Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Już w starożytności ludzie znali niektóre planety Układu Słonecznego. W XX w. dotarliśmy na Księżyc. Umieszczamy w kosmosie stacje orbitalne, na których są prowadzone badania naukowe. Wysyłamy bezzałogowe sondy kosmiczne, za pomocą których zbieramy informacje na temat najbliższych Ziemi planet. Wiemy, że warunki na innych planetach Układu Słonecznego uniemożliwiają rozwój organizmów. A czy na planetach w innych układach jest życie?

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • „wędrówkę” Słońca po niebie,

 • jak powstaje cień,

 • jak zbudowany jest Wszechświat.

Twoje cele
 • Wyjaśnisz, jak działa grawitacja.

 • Omówisz pozorną wędrówkę Słońca nad widnokręgiem.

 • Opiszesz przykłady zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

 • Opiszesz drogę promienia światła.

iJgNfLpH3T_d5e444

1. Wędrówki Słońca

Zmiana położenia Słońca na niebie w ciągu dnia:

 • wschód Słońca to moment, w którym tarcza słoneczna staje się widoczna ponad linią widnokręgu;

 • górowanie Słońca (południe słoneczne) to moment, w którym Słońce jest najwyżej na niebie;

 • zachód Słońca to moment, w którym Słońce znika za widnokręgiem.

Dokładny czas i miejsce wschodu i zachodu Słońca oraz moment górowania Słońca zmienia się każdego dnia w ciągu roku. Jest to spowodowane ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca oraz nachyleniem osi Ziemi.

W Polsce Słońce jest najwyżej na niebie podczas przesilenia letniego, czyli pierwszego dnia astronomicznego lata (22.06), a najniżej podczas przesilenia zimowego, czyli pierwszego dnia astronomicznej zimy (22.12).

RmcCtaMyhKmdI1
Ilustracja interaktywna 1. Początek wiosny Dnia 21 marca Słońce wschodzi dokładnie na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Od pierwszego dnia wiosny aż do pierwszego dnia lata Słońce "podąża" po coraz dłuższym łuku, dlatego też z każdym dniem Słońce dłużej znajduje się nad widnokręgiem., 2. Początek lata Dnia 22 czerwca Słońce wschodzi na północnym wschodzie, a zachodzi na północnym zachodzie. W tym dniu Słońce najdłużej znajduje się nad widnokręgiem i jest to najdłuższy dzień w roku. Po tym dniu łuk, po którym "podąża" Słońce skraca się., 3. Początek jesieni Dnia 23 września Słońce podobnie jak pierwszego dnia wiosny wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Łuk, po którym "podąża" jest coraz krótszy., 4. Początek zimy Dzień 22 grudnia jest najkrótszym dniem w roku, ponieważ Słońce "zatacza" najkrótszy łuk nad widnokręgiem. Słońce tego dnia wschodzi na południowym wschodzie, a zachodzi na południowym zachodzie. Po tym dniu łuk, po którym "podąża" Słońce staje się coraz dłuższy.
"Wędrówka" Słońca w ciągu roku
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zjawisko zmiany długości cienia w zależności od położenia Słońca na niebie w ciągu dnia wykorzystywano przy konstruowaniu zegarów. Cień nieruchomej wskazówki pokazuje na tarczy zegara godzinę. Zegar słoneczny ma zastosowanie wyłącznie w słoneczny dzień i wskazuje czas słoneczny.

RIwdAK3bFp5c9
Sfera niebieska. Zaznaczone są kierunki geograficzne, zenit i linie wskazujące przebieg pozornej wędrówki Słońca po sklepieniu niebieskim
Źródło: Andrzej Boczarowski, edycja: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0.
iJgNfLpH3T_d5e499

2. Układ Słoneczny

Teoria heliocentryczna opisująca położenie Słońca, Ziemi i innych planet w Układzie Słonecznym: W centrum Układu Słonecznego jest nieruchome Słońce, a wokół niego krążą po orbitach planety oraz inne ciała niebieskie. Teorię tę w XVI w. opisał i uzasadnił jej słuszność Mikołaj Kopernik.

Układ Słoneczny tworzą Słońce i ciała niebieskie (planety, księżyce, planetoidy, komety, meteory, materia pyłowo‑gazowa), które wokół niego krążą wskutek przyciągania grawitacyjnego.

Słońce to gwiazda (olbrzymia, wirująca kula gazowa) położona w centrum Układu Słonecznego. Planeta to ciało niebieskie, które krąży po orbicie wokół Słońca. Dookoła niektórych planet krążą naturalne satelity. Satelitą Ziemi jest Księżyc. Planety i ich satelity nie świecą światłem własnym, lecz odbitym od gwiazd.

R1FfsMvu092K91
Animacja przedstawienia krótką charakterystykę planet Układu Słonecznego.Pierwszy kadr ukazuje cały Układ Słoneczny. Po lewej stronie znajduje się żółtoczerwone duże Słońce, na prawo od niego pokazano kolejne planety z zachowaniem proporcji wielkości, są to kolejno: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. W kolejnych kadrach pokazywane są po kolei planety. U dołu kadru każdej planety znajduje się jej opis: średnica, czas obiegu wokół Słońca oraz odległość od Słońca.
iJgNfLpH3T_d5e542

3. Jak urządzony jest Wszechświat?

Gwiazdy to najlepiej widoczne na niebie ciała niebieskie, ponieważ są bardzo duże i świecą światłem własnym. Planety to ciała niebieskie, które krążą wokół gwiazd. Planety nie świecą, lecz są oświetlone przez gwiazdy. Słońce i krążące wokół niego planety i inne ciała niebieskie tworzą Układ Słoneczny, który jest częścią galaktyki.

Galaktyka to skupisko gwiazd, planet i innych ciał niebieskich utrzymujących się dzięki sile grawitacji. Jedną z galaktyk jest Droga Mleczna, której częścią jest Układ Słoneczny.

Gwiazdozbiór (konstelacja) to grupa gwiazd zajmujących określony obszar na niebie. Dla obserwatora patrzącego z Ziemi układają się w różne kształty, na podstawie których nadano im nazwy. Przykładem gwiazdozbiorów są Baran, Byk, Bliźnięta, Orion.

Grawitacja (inaczej ciążenie powszechne) to siła polegająca na tym, że obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie się przyciągając. Grawitacja na różnych planetach jest inna i zależy od ich masy. Planety o małej masie mają mniejszą grawitację od planet o dużej masie. Dzięki grawitacji Słońca planety należące do Układu Słonecznego krążą po swoich orbitach. Z kolei grawitacja planet utrzymuje krążące wokół nich ich księżyce.

RiYMBc87Y4co11
Na ilustracji widzimy, jak olbrzymie jest Słońce w porównaniu z planetami, które je okrążają. Jednak niektóre gwiazdy są znacznie większe od Słońca
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
iJgNfLpH3T_d5e591

4. Jak biegnie światło?

Światło rozchodzi się prostoliniowo i porusza się w próżni zawsze z taką samą prędkością.

Gdy światło pada na powierzchnię gładką, ulega odbiciu. Równoległa wiązka promieni świetlnych po odbiciu od powierzchni gładkiej jest nadal równoległa. Kąt padania i kąt odbicia promienia zawarty pomiędzy promieniem a prostą prostopadłą do powierzchni, na którą pada promień są takie same. Przykładem powierzchni, na których światło ulega odbiciu, są: lustro, tafla wody, gładka powierzchnia metalu.

R1K1YqqZ96gIp
Światło padające na powierzchnię płaską zostaje odbite
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Gdy światło pada na powierzchnię chropowatą, ulega rozproszeniu. Równoległa wiązka promieni świetlnych po odbiciu się od powierzchni chropowatej nie tworzy wiązki równoległej, lecz biegnie w różnych kierunkach, a kąt padania i odbicia są różne. Na większości przedmiotów światło ulega rozproszeniu.

Rivm9RVHk3TDI
Przedmiot chropowaty można uważać za zbiór ogromnej liczby drobnych powierzchni płaskich. Każda z nich odbija światło w inną stronę. To skutkuje tym, że światło jest rozpraszane
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Gdy światło pada na ciało nieprzezroczyste, za ciałem powstaje jego cień. Jest to obszar, do którego nie dociera bezpośrednio światło. Zjawisko występowania cienia wykorzystano przy konstrukcji zegarów słonecznych.

RUrypwpBmAeYD
Jeśli obiekt jest oświetlony jednym źródłem światła, powstaje pojedynczy, wyraźny cień
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RLPsBBFStzCvJ
Obiekt oświetlony przez dwa źródła światła rzuca dwa półcienie. Cień powstaje tylko w miejscu, gdzie półcienie się nakładają
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
iJgNfLpH3T_d5e641

5. Spektakl na niebie

Tęcza – zjawisko to występuje, gdy światło słoneczne pada na krople wody unoszące się w powietrzu podczas padającego deszczu. Obserwator widzi kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy.

R9regS8eMWKYq1
Światło białe, które widzimy to mieszanina wielu kolorów. Gdy światło białe pada na pryzmat ulega podwójnemu załamaniu. W wyniku tego promienie wyjściowe opuszczają pryzmat pod różnym kątem, a barwy światła są lepiej widoczne. Na niebie rolę pryzmatu spełniają krople deszczu. To w nich zachodzi zjawisko rozszczepienia światła białego. Dzięki temu w słoneczny deszczowy dzień możemy zaobserwować tęczę, której kolory układają się następująco: czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Halo – złudzenie optyczne mające postać białego lub wielobarwnego pierścienia wokół Słońca lub Księżyca. Powstaje, gdy światło załamuje się na krawędzi, a następnie odbija we wnętrzu kryształów lodu znajdujących się wysoko chmurach pierzastych.

RNjj7shNmKBXc
Prezentowany jest widok na człowieka stojącego na łące, patrzącego w niebo, które stopniowo zasnuwa się chmurami. Człowiek obraca się, widzi, że za nim niebo jest czyste i świeci Słońce. Człowiek znów obraca się plecami do Słońca, patrzy na chmury. Zaczyna z nich padać deszcz. Stopniowo pojawia się tęcza. Pojawia się zbliżenie na krople wody, widać, jak przez kroplę przebiega promień światła, załamuje się i rozszczepia. Ujęcie rozszczepionych promieni, które stają się elementem tęczy. Na koniec widok przemieszcza się na obserwatora, za nim Słońce, przed nim tęcza, pojawia się linia łącząca Słońce, głowę obserwatora i środek tęczy.
iJgNfLpH3T_d5e682

6. Czy Ziemia stoi w miejscu?

Ruch obrotowy Ziemi to jej obrót wokół własnej osi, który trwa 24 godziny. Jest to czas między dwoma południami słonecznymi, czyli kolejnymi górowaniami Słońca. Ruch obrotowy odbywa się z zachodu na wschód. Konsekwencją tego ruchu jest następowanie po sobie dnia i nocy, pozorna wędrówka Słońca i innych gwiazd po niebie, występowanie siły Coriolisa oraz spłaszczenie kuli ziemskiej przy biegunach.

R17ta4TPh8dlC
Animacja prezentuje kulę ziemską obracającą się z zachodu na wschód.

Ruch obiegowy Ziemi to jej ruch po orbicie wokół Słońca. Odbywa się w kierunku z zachodu na wschód. Czas obiegu Ziemi wokół Słońca to czas słoneczny i trwa około 365 dni 5 godzin i 49 minut. Ze względu na czas trwania ruchu obiegowego Ziemi rok ma 365 dni, a co 4 lata do lutego dodaje się jeden dzień.

RQzV0WDgzWrGS1
Schemat położenia Ziemi w ruchu obiegowym
Schemat położenia Ziemi w ruchu obiegowym
Źródło: Olga Mikos, TUBS, Shahid Parvez, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Konsekwencje ruchu obiegowego Ziemi i nachylenia osi obrotu:

 • występowanie pór roku,

 • zmiana długości dnia i nocy,

 • zmiana położenia Słońca podczas wschodu i zachodu ,

 • zmiana położenia Słońca na niebie w czasie południa słonecznego,

 • pozorna wędrówka Słońca i innych gwiazd po niebie,

 • różny stopień oświetlenia Ziemi,

 • występowanie stref klimatycznych,

 • roczny rytm życia organizmów (np. zapadanie w sen zimowy, kwitnienie i owocowanie roślin).

iJgNfLpH3T_d5e741

7. Cztery pory roku

Występowanie pór roku jest konsekwencją ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi Ziemi do płaszczyzny orbity, po której planeta się przemieszcza.
Astronomiczne pory roku na półkuli północnej:
wiosna

 • 21.III – równonoc wiosenna to pierwszy dzień wiosny; w tym dniu dzień i noc trwają po 12 godzin na całej kuli ziemskiej; od tego dnia przez pół roku Słońce oświetla mocniej półkulę północną; w tym czasie na półkuli południowej rozpoczyna się jesień;

 • dzień stopniowo wydłuża się i jest dłuższy od nocy;

 • podnosi się temperatura powietrza;

 • rośliny wzrastają i zakwitają;

 • zwierzęta zmiennocieplne budzą się, przylatują ptaki wędrowne, zwierzęta się rozmnażają,

lato

 • 22.VI – przesilenie letnie to pierwszy dzień lata i najdłuższy dzień w roku; w tym dniu oś Ziemi jest najbardziej nachylona w kierunku Słońca; w tym czasie na półkuli południowej jest przesilenie zimowe i rozpoczyna się zima;

 • dzień stopniowo skraca się, ale nadal jest dłuższy od nocy;

 • temperatura powietrza jest wysoka;

 • rośliny wytwarzają owoce i nasiona;

 • zwierzęta są aktywne;

jesień

 • 23.IX – równonoc jesienna to pierwszy dzień jesieni; w tym dniu dzień i noc trwają po 12 godzin na całej kuli ziemskiej; od tego dnia przez pół roku Słońce oświetla mocniej półkulę południową; w tym czasie na półkuli południowej rozpoczyna się wiosna;

 • dzień staje się krótszy od nocy;

 • temperatura powietrza obniża się;

 • dojrzewają owoce, usychają rośliny zielne, z drzew i krzewów opadają liście;

 • zwierzęta gromadzą zapasy na zimę, niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów, lądowe zwierzęta zmiennocieplne szukają kryjówek, w których przetrwają zimę;

zima

 • 22.XII – przesilenie zimowe to pierwszy dzień zimy; w tym dniu jest najdłuższa noc i najkrótszy dzień; w tym czasie na półkuli południowej jest przesilenie letnie i rozpoczyna się lato;

 • dzień stopniowo wydłuża się, ale jest krótszy od nocy;

 • temperatura powierza jest bardzo niska;

 • występują opady śniegu.

Rvjy4y900tT24
Prezentowana jest Ziemia krążąca wokół Słońca. Ziemia zatrzymuje się po jednej stronie Słońca, następuje zbliżenie. Ziemia obraca się wokół osi. Widać, że jest zwrócona południowym biegunem w stronę Słońca. Ziemia pokonuje ćwierć obiegu wokół Słońca, zatrzymuje się. Następuje zbliżenie na kulę ziemską. Ziemia obraca się wokół osi i widać, że półkula północna i południowa są równo oświetlone. Następnie Ziemia pokonuje kolejne ćwierć obiegu wokół Słońca, zatrzymuje się. Następuje zbliżenie na kulę ziemską. Ziemia obraza się wokół osi i widać, że jest nachylona biegunem północnym w stronę Słońca. Ziemia pokonuje kolejne ćwierć obiegu wokół Słońca, zatrzymuje się. Następuje zbliżenie na kulę ziemską. Ziemia obraca się wokół osi i widać, że półkula północna i południowa są równo oświetlone.
iJgNfLpH3T_d5e842

8. Co oznaczają linie na globusie?

Globus to model Ziemi. Oś Ziemi to umowna prosta łącząca biegun północny z biegunem południowym.
Południki to umowne linie na globusie łączące biegun północny z biegunem południowym. Południki wyznaczają kierunek północ‑południe.

 • Południk 0° i 180° dzielą kulę ziemską na półkulę wschodnią i zachodnią.

 • Wszystkie południki mają jednakową długość.

 • Południk 0° przechodzi przez obserwatorium astronomiczne w dzielnicy Greenwich w Londynie.

 • Po przeciwległej stronie od południka 0° jest południk 180°.

Równoleżniki to umowne linie na globusie prostopadłe do południków.

 • Najdłuższy równoleżnik to równik, który dzieli kulę ziemską na półkulę północną i południową.

 • Równoleżniki wyznaczają kierunek wschód‑zachód.

 • Równoleżniki mają różną długość; najdłuższy jest równik, im bliżej biegunów, tym równoleżniki są krótsze.

iJgNfLpH3T_d5e905

9. Która godzina?

Czas słoneczny określa się na podstawie górowania Słońca na określonym południku. Górowanie Słońca występuje w tym samym czasie we wszystkich miejscach na jednym południku. Ustalono, że w czasie górowania Słońca jest godzina 12:00. Każdy południk ma inny czas.

Czas uniwersalny to czas słoneczny południka 0° (południk ten przechodzi przez obserwatorium astronomiczne w dzielnicy Greenwich w Londynie). Oznacza to, że w południe słoneczne na południku 0° jest dokładnie godzina 12:00. Czas uniwersalny jest podstawą do określania czasu na Ziemi.

Czas urzędowy to czas używany na terenie całego kraju lub regionu. Wyznacza się go w zależności od tego, w jakiej strefie czasowej znajduje się dany kraj. Strefa czasowa to obszar, na którym obowiązuje ta sama godzina. Na Ziemi wyróżnia się 24 strefy czasowe, w których czas różni się o godzinę.

R1KsHR6TqsupA1
Geograficznie wyznaczone strefy czasowe na Ziemi
Źródło: Dariusz Adryan, ClkerFreeVectorImages (https://pixabay.com), licencja: CC BY 3.0.
iJgNfLpH3T_1449739085673_0

Test

REgI5JrXZslWW
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iJgNfLpH3T_d5e948

Zadania

1
Ćwiczenie 1
R2WGhFeg4Fwcc1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2
RXcOyrQPDnDM51
Wskaż siłę, która powoduje spadanie podrzuconej do góry piłki. Możliwe odpowiedzi: 1. Siła grawitacji., 2. Słaba siła magnetyczna., 3. Siła elektromagnetyczna., 4. Silna siła magnetyczna.
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 3
R189GC4Pk1wpQ1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 4
R1drBvVrT5amQ1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 5
RRugXl1a5UlqJ1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 6
R1bXuOvYtRX9j1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 7
RDEbuh3lNy3WU1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 8
R83d3Bs2lnlJb1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 9
R2tII0UkYq3UO1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 10
R19bQNrE000Ol1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 11
RAvJQJ4Y1tF6O1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 12
R12pgGun1YxQw1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 13
RU0UG3t11S3rz1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 14
RF8ct7bVkHvxs1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 15
R1BK8P7IuJiax1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 16
RsFHuEeMhMZnC1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 17
R1OKWP4OgVHtL1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 18
RjFyPTZh5qCsL1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 19
R1PBfwEhyDVrl1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 20
RPAM7cJl0tWq61
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 21
RLu8Vui1jvEpy1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 22
RkVMp6W5ya8Zm1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 23
R17B24pSE9bfd1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 24
R1HnEsCiilL1Y1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 25
REwgqq7vLleCw1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 26
R1Nl2VBXoWBls
Rozpoznaj cechu południków i równoleżników. południki Możliwe odpowiedzi: 1. wskazują kierunek wschodni i zachodni, 2. są różnej długości, 3. najdłuższy to równik, 4. wskazują kierunki północny i południowy, 5. dzielą kulę ziemską na półkulę wschodnią i zachodnią, 6. wszystkie są takiej samej długości równoleżniki Możliwe odpowiedzi: 1. wskazują kierunek wschodni i zachodni, 2. są różnej długości, 3. najdłuższy to równik, 4. wskazują kierunki północny i południowy, 5. dzielą kulę ziemską na półkulę wschodnią i zachodnią, 6. wszystkie są takiej samej długości
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 27
R1CCKBmhLDshg1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 28
R14C7dYq4iFzE1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 29
RoP57LVXPa3gg
W ciągu 1 godziny Ziemia obraca się o 15°. W ciągu 4 minut Ziemia obraca się o 1°
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.
R9o3mUv3szAzq1
[testowy tekst alternatywny]
Źródło: Brygida Baranowska, licencja: CC BY 3.0.