Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Podsumowanie

Niniejsza lekcja pokazała Ci, w jaki sposób można badać ruch ciał przy wykorzystaniu smartfonu lub kamery oraz metody wideopomiarów, a także w jaki sposób można analizować wykresy zależności drogi od czasu dla różnych rodzajów ruchu.

Zapamiętaj kilka ważnych informacji:

 1. Jeżeli drogę przebytą przez ciało podzielimy przez czas jej przebycia, to obliczymy średnią wartość prędkości. Oblicza się ją za pomocą wzoru:
  vIndeks dolny śr=s/t,
  gdzie:
  vIndeks dolny śr [m/s] – prędkość średnia;
  s [m] – droga przebyta przez ciało;
  t [s] – czas przebycia drogi (przedział czasu).

 2. Im krótsze będą przedziały czasu, dla których będziemy mierzyć przebytą drogę, tym dokładniej wyznaczymy zmiany wartości prędkości podczas ruchu ciała.

 3. Prędkość chwilowa to prędkość ciała w danej chwili ruchu (w bardzo krótkim przedziale czasu). Jeśli dokonujemy pomiarów prędkości w długim przedziale czasu, to prędkość średnia zwykle znacznie różni się od prędkości chwilowych. Gdy przedział czasu jest bardzo mały (dąży do zera), to prędkość średnia zbliża się do prędkości chwilowej.

 4. Aby przedstawić graficznie zależności pomiędzy wielkościami fizycznymi opisującymi zjawiska lub procesy, posługujemy się wykresami. Z wykresu zależności drogi od czasu możemy odczytać, jakim ruchem poruszało się ciało.

classicmobile
Ćwiczenie 1
RRtbY9y2igFNs1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida