) i w roztworach może przyjmować wartości od 0 do 14, w zależności od stężeń kationów wodoru H+ i anionów wodorotlenkowych OH- w nich zawartych.

1
Polecenie 2

Przeanalizuj informacje zawarte w poniższej tabeli. Swoimi słowami opisz zależność odczynu roztworu od wartości jego pH oraz stężenia zawartych w nim kationów wodoru i anionów wodorotlenkowych.

Odczyn roztworu

kwasowy

obojętny

zasadowy

pH roztworu

mniejsze od 7

równe 7

większe od 7

Zależność pomiędzy stężeniem kationów wodoru ( C H + )  a stężeniem anionów wodorotlenkowych  ( C OH ) w roztworze

C H + > C OH
C H + = C OH
C H + < C OH
RmHCgkpq1r4ts
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Analizowane roztwory produktów możemy zatem uporządkować wg barw, zgodnie ze wzrastającą wartością ich pH. Im mniejsza jest wartość pH roztworu, tym bardziej kwasowy odczyn. Z kolei im większa jest wartość pH roztworu, tym bardziej zasadowy odczyn.

R136ifNvU2MHu
Zmiana barwy wskaźnika (wywaru z czerwonej kapusty) w zależności od badanego pH
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W laboratorium chemicznym, do określania pH roztworu i jego odczynu, bardzo często posługujemy się innym wskaźnikiem kwasowo‑zasadowym – uniwersalnym papierkiem wskaźnikowym. W środowisku kwasowym barwi się on na czerwono, a w zasadowym na zielono lub niebiesko.

RUnDUdApqXfFO
Zmiana barwy wskaźnika – uniwersalnego papierka wskaźnikowego – w zależności od badanego pH
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 3

Przygotowano trzy wodne roztwory różnych substancji chemicznych. Następnie do wszystkich roztworów wprowadzono uniwersalny papierek wskaźnikowy. Zabarwienie każdego, po kontakcie z analizowanymi roztworami, ukazują poniższe zdjęcia.

R2iRsYHmGH6MA
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY 3.0.

Określ odczyn każdego z analizowanych roztworów.

RtaZLUU9X6ibi
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 3

Uniwersalny papierek wskaźnikowy wykorzystano do określenia odczynu roztworu X. Po zanurzeniu papierka w probówce z badaną substancją, zabarwił się na niebiesko.

R4fShPzvwnyVM
Zaznacz, jaki odczyn miał roztwór substancji X. Możliwe odpowiedzi: 1. zasadowy, 2. obojętny, 3. kwasowy
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Skala pHskala pHSkala pH została wprowadzona na początku XX w. przez Sørena Sørensena (czyt. sorena sorensena). Zmiana pH roztworu o jedną jednostkę powoduje 10-krotną zmianę jego kwasowości/zasadowości, a zmiana o dwie jednostki – 100-krotną zmianę kwasowości/zasadowości rozpatrywanego roztworu.

*Symbol p jednostki pH pochodzi od łacińskiego potentio „potęga”, zaś H jest symbolem chemicznym wodoru, dlatego jest pisany dużą literą.

Wzrokowe porównanie barwy wskaźników ze wzorcem, np. barwną skalą pH na opakowaniu, pozwala jedynie na przybliżone określenie odczynu roztworu. Do dokładnego wyznaczenia wartości pH roztworu służy między innymi przyrząd zwany pehametrem. Jest on stosowany w laboratoriach chemicznych, medycznych, rolnictwie czy kosmetologii.

R1JN1nlx6xxgW
Wskaźniki
Uniwersalne papierki wskaźnikowe ze skalą pH: w postaci osobnych pasków <math aria‑label="numer jeden">1, w postaci taśmy <math aria‑label="numer dwa">2; pehametr <math aria‑label="numer trzy">3
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pehametr składa się z czujnika zwanego elektrodą, którą zanurza się w badanym roztworze i wyświetlacza, z którego odczytuje się wartość liczbową pH. Niektóre pehametry są wyposażone w termometry, ponieważ temperatura ma wpływ na pomiar.

Ciekawostka

Do badania pH gleby – w celu określenia jej przydatności i określenia sposobu jej nawożenia – możemy użyć kwasomierza glebowego. Jest to zestaw składający się z płynu Helliga (odpowiednio dobranej kompozycji wskaźników kwasowo‑zasadowych), ceramicznej płytki ze skalą oraz łyżeczki.

Pomiar polega na obserwacji i ocenie zmiany barwy płynu Helliga.

1. Za pomocą łyżeczki, włóż niewielką ilość gleby do wgłębienia w płytce kwasomierza. 2. Dodawaj kroplami płyn Helliga, aż do całkowitego zwilżenia gleby i utworzenia nad nią cienkiej warstwy płynu. 3. Po ok. 2–3 min. przechyl płytkę tak, aby płyn wskaźnikowy znalazł się w podłużnym kanaliku. 4. Barwę płynu porównaj ze skalą i odczytaj pH gleby.

R1Wb05nCK5pwV
Kwasomierz
Kwasomierz glebowy
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 4

Wybierz przynajmniej 10 produktów spożywczych i (lub) środków czystości ze swojego otoczenia i zbadaj pH ich wodnych roztworów za pomocą papierka uniwersalnego. Zapisz obserwacje i sformułuj odpowiednie wnioski.

RxVmRPxzvBKPy
pH wybranych produktów
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1UyuztNX7T3Z
Wybrane produkty i/lub środki czystości: (Uzupełnij) Obserwacje: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 4
RQCY6s6Ju2fB1
Połącz substancję z odpowiadającym jej odczynem. ocet Możliwe odpowiedzi: 1. odczyn kwasowy, 2. odczyn obojętny, 3. odczyn zasadowy mydło Możliwe odpowiedzi: 1. odczyn kwasowy, 2. odczyn obojętny, 3. odczyn zasadowy roztwór soli kuchennej Możliwe odpowiedzi: 1. odczyn kwasowy, 2. odczyn obojętny, 3. odczyn zasadowy
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
i78Rbn2woh_d5

2. Odczyn roztworu w życiu codziennym

Znajomość wartości pH ma duże znaczenie praktyczne, między innymi przy produkcji lekarstw (poza substancją czynną, leki zawierają warstwę osłonową, która chroni np. przełyk przed niekorzystnym pH) czy kosmetyków (np. obecnie oferuje się mydła w płynie o odczynie zbliżonym do naturalnego odczynu skóry człowieka – odczyn lekko kwasowy, który ma działanie bakteriobójcze).

Wartość pH gleby decyduje o jej przydatności do uprawy określonych typów roślin. Od odczynu gleby zależą jakość i wysokość plonów. Dla większości roślin pH jest optymalne w zakresie 5,6 7,8, jednak w przypadku każdego gatunku jest to wartość indywidualna.

1
Polecenie 5

W poniższej tabeli znajdują się informacje o optymalnych wartościach pH gleby dla roślin uprawnych. Zapoznaj się z nimi, a następnie odpowiedz na pytanie, jaki odczyn gleby preferują wymienione w tabeli rośliny – kwasowy czy zasadowy?

Optymalne wartości pH gleby dla roślin uprawnych

Roślina

Optymalne pH

ziemniaki

4,5 6,0

żyto, len

5,0 6,5

ogórek, marchew

5,5 6,5

pomidor, czosnek

5,5 7,5

pszenica, jęczmień, rzepak

6,0 6,5

burak cukrowy, groch, kukurydza

6,5 7,0

drzewa owocowe

6,5 7,5

RHVefbGcAf9Zv
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Płyny ustrojowe w organizmie człowieka mają różne wartości pH, np. sok żołądkowy ma pH w przedziale 1,0 1,5, wydzielina trzustki 7,5 8,8, zaś pH krwi utrzymuje się w granicach 7,35 7,45. Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie pH krwi jest przyczyną wielu chorób. Spadek jego wartości poniżej 6,8 wywołuje tak zwaną kwasicę, a z kolei wzrost powyżej 7,5 zasadowicę. Problem ten może pojawić się podczas uszkodzenia któregoś z narządów odpowiedzialnego za wydalanie toksyn, np. nerek lub płuc, przez co zaczynają one gorzej funkcjonować.

Większość gatunków ryb żyje w wodzie o wartości pH z zakresu 6,0 8,0. Obniżenie pH wody do poziomu poniżej 5 powoduje nienaturalne zachowanie ryb, które polega na wykonywaniu gwałtownych ruchów, oraz pojawia się na ich skórze niebieskie zabarwienie. Przy pH wyższym niż 8, skóra ryb pokrywa się śluzem, łuski mętnieją, a płetwy strzępią się i odpadają.

i78Rbn2woh_d5e468

3. Wskaźniki kwasowo‑zasadowe
z życia codziennego

Wiesz już, że odczyn roztworów wodnych można zbadać za pomocą odpowiednich wskaźników kwasowo‑zasadowych. Rolę wspomnianych wskaźników niekoniecznie muszą spełniać związki chemiczne wykorzystywane w laboratoriach chemicznych. Niektóre indykatory, jak wspomniany wywar z czerwonej kapusty, można przygotować samodzielnie w domu.

Rolę wskaźnika może spełniać napar z herbaty. Czy wiesz, co się stanie, jeśli do herbaty dodamy kilka kropli soku z cytryny? W środowisku kwasowym (a więc również w obecności soku z cytryny) herbata przyjmuje słomkowożółte zabarwienie, w środowisku obojętnym jest jasnobrązowa, a w obecności zasad zmienia zabarwienie na ciemnobrunatne (bursztynowe).

Rolę wskaźnika kwasowo‑zasadowego może spełniać również czerwona pelargonia. Aby móc ją wykorzystać do zbadania odczynu, należy pokrojone płatki zalać gorącą wodą i poczekać ok. 20 min. Potem wywar przesączyć przez filtr, np. do kawy, i zachować do badań.

RYhvYUzTJqcvs
Pelargonie
Płatki czerwonej pelargonii
Źródło: dostępny w internecie: pxhere.com, domena publiczna.

Do zbadania odczynu roztworu można także wykorzystać czerwoną cebulę, która w środowisku kwasowym ma kolor bladoczerwony, zaś w zasadowym zielony.

Z kolei cebula i olejek waniliowy spełniają rolę wskaźników zapachowych, które w środowisku silnie zasadowym nie wydzielają żadnych charakterystycznych zapachów.

Ciekawostka

Hortensja ogrodowa na glebach bogatych w związki glinu zmienia ubarwienie kwiatów w zależności od kwasowości gleby i przybiera kolor:

 • intensywnie niebieski przy pH =4,5;

 • niebieski przy pH =5,1;

 • niebieskoróżowy przy pH =5,5;

 • ciemnoróżowy przy pH =6,5;

 • różowy przy pH =6,9;

 • jasnoróżowy przy pH =7,4.

RgNDK3w5P9GnA
Hortensje
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

Podsumowanie

 • Miarą kwasowości i zasadowości roztworu jest piętnastostopniowa skala pH, opisywana przez liczby 0 14.

 • W oparciu o znajomość pH roztworu, możemy określić jego odczyn:

  • roztwór ma odczyn kwasowy, gdy pH <7;

  • roztwór ma odczyn obojętny przy pH =7;

  • roztwór ma odczyn zasadowy, gdy pH >7.

 • Wartość pH roztworu uzależniona jest od stężenia kationów wodoru i anionów wodorotlenkowych, zawartych w tym roztworze:

  • im wyższe stężenie jonów wodoru H+, tym roztwór przyjmuje niższe wartości pH;

  • im wyższe stężenie jonów wodorotlenkowych OH-, tym roztwór przyjmuje wyższe wartości pH.

 • Do określania pH roztworu oraz jego odczynu wykorzystuje się wskaźniki kwasowo‑zasadowe lub specjalne urządzenia zwane pehametrami.

Praca domowa
1
Polecenie 6.1

Uzasadnij wybór uniwersalnego papierka wskaźnikowego jako wskaźnika kwasowo‑zasadowego do odróżnienia wody, zasady i kwasu.

RtP2xCOVniW3J
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 6.2

Zbadaj pH soku z cytryny i płynu do prania w temperaturze 25   C i 15   C. Porównaj otrzymane wartości.

RrWVtajO6wjkK
Odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RKHTMsMwxDyXC
Sok z cytryny, bez względu na zmianę temperatury otoczenia, ma odczyn 1. kwasowy, 2. Zasadowy.
1. kwasowy, 2. Zasadowy odczyn płynu do prania nie zmienia się wraz ze zmianą temperatury otoczenia.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 6.3

Zbadaj pH śliny przed posiłkiem, po posiłku oraz po umyciu zębów lub żuciu gumy bez cukru. Otrzymane dane przedstaw w postaci tabeli i wykresu.

R1TYxxqEzcVEA
Odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R13r0pmYZIW2Q
pH soku żołądkowego mieści się w przedziale 1-1,5. Oznacza to, że zawartość żołądka ma odczyn 1. zasadowy, 2. obojętny, 3. kwasowy.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
i78Rbn2woh_d5e629

Słownik

odczyn roztworu
odczyn roztworu

właściwość roztworu wodnego wynikająca ze stężenia jonów wodoru H+ i jonów wodorotlenkowych OH- w analizowanym roztworze; roztwór wodny może mieć odczyn obojętny (kiedy stężenia obydwu wymienionych jonów są takie same), kwasowy (kiedy stężenie kationów wodoru jest większe od stężenia anionów wodorotlenkowych) lub zasadowe (kiedy stężenie anionów wodorotlenkowych jest większe od stężenia kationów wodoru)

skala pH
skala pH

ilościowa miara kwasowości i zasadowości roztworu; mieści się w przedziale 0 14; im niższa wartość pH, tym bardziej kwasowy odczyn roztworu wodnego, a im wyższa wartość pH, tym bardziej zasadowy odczyn roztworu

Søren Sørensen1939.02.13Kopenhaga1868.01.09Havrebjerg
RBztpwDl5a8IB1
Źródło: Julie Laurberg, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Søren Sørensen

Duński biochemik. W 1909 r. wprowadził wygodny sposób wyrażenia kwasowości i zasadowości – skalę pH. W latach 1909 1938 był szefem laboratorium Carlsberg w Kopenhadze.

wskaźnik uniwersalny
wskaźnik uniwersalny

mieszanina kilku wskaźników kwasowo‑zasadowych, która zmienia barwę przy różnych wartościach pH; w roztworach wodnych o odczynie kwasowym przyjmuje barwę czerwoną, a w roztworach wodnych o odczynie zasadowym od zielonej do niebieskiej

wskaźniki kwasowo‑zasadowe (indykatory)
wskaźniki kwasowo‑zasadowe (indykatory)

substancje, które zmieniają barwę w roztworach o różnym odczynie

i78Rbn2woh_d5e805

Ćwiczenia

Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RpdHWsTvbKRWo1
Wybierz poprawne dokończenie poniższego zdania.

W roztworze o odczynie zasadowym pH przyjmuje wartości: Możliwe odpowiedzi: 1. większe od 7., 2. mniejsze od 7., 3. równe 7., 4. od 8 do 14., 5. od 0 do 7.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 2
R1H8kyty6eXa61
Łączenie par. Ocen prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz "Prawda", jeśli zdanie jest prawdziwe albo "Fałsz", jeśli jest fałszywe.. Jeżeli pH =5, to znaczy, że roztwór ma odczyn zasadowy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeżeli pH =3, to znaczy, że roztwór ma odczyn kwasowy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeżeli pH =7, to znaczy, że roztwór ma odczyn obojętny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeżeli pH =3, to znaczy, że w roztworze jest więcej jonów H+ niż jonów OH.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeżeli pH =9, to znaczy, że w roztworze jest więcej jonów H+ niż jonów OH.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 3
R1P6xn9agOdbv1
Wybierz poprawne dokończenie poniższego zdania.

Oddana do analizy próbka wody miała pH =4,5. Oznacza to, że jej odczyn był: Możliwe odpowiedzi: 1. kwasowy., 2. zasadowy., 3. obojętny.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 4
R7jcLOng0hmxQ2
Dopasuj informacje o rodzajach odczynu roztworu wodnego do ilustrujących je schematów, które przedstawiają stosunek ilościowy jonów wodoru do jonów wodorotlenkowych obecnych w roztworze.
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
RtZxYGSwbsmsF
Dopasuj informacje o rodzajach odczynu roztworu wodnego do opisów przedstawiających stosunek ilościowy jonów wodoru do jonów wodorotlenkowych obecnych w roztworze. duże stężenie jonów H+ Możliwe odpowiedzi: 1. odczyn kwasowy, 2. odczyn zasadowy, 3. odczyn obojętny stężenie jonów H+ równe stężeniu jonów OH- Możliwe odpowiedzi: 1. odczyn kwasowy, 2. odczyn zasadowy, 3. odczyn obojętny duże stężenie jonów OH- Możliwe odpowiedzi: 1. odczyn kwasowy, 2. odczyn zasadowy, 3. odczyn obojętny
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 5
R1Hmi34xHtCPq1
zadanie interaktywne
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 6
RSAGhYgv0ctcl1
Poniżej znajdują się nazwy substancji i produktów, których wodnych roztworów można użyć jako środków czyszczących, oraz wartości pH odpowiadające tym roztworom. Uporządkuj wymienione substancje i produkty przemysłowe zgodnie z malejącą kwasowością ich roztworów. Elementy do uszeregowania: 1. wybielacz pH =11, 2. odkamieniacz pH =3, 3. soda oczyszczona pH =9, 4. woda z solą kamienną pH =7, 5. płyn do czyszczenia piekarnika pH =12, 6. mydło pH =5
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 7

Uczeń otrzymał do analizy pewną substancję chemiczną X. Po badaniu zapisał następujące wnioski:

Substancja X ma białą barwę i stały stan skupienia. Po rozpuszczeniu jej w wodzie otrzymałem klarowny bezbarwny roztwór, który barwi papierek uniwersalny na niebiesko.

R8rhZPkHgsZMN
Uzupełnij poniższy tekst, wybierając odpowiednie wyrażenia spośród podanych. Wodny roztwór substancji X ma odczyn 1. kwasowy, 2. zasadowy, 3. obojętny, 4. większe od stężenia anionów wodorotlenkowych, 5. takie samo jak stężenie anionów wodorotlenkowych, 6. mniejsze od stężenia anionów wodorotlenkowych, a stężenie kationów wodoru w tym roztworze jest 1. kwasowy, 2. zasadowy, 3. obojętny, 4. większe od stężenia anionów wodorotlenkowych, 5. takie samo jak stężenie anionów wodorotlenkowych, 6. mniejsze od stężenia anionów wodorotlenkowych.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RcZW0he4rhbsI
Wybierz poprawne dokończenie poniższego zdania.

Analizowaną substancją X może być: Możliwe odpowiedzi: 1. wodorotlenek miedziII., 2. wodorotlenek glinu., 3. tlenek azotuV., 4. tlenek sodu.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
311
Ćwiczenie 8

Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytanie, w jakim celu przeprowadza się wapnowanie gleby. Następnie wymień związki chemiczne zawierające wapń, które wykorzystuje się w tym procesie.

Liming garden soil reduces the acidity of the soil by increasing the pH level. Plants can’t get the nutrients they need from soil that is too acidic, and some materials such as aluminium can be at toxic levels in very acid soils. (...) If your soil pH test comes back at 7.0 or higher, you have alkaline soil, and liming is not necessary. If the pH is above 6.5 , or if you wish to grow acid–loving ericaceous plants, you may wish to reduce the pH by adding an acidifying material. (...) Lime raises pH and is usually added as ground limestone, commonly called ‘garden lime’. The active ingredient is calcium carbonate. Ground limestone is easy to spread, widely offered in garden centres, and is the recommended liming material for gardeners. Calcified seaweed and ground chalk are other forms of calcium carbonate offered to gardeners.

Ground magnesian limestone, often called ‘Dolomite lime’ is a ground limestone rich magnesium carbonate as well as calcium carbonate and is used to lime soils that lack magnesium. Hydrated lime (calcium hydroxide), sold for use by builders, can also be used. It is a fine powder, quick acting, but can irritate skin and eyes if not handled carefully.

Indeks górny Źródło: Lime and liming, RHS Inspiring everyone o grow: https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=144, dostęp 30.06.2021. Indeks górny koniec

R3JGnGKoyQ3AQ1
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RFI0trki4HZ1O
Dopasuj nazwy związków do ich wzorów chemicznych calcium carbonate Możliwe odpowiedzi: 1. CaCO3, 2. MgCO3·CaCO3, 3. CaOH2 calcium hydroxide Możliwe odpowiedzi: 1. CaCO3, 2. MgCO3·CaCO3, 3. CaOH2 dolomite lime Możliwe odpowiedzi: 1. CaCO3, 2. MgCO3·CaCO3, 3. CaOH2
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Glossary

Bibliografia

Encyklopedia PWN.

Krzeczkowska M., Loch J., Mizera A., Repetytorium chemia. Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa – Bielsko‑Biała 2010.

Litwin M., Styka‑Wlazło Sz., Szymońska J., To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony, Warszawa 2012.

Szczypiński R., Projektowanie doświadczeń chemicznych, Warszawa 2019.

bg‑gray3

Notatnik

R113cam7JY8AB
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.