Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

PISZEMY ŻYCIORYS – JAN MATEJKO

 1. Uczniowie zapoznają się z życiorysem Jana Matejki (źródła, np. http://obliczaludzi.com/jan‑matejko/,

  https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/871226,Jan‑Matejko-%e2%80%93‑malarz‑dziejow‑narodu‑polskiego

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko

  https://culture.pl/pl/tworca/jan‑matejko

 2. W grupach uzupełniają szablon tabeli (zał. 1 Karta życiorysu Jana Matejki). Prezentują wyniki na forum klasy, dodając informacje prezentowane przez uczniów innych grup.

 3. Ćwiczenia w redagowaniu życiorysu uczennicy/ucznia

 • na podstawie wcześniej omawianego życiorysu Jana Matejki uczniowie samodzielnie redagują życiorys ucznia lub uczennicy, której obrazek znajduje się na karcie nr 2 ( zał. 2 Życiorys Jana Kowalskiego lub Anny Skrzyneckiej). Imię i nazwisko wybieramy zgodnie z płcią uczennicy/ucznia.

 1. Chętni uczniowie w domu zredagują własny życiorys, wykorzystując szablon, na którym pracowali podczas lekcji.


Karta pracy numer 1

RDCCkVDTmDvr91

Jan Matejko

Życiorys

Data urodzenia

..........................................................................

Imiona rodziców

..........................................................................

Zawód rodziców ......................................................................................................................................

Informacje o rodzeństwie

......................................................................................................................................

Rodzina

......................................................................................................................................

Ćwiczenie 1

Wpisz wykształcenie.

Przebieg nauki (gdzie pobierał naukę, jaki kierunek)

Ćwiczenie 2

Wpisz doświadczenie zawodowe.

Przebieg pracy, zajmowane stanowiska

Ćwiczenie 3

Wpisz osiągnięcia. .

Wymienić umiejętności

Ćwiczenie 4

Wpisz dodatkowe informacje.

Tytuły prac, muzea, gdzie znajdują się jego dzieła: w Polsce, w kraju, gdzie mieszkam

Ćwiczenie 5

Wpisz odznaczenia.

Odznaczenia i wyróżnienia

Ćwiczenie 6

Wpisz zainteresowania.

Wymienić,jakie ma zainteresowania


Karta pracy numer 2

Życiorys Jana Skrzypeckiego lub Anny Świerszczyńskiej

R1ZdVsdP6lfEG1

Jan Skrzypecki lub

Anna Świerszczyńska

Życiorys

Data urodzenia

......................................................................

Miejsce zamieszkania

......................................................................................................................................

Dane kontaktowe:
telefon

......................................................................................................................................

e‑mail

......................................................................................................................................

Wymienić, jakie ma zainteresowania

......................................................................................................................................


Ćwiczenie 7

Wpisz wykształcenie.

Przebieg nauki (gdzie pobierał (–a)/pobiera naukę)

Ćwiczenie 8

Wpisz doświadczenie nauki.

Przebieg nauki

Ćwiczenie 9

Wpisz umiejętności, osiągnięcia .

Wymienić, jakie ma umiejętności i osiągnięcia

Ćwiczenie 10

Wpisz dodatkowe informacje.

Gdzie mieszkał (–a) (kraj) lub informacje inne

Ćwiczenie 11

Wpisz języki obce.

Znajomość języków

Ćwiczenie 12

Wpisz zainteresowania.

Wymienić, jakie ma zainteresowania

 1. Chętni uczniowie w domu zredagują własny życiorys, wykorzystując szablon, na którym pracowali podczas lekcji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida