Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Uprawiane w domu ozdobne paprocie nazywa się czasem kwiatami doniczkowymi. Czy w przypadku tych roślin nazwa „kwiaty” jest poprawna?

R1MQrb1mJ7Rzy
Paprotniki są składnikiem runa leśnego i podszytu
Źródło: Jim Mullhaupt, Flickr, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • jakie organy występują u roślin;

 • jak rozmnażają się mszaki;

 • gdzie można spotkać paprotniki.

Twoje cele
 • Wyjaśnisz, dlaczego paprociowe należą do organowców i roślin zarodnikowych.

 • Rozpoznasz na ilustracji wśród innych roślin przedstawicieli paprociowych, skrzypów i widłaków.

 • Wykażesz przystosowania tych roślin do środowiska i pełnienia czynności życiowych.

 • Omówisz znaczenie paprotników.

1. Środowisko życia i charakterystyka paprotników

Paprotniki to zwyczajowa nazwa grupy roślin lądowych, do której zalicza się paprociowe, skrzypy i widłaki. Organizmy te pospolicie występują w strefie umiarkowanej, gdzie są składnikiem runa leśnegoruno leśneruna leśnegopodszytupodszytpodszytu. Można je także spotkać na bagnach, łąkach i polach. Nieliczne gatunki żyją w zbiornikach wodnych. Największą różnorodność wykazują jednak w ciepłych i wilgotnych lasach tropikalnych. Wiele gatunków paprotników egzotycznych hodowanych jest jako rośliny ozdobne w ogrodach i mieszkaniach.

RY012wtYeTT21
Wiele paprotników to rośliny cienio- i wilgociolubne
Źródło: Jackowy, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Paprotniki są wieloletnimi, niezbyt dużymi roślinami, które osiągają jednak większe rozmiary niż mchy. Jest to możliwe między innymi dzięki wytworzeniu tkanek przewodzących, ułatwiajacych transport substancji odżywczych i wody na duże odległości. Z tego powodu określa się je mianem roślin naczyniowychrośliny naczynioweroślin naczyniowych. Paprotniki wykształciły również tkanki wzmacniające, usztywniające wzniesiony pęd i chroniące go przed uszkodzeniami, np. złamaniem przez wiatr.

Paprotniki są również organowcamiorganowceorganowcami ich łodygi przybierają często formę podziemnego kłączakłączekłącza, które pełni funkcję spichrzową, tzn. magazynuje substancje zapasowe. Dzięki niemu rośliny po utracie liści mogą przetrwać zimę pod ziemią, a wiosną wykorzystać zmagazynowane substancje odżywcze do wytworzenia nowych nadziemnych organów. Korzenie paprotników wyrastają z kłącza w postaci krótkich, gęstych wiązek. Ich zadaniem jest umocowanie rośliny w podłożu oraz pobieranie wody wraz z solami mineralnymi. Liście mogą mieć różne kształty, od niepozornych, łuskowatych, po duże i rozłożyste, przypominające postrzępione pióra. Pełnią one dwojaką rolę: produkują substancje odżywcze w procesie fotosyntezy oraz wytwarzają zarodniki służące do rozmnażania bezpłciowego. Bezpłciowo paprotniki rozmnażają się także przez podział kłącza. Natomiast rozmnażanie płciowe, podobnie jak u mszaków, uzależnione jest od obecności wody.

Ważne!

Paprotniki są organowcami i roślinami zarodnikowymi. Nie wytwarzają kwiatów i owoców.

Polecenie 1

Wyszukaj w domu, klasie, sklepach ogrodniczych paprocie uprawiane w doniczkach. Rozróżnij ich liście i łodygi. Zrób fotografie roślin, a następnie wyszukaj informacje o gatunku, który najbardziej ci się podoba.

Ciekawostka

Około 300 mln lat temu w panującym wówczas wilgotnym i ciepłym klimacie paprocie, skrzypy i widłaki mogły doskonale rozwijać się i osiągać olbrzymie rozmiary. Ich wysokość dochodziła do 30 m. Po obumarciu szczątki tych roślin, bez dostępu do tlenu, przykryte mułem i zasypane piaskiem powoli ulegały rozkładowi, formując najpierw pokłady torfu, a potem węgiel brunatny i w końcu węgiel kamienny. W złożach wydobywanego dziś węgla zachowały się liczne odciski i skamieniałości roślin.

RBC5WtESo4qAx
Animacja prezentuje proces tworzenia się węgla.
i86IdJ1iL3_d5e257

2. Paprociowe

Paprociowe wytwarzają krótkie i dosyć grube kłącza, które rosną pod ziemią. Z nich wyrastają w dół liczne korzenie, a do góry – liście. Młode liście są zwinięte ślimakowato i pokryte brunatnymi łuskami chroniącymi przed wysychaniem, zaś dojrzałe przybierają różne kształty. Na ogół są złożone, to znaczy, że na osi głównej znajdują się drobne listki. Istnieją też gatunki o liściach taśmowatych, wachlarzykowatych czy rozgałęzionych. Liście mogą pełnić dwie funkcje: odżywiania i rozmnażania. Liście asymilacyjneliście asymilacyjneLiście asymilacyjne są żywozielone. Czasem po spodniej ich stronie można znaleźć żółte, potem brązowe narośla – zarodnie produkujące zarodniki. Niekiedy do wytwarzania zarodników służą brunatne, wyglądające na uschnięte liście zarodnionośneliście zarodnionośneliście zarodnionośne z zarodniami.

Wielkość paproci jest mocno zróżnicowana – od maleńkich kilkucentymetrowych, pływających po wodzie, po rosnące w lasach tropikalnych formy drzewiaste, które osiągają wysokość kilkunastu metrów.

R5sZGXB9LpiZA
Budowa paproci
Źródło: Anita Mowczan, licencja: CC BY-SA 3.0.
Obserwacja 1

Problem badawczy: Wyróżnienie organów i lokalizacja skupisk zarodni u paprotki zwyczajnej.

Hipoteza 1

U paprotki zwyczajnej wyróżnić można następujące organy: liście z zarodniami, kłącze, korzenie.

Hipoteza 2

U paprotki zwyczajnej skupiska zarodni znajdują się na górnej stronie liścia.

Co będzie potrzebne
 • okaz paproci hodowanej w pracowni biologicznej,

 • lupa.

Instrukcja
 1. Delikatnie wyjmij paproć z doniczki, usuń ziemię. Wyróżnij liście, kłącze i korzenie.

 2. Opisz kształt liści, wskaż położenie skupisk zarodni, odszukaj kłącze w plątaninie korzeni.

 3. Używając lupy, obejrzyj skupiska zarodni i nasady lisci.

RzZxuhWfdyR7L
Skupiska zarodni paproci
Źródło: Kristine Paulus, licencja: CC BY 2.0.
Ruy8jhmssUD0j
Wyniki: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RjUoOmhUVho4f
Wnioski: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Wskazówki i klucze odpowiedzibluzewhite
Podsumowanie

Paprotka zwyczajna tworzy pęk liści, które po spodniej stronie mają brunatne skupiska zarodni. Dolne części ogonków liściowych pokryte są suchymi łuskami chroniącymi przed utratą wody.

Wybrane gatunki paproci (galeria zdjęć):

Ciekawostka

Nasięźrzał to dalszy „krewny” paproci. Nazwa tej rośliny wywodzi się z języka staropolskiego i odnotowana została już w XV wieku. Roślina ta uznawana była za magiczną i zapewniała ponoć nacierającej się nią kobiecie piękny wygląd. W efekcie sprawiała, że mężczyźni zabiegający o względy dziewczyny patrzyli na nią, czyli źrzeli (od źrzeć – zerkać, spoglądać).

R11DBtsnYsuCF
Nasięźrzał pospolity
Źródło: Aorg1961, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Znany z wierzeń słowiańskich legendarny kwiat paproci zakwita tylko raz w trakcie najkrótszej nocy w roku. Obejrzyj przedstawione na ilustracjach okazy paproci i spróbuj ustalić, która z paproci mogła być uznawana przez Słowian za tę, która posiadała kwiat. Wyjaśnij, czy faktycznie paprocie mogą mieć kwiaty.

1
Ćwiczenie 1
RL1VNhOvRZPQV
Wyjaśnij, dlaczego paprocie żyjące w strefie umiarkowanej nie osiągają tak dużych rozmiarów jak paprocie drzewiaste strefy tropikalnej. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
i86IdJ1iL3_d5e386

3. Skrzypy

Skrzypy są na ogół niewielkimi roślinami, które można spotkać w lasach, na polach i w przydrożnych rowach. Ich pędy rozrastają się pod ziemią w postaci kłączy, które wytwarzają korzenie i bulwki magazynujące substancje odżywcze. Liście tych roślin są małe i łuskowate, więc ich udział w fotosyntezie jest niewielki. Funkcję asymilacyjną pełnią zielone łodygi i ich odgałęzienia. Niektóre skrzypy wypuszczają dwa rodzaje pędów. Zielone, rozgałęzione pędy letnie produkują substancje odżywcze, a pozbawione chlorofilu pędy wiosenne – zarodniki. U innych gatunków kłosy z zarodnikami są zlokalizowane na szczytach zielonych pędów.

R1XB5aODq4ZCn
Budowa skrzypu
Źródło: Anita Mowczan, licencja: CC BY-SA 3.0.
Obserwacja 2

Problem badawczy: Wyróżnienie organów i lokalizacja zarodni u skrzypu polnego.

Hipoteza 1

U skrzypu polnego, w pędzie letnim wyróżnić można pęd główny i pędy boczne, kłącze, bulwki i korzenie.

Hipoteza 2

U skrzypu polnego zarodnie zebrane są w kłosy znajdujące się na szczycie pędów wiosennych.

Co będzie potrzebne
 • okazy żywe pędów letnich i wiosennych skrzypu polnego,

 • lupa,

 • biała kartka papieru.

Instrukcja
 1. Przeprowadź obserwację pędów letnich i wiosennych skrzypu.

 2. Wyróżnij pęd główny, kłącze, bulwki i korzenie.

 3. Na pędach letnich wyróżnij pędy boczne i liście.

 4. Na pędach wiosennych wskaż położenie skupisk zarodni.

 5. Wytrząśnij zarodniki z kłosów zarodnionośnych na białą kartkę, określ ich barwę.

RNIkSxd20bFz7
Wyniki: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Wskazówki i klucze odpowiedzibluzewhite
Podsumowanie

Pędy skrzypów są podzielone na odcinki, z których na jednym poziomie wyrastają wokół łodygi pędy boczne, także złożone z członów. Na szczycie pędów wiosennych pojawiają się kłosy z zarodnikami.

1
Ćwiczenie 2
R14NLBcRaRm7i
Skrzypy mają podziemne bulwki zawierające substancje odżywcze. Wyjaśnij, kiedy i w jaki sposób rośliny te substancje gromadzą oraz kiedy i w jakich sytuacjach mogą z nich korzystać. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wybrane gatunki skrzypów (galeria zdjęć):

Ciekawostka

Skrzypy mają charakterystyczną postać przypominającą choinkę. Ich łodygi są szorstkie w dotyku. Powodem tego jest obecność w ścianach komórkowych złogów krzemionkikrzemionkakrzemionki. Zgniatane pędy skrzypów wydają charakterystyczne odgłosy przypominające skrzypienie i stąd ich nazwa.

i86IdJ1iL3_d5e500

4. Widłaki

Widłaki to zimozielone rośliny leśne. Swoją nazwę zawdzięczają widlastym rozgałęzieniom łodyg i korzeni. Długie i wiotkie łodygi płożą się po ziemi, do której przytwierdzają się cienkimi korzeniami. Liście asymilacyjne gęsto pokrywające łodygę są drobne i łuskowate. U niektórych widłaków z płożącego się pędu wyrastają ku górze krótkie odgałęzienia zakończone kłosami zarodnionośnymi zawierającymi zarodnie z zarodnikami. Widłaki należą do roślin trujących, jedynie ich zarodniki nie wykazują tych właściwości. Masowe pozyskiwanie widłaków w celach leczniczych oraz ozdobnych, a także ich długi cykl rozwojowy spowodowały, że grozi im wyginięcie. Z tego powodu wszystkie gatunki występujące w Polsce podlegają ochronie gatunkowej.

Dla zainteresowanych

Dawniej wywar z widłaka stosowano jako silny środek wymiotny i przeczyszczający, a także jako środek na pasożyty zewnętrzne, np. wszy.

Rz7eWH3hm48bt
Budowa widłaka
Źródło: Anita Mowczan.

Wybrane gatunki widłaków (galeria zdjęć):

1
Ćwiczenie 3

Widliczka łuskowata to gatunek widłaka występującego na suchych obszarach Meksyku, Teksasu i Peru. Uprawiana jest jako roślina ozdobna. Wysuszona widliczka zwija łodygi, przyjmując kulisty kształt. Pod wpływem wilgoci rozwija się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

R15lHtnXoIPar
Film przedstawia w przyspieszonym tempie, jak po włożeniu widliczki do szklanki z wodą jej suche, brązowe, zwinięte liście rozwijają się i zielenieją.
RbjNWvKI6yDaD
Opisz przystosowania widliczki do życia w suchym środowisku. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
i86IdJ1iL3_d5e562

5. Cykl rozwojowy paprociowych

W rozwoju paproci, podobnie jak i mchów, występują dwa pokolenia. Jedno z nich, rozmnażające się płciowo przedrośle, kiełkuje z zarodnika. Jest drobne, plechowate, ma sercowaty kształt, przyczepia się do ziemi chwytnikami. Wytwarza komórki jajowe i plemniki. Gdy przedrośle pokryje woda, plemniki mogą przepłynąć do komórek jajowych. Zapładniają je, w wyniku czego powstaje roślina trwała będąca pokoleniem dominującym w cyklu życiowym paprotników, zróżnicowana na łodygę, korzeń i liście wytwarzająca korzenie, łodygę i liście. Stanowi ona pokolenie bezpłciowe i rozmnaża się przez zarodniki.

Polecenie 3

Zasusz liść paproci z zarodniami pomiędzy białymi kartkami. Gdy na kartkach pojawi się brązowy pył, czyli zarodniki, wysyp je na bardzo wilgotną glebę w małej doniczce i przykryj przezroczystą pokrywką, by podłoże nie wysychało. Za pomocą lupy przez okres trzech tygodni obserwuj powierzchnię gleby. Najpierw pojawi się zielony nalot, potem sercowate przedrośla.

R1f0qVxf9HDTc
Przedrośle paproci
Źródło: Velela, Wikimedia Commons, domena publiczna.
i86IdJ1iL3_d5e602

Podsumowanie

 • Paprotniki mają ciało zróżnicowane na organy: korzenie, liście, łodygi; nie wytwarzają kwiatów i owoców.

 • Do paprotników zaliczane są paprocie, widłaki i skrzypy.

 • Pędy paprotników wytwarzają zarodniki.

 • Liczne gatunki paprotników objęte są ochroną gatunkową.

bg‑azure

Praca domowa

11
Ćwiczenie 1
R1YeOUnquuBzM
Wymień cechy wspólne dla paproci, skrzypów i widłaków oraz cechy różniące te grupy roślin. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
i86IdJ1iL3_d5e661

Słownik

kłącze
kłącze

przekształcona łodyga podziemna magazynująca substancje odżywcze wyprodukowane w procesie fotosyntezy

krzemionka
krzemionka

twarda substancja chemiczna będąca składnikiem m.in. piasku, skał, minerałów

liście asymilacyjne
liście asymilacyjne

liście przeprowadzające fotosyntezę

liście zarodnionośne
liście zarodnionośne

liście, na których tworzą się zarodnie z zarodnikami, służą do rozmnażania bezpłciowego

organowce
organowce

rośliny, których ciało jest zróżnicowane na: korzeń, łodygę i liście

podszyt
podszyt

warstwa roślinności (głównie krzewów) w lesie, o wysokości do kilku metrów

rośliny naczyniowe
rośliny naczyniowe

rośliny, które mają tkanki przewodzące; należą do nich paprotniki i rośliny nasienne

runo leśne
runo leśne

najniższa warstwa roślin w lesie, poniżej warstwy podszytu; składa się głównie z roślin zielnych, mchów, porostów i grzybów

i86IdJ1iL3_d5e734

Zadania

11
Ćwiczenie 1
R1Xhhtxg4TxwF
Wskaż środowiska, w których można spotkać paprotniki. Możliwe odpowiedzi: 1. lasy strefy umiarkowanej, 2. lasy tropikalne, 3. pustynie gorące, 4. lodowce, 5. kratery wulkanów
Źródło: Alicja Kasińska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2
RgVCVMYDmGngP
Wskaż poprawne dokończenia zdania.

Paprotniki należą do: Możliwe odpowiedzi: 1. organowców., 2. roślin zarodnikowych., 3. roślin nasiennych., 4. plechowców., 5. roślin kwiatowych.
Źródło: Alicja Kasińska, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 3
RvRR48NZhM6RU
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.. Wszystkie paprotniki są roślinami prawnie chronionymi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Węgiel kamienny powstał z olbrzymich paprotników żyjących miliony lat temu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Łany leśnych paproci stanowią doskonałe schronienie dla małych zwierząt.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Paprocie mają widlasto rozgałęzione pędy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Alicja Kasińska, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 4
R15C7PHQnIETy
Łączenie par. Rozpoznaj paprotniki na podstawie opisów.
Zaznacz odpowiednie pole.. Liście duże, pierzasto podzielone.. Możliwe odpowiedzi: Paprocie, Skrzypy, Widłaki. Liście zielone, drobne, łuskowate, gęsto ułożone.. Możliwe odpowiedzi: Paprocie, Skrzypy, Widłaki. Zielone pędy boczne wyrastające wokół łodygi.. Możliwe odpowiedzi: Paprocie, Skrzypy, Widłaki. Łodyga płożąca się po ziemi.. Możliwe odpowiedzi: Paprocie, Skrzypy, Widłaki. Kłącze (łodyga podziemna).. Możliwe odpowiedzi: Paprocie, Skrzypy, Widłaki. Podziemne bulwki.. Możliwe odpowiedzi: Paprocie, Skrzypy, Widłaki
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 5
R1AeYQrdVR0wI
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań i zaznacz odpowiedź Prawda lub Fałsz.. Paprocie, podobnie jak mchy i widłaki, są składnikami runa leśnego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Skrzypy, podobnie jak mchy, mają wzniesione łodygi zbudowane z tkanek przewodzącej i wzmacniającej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Paprotka zwyczajna i widliczka łuskowata to kwiaty doniczkowe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Alicja Kasińska, licencja: CC BY 3.0.
1
3
Ćwiczenie 6
R1ElnpN9tLnHm
Połącz w pary ilustracje i ich opisy.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
3
R1cnC5kCg5UjS3
Ćwiczenie 6
Dopasuj opisy pędów do odpowiednich gatunków.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑azure

Notatnik

RHGBY1lYr7sQ9
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.