Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Mapa myśli jest metodą tworzenia notatek, w której zamiast zdań wykorzystuje się słowa‑klucze, grafiki, schematy. Ten sposób notowania zwiększa efektywność uczenia się, uczy logicznego myślenia, rozwija umiejętność łączenia faktów oraz przyspiesza naukę.
Przy tworzeniu map myśli należy kierować się kilkoma zasadami:

  1. Temat powinien być umieszczony w centrum, zapisany dużą czcionką.

  2. Należy stosować zróżnicowaną wielkość czcionek - największą dla tematu głównego i coraz mniejsze dla kolejnych podtematów.

  3. Warto stosować co najmniej trzy kolory.

  4. Gałęzie odchodzące od kolejnych podtematów powinny być coraz mniejsze i różnić się od siebie kolorami.

  5. Nie jest konieczne stosowanie zdań.

  6. Aby przyciągnąć wzrok, warto zastosować słowa‑klucze, rysunki, strzałki.

Mapy myśli mogą być stosowanie do tworzenia notatek z lekcji, listy zakupów, nauki przed sprawdzianem, przygotowania prezentacji. Chętnie stosują je uczniowie, nauczyciele, dziennikarze, pisarze.

m5ef04828c77ea1b0_1530781838822_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
R1MJ6a3OwN8ix1
Ćwiczenie podsumowujące.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static