Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Położenie punktów na mapie

Zapoznaj się z filmem dotyczącym określania położenia obiektu na kuli ziemskiej, korzystając z układu współrzędnych geograficznych. Następnie wykonaj poniższe ćwiczenia.

R1EgTLm25euok1
Animacja przedstawia w jaki sposób możemy określić położenie punktu na mapie świata.
1
11
Ćwiczenie 1

Odczytaj współrzędne geograficzne (szerokość i długość) następujących miejscowości:

  1. Międzyrzec Podlaski,

  2. Tarnów

  3. Kraków

R16Am6UD4m8LW1
Animacja pokazuje fragment mapy Polski. Należy z dokładnością do całości odczytać współrzędne geograficzne (szerokość i długość) miejscowości: Międzyrzecza Podlaskiego, Tarnowa i Krakowa.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
R5nwzPZjfn4g1
Ćwiczenie 1
Wybierz z listy współrzędne geograficzne wskazujące dwa południki z półkuli wschodniej. Możliwe odpowiedzi: 1. 30°E, 2. 30°W, 3. 54°46'E, 4. 196°46'E
1
21
Ćwiczenie 2

Poruszając się w nieznanym terenie swoje położenie można określić posługując się np. planem okolicy. Opisz za pomocą pary uporządkowanej położenie na planie:

  1. Wielkiego Stawu Polskiego,

  2. Kościelca,

  3. Opalonego Wierchu.

RlYCoBCqwnQWf1
Animacja pokazuje fragment mapy Polski. Należy podać za pomocą pary uporządkowanej położenie na planie miejsc: Wielki Staw Polski, Kościelec, Opalony Wierch.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
Rla43rW0r3ZEZ
Ćwiczenie 2
Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Równik dzieli kulę ziemską na półkulę północną i południową., 2. Wszystkie punkty położone na zachód od południka 0° mają długość geograficzną wschodnią., 3. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik., 4. Południki mają wartości od 0° do 90°.
R1UXJ9whB6dUu
Ćwiczenie 3
Jaką długość geograficzną osiągamy przesuwając się o 110° na wschód od południka 60°E? Możliwe odpowiedzi: 1. 50°E, 2. 170°E, 3. 50°W, 4. 170°W
31
Ćwiczenie 3
R6hEF5zI8rwvY1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1IMAKYdMV3bS
Jakie obiekty znajdują się w kwadratach o współrzędnych: 1. C,10 1. Wielki Staw Polski, 2. Kozia Przełęcz, 3. Kościelec, 4. schronisko, 5. Morskie Oko, 6. Wielki Wołoszyn, 7. Mnich, 8. Opalony Wierch, 9. Czarny Staw Polski,
2. A,10 1. Wielki Staw Polski, 2. Kozia Przełęcz, 3. Kościelec, 4. schronisko, 5. Morskie Oko, 6. Wielki Wołoszyn, 7. Mnich, 8. Opalony Wierch, 9. Czarny Staw Polski,
3. F,10 1. Wielki Staw Polski, 2. Kozia Przełęcz, 3. Kościelec, 4. schronisko, 5. Morskie Oko, 6. Wielki Wołoszyn, 7. Mnich, 8. Opalony Wierch, 9. Czarny Staw Polski.
RUhWSJ27AV1jn
Kasia znajduje się w punkcie o współrzędnych 50°N, 20°E. Określ nowe współrzędne, gdy od początkowego punktu Kasia przesunie się o 20° na północ. Możliwe odpowiedzi: 1. 70°N, 20°E, 2. 30°N, 20°E, 3. 70°N, 40°E, 4. 50°N, 40°E
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida