Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki
RP0PtiCSRfcHE
Oś czasu
RL9h2g2phZaa4
R1TiAbyLKOCfV
Ćwiczenie 1
Posługując się linią chronologiczną, uzupełnij zdanie. Bolesław Krzywousty panował w latach 1. 1102-1138, 2. 1112-1138, 3. XI, 4. XIII, 5. XII, 6. 1104-1138, 7. II, 8. I, zatem jego rządy przypadły na połowę1. 1102-1138, 2. 1112-1138, 3. XI, 4. XIII, 5. XII, 6. 1104-1138, 7. II, 8. I połowę 1. 1102-1138, 2. 1112-1138, 3. XI, 4. XIII, 5. XII, 6. 1104-1138, 7. II, 8. I wieku

Sprawdź, czy pamiętasz?

R8jkj52q3MeXp
Ćwiczenie 2
zadanie interaktywne
Polityka wewnętrzna i zagraniczna Władysława Hermana.
RYWTuPsx7uGLo
Ćwiczenie 3
Polityka wewnętrzna i zagraniczna Władysława Hermana. Władysław Herman (1079 - 1102), książę piastowski był 1. cesarzem, 2. Wygnaniec, 3. papieżem, 4. 1097, 5. gregoriańskiego, 6. synem, 7. Pomorze, 8. starosta, 9. wojewoda, 10. 1102, 11. papieża, 12. bratem, 13. ojcem, 14. cesarskiego, 15. Warszawy, 16. Mazowsze, 17. cesarza, 18. Herman, 19. Płocka Bolesława Krzywoustego.
Władysław wystąpił z obozu 1. cesarzem, 2. Wygnaniec, 3. papieżem, 4. 1097, 5. gregoriańskiego, 6. synem, 7. Pomorze, 8. starosta, 9. wojewoda, 10. 1102, 11. papieża, 12. bratem, 13. ojcem, 14. cesarskiego, 15. Warszawy, 16. Mazowsze, 17. cesarza, 18. Herman, 19. Płocka i przestał wspierać 1. cesarzem, 2. Wygnaniec, 3. papieżem, 4. 1097, 5. gregoriańskiego, 6. synem, 7. Pomorze, 8. starosta, 9. wojewoda, 10. 1102, 11. papieża, 12. bratem, 13. ojcem, 14. cesarskiego, 15. Warszawy, 16. Mazowsze, 17. cesarza, 18. Herman, 19. Płocka w sporze z 1. cesarzem, 2. Wygnaniec, 3. papieżem, 4. 1097, 5. gregoriańskiego, 6. synem, 7. Pomorze, 8. starosta, 9. wojewoda, 10. 1102, 11. papieża, 12. bratem, 13. ojcem, 14. cesarskiego, 15. Warszawy, 16. Mazowsze, 17. cesarza, 18. Herman, 19. Płocka.
Władysław 1. cesarzem, 2. Wygnaniec, 3. papieżem, 4. 1097, 5. gregoriańskiego, 6. synem, 7. Pomorze, 8. starosta, 9. wojewoda, 10. 1102, 11. papieża, 12. bratem, 13. ojcem, 14. cesarskiego, 15. Warszawy, 16. Mazowsze, 17. cesarza, 18. Herman, 19. Płocka znajdował się pod znacznym wpływem możnych a faktyczną władzę sprawował 1. cesarzem, 2. Wygnaniec, 3. papieżem, 4. 1097, 5. gregoriańskiego, 6. synem, 7. Pomorze, 8. starosta, 9. wojewoda, 10. 1102, 11. papieża, 12. bratem, 13. ojcem, 14. cesarskiego, 15. Warszawy, 16. Mazowsze, 17. cesarza, 18. Herman, 19. Płocka Sieciech, który dowodził armią i sprawował sądy. Przeniósł stolicę do 1. cesarzem, 2. Wygnaniec, 3. papieżem, 4. 1097, 5. gregoriańskiego, 6. synem, 7. Pomorze, 8. starosta, 9. wojewoda, 10. 1102, 11. papieża, 12. bratem, 13. ojcem, 14. cesarskiego, 15. Warszawy, 16. Mazowsze, 17. cesarza, 18. Herman, 19. Płocka na Mazowszu, gdzie osiadł.
W 1. cesarzem, 2. Wygnaniec, 3. papieżem, 4. 1097, 5. gregoriańskiego, 6. synem, 7. Pomorze, 8. starosta, 9. wojewoda, 10. 1102, 11. papieża, 12. bratem, 13. ojcem, 14. cesarskiego, 15. Warszawy, 16. Mazowsze, 17. cesarza, 18. Herman, 19. Płocka roku podzielił kraj między synów: Zbigniew otrzymał Wielkopolskę i Kujawy, a Bolesław Małopolskę i Śląsk. Władysław pozostawił sobie 1. cesarzem, 2. Wygnaniec, 3. papieżem, 4. 1097, 5. gregoriańskiego, 6. synem, 7. Pomorze, 8. starosta, 9. wojewoda, 10. 1102, 11. papieża, 12. bratem, 13. ojcem, 14. cesarskiego, 15. Warszawy, 16. Mazowsze, 17. cesarza, 18. Herman, 19. Płocka.
Spór między Zbigniewem a Bolesławem 1102 - 1109 roku.
RWLxrhL9lA416
Ćwiczenie 4
Wskaż prawidłowe odpowiedzi. Po śmierci Władysława Hermana 1. zjednoczeniem, 2. Rusinom, 3. Wielkopolskę, 4. Małopolskę, 5. Zbigniewa, 6. Bolesław Krzywousty, 7. Pomorzanom, 8. rozbiciem, 9. Zbigniew, 10. Zbigniew uzyskał Mazowsze. Prawowitym spadkobiercą był 1. zjednoczeniem, 2. Rusinom, 3. Wielkopolskę, 4. Małopolskę, 5. Zbigniewa, 6. Bolesław Krzywousty, 7. Pomorzanom, 8. rozbiciem, 9. Zbigniew, 10. Zbigniew, który chciał zjednoczyć kraj. Dążył do odzyskania Pomorza. Organizował wyprawy wojenne przeciwko 1. zjednoczeniem, 2. Rusinom, 3. Wielkopolskę, 4. Małopolskę, 5. Zbigniewa, 6. Bolesław Krzywousty, 7. Pomorzanom, 8. rozbiciem, 9. Zbigniew, 10. Zbigniew, którzy w odwecie najeżdżali na 1. zjednoczeniem, 2. Rusinom, 3. Wielkopolskę, 4. Małopolskę, 5. Zbigniewa, 6. Bolesław Krzywousty, 7. Pomorzanom, 8. rozbiciem, 9. Zbigniew, 10. Zbigniew. Wojna między braćmi zakończyła się wygnaniem 1. zjednoczeniem, 2. Rusinom, 3. Wielkopolskę, 4. Małopolskę, 5. Zbigniewa, 6. Bolesław Krzywousty, 7. Pomorzanom, 8. rozbiciem, 9. Zbigniew, 10. Zbigniew i 1. zjednoczeniem, 2. Rusinom, 3. Wielkopolskę, 4. Małopolskę, 5. Zbigniewa, 6. Bolesław Krzywousty, 7. Pomorzanom, 8. rozbiciem, 9. Zbigniew, 10. Zbigniew kraju.
Rządy Bolesława Krzywoustego (1102 - 1138)
RJ8h7JgbkU16o
Ćwiczenie 5
Wskaż prawidłowe odpowiedzi. Król Niemiec, późniejszy cesarz 1. czeskich, 2. 1109, 3. Głogowa, 4. Poznaniu, 5. Poznania, 6. 1102, 7. lennem, 8. 1122, 9. Henryk V, 10. Gnieźnie, 11. Henryk IV, 12. ruskich, 13. pozycyjny, 14. zwierzchnikiem, 15. Gdańska, 16. podjazdowy zażądał od Bolesława Krzywoustego wydzielenia Zbigniewowi części kraju, uznania przez Bolesława zwierzchności Niemiec oraz zapłacenia trybutu z ziem polskich. Bolesław odrzucił żądania co spowodowało wybuch wojny w 1. czeskich, 2. 1109, 3. Głogowa, 4. Poznaniu, 5. Poznania, 6. 1102, 7. lennem, 8. 1122, 9. Henryk V, 10. Gnieźnie, 11. Henryk IV, 12. ruskich, 13. pozycyjny, 14. zwierzchnikiem, 15. Gdańska, 16. podjazdowy roku.
W trakcie wojny doszło do bohaterskiej obrony 1. czeskich, 2. 1109, 3. Głogowa, 4. Poznaniu, 5. Poznania, 6. 1102, 7. lennem, 8. 1122, 9. Henryk V, 10. Gnieźnie, 11. Henryk IV, 12. ruskich, 13. pozycyjny, 14. zwierzchnikiem, 15. Gdańska, 16. podjazdowy, w wyniku której sprzymierzone wojska niemiecko-1. czeskich, 2. 1109, 3. Głogowa, 4. Poznaniu, 5. Poznania, 6. 1102, 7. lennem, 8. 1122, 9. Henryk V, 10. Gnieźnie, 11. Henryk IV, 12. ruskich, 13. pozycyjny, 14. zwierzchnikiem, 15. Gdańska, 16. podjazdowy z zostały wyparte ziem polskich. Wojna miała charakter 1. czeskich, 2. 1109, 3. Głogowa, 4. Poznaniu, 5. Poznania, 6. 1102, 7. lennem, 8. 1122, 9. Henryk V, 10. Gnieźnie, 11. Henryk IV, 12. ruskich, 13. pozycyjny, 14. zwierzchnikiem, 15. Gdańska, 16. podjazdowy. Bolesław Krzywousty nie uznał zwierzchności Niemiec, obronił niezależność Polski, utrzymał jedność państwa. W latach 1116 - 1119 Bolesław Krzywousty podbił utracił Pomorze Gdańskie. Pomorze Zachodnie stało się 1. czeskich, 2. 1109, 3. Głogowa, 4. Poznaniu, 5. Poznania, 6. 1102, 7. lennem, 8. 1122, 9. Henryk V, 10. Gnieźnie, 11. Henryk IV, 12. ruskich, 13. pozycyjny, 14. zwierzchnikiem, 15. Gdańska, 16. podjazdowy Polski w 1124 roku. Bolesław schrystianizował Pomorze, powstało biskupstwo w Lubuszu, które podlegało arcybiskupstwu w 1. czeskich, 2. 1109, 3. Głogowa, 4. Poznaniu, 5. Poznania, 6. 1102, 7. lennem, 8. 1122, 9. Henryk V, 10. Gnieźnie, 11. Henryk IV, 12. ruskich, 13. pozycyjny, 14. zwierzchnikiem, 15. Gdańska, 16. podjazdowy.
Polecenie 1

Dokonaj analizy mapy

RPHAHkg5pxybP

Testament Bolesława Krzywoustego  - mapa wlaczpolske.pl

Polecenie 2

Przeczytaj fragment Roczników, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza a następnie wykonaj ćwiczenia.

Testament Bolesława Krzywoustego [Bolesław Krzywousty] dla [zapobieżenia] domowym wojnom, zwadom i rozterkom, mogącym po jego zgonie wybuchnąć, Królestwo Polskie, którego dotąd sam jeden książęciem był i monarchą, między synów podzielił w ten sposób, że najstarszemu Władysławowi zrodzonemu z Rusinki [zapisał] ziemię krakowską, sieradzką, łęczycką, Śląsk i Pomorze, zalecając, aby przy nim jako pierworodnym zostało prawo starszeństwa, zwierzchnia władza i powaga. [...] Bolesławowi zaś Kędzierzawemu naznaczył ziemię mazowiecką, dobrzyńską, kujawską i chełmińską; Mieczysławowi [Mieszkowi III Staremu] gnieźnieńską, poznańską i kaliską, a Henrykowi [Henrykowi Sandomierskiemu] sandomierską i lubelską [...]. Miał jeszcze Bolesław piątego syna Kazimierza [Kazimierza Sprawiedliwego], narodzonego w roku zeszłym, niemowlę w kolebce, któremu przy rozdziale ziem i prowincji między czterech synów żadnej nie wyznaczył dzielnicy.[...] Objaśnienia do tekstu źródłowego: testament - rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci najstarszy syn - tu: senior, jako książę Polski, panujący w Krakowie posiadał władzę zwierzchnią nad pozostałymi braćmi

Ćwiczenie 6

Napisz dlaczego Bolesław Krzywousty sporządził swój testament? Czemu chciał zapobiec?

Ćwiczenie 7

Jak miał na imię najmłodszy syn Bolesława? Jak sądzisz, dlaczego nie otrzymał on żadnej dzielnicy?

R1dohioIyPNqS
Ćwiczenie 8
zadanie interaktywne
RS547v3fZjtSH
Ćwiczenie 9
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 10

Narysuj tablicę genealogiczną rodziny Bolesława Krzywoustego.

Ważne!

Statut Bolesława Krzywoustego 1138 r.

Bolesław miał kilku synów i nie chciał by ze sobą walczyli o tron. Statut miał rozwiązać kwestię następstwa tronu, dlatego Bolesław wydzielił synom dzielnice. Najstarszy Władysław Wygnaniec otrzymał Śląsk, Bolesław Kędzierzawy otrzymał Mazowsze, Mieszko Stary - Wielkopolskę, a Henryk Sandomierski - ziemię sandomierską. Dzielnice te miały być dziedziczne. Utworzył również dzielnicę senioralną - ziemia krakowska z Krakowem, ziemia łęczycko - sieradzka, część Kujaw oraz część Wielkopolski z Gnieznem. Dzielnica ta miała być przechodnia - władać miał nią senior, którym miał być najstarszy żyjący Piast (zasada senioratu). Senior miał władzę zwierzchnią nad Polską i Pomorzem Gdańskim (zasada pryncypatu). Prowadził politykę zagraniczną Polski, kontrolował stolicę i Gniezno. Wdowa Salomea dożywotnio władała ziemią łęczycką. Dzielnicy nie otrzymał Kazimierz Sprawiedliwy, który urodził się po śmierci ojca.

ROHcCxzZOJj2d
Polska w okresie rozbicia dzielnicowego około połowy XIII wieku - mapa wlaczpolske.pl
Ćwiczenie 11

Opisz zmiany terytorialne granic Polski w połowie XIII wieku oraz państwa, które sąsiadowały z Polską. Wskaż nowych sąsiadów Polski.

Praca domowa

Krzywousty, Sprawiedliwy, Kędzierzawy, Stary, Wygnaniec, Sandomierski - to nie nazwiska ( w XII wieku ludzie jeszcze nie posiadali nazwisk), tylko przydomki. Poszukaj informacji na temat pochodzenia przydomków wymienionych władców.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida