Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RvXvifEkDFNqw1
Ilustracja jest tłem tematu lekcji. Ukazuje plamy: niebieskie, żółte, czerwone na białym tle. Pośrodku na czarnym pasku zamieszczony jest tekst: Plama barwna - wiosenna łąka pełna kwiatów.

Plama barwna – wiosenna łąka pełna kwiatów

Wprowadzenie

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela:

RUi7OkVhpPDer1
Scenariusz lekcji dla nauczyciela
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
m31a5f440a3607402_1516190480045_0
1

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń:

3) klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych; wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe; podejmuje działania twórcze z wyobraźni i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające problematykę barwy;

5) charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych (kompozycjach z wyobraźni i transpozycji natury);

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń:

1) w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury;

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

5) rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów.

m31a5f440a3607402_1516190544893_0
Nauczysz się

definiować pojęcie plamy barwnej,

rozpoznawać rodzaje narzędzi malarskich, za pomocą których został stworzony określony rodzaj plamy barwnej,

rozróżniać rodzaje plam barwnych na podstawie przykładów wizualnych,

określać dominujące rodzaje plam barwnych w danym dziele,

przyporządkowywać rodzaje plam barwnych do podanych dzieł,

wybierać odpowiednie cyfrowe narzędzia malarskie do zilustrowania na płaszczyźnie określonych rodzajów plam barwnych (technika niedokończonego dzieła),

ilustrować na płaszczyźnie wyobrażenie zainspirowane bodźcem wizualnym (przypadkowym kształtem plamy barwnej),

ilustrować na płaszczyźnie wiosenną łąkę pełną kwiatów z zastosowaniem cyfrowych narzędzi plastycznych umożliwiających uzyskanie jak największej różnorodności plam barwnych,

projektować dowolny wzór na koszulce i/lub torbie klasyczną techniką malarską (malowanie farbami akrylowymi na tkaninie),

tworzyć wspólnie z grupą wspólne dzieło złożone z pojedynczych realizacji (Wiosenna łąka pełna kwiatów),

prezentować przed grupą wytwory (wyświetlane z zastosowaniem tablicy interaktywnej realizacje cyfrowe z tworzenia interaktywnego),

przygotowywać korytarz w przestrzeni szkoły do zorganizowania pokazu toreb i koszulek połączonego z kiermaszem.

m31a5f440a3607402_0000000000027

Plamy barwne

Plama barwnaPlama BarwnaPlama barwna to ślad na podłożu o zróżnicowanym kształcie, wielkości i barwie, powstały w wyniku naniesienia pigmentuPigmentpigmentu za pomocą wybranego narzędzia malarskiego.

Plamy barwne można uzyskać poprzez nałożenie farby pędzlem, szpachlą, odciskanie farby za pomocą stempla, tkaniny, rozpryskiwanie sprayem, a także rozlewanie. Zobacz, jak powstają plamy.

Rodzaje plam barwnych zależą od wykorzystanych materiałów i narzędzi plastycznych, a także sposobu ich zastosowania przez artystę. Przyjrzyj się rodzajom plam barwnych.

RmfpFEuB5GxZp
Ilustracja interaktywna przedstawia cztery rodzaje plam barwnych w odcieniu ciemnego, brudnego różu. Każda z nich została opatrzona interaktywnym punktem z informacjami: Punkt 1: Plama o miękkich brzegach. Punkt 2: Plama o ostrych brzegach. Punkt 3: Plama o zróżnicowanej powierzchni i krawędziach. Punkt 4: Plama lawowana, rozpływająca się.
Rodzaje plam barwnych, online-skills, CC BY 3.0

Zadania

R1HjZO3dPq8iv
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Lecha Wolskiego „Bez tytułu”, namalowany akwarelą. Przedstawia rozmyty pejzaż ze słońcem, odbijającym się w wodzie. W pracy, powstałej przy użyciu miękkiej plamy, użyto kolorów: niebieskiego, granatowego i żółtego. Dodatkowo na ilustracji zostały zamieszczone punkty interaktywne: 1. Wąskie plamy barwne nałożone wielowarstwowo na siebie z dominującymi kolorami czerni, bieli i żółci i pomarańczy, z akcentami niebieskiego. Jest to przykład plamy farby rozlewanej. 2. Obraz namalowany czarnym konturem, który jest wypełniony kolorem, przedstawiający surrealistyczną postać. Jest to przykład plamy ostrej. 3. Obraz przedstawiający kontur kobiety z doniczką z kwiatem w ręce, wypełniony kolorowymi prostokątami. Jest to przykład plamy obwiedzionej konturem.
R1K6JkBAWZZjn
Ćwiczenie 1
Wymień rodzaje plam barwnych.
RvD4jxqTSV97p
Ćwiczenie 2
Jakiej farby należy użyć, aby namalować plamę przeźroczystą: akwarelowej czy akrylowej?
RHkJxCPIvWS4D1
plamy barwne, online-skills, CC by 3.0
RiWF5Bi1WixD5
Ćwiczenie 3
Czym charakteryzuje się technika akwareli?
R1D2ENkfsN3Px1
Źródło: online-skills.
ROnhWCIe5IAxA
Ćwiczenie 4
Użycie którego narzędzia sprawi, że na powierzchni pozostaną ślady: sprayu czy pędzla?
R1JtaFm3trrc9
Ćwiczenie 5
Powiedz, jakiemu pojęciu odpowiada następująca definicja: substancja barwiąca nierozpuszczalna w wodzie i olejach, używana do wyrobu farb.
RFBXG1ySXB9js
Ćwiczenie 6
Dokończ zdanie. Rodzaje plam barwnych zależą od.... Możliwe dokończenia: 1. środowiska w których są tworzone, 2. sposobu zastosowania materiałów i narzędzi plastycznych przez artystę, 3. obie odpowiedzi są poprawne.
R14httJk4BMms
Ćwiczenie 7
W jaki sposób narzędzie malarskie wpływa na kształt i wielkość plamy barwnej?
Polecenie 1

Zamieszczone poniżej dzieła są niedokończone.

Przyjrzyj się rodzajom plam, ich kształtom, wielkości i barwie. Pobierz wybraną ilustrację. W tym celu kliknij ilustrację prawym przyciskiem myszy, z menu rozwijanego wybierz opcję „Zapisz obraz jako...”, a następnie zapisz na dysku komputera. Za pomocą aplikacji MiniPaint, dostępnej pod galerią dzieł, otwórz zapisany wcześniej obrazek (opcja Plik->Otwórz, wskazanie obrazka zapisanego na dysku komputera).

Uzupełnij puste pole tak, aby domalowany przez Ciebie fragment pasował do obrazu.

R1WeXxTCzczJ71
Uruchom wyobraźnię i zaplanuj ilustrację do mitologicznej przygody Odyseusza, Syzyfa lub Achillesa. Opowiedz, który epizod z życia bohatera został przez Ciebie wybrany i jaką masz wizję plastyczną. Poproś kogoś z klasy o jej zrealizowanie.
Źródło: ViliusL.
m31a5f440a3607402_0000000000036
Polecenie 2

Przyjrzyj się plamie po kawie na obrusie i za pomocą wybranych narzędzi uzupełnij ilustrację tak, by powstał wiosenny kwiat.

Pobierz ilustrację. W tym celu kliknij ilustrację prawym przyciskiem myszy, z menu rozwijanego wybierz opcję „Zapisz obraz jako...”, a następnie zapisz na dysku komputera. Do wykonania polecenia skorzystaj z aplikacji MiniPaint, dostępnej poniżej - otwórz zapisany wcześniej obrazek (opcja Plik->Otwórz, wskazanie obrazka zapisanego na dysku komputera).

Zastanów się z jakimi barwami kojarzy Ci się wiosna, a następnie wybierz kolory z palety do zilustrowania swojego wyobrażenia. Wypróbuj różne narzędzia, aby sprawdzić, jak możesz uzyskać różnorodne plamy barwne.

R1CKiwKHmtGEd1
Plama po kawie, online-skills, CC BY 3.0
R1WeXxTCzczJ71
Uruchom wyobraźnię i zaplanuj ilustrację do mitologicznej przygody Odyseusza, Syzyfa lub Achillesa. Opowiedz, który epizod z życia bohatera został przez Ciebie wybrany i jaką masz wizję plastyczną. Poproś kogoś z klasy o jej zrealizowanie.
Źródło: ViliusL.
Polecenie 3

Wyobraź sobie, że stoisz w pokoju. Przed Tobą znajduje się betonowa ściana. Stwórz na niej wiosenną łąkę pełną kwiatów.

Pobierz ilustrację. W tym celu kliknij na ilustracji prawym przyciskiem myszy, z menu rozwijanego wybierz opcję „Zapisz obraz jako...”, a następnie zapisz na dysku komputera. Do wykonania polecenia skorzystaj z aplikacji MiniPaint, dostępnej poniżej - otwórz zapisany wcześniej obrazek (opcja Plik->Otwórz, wskazanie obrazka zapisanego na dysku komputera).

R1aGh3TYmerQD1
Betonowa ściana, online-skills, CC by 3.0
R1WeXxTCzczJ71
Uruchom wyobraźnię i zaplanuj ilustrację do mitologicznej przygody Odyseusza, Syzyfa lub Achillesa. Opowiedz, który epizod z życia bohatera został przez Ciebie wybrany i jaką masz wizję plastyczną. Poproś kogoś z klasy o jej zrealizowanie.
Źródło: ViliusL.
Polecenie 4

Posługując się poznanymi nazwami plam (np. plama ostra, miękka, obwiedziona konturem), zastanów się, jaki rodzaj plamy zastosowałeś/aś w swojej pracy?

R1Imvi1NLrBKf
Zaproponuj technikę wykonania pracy, w której należy zastosować kontur.
Polecenie 5

Pomyśl, co chciałbyś robić na tej łące w słoneczny dzień. Może pomysł ten zainspiruje Cię do zatytułowania pracy.

R1QzVIG6n1Sfs
Opracuj zadania do wykonania pracy plastycznej, ukazującej zieloną łąkę pełną kwiatów. Zaproponuj rodzaj farby i wskaż narzędzia, których należy użyć do jej wykonania. Następnie poproś innego ucznia o zrealizowanie zadania.
Polecenie 6

Rozpoznajesz już różne rodzaje plam i wiesz, za pomocą jakich narzędzi je stworzyć. Możesz teraz zabawić się w projektanta. Zastanów się, jak można ozdobić koszulkę i/lub torbę?

Pobierz ilustrację. W tym celu kliknij ilustrację prawym przyciskiem myszy, z menu rozwijanego wybierz opcję „Zapisz obraz jako...”, a następnie zapisz na dysku komputera. Do wykonania polecenia skorzystaj z aplikacji MiniPaint, dostępnej poniżej - otwórz zapisany wcześniej obrazek (opcja Plik->Otwórz, wskazanie obrazka zapisanego na dysku komputera).

R1WeXxTCzczJ71
Uruchom wyobraźnię i zaplanuj ilustrację do mitologicznej przygody Odyseusza, Syzyfa lub Achillesa. Opowiedz, który epizod z życia bohatera został przez Ciebie wybrany i jaką masz wizję plastyczną. Poproś kogoś z klasy o jej zrealizowanie.
Źródło: ViliusL.
Polecenie 7

Czy chciałbyś/chciałabyś podarować komuś ozdobioną torbę lub nosić taką koszulkę? Jeżeli tak, to zrealizuj projekt za pomocą farb akrylowych na prawdziwej torbie i/lub koszulce.

Słownik pojęć

Plama barwna
Plama barwna

to ślad na podłożu o zróżnicowanym kształcie, wielkości i barwie, powstały w wyniku naniesienia pigmentu za pomocą wybranego narzędzia malarskiego. Plamy barwne można uzyskać poprzez nałożenie farby pędzlem, szpachlą, odciskanie farby za pomocą stempla, tkaniny, rozpryskiwanie sprayem, a także rozlewanie.

Pigment
Pigment

substancja barwiąca nierozpuszczalna w wodzie i olejach, używana do wyrobu farb.

Źródło: www.sjp.pwn.pl

Galeria dzieł sztuki