Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Z tego materiału dowiesz się:

 • co to jest pierwiastek kwadratowy,

 • co to jest pierwiastek sześcienny,

 • co to jest liczba podpierwiastkowa,

 • jak obliczać pierwiastki z niektórych liczb.

Zacznijmy od przypomnienia definicji potęgowania i obliczenia kwadratów (drugich potęg) niektórych liczb.

Potęga liczby a
Definicja: Potęga liczby a

Potęgą liczby a o wykładniku naturalnym n nazywamy iloczyn n czynników, z których każdy jest równy liczbie a.

an=a·a··an
R16H8IHRMoYgq11
Ćwiczenie 1
Uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej.
 • 12= 1. 5, 2. 1, 3. 12, 4. -22, 5. 0,25, 6. 0, 7. -2, 8. 0,5, 9. -1, 10. 16, 11. 32, 12. 121, 13. -121, 14. 49, 15. 22, 16. -14, 17. 64, 18. 8, 19. 0,025, 20. 2, 21. -49, 22. 14
 • 02= 1. 5, 2. 1, 3. 12, 4. -22, 5. 0,25, 6. 0, 7. -2, 8. 0,5, 9. -1, 10. 16, 11. 32, 12. 121, 13. -121, 14. 49, 15. 22, 16. -14, 17. 64, 18. 8, 19. 0,025, 20. 2, 21. -49, 22. 14
 • -112= 1. 5, 2. 1, 3. 12, 4. -22, 5. 0,25, 6. 0, 7. -2, 8. 0,5, 9. -1, 10. 16, 11. 32, 12. 121, 13. -121, 14. 49, 15. 22, 16. -14, 17. 64, 18. 8, 19. 0,025, 20. 2, 21. -49, 22. 14
 • 42= 1. 5, 2. 1, 3. 12, 4. -22, 5. 0,25, 6. 0, 7. -2, 8. 0,5, 9. -1, 10. 16, 11. 32, 12. 121, 13. -121, 14. 49, 15. 22, 16. -14, 17. 64, 18. 8, 19. 0,025, 20. 2, 21. -49, 22. 14
 • 0,52= 1. 5, 2. 1, 3. 12, 4. -22, 5. 0,25, 6. 0, 7. -2, 8. 0,5, 9. -1, 10. 16, 11. 32, 12. 121, 13. -121, 14. 49, 15. 22, 16. -14, 17. 64, 18. 8, 19. 0,025, 20. 2, 21. -49, 22. 14
 • -72= 1. 5, 2. 1, 3. 12, 4. -22, 5. 0,25, 6. 0, 7. -2, 8. 0,5, 9. -1, 10. 16, 11. 32, 12. 121, 13. -121, 14. 49, 15. 22, 16. -14, 17. 64, 18. 8, 19. 0,025, 20. 2, 21. -49, 22. 14
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Rc8g2RfdKVeM81
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zapisy takimi liczbami niedodatnimi, aby ich kwadraty miały podaną wartość. Przeciągnij w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej.
 • Liczba 16 jest kwadratem liczby 1. -2, 2. 0,5, 3. -0,05, 4. 0, 5. 8, 6. -7, 7. -11, 8. -5, 9. 11, 10. -0,5, 11. -8, 12. 1, 13. 7, 14. -4, 15. 5, 16. 4, 17. 2, 18. 0,05, 19. -1.
 • Liczba 0,25 jest kwadratem liczby 1. -2, 2. 0,5, 3. -0,05, 4. 0, 5. 8, 6. -7, 7. -11, 8. -5, 9. 11, 10. -0,5, 11. -8, 12. 1, 13. 7, 14. -4, 15. 5, 16. 4, 17. 2, 18. 0,05, 19. -1.
 • Liczba 1 jest kwadratem liczby 1. -2, 2. 0,5, 3. -0,05, 4. 0, 5. 8, 6. -7, 7. -11, 8. -5, 9. 11, 10. -0,5, 11. -8, 12. 1, 13. 7, 14. -4, 15. 5, 16. 4, 17. 2, 18. 0,05, 19. -1.
 • Liczba 49 jest kwadratem liczby 1. -2, 2. 0,5, 3. -0,05, 4. 0, 5. 8, 6. -7, 7. -11, 8. -5, 9. 11, 10. -0,5, 11. -8, 12. 1, 13. 7, 14. -4, 15. 5, 16. 4, 17. 2, 18. 0,05, 19. -1.
 • Liczba 121 jest kwadratem liczby 1. -2, 2. 0,5, 3. -0,05, 4. 0, 5. 8, 6. -7, 7. -11, 8. -5, 9. 11, 10. -0,5, 11. -8, 12. 1, 13. 7, 14. -4, 15. 5, 16. 4, 17. 2, 18. 0,05, 19. -1.
 • Liczba 0 jest kwadratem liczby 1. -2, 2. 0,5, 3. -0,05, 4. 0, 5. 8, 6. -7, 7. -11, 8. -5, 9. 11, 10. -0,5, 11. -8, 12. 1, 13. 7, 14. -4, 15. 5, 16. 4, 17. 2, 18. 0,05, 19. -1.
Pierwiastki kwadratowe i sześcienne liczb - zadanie silnikowe
Zapamiętaj!

Szukanie liczby nieujemnej na podstawie danego jej kwadratu nazywa się obliczaniem pierwiastka kwadratowego z danej liczby nieujemnej.

Pierwiastek kwadratowy
Definicja: Pierwiastek kwadratowy

Pierwiastkiem kwadratowym z liczby nieujemnej a nazywamy taką liczbę nieujemną b, której kwadrat jest równy liczbie a. Pierwiastek ten oznaczamy symbolem a.

Pierwiastek kwadratowy nazywany jest również pierwiastkiem stopnia drugiego.

Mówimy, że liczba a w wyrażeniu a to liczba podpierwiastkowa.

Jeśli a0b0, to a=b, wtedy i tylko wtedy, gdy b2=a.

RGxExVCs33Au21
Animacja przedstawia w jaki sposób obliczamy pierwiastek kwadratowy z danej liczby.
Przykład 1

Obliczymy pierwiastki podanych liczb.

16=4, bo 42=16

0,25=0,5, bo 0,52=0,25

1=1, bo 12=1

49=7, bo 72=49

121=11, bo 112=121

0=0, bo 02=0

36=6, bo 62=36

81=9, bo 92=81

49=23, bo 232=49

1,69=1,3, bo 1,32=1,69 

1916=2516=54=114, bo 1142=1916

Pierwiastków kwadratowych z liczb ujemnych nie określamy, ponieważ nie znamy takich liczb, które podniesione do kwadratu mają wartość ujemną.

Przykład 2
R9pkScxwMMlOS1
Animacja przedstawia w jaki sposób obliczyć wartości pewnych wyrażeń zawierających drugie potęgi i pierwiastki kwadratowe.
Zapamiętaj!

Dla dowolnej liczby nieujemnej a zachodzą równości:

a2=a, a2=a, a·a=a.

Na przykład:

57·57=57

1292=129

1292=129

6982=698

Przykład 3
RCWFiRNv1HvAd1
Animacja przedstawia w jaki sposób obliczyć wartości pewnych wyrażeń zawierających trzecie potęgi i pierwiastki sześcienne.
Zapamiętaj!

Dla dowolnej liczby a zachodzą równości:

a33=a, a33=a, a3·a3·a3=a.

Na przykład:

743·743·743=74

12733=127

6,43533=6,435.

R1W9YfcmvCc5B11
Ćwiczenie 3
Uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej.
 • 23= 1. 16, 2. 64, 3. 100, 4. 125, 5. -6, 6. 327, 7. -125, 8. 12, 9. -15, 10. 30, 11. -327, 12. 127, 13. 32, 14. 8, 15. 1000, 16. 6, 17. -127, 18. 1, 19. -3, 20. 3, 21. -1, 22. -8
 • -13= 1. 16, 2. 64, 3. 100, 4. 125, 5. -6, 6. 327, 7. -125, 8. 12, 9. -15, 10. 30, 11. -327, 12. 127, 13. 32, 14. 8, 15. 1000, 16. 6, 17. -127, 18. 1, 19. -3, 20. 3, 21. -1, 22. -8
 • -133= 1. 16, 2. 64, 3. 100, 4. 125, 5. -6, 6. 327, 7. -125, 8. 12, 9. -15, 10. 30, 11. -327, 12. 127, 13. 32, 14. 8, 15. 1000, 16. 6, 17. -127, 18. 1, 19. -3, 20. 3, 21. -1, 22. -8
 • 43= 1. 16, 2. 64, 3. 100, 4. 125, 5. -6, 6. 327, 7. -125, 8. 12, 9. -15, 10. 30, 11. -327, 12. 127, 13. 32, 14. 8, 15. 1000, 16. 6, 17. -127, 18. 1, 19. -3, 20. 3, 21. -1, 22. -8
 • -53= 1. 16, 2. 64, 3. 100, 4. 125, 5. -6, 6. 327, 7. -125, 8. 12, 9. -15, 10. 30, 11. -327, 12. 127, 13. 32, 14. 8, 15. 1000, 16. 6, 17. -127, 18. 1, 19. -3, 20. 3, 21. -1, 22. -8
 • 103= 1. 16, 2. 64, 3. 100, 4. 125, 5. -6, 6. 327, 7. -125, 8. 12, 9. -15, 10. 30, 11. -327, 12. 127, 13. 32, 14. 8, 15. 1000, 16. 6, 17. -127, 18. 1, 19. -3, 20. 3, 21. -1, 22. -8
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Zapamiętaj!

Szukanie liczby na podstawie danego jej sześcianu nazywa się obliczaniem pierwiastka sześciennego z danej liczby.

Pierwiastek sześcienny
Definicja: Pierwiastek sześcienny
 • Pierwiastkiem sześciennym z liczby a nazywamy taką liczbę b, której sześcian jest równy liczbie a. Pierwiastek ten oznaczamy symbolem a3.

 • Pierwiastek sześcienny nazywany jest również pierwiastkiem stopnia trzeciego.

 • a3=b wtedy i tylko wtedy, gdy b3=a.

RjZ2rzQyP5QC31
Animacja przedstawia w jaki sposób obliczamy pierwiastek sześcienny z danej liczby.
Przykład 4
 • 643=4, bo 43=64

 • -1273=-13, bo -133=-127

 • -13=-1, bo -13=-1

 • 83=2, bo 23=8

 • 10003=10, bo 103=1000

 • -1253=-5, bo -53=-125

 • -183=-12, bo  -123=-18

 • 273=3, bo 33=27

 • 641253=45, bo 453=64125

 • -0,0083=-0,2, bo -0,23=-0,008

 • -10003433=-107, bo -1073=-1000343

Ważne!

Dla dowolnej liczby a zachodzi równość -a3=-a3.
Na przykład

-1253=-5, -1253=-5,

czyli

-1253=-1253=-5.
Przykład 5

Nie zawsze jest możliwe podanie takiej liczby, której druga lub trzecia potęga jest równa liczbie podpierwiastkowej. Zastanówmy się, ile jest równy 5. Zgodnie z pojęciem pierwiastka kwadratowego, jest to taka liczba nieujemna, której kwadrat jest równy 5.

Szukaną liczbą nie jest 2, ponieważ 22=4<5, ani 3, ponieważ 32=9>5.

Zatem 5 jest większy od 2 i mniejszy od 3.

Spróbujmy dokładniej przybliżyć wartość 5 poprzez wyznaczanie kolejnych cyfr rozwinięcia dziesiętnego tej liczby. Obliczmy kwadraty liczb od 2,1 do 2,9.

2,12=4,41
2,22=4,84
2,32=5,29
2,42=5,76
2,52=6,25
2,62=6,76
2,72=7,29
2,82=7,84
2,92=8,41.

Ponieważ 2,22=4,84<5<5,29=2,32.

Postępując podobnie, czyli obliczając kwadraty liczb od 2,21 do 2,29, otrzymamy:

2,232=4,9729
2,242=5,0176.

Ponieważ 2,232=4,9729<5<5,0176=2,242, to 2,23<5<2,24.

Obliczając kwadraty liczb od 2,231 do 2,232, otrzymamy:

2,2362=4,999696
2,2372=5,004169.

Ponieważ 2,2362=4,999696<5<5,004169=2,2372, to:

2,236<5<2,237.

Postępując w podobny sposób, wyznaczymy kolejne cyfry po przecinku, które występują w rozwinięciu dziesiętnym liczby 5.

Otrzymujemy

52,236067978.

W rozwinięciu dziesiętnym liczby 5 nie powtarza się żadna grupa cyfr i jest ich nieskończenie wiele. Nie można zapisać liczby 5 w postaci liczby wymiernej.

Zatem liczba 5 ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone nieokresowe. Jest ona przykładem liczby niewymiernej. Jej wartość podawana jest najczęściej w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku i wynosi: 52,24.

RftzLeY528YNv1
Animacja przedstawia w jaki sposób możemy obliczać wartości pierwiastków z liczb wymiernych na kilku przykładach.
Zapamiętaj!

Liczba niewymierna to liczba, której nie można przedstawić w postaci ułamka ab, gdzie a, b są liczbami całkowitymi i b0.

Każda liczba niewymierna ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone nieokresowe.

Przykład 6
 • Przykładami liczb, które mają rozwinięcia dziesiętne nieskończone nieokresowe, są:

π=3,14

2,30300300030000300000

0,123456789101112131415

 • Przykładami liczb niewymiernych są pierwiastki kwadratowe z liczb dodatnich, które nie są kwadratami liczb wymiernych i pierwiastki sześcienne z liczb, które nie są sześcianami liczb wymiernych. Na przykład:

2, 3, 7, 11, 20, 23, 53, 253, 813, 1003.

Do obliczeń stosuje się ich przybliżenia, najczęściej z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku, które otrzymujemy na przykład za pomocą kalkulatora.

21,41
31,73.
RwyJ8eZLJmtoJ21
Ćwiczenie 4
Uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej.
 • 25= 1. 9, 2. 8, 3. 38, 4. 6, 5. 38, 6. 4, 7. 34, 8. 4, 9. 5, 10. 36, 11. 35, 12. 34, 13. 5, 14. 39, 15. 310, 16. 7
 • 1253= 1. 9, 2. 8, 3. 38, 4. 6, 5. 38, 6. 4, 7. 34, 8. 4, 9. 5, 10. 36, 11. 35, 12. 34, 13. 5, 14. 39, 15. 310, 16. 7
 • 27643= 1. 9, 2. 8, 3. 38, 4. 6, 5. 38, 6. 4, 7. 34, 8. 4, 9. 5, 10. 36, 11. 35, 12. 34, 13. 5, 14. 39, 15. 310, 16. 7
 • 964= 1. 9, 2. 8, 3. 38, 4. 6, 5. 38, 6. 4, 7. 34, 8. 4, 9. 5, 10. 36, 11. 35, 12. 34, 13. 5, 14. 39, 15. 310, 16. 7
 • 916= 1. 9, 2. 8, 3. 38, 4. 6, 5. 38, 6. 4, 7. 34, 8. 4, 9. 5, 10. 36, 11. 35, 12. 34, 13. 5, 14. 39, 15. 310, 16. 7
 • 643= 1. 9, 2. 8, 3. 38, 4. 6, 5. 38, 6. 4, 7. 34, 8. 4, 9. 5, 10. 36, 11. 35, 12. 34, 13. 5, 14. 39, 15. 310, 16. 7
 • 16= 1. 9, 2. 8, 3. 38, 4. 6, 5. 38, 6. 4, 7. 34, 8. 4, 9. 5, 10. 36, 11. 35, 12. 34, 13. 5, 14. 39, 15. 310, 16. 7
 • 275123= 1. 9, 2. 8, 3. 38, 4. 6, 5. 38, 6. 4, 7. 34, 8. 4, 9. 5, 10. 36, 11. 35, 12. 34, 13. 5, 14. 39, 15. 310, 16. 7
R1Zl7bXryjDSW2
Ćwiczenie 5
Oblicz w pamięci, a następnie wpisz wyniki w pola poniżej w takiej samej kolejności.
 • 9 , 36, 49, 81 Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij
 • 100, 144, 225, 900 Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij
 • 1600, 16900, 250000, 1000000 Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij
 • 0,000009, 0,04, 0,64, 1,21, 6,25 Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij
RL5i7yySCE2aT2
Ćwiczenie 6
Oblicz w pamięci, a następnie wpisz wyniki w pola poniżej w takiej samej kolejności.
 • 13, -83, 273, -643 Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij
 • 10003, -80003, 1250003, -270003 Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij
 • -0,0013, 0,0083, -0,1253, 0,0643 Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij
R1PWjlZ26WwQt2
Ćwiczenie 7
Oblicz w pamięci pierwiastek i przyporządkuj mu prawidłowy wynik. 125 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13 64289 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13 121225 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13 49900 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13 100169 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13 3242500 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13 -1273 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13 81253 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13 -27643 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13 -12510003 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13 21680003 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13 -270001250003 Możliwe odpowiedzi: 1. 620, 2. -510, 3. 15, 4. 1115, 5. 1850, 6. 25, 7. -3050, 8. -34, 9. 817, 10. 730, 11. 1013, 12. -13
R10xg5eijsiwA2
Ćwiczenie 8
Oblicz pierwiastki, a następnie uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej.
 • 5116= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
, 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
 • 11125= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
 • , 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
 • 21425= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
 • , 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
 • 31336= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
 • , 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
 • 2249= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
 • , 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
 • 719= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
 • , 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
 • 210273= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
 • , 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
 • 417273= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
 • , 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
 • -161643= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
 • , 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
 • -371273= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
 • , 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
 • 3383= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
 • , 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
 • -1911253= 1. 223, 2. 112, 3. 137, 4. -114, 5. 135, 6. 113, 7. -112, 8. -135, 9. 212, 10. 156, 11. 312
 • , 12. 123, 13. 115, 14. -115, 15. -113, 16. 214, 17. -313, 18. 315
  Rj4jIGZh2M8lh2
  Ćwiczenie 9
  Oblicz, a następnie wpisz wyniki w pola poniżej w takiej samej kolejności.
  • 676, 1024, 1089, 1764, 44100 Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij
  • 7293, 17283, 40963, 106483, 156253 Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij, Tu uzupełnij
  RHWp2chPW4MHx21
  Ćwiczenie 10
  Które z podanych liczb są wymierne, a które niewymierne? Przeciągnij elementy do odpowiadających im grup. liczby wymierne Możliwe odpowiedzi: 1. 8643, 2. 25, 3. 258, 4. 43, 5. 121, 6. 1,4, 7. 9, 8. 2383, 9. -13, 10. -1213, 11. --110003, 12. 5, 13. -273, 14. 9,09 liczby niewymierne Możliwe odpowiedzi: 1. 8643, 2. 25, 3. 258, 4. 43, 5. 121, 6. 1,4, 7. 9, 8. 2383, 9. -13, 10. -1213, 11. --110003, 12. 5, 13. -273, 14. 9,09
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
  RlgIkOtxFtJvn21
  Ćwiczenie 11
  Zaznacz wszystkie liczby niewymierne. Możliwe odpowiedzi: 1. 15 3 , 2. 1 2 3 , 3. 6 , 4. 2 4 9 , 5. 100,64 , 6. - 1 16 3 , 7. 1000 , 8. 1,69 , 9. 400 , 10. 2 7 9 , 11. - 27 3 , 12. 1000 3 , 13.   225 , 14. 0,64
  R1Zt7dkNuj3F921
  Ćwiczenie 12
  Uzupełnij nierówności, przeciągając w luki odpowiednie znaki lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej.
  • 64 1. <, 2. =, 3. >, 4. <, 5. =, 6. <, 7. =, 8. >, 9. >, 10. =, 11. >, 12. >, 13. =, 14. <, 15. <, 16. <, 17. >, 18. <, 19. = 643
  • 49 1. <, 2. =, 3. >, 4. <, 5. =, 6. <, 7. =, 8. >, 9. >, 10. =, 11. >, 12. >, 13. =, 14. <, 15. <, 16. <, 17. >, 18. <, 19. = 9
  • 4 1. <, 2. =, 3. >, 4. <, 5. =, 6. <, 7. =, 8. >, 9. >, 10. =, 11. >, 12. >, 13. =, 14. <, 15. <, 16. <, 17. >, 18. <, 19. = 83
  • -25 1. <, 2. =, 3. >, 4. <, 5. =, 6. <, 7. =, 8. >, 9. >, 10. =, 11. >, 12. >, 13. =, 14. <, 15. <, 16. <, 17. >, 18. <, 19. = --1253
  • -10003 1. <, 2. =, 3. >, 4. <, 5. =, 6. <, 7. =, 8. >, 9. >, 10. =, 11. >, 12. >, 13. =, 14. <, 15. <, 16. <, 17. >, 18. <, 19. = -7293
  • -0,0004 1. <, 2. =, 3. >, 4. <, 5. =, 6. <, 7. =, 8. >, 9. >, 10. =, 11. >, 12. >, 13. =, 14. <, 15. <, 16. <, 17. >, 18. <, 19. = -0,0083
  RmHjiRUS79msz2
  Ćwiczenie 13
  Uzupełnij zdania liczbami tak, aby były prawdziwe.
  • Bok kwadratu o polu 16 mm2 ma długość Tu uzupełnij mm.
  • Bok kwadratu o polu 64 m2 ma długość Tu uzupełnij  m.
  • Bok kwadratu o polu 0,0025 cm2 ma długość Tu uzupełnij cm.
  • Bok kwadratu o polu 2,25 mm2 ma długość Tu uzupełnij mm.
  • Bok kwadratu o polu 1 dm2 ma długość Tu uzupełnij dm.
  • Bok kwadratu o polu 0,16 cm2 ma długość Tu uzupełnij cm.
  • Bok kwadratu o polu  100 m2 ma długość Tu uzupełnij m.
  • Bok kwadratu o polu 40000000000 cm2 ma długość Tu uzupełnij cm.
  2
  Ćwiczenie 14
  RiMKF6AGtw9OV2
  zadanie interaktywne
  RGklavouuXPLY
  Uzupełnij zdania, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej.
  • Sześcian o objętości 27 cm3 ma krawędź długości 1. 23, 2. 1, 3. 1,2, 4. 56, 5. 0,4, 6. 0,1, 7. 2, 8. 223, 9. 0,6, 10. 3 cm.
  • Sześcian o objętości 0,064 m3 ma krawędź długości 1. 23, 2. 1, 3. 1,2, 4. 56, 5. 0,4, 6. 0,1, 7. 2, 8. 223, 9. 0,6, 10. 3 m.
  • Sześcian o objętości 0,001 dm3 ma krawędź długości 1. 23, 2. 1, 3. 1,2, 4. 56, 5. 0,4, 6. 0,1, 7. 2, 8. 223, 9. 0,6, 10. 3 dm.
  • Sześcian o objętości 1,728 mm3 ma krawędź długości 1. 23, 2. 1, 3. 1,2, 4. 56, 5. 0,4, 6. 0,1, 7. 2, 8. 223, 9. 0,6, 10. 3 mm.
  • Sześcian o objętości 250432 m3 ma krawędź długości 1. 23, 2. 1, 3. 1,2, 4. 56, 5. 0,4, 6. 0,1, 7. 2, 8. 223, 9. 0,6, 10. 3 m.
  • Sześcian o objętości 8 dm3 ma krawędź długości 1. 23, 2. 1, 3. 1,2, 4. 56, 5. 0,4, 6. 0,1, 7. 2, 8. 223, 9. 0,6, 10. 3 dm.
  • Sześcian o objętości 182627 km3 ma krawędź długości 1. 23, 2. 1, 3. 1,2, 4. 56, 5. 0,4, 6. 0,1, 7. 2, 8. 223, 9. 0,6, 10. 3 km.
  R1VVzxBLOA0Ur2
  Ćwiczenie 15
  Pole powierzchni kwadratowego dywanu jest równe 3,24 m2. Ile taśmy wykończeniowej należy kupić na obszycie brzegów tego dywanu? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 720  cm , 2. 72   cm , 3. 7200 m, 4. 7,2   cm
  RfbFvcLSEBg9P21
  Ćwiczenie 16
  Uporządkuj liczby w kolejności od najmniejszej do największej. Elementy do uszeregowania: 1. -1253, 2. -1,44, 3. 25, 4. --27643, 5. 03, 6. -13, 7. 0,0083, 8. 925, 9. 1625
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
  R585CSonTmWLq31
  Ćwiczenie 17
  Uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej.
  • 1. 1683, 2. --483, 3. 1681, 4. -0,0214, 5. -0,0083, 6. 0,14, 7. -0,0273, 8. --643, 9. 0,16, 10. 35, 11. -0,0023, 12. 0,0144, 13. -0,0043, 14. --323, 15. 39, 16. -0,0255, 17. 1582, 18. 36 =6
  • 1. 1683, 2. --483, 3. 1681, 4. -0,0214, 5. -0,0083, 6. 0,14, 7. -0,0273, 8. --643, 9. 0,16, 10. 35, 11. -0,0023, 12. 0,0144, 13. -0,0043, 14. --323, 15. 39, 16. -0,0255, 17. 1582, 18. 36 =49
  • 1. 1683, 2. --483, 3. 1681, 4. -0,0214, 5. -0,0083, 6. 0,14, 7. -0,0273, 8. --643, 9. 0,16, 10. 35, 11. -0,0023, 12. 0,0144, 13. -0,0043, 14. --323, 15. 39, 16. -0,0255, 17. 1582, 18. 36 =0,12
  • 1. 1683, 2. --483, 3. 1681, 4. -0,0214, 5. -0,0083, 6. 0,14, 7. -0,0273, 8. --643, 9. 0,16, 10. 35, 11. -0,0023, 12. 0,0144, 13. -0,0043, 14. --323, 15. 39, 16. -0,0255, 17. 1582, 18. 36 =-0,2
  • 1. 1683, 2. --483, 3. 1681, 4. -0,0214, 5. -0,0083, 6. 0,14, 7. -0,0273, 8. --643, 9. 0,16, 10. 35, 11. -0,0023, 12. 0,0144, 13. -0,0043, 14. --323, 15. 39, 16. -0,0255, 17. 1582, 18. 36 =4
  • 1. 1683, 2. --483, 3. 1681, 4. -0,0214, 5. -0,0083, 6. 0,14, 7. -0,0273, 8. --643, 9. 0,16, 10. 35, 11. -0,0023, 12. 0,0144, 13. -0,0043, 14. --323, 15. 39, 16. -0,0255, 17. 1582, 18. 36 =-0,3
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
  Rj6tzpHvcZztm31
  Ćwiczenie 18
  Uzupełnij równości, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej.
  • 1. 2+60, 2. -29+2, 3. 3-4581, 4. --3764+13, 5. -5-23, 6. -6-33, 7. 1-4549, 8. 7+1183, 9. 7+1193, 10. 4+1183, 11. -28+2, 12. --3734+13, 13. 2+61, 14. 1+63, 15. -6-23, 16. -210+2, 17. --3764+23, 18. 2-4349 =8
  • 1. 2+60, 2. -29+2, 3. 3-4581, 4. --3764+13, 5. -5-23, 6. -6-33, 7. 1-4549, 8. 7+1183, 9. 7+1193, 10. 4+1183, 11. -28+2, 12. --3734+13, 13. 2+61, 14. 1+63, 15. -6-23, 16. -210+2, 17. --3764+23, 18. 2-4349 =27
  • 1. 2+60, 2. -29+2, 3. 3-4581, 4. --3764+13, 5. -5-23, 6. -6-33, 7. 1-4549, 8. 7+1183, 9. 7+1193, 10. 4+1183, 11. -28+2, 12. --3734+13, 13. 2+61, 14. 1+63, 15. -6-23, 16. -210+2, 17. --3764+23, 18. 2-4349 =113
  • 1. 2+60, 2. -29+2, 3. 3-4581, 4. --3764+13, 5. -5-23, 6. -6-33, 7. 1-4549, 8. 7+1183, 9. 7+1193, 10. 4+1183, 11. -28+2, 12. --3734+13, 13. 2+61, 14. 1+63, 15. -6-23, 16. -210+2, 17. --3764+23, 18. 2-4349 =-2
  • 1. 2+60, 2. -29+2, 3. 3-4581, 4. --3764+13, 5. -5-23, 6. -6-33, 7. 1-4549, 8. 7+1183, 9. 7+1193, 10. 4+1183, 11. -28+2, 12. --3734+13, 13. 2+61, 14. 1+63, 15. -6-23, 16. -210+2, 17. --3764+23, 18. 2-4349 =5
  • 1. 2+60, 2. -29+2, 3. 3-4581, 4. --3764+13, 5. -5-23, 6. -6-33, 7. 1-4549, 8. 7+1183, 9. 7+1193, 10. 4+1183, 11. -28+2, 12. --3734+13, 13. 2+61, 14. 1+63, 15. -6-23, 16. -210+2, 17. --3764+23, 18. 2-4349 =-34
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
  RnhodCzxsPvbS3
  Ćwiczenie 19
  Oblicz wartość podanego wyrażenia arytmetycznego, a następnie uzupełnij zdania, przeciągając w luki odpowiednie liczby lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej.
  • 36+64 = 1. 6, 2. 15, 3. 5, 4. 9, 5. 12, 6. 23, 7. 38, 8. 25, 9. 11, 10. 10, 11. 8, 12. 1, 13. 7, 14. 2, 15. 34
  , 16. 3, 17. 32, 18. 27, 19. 16
 • 144-100 = 1. 6, 2. 15, 3. 5, 4. 9, 5. 12, 6. 23, 7. 38, 8. 25, 9. 11, 10. 10, 11. 8, 12. 1, 13. 7, 14. 2, 15. 34
 • , 16. 3, 17. 32, 18. 27, 19. 16
 • -83+64 = 1. 6, 2. 15, 3. 5, 4. 9, 5. 12, 6. 23, 7. 38, 8. 25, 9. 11, 10. 10, 11. 8, 12. 1, 13. 7, 14. 2, 15. 34
 • , 16. 3, 17. 32, 18. 27, 19. 16
 • -273--10003 = 1. 6, 2. 15, 3. 5, 4. 9, 5. 12, 6. 23, 7. 38, 8. 25, 9. 11, 10. 10, 11. 8, 12. 1, 13. 7, 14. 2, 15. 34
 • , 16. 3, 17. 32, 18. 27, 19. 16
 • 11253+125-1253+25 = 1. 6, 2. 15, 3. 5, 4. 9, 5. 12, 6. 23, 7. 38, 8. 25, 9. 11, 10. 10, 11. 8, 12. 1, 13. 7, 14. 2, 15. 34
 • , 16. 3, 17. 32, 18. 27, 19. 16
 • 5116·427 = 1. 6, 2. 15, 3. 5, 4. 9, 5. 12, 6. 23, 7. 38, 8. 25, 9. 11, 10. 10, 11. 8, 12. 1, 13. 7, 14. 2, 15. 34
 • , 16. 3, 17. 32, 18. 27, 19. 16
 • 214-83+-83--643 = 1. 6, 2. 15, 3. 5, 4. 9, 5. 12, 6. 23, 7. 38, 8. 25, 9. 11, 10. 10, 11. 8, 12. 1, 13. 7, 14. 2, 15. 34
 • , 16. 3, 17. 32, 18. 27, 19. 16
  R1b6IYY2tBfnD3
  Ćwiczenie 20
  Oblicz i wpisz wartość podanego wyrażenia arytmetycznego.
  • 16+9+4= Tu uzupełnij
  • 64-643= Tu uzupełnij
  • 144+225-83= Tu uzupełnij
  • 62+82= Tu uzupełnij
  • 6+6+6+9= Tu uzupełnij
  • -52-1023= Tu uzupełnij
  • 33+43+533= Tu uzupełnij
  • 63+83+1033=Tu uzupełnij
  • 1-813= Tu uzupełnij
  • 13-8310003-833= Tu uzupełnij
  Aplikacje dostępne w
  Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida