Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RW9fVkJUYmeuB
Zdjęcie przedstawia część klatki piersiowej mężczyzny. Mężczyzna kurczowo ściska się obiema rękoma w okolicach serca.

Podstawy zachowania wobec osób chorych na padaczkę i z bólem w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej o charakterze ucisku, pieczenia lub ściskania nasuwa podejrzenie choroby wieńcowej
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Zachorowanie na padaczkę czy choroba niedokrwienna serca mogą dotknąć każdego z nas. To, jak będzie wyglądało życie po ataku epilepsji czy zawale mięśnia sercowego, jest uzależnione od tego, jak szybko nadejdzie pomoc i w jaki sposób zostanie udzielona. Dlatego warto wiedzieć, jak właściwie reagować w tego typu sytuacjach.

W celu zrozumienia tego materiału przypomnij sobie podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy, oceny stanu przytomności, podstawowych numerów alarmowych, właściwego ułożenia osoby poszkodowanej. Znajdziesz je m.in. w e‑podręcznikach:

 1. Pierwsza pomoc podstawyPxw28zIyCPierwsza pomoc podstawy.

 2. Przytomny - nieprzytomnyPjVSxkgqpPrzytomny - nieprzytomny.

Nauczysz się
 • określać, czym jest padaczka i choroba niedokrwienna serca,

 • zapobiegać chorobie wieńcowej,

 • zachowywać się odpowiednio w czasie ataku epilepsji i odczuwania bólu w klatce piersiowej.

icbo0w3pqk_d5e244

1. Padaczka

Padaczka, zwana też epilepsją, jest jedną z najczęściej występujących w Polsce chorób neurologicznychchoroby neurologicznechorób neurologicznych. Jej głównym objawem jest okresowe pojawianie się tzw. napadów.
Są one efektem przejściowych zaburzeń czynności mózgu wywołanych nagłymi i nadmiernymi wyładowaniami elektrycznymi w komórkach nerwowych.

Nie u każdego chorego na epilepsję napady mają taki sam przebieg. Czasami przybierają formę krótkotrwałej utraty świadomości, kiedy chory na chwilę przerywa wykonywaną czynność i nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem. Po ustaniu napadu taka osoba powraca do swojego zajęcia i często nie zdaje sobie sprawy z chwilowego zaniku świadomości. U innych osób natomiast występują tzw. duże uogólnione napady, podczas których chory nagle traci przytomność, upada na ziemię i dostaje drgawek. Następuje wtedy napięcie mięśni całego ciała, ponadto często obserwuje się odgięcie głowy do tyłu i wyprężenie kończyn. W tym czasie oddychanie ustaje, co jest przyczyną narastania sinicysinicasinicy, na ustach pojawia się piana i chory często nie panuje nad potrzebami fizjologicznymi.

R7V1yowC4BAoI
Nadmierne wyładowania elektryczne w mózgu – wyładowania są nagłe i nieprzewidziane, w związku z czym chory nie jest w stanie się na nie przygotować
Źródło: Tomorrow sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ciekawostka

W Polsce żyje ok. 300 tysięcy osób dotkniętych padaczką, natomiast w całej Europie liczbę tę szacuje się nawet na 8 milionów. Przyczyny padaczki nie są do końca poznane. Może zachorować na nią każdy – niezależnie od wieku (choć większość zachorowań rozpoznaje się u dzieci i nastolatków przed 20. rokiem życia). Choroba ta w jednakowym stopniu dotyczy obu płci. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce co roku zapada nią ok. 27 tysięcy osób.

Wystąpienie napadu padaczkowego jest trudne do przewidzenia. Wiadomo jednak,
że może on być sprowokowany przez:

 • przemęczenie (zwłaszcza brak snu),

 • silny stres, emocje,

 • duży wysiłek fizyczny (umiarkowany działa korzystnie),

 • picie alkoholu i zażywanie narkotyków,

 • błyski świetlne.

Małe napady drgawkowe, często niezauważane przez otoczenie, nie wymagają interwencji. Jeżeli natomiast jesteś świadkiem dużego napadu, to osoba chora potrzebuje twojej pomocy. Udzielając pierwszej pomocy pamiętaj:

 • zachowaj spokój (większość napadów ustępuje samoistnie w ciągu 2‑3 min),

 • jeżeli możesz – zminimalizuj upadek chorego,

 • usuń wszystkie niebezpieczne przedmioty lub przenieś chorego w bezpieczne miejsce - z dala od ruchu ulicznego, wody, ostrych przedmiotów itp.,

 • jeżeli poszkodowany ma okulary, zdejmij je,

 • chroń głowę chorego przed urazami, np. uklęknij za głową chorego i przytrzymaj ją między kolanami lub złap rękami, albo podłóż pod nią coś miękkiego,

 • jeśli chory zacznie wymiotować, ułóż go na boku (pamiętaj o ochronie głowy),

 • jeśli możesz, przykryj poszkodowanego folią NRC lub zwykłym kocem.

Uwaga!

Jeżeli atak przedłuża się, bezzwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe.

Polecenie 1

Obejrzyj film i zapoznaj się z prawidłowym sposobem udzielania pomocy osobie z napadem drgawkowym.

Rp2ktCrZtmJ4R
Film przedstawia prawidłowy sposób udzielenia pierwszej pomocy w przypadku napadu padaczkowego.

W czasie ataku nie należy:

 • powstrzymywać drgawek na siłę,

 • wkładać żadnych przedmiotów do ust,

 • cucić, np. polewając wodą,

 • podawać żadnych leków, płynów ani jedzenia,

 • używać siły,

 • wykonywać sztucznego oddychania,

 • zostawiać chorego samego.

Po ataku, jeżeli chory zasypia, nie budź go, lecz zapewnij mu spokój. Sen po napadzie jest zjawiskiem naturalnym i korzystnym dla chorego.

Uwaga!

Zawsze wezwij pogotowie ratunkowe, gdy chory w czasie napadu doznał urazu,
po napadzie nie odzyskuje przytomności lub gdy jest to pierwszy w życiu napad padaczki.

Ciekawostka

Jacy sławni ludzie chorowali na padaczkę?

Na padaczkę chorowali m.in.: Fiodor Dostojewski, Juliusz Cezar, Włodzimierz Lenin, Napoleon Bonaparte i Vincent van Gogh.

icbo0w3pqk_d5e466

2. Ból w klatce piersiowej

Krew dopływa do serca tętnicami wieńcowymi, które tworzą sieć kanalików zaopatrujących mięsień sercowy w tlen i pożywienie. U osoby dorosłej w najszerszym miejscu średnica zdrowej tętnicy wynosi ok. 4‑7 mm. W drobniejszych, dalszych częściach prawidłowe kanaliki mają średnicę mikroskopową. Gdy tętnica wieńcowa ulegnie zwężeniu, do serca dopływa mniej krwi niż potrzeba. Taki stan lekarze nazywają chorobą wieńcową, a bóle odczuwane wtedy w klatce piersiowej – bólami wieńcowymi.

Ciekawostka

Ilość krwi przepływająca przez tętnice wieńcowe nie jest stała – zależy od zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Rośnie ono np. podczas wykonywania wysiłku fizycznego – pracujące mięśnie potrzebują więcej krwi, co przekłada się na wzrost akcji serca. Zdrowe tętnice wieńcowe mają bardzo dużą rezerwę i przepływ przez nie może się zwiększyć nawet trzykrotnie.

Przyczyną zwężania się tętnic wieńcowych jest miażdżycamiażdżycamiażdżyca, choroba rozwijająca się we wszystkich tętnicach, nie tylko wieńcowych. W ścianach tętnic odkładają się tzw. złogi cholesterolu, które powodują stwardnienie tętnic i stopniowe zmniejszanie ich światła, co w sposób schematyczny przedstawia poniższa ilustracja.

RHYB35OmVJl01
Zdrowa i chora (zwężona miażdżycowo) tętnica wieńcowa. Odkładający się cholesterol może doprowadzić do całkowitego zamknięcia tętnicy
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.

Całkowite zamknięcie tętnicy wieńcowej w którymkolwiek miejscu powoduje zawał serca czyli obumarcie tej części serca, do której tętnica doprowadzała krew.

RCDWKsAtHBK3F
Tak dochodzi do zawału mięśnia sercowego – zablokowana tętnica przestaje doprowadzać tlen do części mięśnia sercowego, co jest przyczyną jego zawału
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.

Osoba ze zwężonymi tętnicami wieńcowymi początkowo nie odczuwa dolegliwości. Z czasem serce staje się coraz bardziej niedokrwione i pojawiają się bóle w klatce piersiowej. Ból często promieniuje w kierunku szyi i lewej ręki, zazwyczaj pojawia się podczas dużego wysiłku. W miarę postępowania choroby ból może występować podczas mniejszego wysiłku, a nawet w spoczynku.

Ciekawostka

W jaki sposób sprawdzić, czy w tętnicach odkładają się złogi cholesterolu?

Drożność tętnic wieńcowych ocenia się, wykonując koronarografię. Badanie to polega na wprowadzeniu cewnika poprzez tętnicę obwodową do tętnic wieńcowych, a następnie podaniu kontrastukontrastkontrastu i nagraniu filmu (serii zdjęć rentgenowskichzdjęcie rentgenowskiezdjęć rentgenowskich), obrazującego stan naczyń wieńcowych. Koronarografia pozwala stwierdzić, które tętnice wieńcowe są zwężone i jednocześnie często udrożnić przytkane naczynia tętnicze.

icbo0w3pqk_d5e528

3. Zapobieganie chorobie wieńcowej i pierwsza pomoc

Za większość zmian w organizmie prowadzących do wystąpienia choroby wieńcowej (miażdżycy) odpowiedzialny jest sam człowiek. Choroba częściej i szybciej rozwija się u osób, które są otyłe, palą papierosy, nie są aktywne fizycznie i niewłaściwie się odżywiają. Można zapobiegać chorobie wieńcowej prowadząc higieniczny tryb życia:

 • unikając dymu papierosowego, który uszkadza tętnice wieńcowe i przyspiesza ich zwężanie,

 • będąc aktywnym fizycznie – ruch mięśni pobudza krążenie krwi, a tym samym poprawia ukrwienie serca,

 • odżywiając się prawidłowo – jedząc z umiarem i unikając zbyt tłustych oraz słodkich potraw,

 • utrzymując prawidłową masę ciała.

Polecenie 2

Oceń masę ciała osoby dorosłej z Twojej rodziny metodą BMI (ang. Body Mass Index, czytaj: bady mas indeks). Podziel wagę w kilogramach przez kwadrat wzrostu w metrach (kgm2). Otrzymany wynik pozwoli ocenić, czy dana osoba ma odpowiednią masę ciała.

 • < 19 niedowaga. Jeżeli wartość BMI jest mniejsza od 19, wskazuje to na niedowagę. Postaraj się zwiększyć swoją masę ciała.

 • 19‑24,9 w normie. Wartość BMI w przedziale 19‑24,9 wskazuje na prawidłową wagę. Staraj się ją utrzymać i prowadź higieniczny tryb życia.

 • 25‑29,9 nadwaga. Wartość BMI w przedziale 25‑29,9 oznacza nadwagę. Nie jest to jeszcze otyłość, ale postaraj się zmniejszyć swoją wagę. Ogranicz spożycie cukrów, jedz mniej ale częściej, staraj się uprawiać sport, chodź częściej na spacery.

 • > 30 otyłość. Wartość BMI powyżej 30 oznacza otyłość, która może być powodem chorób serca, miażdżycy, cukrzycy i innych chorób. Musisz koniecznie zmniejszyć masę swojego ciała.

Ważne!

Pomiaru BMI według podanego wzoru dokonujemy tylko u osób dorosłych.

Ciekawostka

Choroby układu krążenia, w tym zawał mięśnia sercowego, są obok chorób nowotworowych najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w Polsce i dotykają coraz młodsze osoby.

Zapamiętaj!

Każdy ból w klatce piersiowej o charakterze ucisku, pieczenia lub ściskania (pojawiający się w trakcie fizycznego wysiłku, wyjścia na zimne powietrze czy stresu) oraz promieniujący do lewego ramienia lub żuchwy, a ustępujący po wyeliminowaniu wymienionych czynników, nasuwa podejrzenie choroby wieńcowej. Należy wtedy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

R47hKANvPHtVM
Bóle w klatce piersiowej zbyt często są bagatelizowane, a ich powstawanie – tłumaczone zwiększonym wysiłkiem fizycznym
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o.

Całkowite zamknięcie tętnicy wieńcowej prowadzi do zawału mięśnia sercowego, który jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu człowieka. Jeżeli ból w klatce piersiowej utrzymuje się u kogoś dłużej niż 20‑30 min, stale nawraca lub utrzymuje się w spoczynku, a równocześnie występują:

 • uczucie lęku, niepokój, strach przed śmiercią,

 • duszność, osłabienie,

 • wzmożona potliwość,

 • zawroty głowy,

 • kołatanie serca,

poproś taką osobę, żeby usiadła i unikała niepotrzebnego wysiłku fizycznego. Następnie wezwij pogotowie ratunkowe.

Zapamiętaj!

W niektórych przypadkach zawał serca manifestuje (objawia) się dolegliwościami o charakterze nietypowym i trudnym do rozpoznania (ból brzucha lub dyskomfort w nadbrzuszu, nudności, wymioty, złe samopoczucie). Nie lekceważ żadnych, choćby najmniejszych objawów, sugerujących zawał mięśnia sercowego.

Czekając na pogotowie ratunkowe, postaraj się dostarczyć choremu jak najwięcej tlenu. W tym celu otwórz okno, poproś o opuszczenie pomieszczenia znajdujące się tam osoby, szczególnie jeśli pomieszczenie jest małe lub nie można otworzyć okna. W wyjątkowych sytuacjach można chorego wyprowadzić na świeże powietrze, ale pamiętaj, że nawet najmniejszy wysiłek fizyczny w tym stanie bardzo obciąża chore serce. Do czasu przyjazdu karetki nie zostawiaj chorego samego.

icbo0w3pqk_d5e628

4. Podsumowanie

 • Padaczka i zawał mięśnia sercowego to choroby, które mogą spotkać człowieka w każdym okresie życia.

 • Zdrowie i życie osób w naszym otoczeniu w dużej mierze zależy od nas.

 • Padaczka to okresowe pojawianie się tzw. napadów, będących efektem przejściowych zaburzeń czynności mózgu wywołanych nagłymi i nadmiernymi wyładowaniami elektrycznymi w komórkach nerwowych.

 • Udzielając pomocy osobie, która ma napad padaczki, nie wkładaj jej niczego między zęby, tylko zabezpiecz głowę przed urazami. Po napadzie, jeżeli kontakt z chorym jest utrudniony, ułóż go w pozycji bezpiecznej.

 • Ból w klatce piersiowej może być oznaką niedotlenienia mięśnia sercowego, dlatego nie lekceważ żadnych objawów sugerujących zawał, aż do jego wykluczenia przez lekarza.

 • W przypadku podejrzenia zawału wezwij jak najszybciej pogotowie ratunkowe. Oczekując na profesjonalną pomoc, dostarcz choremu jak najwięcej powietrza i pod żadnym pozorem nie pozwól mu wykonywać zbędnego wysiłku fizycznego.

 • Wzywając pomoc, pamiętaj o numerach alarmowychicbo0w3pqk_1443523393150_0numerach alarmowych.

5. Praca domowa

Polecenie 3

Po powrocie do domu oblicz współczynnik BMI swoich najbliższych.

Rm1Qf8KpwOP0m
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Poszukaj w dostępnych ci źródłach informacji o tym, jakich produktów należy unikać, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na miażdżycę i zawał mięśnia sercowego.

RvmBkYxaWrPln
(Uzupełnij).
icbo0w3pqk_1443523393150_0
icbo0w3pqk_d5e692

6. Słownik

choroby neurologiczne
Definicja: choroby neurologiczne

schorzenia układu nerwowego (ośrodkowego i obwodowego)

kontrast
Definicja: kontrast

żargonowe określenie środka cieniującego, substancji podawanej podczas badania obrazowego w celu lepszego uwidocznienia (poprawienia kontrastu) określonych struktur i narządów

miażdżyca
Definicja: miażdżyca

przewlekła choroba tętnic obejmująca z różnym nasileniem niemal cały organizm; w ścianach tętnic (najczęściej w aorcie oraz w tętnicach bezpośrednio od niej odchodzących) odkładają się tzw. złogi cholesterolu, które powodują stwardnienie tętnic i stopniowe zmniejszanie ich światła

sinica
Definicja: sinica

objaw charakteryzujący się sinym, niebieskawym zabarwieniem skóry i błon śluzowych ciała

zdjęcie rentgenowskie
Definicja: zdjęcie rentgenowskie

metoda obrazowania potencjalnych wewnętrznych urazów i uszkodzeń kości, narządów, tkanek itd. przy użyciu promieni rentgena, tj. fal elektromagnetycznych o długości rzędu 10Indeks górny -10 - 10Indeks górny -12 m. Nie należy jej stosować zbyt często w związku ze szkodliwym wpływem promieniowania na ludzki organizm

icbo0w3pqk_d5e780

7. Zadania

Ćwiczenie 1
RwGO2xym0GtLL1
zadanie interaktywne
Źródło: Sławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RP5BowKMIYAoJ1
zadanie interaktywne
Źródło: Sławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1TcDvhhi57jd1
zadanie interaktywne
Źródło: Sławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RefwdeIyhM2uX1
zadanie interaktywne
Źródło: Sławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RL7iOhGEW1jF31
zadanie interaktywne
Źródło: Sławomir Ochrem, licencja: CC BY 3.0.