Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Oto najważniejsze informacje - opisy wydarzeń, daty i postaci - które pozwolą napisać wypracowanie na temat uwarunkowań współpracy niemiecko‑sowieckiej w latach 1939–1941 i jej konsekwencji dla państw i narodów Europy Środkowej.

bg‑violet

Pojęcia

Komintern
Komintern

Komunistyczna Międzynarodówka; organizacja skupiająca partie komunistyczne z różnych krajów;

NSDAP
NSDAP

Narodowo‑Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników; nazistowska partia Adolfa Hitlera;

pakt Ribbentrop‑Mołotow
pakt Ribbentrop‑Mołotow

potoczna nazwa niemiecko‑sowieckiego paktu o nieagresji z 23 sierpnia 1939 roku;

plan Barbarossa
plan Barbarossa

kryptonim niemieckiego planu ataku na Związek Sowiecki;

bg‑violet

Wydarzenia

R4X9M8Htui7wB1
16.4.1922 Układ niemiecko‑sowiecki w Rapallo. 1936 Powstanie paktu antykominternowskiego. 19.8.1939 Niemiecko‑sowiecki układ handlowy w Berlinie. 23.8.1939 Niemiecko‑sowiecki pakt o nieagresji w Moskwie. 1.9.1939 Agresja niemiecka na Polskę. 17.9.1939 Agresja sowiecka na Polskę. 22.9.1939 Wspólna defilada wojsk niemieckich i sowieckich w Brześciu nad Bugiem. 28.9.1939 Niemiecko‑sowiecki traktat o przyjaźni. 11.2.1940 Druga niemiecko‑sowiecka umowa handlowa. 22.6.1941 Atak Niemiec na ZSRS
bg‑violet

Postacie

RDPRYaGOOQhkw
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.