Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czy wiesz, że węgiel to niezwykły pierwiastek? Jak to możliwe, że grafit w ołówku i diamenty w najdroższej biżuterii są zbudowane z tego samego pierwiastka? W czym tkwi fenomen najtwardszych minerałów w przyrodzie? Co wspólnego mają węgiel i piłka nożna? Czy wiesz, czym jest grafen i dlaczego tak dużo mówi się o nim w ostatnich latach?

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • definicję pierwiastka chemicznego jako substancji składającej się wyłącznie z atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze np.: C, O, S, P;

 • znaczenie węgla w chemii organicznej i nieorganicznej;

 • strukturę elektronową atomu węgla.

Nauczysz się
 • wyjaśniać, na czym polega zjawisko alotropii;

 • wymieniać odmiany alotropowe węgla, opisywać ich budowę, właściwości i zastosowania;

 • uzasadniać zależność właściwości i zastosowania diamentu, grafitu, fullerenów, grafenu, cyklokarbonu od ich budowy wewnętrznej;

 • wymieniać inne pierwiastki, które mogą występować pod postaciami różnych odmian alotropowych.

iSrkxxiPHW_d5e174

1. Pojęcie alotropia

Niektóre pierwiastki chemiczne, głównie niemetale, występują w różnych postaciach, które mają odmienne właściwości fizyczne i różną aktywność chemiczną. Postaci te zwane odmianami alotropowymiodmiany alotropoweodmianami alotropowymi różnią się budową sieci krystalicznej (np. diament, grafit, fullereny, grafen) i/lub liczbą atomów w cząsteczce (np. O2 – ditlen, O3 – tritlen, czyli ozon, O4 – tetratlen, czyli tlen czerwony). To zjawisko nazywa się alotropiąalotropiaalotropią, od greckiego: allos (inny) i tropos(rodzaj).

RtZAh3yhunObF
Alotropia węgla i tlenu
Źródło: Dariusz Adryan, dostępny w internecie: epodreczniki.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
ReD4HYdzNSmhM
Zaznacz, które nazwy dotyczą odmian alotropowych. Możliwe odpowiedzi: 1. tlen czerwony, 2. ozon, 3. grafit, 4. diament, 5. węgiel C13, 6. deuter, 7. tryt, 8. metan

Innym ważnym pojęciem jest anizotropiaanizotropiaanizotropia. Dotyczy ona zmiany właściwości danej substancji w zależności od kierunku, w którym się je bada. Dotyczy między innymi przewodnictwa elektrycznego i cieplnego, łupliwości, właściwości optycznych. Substancje wykazujące anizotropię jednych właściwości fizycznych, mogą nie wykazywać anizotropii innych właściwości, np. optycznych.

iSrkxxiPHW_d5e207

2. Grafit – węgiel, którym można pisać

GrafitgrafitGrafit jest zbudowany z płaskich warstw ułożonych jedna nad drugą. Każda warstwa przypomina strukturę plastra miodu. Atomy węgla są ułożone w regularne sześciokąty o wspólnych bokach. W obrębie każdej warstwy atomy są połączone silnymi wiązaniami kowalencyjnymi z trzema sąsiednimi atomami tego pierwiastka. Natomiast między warstwami występują tylko słabe oddziaływania (van der Waalsa), dlatego kryształy grafitu są miękkie i łatwo dają się łupać. Odległości między płaszczyznami są niemal 2,5 razy większe niż długości wiązań między atomami węgla w pierścieniach, stąd siła wiązań między warstwami jest mała. Dlatego poszczególne warstwy grafitu stosunkowo łatwo się rozdzielają, co wykorzystujemy za każdym razem, przyciskając ołówek do kartki papieru.

RmXsgQ0w6SgDT
Struktura grafitu
Źródło: ClkerFreeVectorImages, Grażyna Makles, Krzysztof Jaworski, Panigrahi, derived from Ian Mawle, PragmaticFix, Rob Lavinsky, Subhashish, dostępny w internecie: https://pixabay.com, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2
RkrNIvS2f6I1I
Zaznacz zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Odległość pomiędzy atomami w jednej warstwie grafitu jest mniejsza niż odległość pomiędzy warstwami., 2. Odległość pomiędzy atomami w jednej warstwie grafenu jest mniejsza niż odległość pomiędzy warstwami., 3. Odległość pomiędzy atomami w jednej warstwie grafitu jest większa niż odległość pomiędzy warstwami., 4. Odległość pomiędzy atomami w jednej warstwie grafenu jest większa niż odległość pomiędzy warstwami.

Grafit jest odmianą węgla o czarnoszarej barwie i połysku, który przypomina połysk metaliczny. Jest bardzo miękki (twardość grafitu w skali Mohsaskala Mohsaskali Mohsa wynosi 1), podatny na ścieranie i łupliwy. Ma doskonałe właściwości smarne, jest tłusty w dotyku i wytrzymały na wysokie temperatury. Wykazuje wysoką odporność mechaniczną na ściskanie i niewielką – na rozciąganie. Ponadto grafit i wyroby grafitowe nie rozpuszczają się w wodzie, charakteryzują się małą aktywnością chemiczną, łatwością składowania i utylizacji oraz brakiem negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki tym cechom zyskał on miano materiału nowoczesnego, a zarazem ekologicznego.

Badanie przewodnictwa elektrycznego i cieplnego grafitu
Doświadczenie 1
RpfPaMbZMo6JQ
Problem badawczy: Czy grafit przewodzi prąd elektryczny i ciepło?. Hipoteza: Grafit to odmiana alotropowa węgla, która przewodzi prąd elektryczny i ciepło. Co będzie potrzebne: pręcik grafitowy z ołówka, dioda typu LED, przewody z zaciskami typu krokodylki, bateria 9V, kartka papieru, ołówek, palnik spirytusowy, termometr, szczypce. Instrukcja: 1. Zbuduj obwód elektryczny składający się z baterii, diody, przewodów elektrycznych zakończonych krokodylkami. Umieść w nim pręcik grafitowy z ołówka. Sprawdź, czy po zamknięciu obwodu płynie prąd elektryczny. 2. Na kartce papieru narysuj grubą kreskę ołówkiem (najlepiej miękkim --- typu "B"). Na tak narysowanej kresce połóż krokodylki wcześniej zmontowanego obwodu elektrycznego. Czy dioda się zaświeciła? 3. Jeden koniec pręcika grafitowego umieść w płomieniu palnika i ogrzewaj przez około 2 minuty. Po tym czasie zmierz temperaturą drugiego końca pręcika, przykładając do niego termometr. Zwróć też uwagę na to, jak szybko grafit się ochładza.

Wykonano doświadczenie, w którym zbadano czy grafit przewodzi prąd elektryczny i ciepło.

Problem badawczy:

Czy grafit przewodzi prąd elektryczny i ciepło?

Hipoteza:

Grafit to odmiana alotropowa węgla, która przewodzi prąd elektryczny i ciepło.

Co było potrzebne:

 • grafitowy pręcik z ołówka;

 • dioda typu LED;

 • przewody z zaciskami typu krokodylki;

 • bateria 9 V;

 • kartka papieru;

 • ołówek;

 • palnik spirytusowy;

 • termometr;

 • szczypce.

Przebieg doświadczenia:

Zbudowano obwód elektryczny składający się z baterii, diody i przewodów elektrycznych zakończonych krokodylkami. Umieszczono w nim pręcik grafitowy z ołówka i sprawdzono, czy po zamknięciu obwodu płynie prąd elektryczny. Następnie na kartce papieru narysowano grubą kreskę ołówkiem (miękkim – typu „B”), na której następnie położono krokodylki wcześniej zmontowanego obwodu elektrycznego. Sprawdzono czy dioda się zaświeciła. W następnym etapie koniec pręcika grafitowego umieszczono w płomieniu palnika i ogrzewano przez około 2 minuty. Po tym czasie zmierzono temperaturę drugiego końca pręcika, przykładając do niego termometr.

Obserwacje:

Po zamknięciu obwodu elektrycznego dioda się zaświeciła. Prąd popłynął również, gdy w obwodzie umieszczono kartkę papieru z grubą kreską narysowaną ołówkiem. Podczas ogrzewania pręcik szybko stał się ciepły, a po usunięciu źródła ciepła także szybko się ochłodził.

Wnioski:

Grafit dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło.

R1RoZYbwTa07Y
Film ukazuje doświadczenie, w którym zbadano, czy grafit dobrze przewodzi prąd elektryczny oraz ciepło.
1
Polecenie 3
R5wKjZmYXcNmr
Obserwacje: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij).
1
Polecenie 3
R18M9hF6Z3Qx9
(Uzupełnij).

Ten bardzo niepozorny minerałminerałminerał ma różnorodne zastosowanie w życiu codziennym. Już w średniowieczu używano go do pisania i wyrobu tygli stosowanych w pracowniach alchemików. Dzisiaj również piszemy ołówkami, których rysiki są grafitowe i nadal wytwarza się z niego tygle oraz materiały ogniotrwałe (np. cegły, bloki węglowe, betony grafitowe). Ponadto, odmianę tę wykorzystuje się do produkcji: szczotek węglowych, klocków hamulcowych w samochodach, suchych smarów, farb antykorozyjnych, elektrod używanych do elektrolitycznego otrzymywania metali oraz elektrod do produkcji baterii, moderatorów (prętów spowalniających neutrony) w reaktorach atomowych i materiałów konstrukcyjnych, np. kompozytów grafitowych (te znalazły zastosowanie do produkcji rakiet tenisowych i elementów bolidów Formuły 1).

RSzyjPl3yl5Rv
Na interaktywnej grafice przedstawiono właściwości i zastosowanie grafitu. Właściwości ogniotrwałe: tygle grafitowe, cegły ogniotrwałe; właściwości antykorozyjne: farby antykorozyjne; dobre właściwości smarne: smar grafitowy; podatność na ścieranie (brudzi w dotyku): ołówki; spowalnia neutrony w reaktorach atomowych: moderator jądrowy; dobry przewodnik elektryczności: szczotki węglowe, elektrody grafitowe; wysoka odporność mechaniczna na ściskanie: kij golfowy.
Właściwości i zastosowanie grafitu
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 4
RWsnUfcZ70Xuz
Zaznacz, które odpowiedzi dotyczą właściwości grafitu. Możliwe odpowiedzi: 1. właściwości ogniotrwałe, 2. podatność na ścieranie, 3. dobre przewodnictwo elektryczne, 4. odporność na ściskanie, 5. słabe przewodnictwo cieplne, 6. odporność na ścieranie
Ciekawostka

Co wspólnego mają ołów i ołówek?
Dzisiaj mamy wiele różnych przyborów, których używamy do pisania na papierze. Dawniej, gdy nie znano jeszcze grafitu i ołówków do pisania wykorzystywano kawałki ołowiu, który przestał być używany w 1564 roku. Legenda głosi, że pewnego dnia na północy Anglii straszna burza poprzewracała ogromne drzewa, odkrywając duże pokłady czarnej substancji pod ich korzeniami. Wyglądała ona jak węgiel, ale się nie paliła. Pasterze zorientowali się, że jest to idealny materiał do znakowania owiec. I tak odkryto grafit, jednak nazwa ołówek pozostała.
Współczesny ołówek jest pręcikiem wykonanym najczęściej nie tylko z grafitu, lecz również z kaolinu, umieszczonego w oprawie drewnianej lub z tworzywa sztucznego. Podczas pisania grafit ściera się, pozostawiając ślad na powierzchni, np. papieru. Twardość oraz odcień rysika ołówka zależą od proporcji pomiędzy grafitem a glinką kaolinową. Im więcej grafitu, tym ciemniejszy oraz bardziej miękki jest ołówek. Większa ilość kaolinu sprawia, że ołówek jest twardszy i jaśniejszy. Ołówek 9B ma wkład z czystego grafitu. W ołówkach piszących w różnych kolorach nie stosuje się w ogóle grafitu, tylko produkuje się je z mieszanki wosku, kaolinu i barwników. Ołówek z gumką opatentowano dopiero w 1858 roku.

Rzdvu4VOfvKRd
Twardość ołówków
Źródło: Krzysztof Jaworski, Dmgerman, Grażyna Makles, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 5
RSqULlg2ZIERi
Dopasuj podane elementy do odpowiedniej twardości ołówka. ołówki bardzo twarde Możliwe odpowiedzi: 1. rysunek techniczny, 2. B, 2B9B, 3. zawiera więcej grafitu, 4. należy użyć gumki kreślarskiej, 5. zawiera więcej glinki kaolinowej, 6. rysunek artystyczny, 7. HB, 8. H, 2H9H, 9. F, 10. zawiera zbliżoną ilość glinki kaolinowej i grafitu, 11. należy użyć gumki kauczukowej ołówki o średniej twardości Możliwe odpowiedzi: 1. rysunek techniczny, 2. B, 2B9B, 3. zawiera więcej grafitu, 4. należy użyć gumki kreślarskiej, 5. zawiera więcej glinki kaolinowej, 6. rysunek artystyczny, 7. HB, 8. H, 2H9H, 9. F, 10. zawiera zbliżoną ilość glinki kaolinowej i grafitu, 11. należy użyć gumki kauczukowej ołówki bardzo miękkie Możliwe odpowiedzi: 1. rysunek techniczny, 2. B, 2B9B, 3. zawiera więcej grafitu, 4. należy użyć gumki kreślarskiej, 5. zawiera więcej glinki kaolinowej, 6. rysunek artystyczny, 7. HB, 8. H, 2H9H, 9. F, 10. zawiera zbliżoną ilość glinki kaolinowej i grafitu, 11. należy użyć gumki kauczukowej
iSrkxxiPHW_d5e344

3. Diament – symbol bogactwa, piękna i oczarowania

Od stuleci diamenty zachwycają ludzi swoim doskonałym pięknem, rzadkością występowania i niezwykłymi właściwościami. DiamentdiamentDiament zbudowany jest z atomów węgla tworzących regularną sieć przestrzenną, o kształcie czworościanu foremnego (tetraedru), w której każdy atom łączy się z czterema innymi atomami węgla. Równomiernie rozłożone, mocne wiązania kowalencyjne wpływają na bardzo dużą twardość tej odmiany alotropowej (w skali Mohsaskala Mohsaskali Mohsa twardość diamentu wynosi 10).

RiYye9YCN88Eh
Budowa diamentu
Źródło: Krzysztof Jaworski, Rob Lavinsky, Washington Diamonds Corporation/Inbal-Tania Studio, Cmglee, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 6
R7It14pTJDhye
Zaznacz zdania prawidłowe. Możliwe odpowiedzi: 1. Odległość pomiędzy atomami węgla w diamencie wynosi 0,154 nm., 2. Odległość pomiędzy atomami węgla w diamencie wynosi 0,254 nm., 3. Każdy atom węgla jest połączony z trzema innymi atomami., 4. Każdy atom węgla jest połączony z czterema innymi atomami.
Ciekawostka

Cullinan – największy diament świata
Znaleziono go 25 czerwca 1905 r. w Republice Południowej Afryki. Miał wymiary 10x6x5 cm i ważył 3106 karatówkaratkaratów, czyli 621,2 g. Pierwotnie był on najprawdopodobniej jeszcze większy. Kamień został ofiarowany królowi Edwardowi VII na jego 66. urodziny. Na polecenie króla 10 lutego 1908 r. roku znany amsterdamski szlifierz po trzech miesiącach oglądania kamienia zdecydował się podzielić diament na dwie części.
Umieścił precyzyjnie ostrze w najlepiej wybranym punkcie, uderzył młotkiem i ostrze pękło, lecz kamień pozostał nienaruszony. Przy drugim uderzeniu diament pękł tak, jak przewidywał szlifierz, jednak on sam zemdlał na skutek ogromnego stresu wywołanego możliwością uszkodzenia tego wyjątkowego cudu natury. Z Cullinanu uzyskano 9 dużych kamieni i 96 mniejszych o łącznej masie 1063,65 karata, co stanowi 34,25% masy początkowej i oznacza stratę sięgającą 65%. Kamienie szlifowano wiele miesięcy.

R19rD2MuEWCWX
Film ukazuje jak powstały diamenty, przedstawia sposoby i miejsca ich wydobycia, a także prezentuje najsłynniejsze diamenty świata.
Polecenie 7
R9OqbMcIGwY7N
Łączenie par. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ — jeśli jest fałszywe.. Diamenty powstają w ekstremalnych warunkach. Konieczne jest wysokie ciśnienie i wysoka temperatura. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. Najbardziej znane złoża diamentów na świecie znajdują się między innymi w Południowej Afryce.. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. Największy znaleziony diament miał masę ponad kilograma.. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ

Diamenty w stanie czystym tworzą z reguły bezbarwne, przeźroczyste kryształy. Ponieważ często w ich sieci krystalicznej występują jony innych pierwiastków, np.: boru, azotu, manganu, żelaza, zdecydowana większość wydobywanych kamieni jest zabarwiona. Wyróżnia się diamenty o barwie: żółtej, czerwonej, niebieskiej, fioletowej. Znane są nawet czarne diamenty, tak zwane karbonado. Diamenty są wykorzystywane do cięcia szkła, ze względu na ich największą twardość wśród wszystkich ziemskich minerałówminerałminerałów. Obliczono, że diament o masie 1 karatakaratkarata0,2 g – wystarczyłby na przecięcie tafli szkła o długości większej niż odległość z Ziemi do Księżyca. O wyjątkowości diamentów wśród innych minerałów decyduje fascynująca gra świateł. Po oszlifowaniu powstają, tak zwane, brylanty, które silnie załamują światło, a także mocno je rozszczepiają.

Polecenie 8

Wykorzystując poniższą aplikację, porównaj przewodnictwo elektryczne diamentu i kilku innych minerałów.

Rpfa39sKGkx7p
Symulacja umożliwia zbadanie przewodnictwa elektrycznego wybranych materiałów. Mechanizm symulacji polega na przyciąganiu wybranych próbek do obwodu elektrycznego składającego się z baterii, diody i przewodów elektrycznych zakończonych krokodylkami. Diament i siarka nie przewodzą prądu elektrycznego, natomiast miedź, grafit i srebro przewodzą prąd elektryczny.
Badanie przewodnictwa elektrycznego wybranych materiałów
Źródło: Michał Szymczak, Anita Mowczan, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 9
R5QTjTBiiV4K1
Zaznacz, które z substancji przewodzą prąd elektryczny. Możliwe odpowiedzi: 1. diament, 2. siarka, 3. miedź, 4. grafit, 5. srebro

Diament ze względu na swoją budowę nie przewodzi prądu elektrycznego, ale jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła. Jest bierny chemicznie. Słowo diament pochodzi od greckiego adamas, co oznacza niezwyciężony, ponieważ jest to materiał bardzo twardy, czyli odporny na odkształcenia plastyczne powstałe na niewielkiej powierzchni materiału, wskutek mechanicznego wciskania w nią ciała, które jest bardziej twarde. Jest jednak materiałem kruchym, co oznacza, że po zastosowaniu odpowiednio dużej siły zewnętrznej może pękać. Przy ogrzaniu go do temperatury 1100 K spala się.

ROug7n6vbayX6
Właściwości diamentu a jego zastosowanie
Źródło: Junkyardsparkle, Krzysztof Jaworski, Mark Hunter, barsen, blickpixel, dostępny w internecie: https://www.flickr.com, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, dostępny w internecie: https://pixabay.com, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Brylanty nie od jubilera, czyli syntetyczne diamenty
Pod każdą szerokością geograficzną diament wzbudza emocje i jest utożsamiany z prestiżem, bogactwem i luksusem. Grecy uważali, że jego kryształy to łzy bogów. Rzymianie zaś wierzyli, że to okruchy gwiazd. Dla Indian był talizmanem chroniącym przed chorobą. Królowie liczyli, że diament osłoni ich podczas bitwy. Nic dziwnego, że od wieków ludzie marzyli o tym, żeby skraść tajemnicę naturze i nauczyć się wytwarzać diamenty. Udało się to po raz pierwszy 15 lutego 1953 r. szwedzkiej firmie elektroenergetycznej ASEA. Stworzono warunki laboratoryjne podobne do tych, jakie występują głęboko pod powierzchnią Ziemi. Dzięki zastosowaniu olbrzymiego ciśnienia, tzn. 100000 atmosfer, w wysokiej temperaturze około 3000 K i w obecności metali, które pełnią rolę katalizatorów, przeprowadzono reakcję przemiany grafitu w diament. Diamenty syntetyczne nie różnią się praktycznie niczym od diamentów naturalnych – cechują się tą samą strukturą, barwą i właściwościami. Trudności z ich odróżnieniem od diamentów naturalnych mają nawet jubilerzy. Niestety, nie zmniejszyło to ceny diamentów. Syntetyczne diamenty są za małe, żeby oprawiać je w szlachetne kruszce. Największe mają tylko około 1 do 2 karatówkaratkaratów, a koszt ich wytwarzania jest bardzo wysoki. W kwestii klejnotów jesteśmy zdani na to, co oferuje nam natura.

R1LLceuEkpqpf
Diament syntetyczny
Źródło: Tomorrow Sp. z o. o. , Roman Köhler, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 10
RKCrs9Y2XgxG8
(Uzupełnij).
iSrkxxiPHW_d5e421

4. Fullereny – najbardziej fascynująca postać węgla

1985 roku eksperyment naukowców Harolda Kroto, Richarda SmalleyaRoberta Curla doprowadził do odkrycia kolejnej odmiany alotropowej węgla – fullerenówfullerenyfullerenów. Są to cząsteczki zbudowane z parzystej liczby: od 28 do około 1500 atomów węgla, które tworzą zamkniętą bryłę. Najbardziej popularny, fulleren C60, wyglądem przypomina piłkę futbolową i jest zbudowany z 60 atomów, które tworzą 12 pierścieni pięcioatomowych i 20 pierścieni sześcioatomowych. Takie struktury geodezyjne, przypominające cząsteczki C60, konstruował niegdyś R. Buckminster Fuller i właśnie od nazwiska tego amerykańskiego architekta, matematyka i filozofa powstała nazwa tej odmiany. Odkrycie to ukazało zupełnie nowe oblicze węgla – pierwiastka, który wydawał się dotąd doskonale znany. Oprócz fullerenów właściwych otrzymano ponadto nanorurki i nanocebulki.

Polecenie 11
R1MoGLpbf9dSm
Wstaw wybrane elementy w tekst tak, aby utworzyć prawdziwe zdania. Ze względu na swój kształt kopuła geodezyjna jest bardzo wytrzymała i nadaje się do budowania budynków, które muszą znosić duże obciążenia. Kopuła o promieniu 7,5 m może wytrzymać wiatr, wiejący z prędkością 1. 7 ton, 2. przypomina połysk metaliczny, 3. nie rozpuszczają się, 4. rozpuszczają się, 5. 6 ton, 6. nierozpuszczalne, 7. czarnymi, 8. rozpuszczalne, 9. białymi, 10. 6,5, 11. 10 ton, 12. 10, 13. 200 km/h, 14. 250 km/h, 15. 100 km/h, nacisk (na przykład pokrywy śnieżnej) do 1. 7 ton, 2. przypomina połysk metaliczny, 3. nie rozpuszczają się, 4. rozpuszczają się, 5. 6 ton, 6. nierozpuszczalne, 7. czarnymi, 8. rozpuszczalne, 9. białymi, 10. 6,5, 11. 10 ton, 12. 10, 13. 200 km/h, 14. 250 km/h, 15. 100 km/h oraz trzęsienie ziemi o sile 1. 7 ton, 2. przypomina połysk metaliczny, 3. nie rozpuszczają się, 4. rozpuszczają się, 5. 6 ton, 6. nierozpuszczalne, 7. czarnymi, 8. rozpuszczalne, 9. białymi, 10. 6,5, 11. 10 ton, 12. 10, 13. 200 km/h, 14. 250 km/h, 15. 100 km/h w skali Richtera. Fullereny są cząsteczkami o kulistym kształcie, podobnie jak kopuły geodezyjne są bardzo wytrzymałe. Substancje te są 1. 7 ton, 2. przypomina połysk metaliczny, 3. nie rozpuszczają się, 4. rozpuszczają się, 5. 6 ton, 6. nierozpuszczalne, 7. czarnymi, 8. rozpuszczalne, 9. białymi, 10. 6,5, 11. 10 ton, 12. 10, 13. 200 km/h, 14. 250 km/h, 15. 100 km/h ciałami stałymi o połysku, który 1. 7 ton, 2. przypomina połysk metaliczny, 3. nie rozpuszczają się, 4. rozpuszczają się, 5. 6 ton, 6. nierozpuszczalne, 7. czarnymi, 8. rozpuszczalne, 9. białymi, 10. 6,5, 11. 10 ton, 12. 10, 13. 200 km/h, 14. 250 km/h, 15. 100 km/h. W wodzie są 1. 7 ton, 2. przypomina połysk metaliczny, 3. nie rozpuszczają się, 4. rozpuszczają się, 5. 6 ton, 6. nierozpuszczalne, 7. czarnymi, 8. rozpuszczalne, 9. białymi, 10. 6,5, 11. 10 ton, 12. 10, 13. 200 km/h, 14. 250 km/h, 15. 100 km/h, natomiast 1. 7 ton, 2. przypomina połysk metaliczny, 3. nie rozpuszczają się, 4. rozpuszczają się, 5. 6 ton, 6. nierozpuszczalne, 7. czarnymi, 8. rozpuszczalne, 9. białymi, 10. 6,5, 11. 10 ton, 12. 10, 13. 200 km/h, 14. 250 km/h, 15. 100 km/h w rozpuszczalnikach aromatycznych.
R1REIJucvexvz
Właściwości fullerenów a ich zastosowanie
Fullereny stosuje się w medycynie (np.: produkcja kosmetyków niszczących wolne rodniki, nośniki leków np. blokujących aktywne centra wirusa HIV); w życiu codziennym (np.: wzmocnienie foli aluminiowej, wydłużanie trwałości żywności, produkcja materiałów fotoprzewodzących stosowanych w drukarkach); w elektrotechnice i katalizie (np. stabilizatory paliw lotniczych, diody, katalizatory); w nanotechnologii (np. układy mikroelektroniczne); w elektronice polimerowej (np. fotoogniwa polimerowe)
Źródło: Eeppeliteloop, Eric Gaba, Jonathan Palombo Photography, Krzysztof Jaworski, OpenClipartVectors, Pezibear, epSos.de, ghutchis, stevepb, stux, valco, Решила Вонасаx, dostępny w internecie: https://pixabay.com, dostępny w internecie: http://pl.wikipedia.org, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, dostępny w internecie: https://www.flickr.com, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 12
R1P0qJCmnGzXe
Zaznacz zastosowania fullerenów w codziennym życiu. Możliwe odpowiedzi: 1. nośniki leków, 2. produkcja materiałów fotoprzewodzących stosowanych w drukarkach, 3. stabilizatory paliw lotniczych, 4. leki blokujące wirusa HIV, 5. produkcja tuszu do drukarek, 6. materiały szlifierskie
iSrkxxiPHW_d5e474

5. Grafen – droga do miniaturyzacji

Niezwykłą odmianą węgla jest też grafengrafengrafen, czyli warstwa grafitu o grubości jednego atomu. Ponieważ warstwa grafenu jest niezmiernie cienka, nanosi się go na inne materiały, którym nadaje on niezwykłe właściwości. Grafen został uzyskany w 2004 roku przez Andre GeimaKostya Novoselova. Udało się im oddzielić pojedynczą warstwę grafenu, przyklejając taśmę samoprzylepną do powierzchni grafitu. Za to doświadczenie zostali uhonorowani Nagrodą Nobla.

RH8vA2TKKc9aC
Grafen
Źródło: AlexanderAlUS, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Jest to niezwykle obiecująca substancja. Okazało się bowiem, że nowo odkryta forma węgla jest jedną z najwytrzymalszych i zarazem najbardziej rozciągliwym znanym materiałem. To znakomity przewodnik ciepła – dziesięciokrotnie lepszy od srebra. Podobnie jak grafit jest również bardzo dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego, ale jeśli przyłączy się do niego atomy wodoru, to tworzy nowy materiał, zwany grafanem, będący doskonałym izolatorem. W porównaniu ze stalą nowy materiał ma od pięciu do sześciu razy mniejszą gęstość, jest dwukrotnie twardszy, trzynastokrotnie bardziej elastyczny i stukrotnie bardziej wytrzymały na rozciąganie. Jego wiązania atomowe są tak ścisłe, że nie przepuszcza on nawet bakterii.

Grafen jest jak współczesny kamień filozoficzny – podobnie rozbudza nadzieje i wyobraźnię, tyle że potrafimy go produkować. Jego historia jest związana z naszym krajem, ponieważ to właśnie polskim naukowcom zawdzięczamy opracowanie technologii przemysłowego otrzymywania tej niezwykłej substancji. Obecnie to najdroższy materiał, ale ze względu na swoje doskonałe właściwości z pewnością zastąpi w przyszłości krzem.

RxvLrsWKeJpkY1
Właściwości grafenu a perspektywy związane z jego zastosowaniem
Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., Radoslavkk , Kilinkie, Asim18, Ashley Pomeroy, Zinglife, Arcturus, Tsukuba2000, dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 13
R1DzpWi374CpB
Połącz w pary właściwość grafenu wraz z jego potencjalnym zastosowaniem. właściwości bakteriobójcze Możliwe odpowiedzi: 1. materiał do budowy pojazdów samolotów, 2. opakowania żywności, opatrunki, 3. ekrany, 4. obwody półprzewodnikowe lepsze przewodnictwo niż krzem Możliwe odpowiedzi: 1. materiał do budowy pojazdów samolotów, 2. opakowania żywności, opatrunki, 3. ekrany, 4. obwody półprzewodnikowe przezroczystość, elastyczność Możliwe odpowiedzi: 1. materiał do budowy pojazdów samolotów, 2. opakowania żywności, opatrunki, 3. ekrany, 4. obwody półprzewodnikowe wytrzymałość Możliwe odpowiedzi: 1. materiał do budowy pojazdów samolotów, 2. opakowania żywności, opatrunki, 3. ekrany, 4. obwody półprzewodnikowe

6. Cyklokarbon

Cyklokarbon C18 zwany inaczej cyklo[18]karbonem, cyklooktadekawęglem,
cyklo[18]węglem jest alotropową odmianą węgla o strukturze cząsteczkowej – pierścieniem złożonym z 18 atomów węgla, w którym naprzemiennie występują wiązania potrójne i pojedyncze.

Po raz pierwszy jego istnienie w formie gazowej potwierdzono w 1989 roku, w fazie stałej otrzymano go w 2019 roku. Metoda syntezy, jaką wykorzystano, jest interesująca. W pierwszej kolejności otrzymano związek zwany tlenkiem cyklokarbonu: C24O6, który naniesiono na powierzchnię chlorku sodu w temperaturze -268°C. Następnie, stosując zaawansowany mikroskop sił atomowychmikroskop sił atomowychmikroskop sił atomowych, usunięto pojedyncze cząsteczki tlenku węgla(II). W ten sposób otrzymano pojedynczą cząsteczkę cyklokarbonu.

RWLYHlbAnBxXG1
Schemat syntezy cyklokarbonu
Źródło: Michał Sobkowski, dostępny w internecie: pl.wikipedia.org, domena publiczna.

Jest to odmiana alotropowa węgla otrzymana stosunkowo niedawno, dlatego też nie są znane jego właściwości takie jak stabilność. Przewiduje się, że cyklokarbon powinien mieć charakter półprzewodnika.

7. Alotropia siarki

Siarka tworzy najwięcej odmian alotropowych wśród pierwiastków – ponad 30, z których najważniejsze to siarka rombowa (Sα) i siarka jednoskośna (Sβ). Obie odmiany zbudowane są z pierścieni ośmioatomowych (S8) różniących się sposobem ułożenia cząsteczek ośmioatomowych w kryształach. Siarka rombowa jest trwała do temperatury 95,6°C. W tej temperaturze przekształca się w siarkę jednoskośną. W temperaturze 119,6°C siarka jednoskośna topi się i przechodzi w ruchliwą jasnożółtą ciecz – Sλ. Kiedy temperatura wzrasta, siarka brunatnieje i gęstnieje – powstaje Sμ. Podwyższenie temperatury do poziomu powyżej 200°C powoduje zmniejszenie się lepkości siarki, ciecz staje się znowu łatwo płynna, nie zmieniając już barwy. W temperaturze 445°C siarka wrze, dając pomarańczowe pary składające się z cząsteczek S8, które podczas dalszego ogrzewania ulegają dysocjacji na coraz mniejsze drobiny (kolejno w S6S4S2). Powolne chłodzenie siarki powoduje odwrotną kolejność przemian, aż do otrzymania siarki rombowej. Natomiast gwałtowne chłodzenie stopionej siarki prowadzi do trzymania tak zwanej siarki plastycznej, która ma postać brunatnej masy. Szybko chłodzone pary siarki kondensują w postaci drobnego żółtego proszku, zwanego kwiatem siarczanym.

RW0YjCAeYfiKY1
Odmiany alotropowe siarki
Źródło: Krzysztof Jaworski, Dariusz Adryan, dostępny w internecie: epodreczniki.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 14
R1ew6UqxkiQWb
Dopasuj podane informacje do odpowiedniej odmiany alotropowej siarki. siarka rombowa Możliwe odpowiedzi: 1. temperatura topnienia 112,8°C, 2. temperatura topnienia 119,38°C, 3. gęstość 1,96 gcm3, 4. słabo rozpuszcza się w alkoholu, 5. dobrze rozpuszcza się w alkoholu, 6. gęstość 2,07 gcm3 siarka jednoskośna Możliwe odpowiedzi: 1. temperatura topnienia 112,8°C, 2. temperatura topnienia 119,38°C, 3. gęstość 1,96 gcm3, 4. słabo rozpuszcza się w alkoholu, 5. dobrze rozpuszcza się w alkoholu, 6. gęstość 2,07 gcm3
iSrkxxiPHW_d5e545

8. Alotropia fosforu i innych pierwiastków

Fosfor został odkryty w 1669 roku przez niemieckiego alchemika Henniga Brandta, który poszukując kamienia filozoficznego, prażył zagęszczony mocz z piaskiem bez dostępu powietrza. W trakcie jednej z takich prób Brandt otrzymał substancję, która wzbudzała wielkie zainteresowanie, głównie dlatego że świeciła w ciemności. W ten sposób został odkryty fosfor biały. Dziś wiemy, że fosfor tworzy jeszcze odmiany: czerwoną, fioletową i czarną. Odmiany te różnią się nie tylko niektórymi właściwościami fizycznymi, ale również aktywnością chemiczną. Najbardziej aktywna jest odmiana biała, a całkowicie bierna chemicznie jest odmiana czarna.

R2Qa6lDHaiin7
Film przedstawia różne odmiany alotropowe fosforu wraz z zdjęciami oraz opisami ich właściwości. Są to: fosfor czarny, fosfor biały, fosfor czerwony i fosfor fioletowy.

Mniej znanymi pierwiastkami występującymi w postaci odmian alotropowych są: tlen, arsen, antymon, cyna, mangan, selen, uran, żelazo.

Polecenie 15
RO8MSNhVDDE4s
Zaznacz, która z odmian alotropowych fosforu łatwo ulega samozapłonowi. Możliwe odpowiedzi: 1. fosfor czarny, 2. fosfor biały, 3. fosfor czerwony, 4. fosfor fioletowy
iSrkxxiPHW_d5e584

Podsumowanie

 • Występowanie pierwiastka w odmianach różniących się budową i właściwościami to alotropia.

 • Grafit, diament, fullereny i grafen to odmiany alotropowe węgla.

 • Grafit ma strukturę warstwową. Jest miękki, dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło. Jest też odporny na wysokie temperatury oraz mało aktywny chemicznie.

 • W sieci krystalicznej diamentu każdy atom węgla jest połączony wiązaniami o identycznej długości z czterema innymi atomami tego pierwiastka. Diament jest bardzo twardy, nie przewodzi prądu elektrycznego, ale dobrze przewodzi ciepło. Po oszlifowaniu daje wielobarwne efekty świetlne. Jest bardzo mało aktywny chemicznie.

 • Fullereny to cząsteczkowa odmiana węgla. Wykazują właściwości nadprzewodzące i półprzewodnikowe oraz większą aktywność chemiczną w porównaniu do grafitu.

 • Grafen to warstwa grafitu o grubości jednego atomu. Jest materiałem bardzo wytrzymałym i elastycznym, najlepiej przewodzącym prąd elektryczny, a po przyłączeniu atomów wodoru staje się izolatorem.

 • Odmiany alotropowe węgla znajdują wiele ważnych zastosowań, między innymi w elektronice, medycynie, przemyśle.

Praca domowa
1
Polecenie 16.1
RcLpDdRGFBqII
(Uzupełnij).
1
Polecenie 16.2
RV8MHNZurJwUk
(Uzupełnij).
iSrkxxiPHW_d5e651

Słownik

alotropia
alotropia

zjawisko występowania tego samego pierwiastka chemicznego w kilku odmianach, które różnią się między sobą strukturą krystaliczną lub liczbą atomów w cząsteczce, co powoduje ich odmienne właściwości

anizotropia
anizotropia

zmiany właściwości danej substancji w zależności od kierunku, w którym się je bada; dotyczy między innymi przewodnictwa elektrycznego i cieplnego, łupliwości, właściwości optycznych

grafit
grafit

minerał, odmiana alotropowa węgla

diament
diament

minerał, odmiana alotropowa węgla będąca najtwardszą znaną substancją występującą w przyrodzie

fullereny
fullereny

cząsteczki węgla składające się z parzystej liczby atomów tworzące zamkniętą, pustą w środku bryłę

grafen
grafen

odmiana alotropowa węgla o płaskiej strukturze grubości jednego atomu

karat
karat

jednostka masy używana w jubilerstwie do określania wielkości kamieni szlachetnych, pereł, a także czystości złota; 1 karat to 124 zawartości wagowej złota w stopie

mikroskop sił atomowych
mikroskop sił atomowych

mikroskop, umożliwiający uzyskanie obrazu powierzchni z rozdzielczością rzędu wymiarów pojedynczego atomu dzięki wykorzystaniu sił oddziaływań międzyatomowych

minerał
minerał

ciało krystaliczne, będące zbiorem pierwiastków lub związków chemicznych, które powstało w wyniku procesów geologicznych

odmiany alotropowe
odmiany alotropowe

odmiany tego samego pierwiastka, różniące się sposobem rozmieszczenia atomów w przestrzeni lub liczbą atomów w cząsteczce, w związku z czym różnią się właściwościami

skala Mohsa
skala Mohsa

skala twardości minerałów charakteryzująca odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie

iSrkxxiPHW_d5e770

Ćwiczenia

Pokaż ćwiczenia:
R1aEjfQ9N51rR1
Ćwiczenie 1
Połącz w pary struktury odmian alotropowych węgla z odpowiadającymi im nazwami
Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
11
Ćwiczenie 1

Wymień odmiany alotropowe węgla.

R1ZjLWqbRB3hz
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2
R1YSzZCvPeGjl
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz ,,Prawda'', jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ,,Fałsz'', jeśli jest fałszywe.. Diament to najtwardsza substancja ze wszystkich substancji naturalnych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grafit jest substancją aktywną chemicznie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W graficie każdy atom węgla jest połączony mocnymi wiązaniami kowalencyjnymi z czterema innymi atomami węgla.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grafen to warstwa grafitu o grubości jednego atomu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Fosfor biały to odmiana alotropowa fosforu, która jest silnie trująca.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Odmiana siarki trwała w warunkach normalnych to siarka rombowa.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Grażyna Makles, licencja: CC BY-SA 3.0.
RarL1HxCrHK7g1
Ćwiczenie 3
Połącz w pary fotografie przedstawionych przedmiotów z nazwami alotropowych odmian węgla, z których powstały.
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.
11
Ćwiczenie 3

Wymień zastosowania odmian alotropowych węgla.

RalC32dXoAvLa
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 4
R1HC7cjtxE7UP
Gęstość grafitu wynosi 2,25 gcm3. Oblicz jaką objętość będzie miał grafitowy przedmiot o masie 9 gramów. Możliwe odpowiedzi: 1. 0,25 cm3, 2. 4 cm3, 3. 20,25 cm3
Źródło: Grażyna Makles, licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 5
R3RxPDi6VYmJx
Uzupełnij puste miejsca w zdaniach, wybierając brakujące elementy z listy. 1. Odmiana alotropowa węgla, która przewodzi ciepło, ale nie przewodzi prądu elektrycznego to 1. grafen, 2. grafit, 3. fullereny, 4. diament.
2. 1. grafen, 2. grafit, 3. fullereny, 4. diament jest znakomitym przewodnikiem ciepła, bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny, a może również w odpowiednich warunkach zachowywać się jak izolator.
3. Odmianą węgla, która dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło jest 1. grafen, 2. grafit, 3. fullereny, 4. diament.
4. Odmiana alotropowa węgla, która wykazuje właściwości nadprzewodzące i półprzewodnikowe to 1. grafen, 2. grafit, 3. fullereny, 4. diament.
Źródło: Grażyna Makles.
3
Ćwiczenie 6
R16h7pgn95SnO
zadanie interaktywne
Źródło: Grażyna Makles, licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 7

Przeczytaj fragment tekstu dotyczący nanocebulek i wykonaj polecenie poniżej.

Carbon nano–onions (CNOs) are a member of the fullerene family, they are also called nested nanoparticle. They are nanoscale carbon structure formed by nested carbon spheres. Carbon nano–onions were first discovered by Ugarte in 1992, who obtained them by intense electron irradiation of carbon soot. These structures remain as one of the most exciting and fascinating carbon forms, along with graphene and its derivatives, due to their unique chemical and physical properties. Their low cytotoxicity allows for high applicability in the biomedical field, in particular, nanomedicine.

R9H8HFN3LRzWG
Wybierz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Nanocebulki mają niską toksyczność i mogą służyć jako nośniki leków., 2. Nanocebulki są płaskimi cząsteczkami., 3. Nanocebulki zostały odkryte w XXI wieku.
Glossary

Bibliografia

Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1–2, Warszawa 2012, wyd. 6.

Encyklopedia PWN

Pazdro K. M., Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne, Warszawa 2012.

bg‑gray3

Notatnik

RM54qekLgYHye
(Uzupełnij).