Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Pan Stres przed sądem

1. Cele lekcji

Wiadomości

Uczniowie:

  • uzupełniają swoją wiedzę o stresie,

  • poznają słownictwo związane ze stresem (przyczyny, objawy, zapobieganie),

  • poznają podstawową terminologię sądowniczą.

Umiejętności

Uczniowie:

  • doskonalą umiejętność rozumienia tekstu słuchanego,

  • potrafią formułować wypowiedzi z użyciem poznanej leksyki,

  • doskonalą umiejętność argumentacji i wnioskowania.

2. Metoda i forma pracy

Praca zbiorowa, w grupach, symulacja rozprawy sadowej.

3. Środki dydaktyczne

Tekst o stresie

Słownik francuski

4. Przebieg lekcji

1. Wprowadzenie.

Nauczyciel czyta tekst o stresie. Uczniowie na podstawie lektury tworzą definicję stresu:

Qu’est‑ce que c’est le stress?

Les causes du stress....

Les symptômes du stress...

2. Nauczyciel pyta uczniów, co może zminimalizować stres, co robią, żeby walczyć ze stresem, np.:

Il faut faire du sport

On peut aller au cinéma, à la discothèque

On peut écouter de la musique

3. Jak należy się odżywiać, aby złagodzić skutki stresu?

Co trzeba jeść lub zażywać, np. plats riches en vitamine B6 et en magnésium.

Czego należy unikać, np. les plats gras, les gâteaux, de l’alcool.

4. Nauczyciel mówi: wyobraźcie sobie, że jesteśmy w sądzie. Przeciwko Panu S. toczy się rozprawa...

Le Tribunal

Oskarżony: (wybrany uczeń) Pan Stres

Oskarżyciele: (uczniowie) zeznania osób, które cierpią z powodu stresu, np.: A cause du stress j’étais toujours fatigué...

Obrońca: (wybrany uczeń) To nie stres był przyczyną zmęczenia, ale... Ce n’est pas le stress qui était la cause de...., mais....

Sędzia: (wybrany uczeń) wydaje wyrok np. Monsieur le Stress est condamné ou disculpé...

5. Podsumowanie.

Oskarżyciele dostają rady od sędziego (sędziów), jak walczyć ze stresem (la lutte contre le stress). Na przykład Vous devez: faire face au problème, vous divertir, vous reposer, voyager, discuter avec les autres, exprimer vos émotions, se faire plaisir, faire de la relaxation, consulter un psychologue...

5. Bibliografia

  1. Rey‑Debove J., Rey A., Le Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris 1996.

  2. Tekst Le stress, une maladie de notre temps (www.pratique.fr/sante/forme/em24a01.htm)

6. Załączniki

brak

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

RbKgFL07capz4

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 112.93 KB w języku polskim
RB4JKyV3bA1ak

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 18.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida