E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia z fizjologią i patologią

MED.14. Świadczenie usług medyczno‑pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - Opiekun medyczny 532102

bg‑azure

Podstawy budowy i czynności układów w organizmie człowieka

FILM EDUKACYJNY

RJBQoSrKBaJRH
Film przedstawiający budowę i czynności układów w organizmie człowieka.

Powiązane ćwiczenia