Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Darmowa platforma InstaLing opracowała specjalne bazy w języku ukraińskim do nauki języka polskiego i angielskiego i udostępnia wszystkie opcje premium za darmo dla uczniów z Ukrainy.

Język polski

W InstaLing dostępna jest już możliwość nauki języka polskiego jako języka obcego dla uczniów z Ukrainy (z tłumaczeniami słów na ukraiński). Bazy dostępnych słówek oraz listy słówek dopasowane do rozdziałów podręczników zostały opracowane na podstawie podręcznika dla dorosłych Fundacji Nauki Języków Obcych Lingua Mundi „Polski na dobry start” (dostępnych do pobrania bezpłatnie na stronach Urzędu do Spraw Cudzoziemców, oraz serii podręczników dla dzieci ,,Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty” Fundacji Wolność i Demokracja (sfinansowanych przez KPRM i również dostępnych do bezpłatnego pobrania). Aby zacząć uczyć uczniów z Ukrainy języka polskiego z InstaLing, wystarczy założyć nową klasę i w ramach niej wybrać nowy język - polski po ukraińsku. Następnie należy wybrać jeden z dostępnych podręczników do nauki języka polskiego, dodać uczniów do klasy, a następnie przydzielić pierwsze słówka i rozdać uczniom dane do logowania.

Język angielski

Dostępne jest również słownictwo do nauki języka angielskiego dla uczniów z Ukrainy, w połączeniu z tymi samymi podręcznikami, które są używane do uczenia języka angielskiego w polskich szkołach - dzięki temu zarówno uczniowie polscy jak i ukraińscy będą mogli realizować założone efekty kształcenia, a nauczyciele języka angielskiego będą mogli łatwo przydzielać słownictwo do konkretnych, tych samych rozdziałów podręcznika uczniom polskim - po polsku, a ukraińskim - po ukraińsku.

Ukraiński interfejs

Dodatkowo uczniowie, rodzice i nauczyciele z Ukrainy mogą skorzystać z interfejsu strony przełożonego na ich język ojczysty: https://ukraina.instaling.pl Także tutaj uczniowie z Ukrainy uzyskają dostęp do wszystkich opcji premium platformy InstaLing za darmo.

Więcej o platformie InstaLing

InstaLing to darmowa aplikacja wspomagająca systematyczną naukę słownictwa wśród uczniów w systemie blended learning, tj. nie w formie nauki samodzielnej, ale w ramach uzupełnienia normalnych szkolnych lekcji, pod nadzorem nauczyciela. Dzięki poprzednim edycjom, prowadzonym regularnie od ośmiu lat, ponad 210 tysięcy uczniów polskich szkół w każdym tygodniu powtarza słówka z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i ortografii polskiej. InstaLing udostępnia nauczycielom i rodzicom wgląd w szczegółowe statystyki pracy ucznia, tym samym zwiększając kontrolę nad procesem dydaktycznym. Dostępne są także ćwiczenia gramatyczne, arkusze ósmoklasisty i maturalne, tworzenie sprawdzianów, prac domowych, i wiele innych opcji. −

Co ważne, InstaLing nie pobiera żadnych danych osobowych dzieci, a cała platforma jest w pełni funkcjonalna za darmo dla wszystkich (nauczycieli, uczniów, rodziców) – płaci jedynie mała część rodziców, za dodatkowe, opcjonalne udogodnienia.

Rejestracja nauczycieli szkolnych do Programu InstaLing jest cały czas możliwa: https://instaling.pl/register.php

W maju zostaną poprowadzone bezpłatne szkolenia online mające na celu zapoznanie nauczycieli z nowymi modułami I, w szczególności, z bazami dla uczniów z Ukrainy, więcej informacji w nauczycielskiej grupie na Facebooku: https://www.fb.com/groups/KadraPedagogiczna.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida