Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Celem scenariusza jest:

• pokazanie złożoności oraz ciągłości procesów historycznych w Afryce

• wykorzystanie tekstów i nauka krytycznej analizy źródeł historycznych

• pokazanie wpływu kultury na obraz poszczególnych państw Afryki

• rozwój zainteresowania historią mówioną

Zasób dostępny pod adresem http://afryka.org/edukacja/konspekty/odkrywamy_afryke.pdf