Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

W sieci lokalnej możesz korzystać z udostępnionych zasobów oraz udostępniać swoje zasoby. Udostępniając zasób w sieci, możesz określić uprawnienia – kto (nazwa użytkownika, grupa użytkowników) i na jakich zasadach może korzystać z udostępnionego pliku lub folderu. Aby móc udostępnić zasób w różnych systemach, należy skonfigurować ustawienia udostępniania.

R186ZZHO0vvJZ1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.
iCp04YJKAB_d5e128

System Windows

W systemie Windows należy uruchomić panel sterowania, następnie wybrać centrum sieci i udostępniania, a w kolejnym oknie po lewej stronie zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

W kolejnym oknie zaznaczamy wskazane pozycje, tak jak poniżej i wybieramy zapisz zmiany.

Po wykonaniu powyższych kroków, udostępnianie działa z reguły prawidłowo i w otoczeniu sieciowym będą widoczne udostępnione zasoby komputera.

R1IaIA2XbI3BG1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
RWDx3l15XVJ631
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
Rj2CYmFj8D8RC1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
RpQyuLwVJKNNV1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
RwpkSIS6HZqfJ1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
R1WYBt9J86yyc1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
RGWrl7sV2HOPr1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Aby udostępnić zasób (folder, plik, dysk) należy przejść do lokalizacji, w której się znajduje.
Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranym zasobie. Z menu kontekstowego wybieramy udostępnij, a następnie wybieramy opcje, komu udostępniamy ten zasób – grupie domowej (odczyt), grupie domowej(odczyt zapis) lub określonym osobom... Najbezpieczniejszym wyborem jest ta trzecia opcja ¬ określonym osobom..., gdyż będziemy mogli wskazać konkretnych użytkowników, którym udzielimy prawo dostępu.

Jeżeli chcemy udostępnić zasób dowolnej osobie, bez konieczności logowania się użytkownika , w oknie kreatora udostępniania, z listy rozwijanej wybieramy wszyscy, a następnie klikamy dodaj.

Gdy na liście użytkowników pojawi się nazwa wszyscy, po prawej stronie wybieramy poziom uprawnień. Jeśli chcemy tylko udostępnić możliwość pobierania danych, należy wybrać odczyt, jeśli chcemy również udostępnić możliwość zapisywania plików , wybieramy opcję odczyt/zapis. Następnie klikamy udostępnij na dole okna.

Po pojawieniu się nowego okna, ze ścieżką do udostępnionych zasobów, klikamy gotowe.

Bezpieczniejszym sposobem udostępniania jest wskazanie wybranych użytkowników sieciowych. W tym celu wybieramy z listy rozwijanej użytkownika, któremu chcemy udostępnić zasób. Użytkownik ten musi mieć konto na tym komputerze np. XXXXXXX.

R1dgs4eecNwZK1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
R1VhBLvn6ESQ11
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Dalej postępujemy jak w poprzednim wypadku, aż do pojawienia się okna ze ścieżką dostępu do zasobu.
Udostępniony zasób będzie widoczny w sieci, ale osoba, która będzie chciała z niego skorzystać, będzie musiała wpisać odpowiednią nazwę użytkownika i hasło (takie jak do zalogowania się na komputerze).

Ćwiczenie 1

Utwórz folder udostępnione. Skopiuj do folderu dowolne dwa pliki. Udostępnij folder kolejno:

  • wszystkim tylko do odczytu,

  • wszystkim do odczytu i zapisu,

  • określonym osobom do odczytu,

  • określonym osobom do odczytu i zapisu.

Wskazówka

Sprawdź, korzystając za każdym razem z innego komputera podłączonego do sieci, jaki masz dostęp do udostępnionego zasobu oraz, jakie operacje możesz wykonać na plikach w udostępnionym zasobie (odczyt, zapis w lokalizacji).

iCp04YJKAB_d5e268

System Mac OS X

Aby udostępniać pliki w systemie Mac OS X, należy uruchomić preferencje systemowe.

RwMv61hbsTRQx1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Kliknąć na ikonę udostępnianie.

RK9thkwoVWsDX1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Kliknąć na ikonę kłódki w lewym dolnym rogu okna udostępniania, aby móc dokonywać zmian w ustawieniach udostępniania.

RsQ3P3hANJpJp1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

System zażąda aby podać nazwę i hasło użytkownika, który ma uprawnienia administratora, gdyż tylko administratorzy mogą zmieniać ustawienia systemu.

R1aJ2Nlg31KXp1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Po weryfikacji użytkownika mamy możliwość zmiany ustawień, zaznaczając elementy, które chcemy udostępniać.

R1c9MSPcBNW1v1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
RUAeeHutgzdmI1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

System domyślnie udostępnia znajdujący się na dysku katalog publiczny. Po zaznaczeniu opcji udostępniania należy kliknąć powtórnie w kłódkę, aby zabezpieczyć system przed zmianami ustawień przez osoby niepowołane.
Każdy użytkownik, który widzi w sieci twój komputer będzie mógł pobrać z tego katalogu pliki, które zostaną w nim umieszczone.

RGAoSWjlcuCn81
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Użytkownicy innych komputerów mogą udostępniać tobie pliki w katalogu skrzynka wrzutowa.

Rl593qBodQQwA1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
Rdw4SAqSl1nLi1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

System umożliwia również udostępnianie innych katalogów. W tym celu w oknie udostępniania należy kliknąć na znak + znajdujący się pod oknem udostępniane katalogi.

R5EyUbzaeOz8z1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Następnie wskazujemy katalog, który chcemy udostępnić.

RYEhNprfB5i2Z1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Katalog pojawi się na liście katalogów udostępnionych.
Nowy katalog jest dostępny tylko dla użytkownika, który go udostępnił. Aby udostępnić go wszystkim trzeba kliknąć w uprawnienia użytkownika wszyscy i wybrać rodzaj uprawnień.

R1MHAKmfpagQT1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
R1Vz9BQC0TG5b1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
RXbLx5RVdBHRv1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
R1HRCIQNlcUm51
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
R1PkfAFfqVXdq1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Można również dodać użytkownika, któremu będziemy udostępniać katalog. W tym celu klikamy na znak + pod oknem użytkownicy.
Użytkownika można wybrać z istniejących, dodać z książki adresowej lub utworzyć nowego.

RgYpVSCfmIkl71
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Tworząc nowego użytkownika, musimy określić jego nazwę i hasło, a następnie kliknąć na przycisk utwórz konto. Nowy użytkownik pojawi się na liście.

Ryg3QmsEizorT1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
RBNSjD2cyplQu1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
Rrwg7zlXvL8Jb1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Klikamy na przycisk wybierz i określamy uprawnienia użytkownika do udostępnianego katalogu.

R1ZOtQ8NuOggV1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
iCp04YJKAB_d5e448

System Linux Ubuntu

Aby udostępniać zasoby w systemie Linux Ubuntu, należy doinstalować usługę udostępniania. Możemy to zrobić przy pierwszej próbie udostępnienia. System poinformuje nas o braku usługi i zaproponuje zainstalowanie. Aby udostępnić katalog, należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcje współdzielenia.

R8HLfcLvumlHQ1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

W oknie współdzielenie katalogów zaznaczamy opcję udostępnianie tego katalogu.

R6C8yCF5NztpE1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Jeśli usługa jest niezainstalowana, pojawi się informacja i możliwość zainstalowania.

R1WUVaZdLOqHH1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Klikamy na przycisk zainstaluj usługę. System poprosi o potwierdzenie chęci instalacji.

RQlIVMq0Is6TO1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
R1JpUgV23aWJd1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie uprawnień administratora do zainstalowania usługi.

R1J4L5DamQlas1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.
RQIOtmqO3nS8L1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Rozpocznie się proces instalacji.
Po zakończeniu instalacji należy wznowić proces udostępniania. Teraz mamy dostępne dwie opcje uprawnień :

  • zezwalaj innym na zapisywanie i usuwanie plików w tym katalogu;

  • dostęp dla gości (dla osób bez konta użytkownika).

R1DEvNAm65EAe1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.

Zaznaczenie pierwszej opcji skutkuje pełnym udostępnieniem katalogu, czyli inni użytkownicy będą mogli pobierać, dodawać oraz usuwać pliki z katalogu. W przypadku, jeśli zaznaczymy druga opcję użytkownicy będą mogli jedynie pobrać plik na swój komputer i tam go uruchomić.

RctEiPWIwEFsX1
Źródło: Tomasz Krupa, licencja: CC BY 3.0.