Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Najszersze zastosowanie w produkcji przyrządów półprzewodnikowych znalazł krzem. Jego sieć krystaliczna jest tak zbudowana, że każdy atom, mając cztery elektrony walencyjne, ma równocześnie czterech sąsiadów rozmieszczonych w wierzchołkach czworościanu foremnego, z którymi jest powiązany za pomocą par elektronów wspólnych dla sąsiadujących atomów, tworząc tzw. wiązania kowalencyjne. Materiał może być przydatny do zilustrowania półprzewodników podczas realizowania tematów z ciał stałych.

R1SiYV6gT7wT0