Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Skrzypy i paprocie należą do najstarszych roślin lądowych występujących na Ziemi.

  2. Obecnie spotkać je można głównie w miejscach wilgotnych, takich jak podnóża drzew, dna rowów, czy brzegi potoków.

  3. Zaliczamy je do grupy roślin naczyniowych, ponieważ w ich łodygach, korzeniach i liściach występują wiązki przewodzące z tkanką naczyniową.

  4. Pospolitym gatunkiem paproci występującym w Polsce jest Orlica pospolita.

  5. Chronionymi gatunkami paproci w Polsce są między innymi: Długosz królewski i Języcznik zwyczajny.

  6. Paprocie znalazły zastosowanie jako rośliny ozdobne w ogrodach, parkach i pomieszczeniach domowych.

  7. Skrzypy wykorzystuje się w kosmetyce i medycynie.

  8. Skrzyp olbrzymi to coraz rzadszy gatunek występujący w Polsce. Spotkać go można głównie w górach.

  9. Koplane skrzypy i paprocie, wraz z innymi wymarłymi już roślinami, odegrały kluczową rolę w tworzeniu węgla na całej kuli ziemskiej.

m1321aaae3e7a1161_1531905806311_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
RZGk9BOyCxVRQ1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static