Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. W naturalnym ekosystemie żyją obok siebie trzy grupy organizmów, tworzące w jego obrębie poziomy troficzne: producentów, konsumentów oraz destruentów, nazywanych także reducentami.

  2. W każdym łańcuchu pokarmowym organizm poprzedzający stanowi podstawowy pokarm dla następującego po nim organizmu.
    W większości ekosystemów istnieje wiele łańcuchów pokarmowych, tworzących złożone sieci pokarmowe.

  3. Dzięki istnieniu łańcuchów oraz sieci pokarmowych materia w ekosystemie nieustannie krąży w obiegu zamkniętym.

  4. Energia, w przeciwieństwie do materii, nie krąży, ale przepływa przez ekosystem. Na każdym etapie łańcucha pokarmowego 
    następuje jej zużycie na potrzeby życiowe organizmów, a także rozproszenie i uwolnienie do środowiska, głównie w postaci ciepła.

  5. Sztuczne ekosystemy rolnicze są bardzo wydajne, ale łatwo ulegają degradacji.

  6. Z obiegiem materii w ekosystemie ściśle wiąże się krążenie pierwiastków. W ich obiegu, poza procesami biologicznymi, ważną rolę odgrywają również procesy chemiczne. Z tego powodu cykle takie nazywa się cyklami biogeochemicznymi.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1H5lSnXo4Ha11
Alternatywa statyczna dla ćwiczenia podsumowującego.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida