Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

PODOBNE ALE INNE

  1. Praca w grupach: uczniowie zapoznają się definicjami przedmiotów, zwierząt, które znajdują się na obrazkach. Dostosowują definicję do jednego z dwóch obrazków

R1bSlcNZ5lMyI
R1U1Sg7kYfogI

1.1. Adaptować można biuro na budynek mieszkalny, powieść do wystawienia na scenie, scenariusz filmowy dla teatru.

1.2. Adoptować – dziecko osierocone lub porzucone przez rodziców.


R1Tsd46tNOPvq
RPLaEX0lOpDCn

1.3. Beneficjent to osoba czerpiąca korzyści z czegoś, np. nadanego jej przywileju,
z otrzymanej ziemi lub urzędu.

1.4. Benefisant to artysta mający benefis, czyli jest bohaterem koncertu lub spektaklu organizowanego na jego cześć, z okazji jubileuszu, bądź mającego go wesprzeć materialnie.


RgVuVSidzHe4N
RxgQ4BLMNfzn4

1.5. Czad to potoczna nazwa tlenku węgla, trującego gazu, od którego można zaczadzieć, ponieważ go nie czuć i nie widać. To także woń spalenizny, która – choć nieprzyjemna – nie jest tak niebezpieczna.

1.6. Czat, z angielskiego chat, czyli pogawędka internetowa.


R176byr9UiczM
RvZGT1v280n8i

1.7. Dowieść czegoś to udowodnić to. Dowodzić (np. swoich racji)

1.8. Dowieźć coś gdzieś, to wioząc, dostarczyć to tam. Dowozić (np. towar do sklepu).


R18DWPO7PkMSO
RY2usFVt1qEWI

1.9. Efektowny - wywierający na kimś wrażenie (osoba, sposób działania)

1.10. Efektywny - skuteczny.

2. Uczniowie w parach/grupach sprawdzają opanowanie poznanych słów poprzez:

2.1. Wskazywanie konkretnego obrazka zgodnie z usłyszanym określeniem, np. który obrazek odnosi się do określenia ‘czat’

2.2. Dopasowanie określenia do losowo wybranego obrazka

2.3. Podanie definicji danego określenia, np. co znaczy słowo efektowny?

2.4. Zbudowanie zdania z wykorzystaniem danego określenia, np. Trudno było naukowcom dowieść, że kość należała do dinozaura.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida