Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Karta pracy zawiera teksty dotyczące wydarzeń, jakie miały miejsce tuż przed powstaniem Polski. Dwa z nich pochodzą z opracowania Feliksa Konecznego i mówią o potwierdzonych informacjach dotyczących plemion zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski i najstarszych śladach chrześcijaństwa na ziemiach Polski. Trzeci tekst jest fragmentem z kroniki Galla Anonima. Karta pracy daje możliwość porównania źródła historycznego z opracowaniem historycznym oraz uzupełnia informacje podręcznikowe. Pytania do tekstu pozwalają na dokształcanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

R1CDSRgxSfIIJ

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 33.00 KB w języku polskim