Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Opis przedmiotu - stół

Uczniowie:

1) opisują przedmiot według określonych kategorii.

Uwagi o realizacji tematu

Ważne, by zaproponowane uczniom ćwiczenia miały charakter w miarę uniwersalny, by według stworzonego schematu opisu stołu potrafili opisać jakikolwiek przedmiot, dodając inne lub ujmując przywołane kategorie.

1. Wprowadzeniem może być zabawa na koncentrację uwagi (dobra dla uczniów w każdym wieku): wskazujemy na stół w klasie i mówimy wierszyk, dołączając do niego gesty:

Ten (wskazujemy na stół) stół (ręce przed sobą zgięte w łokciach, palce dłoni dotykają do siebie; tworzymy blat stołu) ma (zaciskamy pięści) cztery (pokazujemy cztery palce) nogi (uderzamy nogami o podłogę: raz lewą raz prawą nogą),

cztery nogi ma ten stół (pokazujemy gesty, przypisane wypowiadanym słowom wyżej),

bo gdyby nie te nogi (gest przypisany słowu nogi),

to nie stałby ten stół (gesty przypisane słowom ten stół).

Zabawa polega na tym, że za każdym razem, mówiąc wierszyk, opuszczamy kolejny wyraz, któremu przypisany jest jakiś gest; zastępujemy go milczeniem (…). Mówiąc drugi raz wierszyk, milczymy, zamiast mówić wyraz ten:

(…) stół ma cztery nogi,

cztery nogi ma (…) stół,

bo gdyby nie te nogi,

to nie stałby (…) stół.

Mówiąc trzeci raz wierszyk, milczymy, zamiast mówić wyrazy ten stół:

(…) (…) ma cztery nogi,

cztery nogi ma (…) (…),

bo gdyby nie te nogi,

to nie stałby (…) (…), itd.

2. Kategoryzujemy cechy stołu, przywołując niezbędne do jego opisu słownictwo i wykonując ćwiczenia, np.:

  • wielkość (antonimy, np. wysoki – niski, duży – mały),

  • kształt (zamiana rzeczownika na przymiotnik lub przymiotnika na rzeczownik, np. prostokąt – prostokątny),

  • kolor, odcień (antonimy, np. ciemny – jasny, jasnobrązowy – ciemnobrązowy),

  • materiał (zamiana wyrażenia przyimkowego na przymiotnik, np. z drewna – drewniany),

  • waga (antonimy, np. lekki – ciężki).

3. Uczniowie opisują stół, korzystając z zebranego przez siebie słownictwa.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida