Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Ekran interaktywny przedstawiający parlamentaryzm w Anglii. Wyjaśnia genezę, przebieg i skutki rewolucji angielskiej. Zawiera informacje o polityce Olivera Cromwella oraz restauracji Stuartów. Wprowadza pojęcia: Wielka Remonstrancja, Armia Nowego Wzoru, akty nawigacyjne, „żelaznobocy”, „kawalerowie”, Krótki Parlament, Długi Parlament, restauracja Stuartów. Przedstawia pokrótce sylwetki: Karola I Stuarta, Olivera Cromwella, Karola II Stuarta, Richarda Cromwella. Zawiera mapę historyczną przedstawiającą Anglię podczas rewolucji oraz mapę Wysp Brytyjskich z XVIII w. Zawiera ćwiczenie multimedialne pozwalające usystematyzować wiedzę.

R8KpjHFFU4XjT

Pobierz załącznik

Plik ZIP o rozmiarze 16.49 MB w języku polskim