Strona główna Pojedynki na słowa i dyskusja o dyskusji
Powrót
Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RQCvOlEZAX71S
Ilustracja przedstawia czarne cienie dwóch siedzących osób ukazanych na białym tle. Mężczyzna po prawej stronie ma otwarte usta, gestykuluje, w lewej ręce trzyma okulary.

Pojedynki na słowa i dyskusja o dyskusji

Debata
Źródło: Pixabay, grafika komputerowa, domena publiczna.

Tak trudno jest na świecie znaleźć dwie osoby o identycznym wyglądzie, tak też niemal niemożliwe jest, by ludzie mieli dokładnie takie same poglądy na wszystkie sprawy tego świata. Mimo że tak bardzo różnimy się między sobą, możemy znaleźć wzajemne porozumienie. Z tej walki na słowa wszyscy mogą wyjść zwycięsko.

Już wiesz

1) Określ, w jakich sytuacjach użyjesz metafor: „pojedynek na słowa”, „walka na słowa”, „słowna batalia”, „toczyć wojnę słowną”, „atakować słowami”.

R1SCJdl6a9EyB
Miejsce na notatkę

2) Korzystając z dostępnych ci źródeł drukowanych lub internetowych, zgromadź jak najwięcej wyrazów tworzących wspólną rodzinę ze słowem polemika.

R7FdBG27rx4LO
Miejsce na notatkę
j0000007VHB1v50_0000000G

Sztuka dyskutowania

Umiejętność dyskutowania jest niezwykle potrzebna w różnych dziedzinach życia. Przydaje się wówczas, gdy bronimy swojego zdania, wyrażamy poglądy odmienne
od stanowiska naszych przeciwników, chcemy przekonać kogoś do określonych postaw lub zachowań, pragniemy znaleźć kompromis w jakiejś spornej sprawie. Sztuka dyskutowania wiąże się z kulturą osobistą wobec rozmówców, umiejętnością dobierania i prezentowania argumentów (dowodów), a także przedstawiania własnych sądów. Uczestnik dyskusji powinien umieć bronić swoich racji i jednocześnie szanować przeciwników. Ważne jest, by potrafić ich argumentom nie tylko szybko przeciwstawić własne, lecz by miały one moc przekonywania.

Krótki kodeks uczestnika dyskusjiMirosław Bańko
Mirosław Bańko Krótki kodeks uczestnika dyskusji
 1. Pamiętaj zawsze o grzeczności i szacunku dla swoich rozmówców. Wysłuchaj ich racji, nie przerywaj im i zachowaj kolejność wypowiadania się.

 2. Trzymaj się tematu, który jest przedmiotem dyskusji.

 3. Nie bądź gołosłowny, uzasadniaj każdą sformułowaną
  przez siebie tezę. Przytocz odpowiednie argumenty, które powinny być przekonujące.

 4. Dbaj o poprawność swoich wypowiedzi i o właściwy dobór środków językowych (np. w oficjalnej dyskusji unikaj wyrazów i wyrażeń potocznych, posługuj się polszczyzną ogólną).

 5. Wyrażaj się jasno, zwięźle i w sposób uporządkowany. Unikaj gadulstwa, rozwlekłości, chaotyczności wypowiedzi.

 6. Staraj się przekonać drugich, gdyż istotą dyskusji jest spór, przekonywanie do głoszonych przez siebie racji. Jeśli Ci się to nie powiedzie, uszanuj opinię innych.

 7. Wypowiadając swoją opinię, nie skupiaj się tylko na sądach negatywnych. Pamiętaj, że prawdziwa krytyka polega
  na wskazaniu zarówno tego, co złe, jak i tego, co dobre.

j0000007VHB1v50_00000_BIB_001 Źródło: Krótki kodeks uczestnika dyskusji, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. Mirosław Bańko, Warszawa 2006, s. 167.

Gdy chcemy zaprezentować własne zdanie, możemy poprzedzić je następującymi wyrażeniami: „sądzę, że...”, „uważam, że...”, „w moim przekonaniu”, „w mojej opinii”, „według mnie”. Opinie polemiczne zawsze sygnalizujemy w sposób kulturalny i nieobrażający naszego rozmówcy. Warto wtedy użyć takich sformułowań, jak:
„Nie mogę zgodzić się z opinią przedmówcy, ponieważ...”; „Szanuję zdanie
X‑a, ale...”; „W omawianej sprawie mam inne zdanie, a mianowicie...”; „Okoliczności zmuszają mnie do polemiki ze zdaniem mojego przedmówcy”. Niedopuszczalne w kulturalnej rozmowie są sformułowania typu: „Opowiadasz bzdury”; „To kompletne banialuki. Chyba jesteś niedouczony”.

j0000007VHB1v50_00000012

Zadaniowo

Ćwiczenie 1

Na podstawie poniższej ilustracji podaj nazwę wydarzenia z 1989 roku,
które odbyło się w ukazanym na niej miejscu z udziałem przedstawicieli władzy
i opozycji, dążących do zawarcia kompromisu w bardzo ważnej dla całego społeczeństwa polskiego sprawie.

R1RX8Xv7Jqlwj
Okrągły Stół (Warszawa, Pałac Prezydencki)
Źródło: Adrian Grycuk, fotografia barwna, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1QAtQPIKTBaR
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 1

Znajdź wyjaśnienie pojęcia „okrągły stół”.

Odpowiedź: okrągły stół - negocjacje prowadzone przez przedstawicieli różnych grup, takich jak partii politycznych, związków zawodowych, w celu uzyskania kompromisowego porozumienia w spornej sprawie.

RWBx57ilpiIs0
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 2
RL1riiiSMwVcD1
Zadanie interaktywne. Należy dopasować wyrazy będące określeniem różnych rodzajów dyskusji a ich definicją.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Znajdź ukryte wśród liter synonimy słowa „dyskusja”.

R1d91CyqUF8wX
Zadanie interaktywne polega na odnalezieniu w zbiorze liter wyrazów bliskoznacznych do słowa "dyskusja".
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 3

Znajdź w słowniku synonimów wyrazy bliskoznaczne do wyrazu „dyskusja”.

Odpowiedź: dyskurs, dialog, dysputa, debata.

RKTrkGjvY23Ia
Miejsce na notatkę
Ćwiczenie 4

Podaj pięć synonimów do słowa „rozmówca”. Możesz skorzystać ze słownika synonimów.

R14GqmrEWoUX4
Miejsce na notatkę
RF4B9yY2MKXAN
Ćwiczenie 5
Zadanie interaktywne. Należy uporządkować cechy charakteryzujące dobrego i złego rozmówcę.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 6

Sformułuj wypowiedzi przeczące niżej przedstawionym poglądom i je uzasadnij.

a) Wakacje powinny trwać nie dłużej niż 4 tygodnie.
b) Klapsy jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziły.
c) Nastolatkom powinno się zabronić dostępu do internetu.
d) Dorośli mają prawo czytać pamiętniki swoich dzieci bez ich pozwolenia.

uzupełnij treść
Polecenie 1

Przeprowadź w klasie dyskusję na następujący temat: „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.

R4IW8NZo2Deb1
Miejsce na notatkę ucznia
Ćwiczenie 7

Zgromadź jak najwięcej wyrażeń służących kulturalnemu i grzecznemu zasygnalizowaniu opinii przeciwnej zdaniu rozmówcy. Twoją listę mogą rozpoczynać sformułowania wymienione w wykładzie na początku lekcji.

R1f1Oye9A3S4L
Miejsce na notatkę
RKyjGNrQQbNgd1
Zadanie interaktywne. Uporządkuj słowa klucze: dyskusja, argumentacja, forum, debata, opinia, grzeczność językowa.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji. Słowa klucze: dyskusja, argumentacja, debata, forum, opinia, grzeczność językowa.

R197jvPVmAucI
(Uzupełnij).