Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Stawonogi to najliczniejsza grupa zwierząt, obejmująca ponad milion opisanych gatunków.

  2. Wśród współczesnych stawonogów wyróżnia się trzy duże gromady: skorupiaki, pajęczaki oraz owady.

  3. Wspólnymi cechami budowy stawonogów są: szkielet zewnętrzny, segmentowane ciało oraz charakterystyczne odnóża złożone z kilku części połączonych stawami.

  4. Ciało stawonogów jest pokryte oskórkiem wysyconym chityną.

  5. Pajęczaki mają zawsze cztery pary odnóży krocznych, owady trzy, a skorupiaki zwykle pięć.

  6. Stawonogi to zwierzęta środowisk wodnych i lądowych, do których w różny sposób się przystosowały.

  7. Wśród stawonogów wyróżniamy pożyteczne zwierzęta, takie jak pszczoły czy mrówki, ale też szkodniki. Część z nich to także groźne pasożyty roślin i zwierząt

    .

mecc210e381dd3784_1532345824670_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
Red4s7xe6f7t61
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static