Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Motto obok hymnu i flagi jest symbolem Unii Europejskiej.

  2. Mottem Unii Europejskiej jest zwrot Zjednoczeni w różnorodności, który odnosi się do wspólnego działania Europejczyków w celu obrony różnorodności i bogactwa kultur, tradycji oraz języków Europy.

  3. Rozszerzanie najpierw wspólnot europejskich, a od 1992 roku Unii Europejskiej, jest zjawiskiem dynamicznym, nieustannie trwającym. Dotychczas nastąpiło sześć rozszerzeń.

  4. Polska była jednym z krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w trakcie piątego rozszerzenia.

  5. Do najważniejszych instytucji Unii Europejskiej należą: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja

    Europejska.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1AlBtfKuScBY1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static