Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Wulkan to miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, a wraz z nią bomby, popioły i gazy wulkaniczne.

  2. Położenie obszarów występowania wulkanów powiązane jest z rozmieszczeniem granic pły litosfery.

  3. Kształt i przebieg erupcji wulkanu zależy od składu lawy. Gdy lawa jest gęsta i szybko krzepnie, przebieg erupcji bywa gwałtowny, a wulkany mają formę wysokich stożków. Gdy z wulkanu stosunkowo wolno wydobywa się rzadka lawa powstają wulkany tarczowe o łagodnie nachylonych zboczach.

  4. Erupcje wulkanów wywołują rozległe zniszczenia na powierzchni ziemi, często skutkujące ofiarami w ludziach; zanieczyszczenie atmosfery gazami, popiołami i pyłami; trzęsienia ziemi.

  5. Materiały piroklastyczne wydobywające się z wulkanu są bogate w substancje mineralne, przez co powstające z nich gleby są bardzo żyzne.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1QKr0hHl3new1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static