Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji z serii „One są wśród nas” przygotowana w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem, u którego specyficzne trudności funkcjonowania występują. Wskazuje kierunki i sposoby rozwiazywania ewentualnych problemów.

RUwFzmunjgguF

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 1.75 MB w języku polskim