Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RhAenZ59tV8TG
Ilustracja przedstawia panoramę miasta. Zabudowania miasta otoczone są murem. Widać dachy domów i wieże kościołów. Miasto okala rzeka, która dopływa do morza. Po morzu, za miastem, płyną statki. Przed miastem, na polach i drogach, widać ludzi - mieszczan, którzy się przechadzają.

Polska spichlerzem Europy

Widok Gdańska ok. 1570 roku
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Pomorze Gdańskie znów w Polsce

Jak pamiętacie, Polska przez wiele lat zabiegała o zwrot Pomorza Gdańskiego,
które Krzyżacy zagarnęli na początku XIV wieku. Kolejne starania i wojny nie przyniosły rezultatu. Dopiero królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi udało się
po długiej wojnie trzynastoletniej zawrzeć pokój z Krzyżakami. Został on podpisany w 1466 roku w Toruniu. Na jego mocy Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i Warmię. Ziemie te odtąd nazywano Prusami Królewskimi. Reszta terenów, które pozostały w rękach krzyżackich nazwana została Prusami Zakonnymi. Polska miała nad nimi zwierzchnictwo.

Polecenie 1
 • Wskaż na mapie obszar Prus Królewskich i Prus Zakonnych.

 • Odczytaj nazwę morza, nad którym położony jest port w Gdańsku.

 • Powiedz, w jakim państwie leżą dziś ziemie określane jako Prusy Królewskie.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
R1S5RDwnlTVGJ1
Wojna trzynastoletnia
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0.

Mapa - wojna trzynastoletnia.

Królestwo Polskie i jej lenna w 1454 roku:

 • część Królestwa Polskiego i lenno - Mazowsze;

 • państwo zakonu krzyżackiego w 1454 roku.

Miasta Związku Pruskiego:

 • Puck;

 • Gdańsk;

 • Tczew;

 • Starogard;

 • Gniew;

 • Nowe;

 • Chojnice;

 • Chełmno;

 • Toruń;

 • Prabuty;

 • Kwidzyn;

 • Brodnica;

 • Lubawa;

 • Orneta;

 • Brunsberg (Braniewo);

 • Lidzbark;

 • Olsztyn;

 • Rastembork (Kętrzyn);

 • Królewiec.

Miasta oblegane przez wojska polskie:

 • Malbork;

 • Sztum;

 • Starogard;

 • Chojnice;

 • Gniew;

 • Nowe;

 • Łasin.

Ważniejsze bitwy:

 • Chojnice 1454 rok;

 • Iława 1455 rok;

 • Świecino 1462 rok.

Bitwy morskie:

 • Zalew Wiślany 1463 rok.

Zawarcie pokoju toruńskiego:

 • Toruń 1466.

Granice obszarów przyłączonych do Królestwa Polskiego w 1466 roku:

 • Prusy Królewskie.

Granice ziem lennych Królestwa Polskiego pozyskane po wojnie trzynastoletniej:

 • Lębork;

 • Bytów.

j0000008FPB5v32_0000000W

Rolnictwo podstawą bogactwa Polski

W Europie Zachodniej w XV i XVI wieku szybko rozwijały się duże miasta.
Ich mieszkańcy potrzebowali coraz więcej żywności, której ceny w XVI wieku poszły w górę. Korzystali z tego właściciele ziemscy w Polsce. Podstawą polskiej gospodarki było bowiem rolnictwo i produkcja zboża. Poza tym odzyskanie Pomorza Gdańskiego dawało możliwość swobodnego handlu za pośrednictwem portu w Gdańsku.

Folwarki

Szlachta chciała uprawiać jak najwięcej zboża, które z wielkim zyskiem sprzedawała
za granicę. W tym celu zakładała folwarki, duże majątki ziemskie.

R1eIXnzJIP3OA1
Chłopi przy pracy
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Ćwiczenie 1
R259PYgIxyhMB
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Na podstawie ilustracji zaznacz prawidłowe zakończenia zdania.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1WjF87T6XVi1
Ćwiczenie 1
Na podstawie opisu Możliwe odpowiedzi: 1. W XVI wieku w Polsce do prac w polu używano koni., 2. W XVI wieku w Polsce hodowano owce., 3. W XVI wieku w Polsce hodowano kozy., 4. W XVI wieku w Polsce wykorzystywano maszyny rolnicze.
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 3.0.
j0000008FPB5v32_000EX001

Obowiązki chłopów

W średniowiecznej Polsce prawo do posiadania ziemi mieli: król, szlachta i Kościół. Chłopi otrzymywali od właściciela folwarku ziemię do uprawy, którą mogli dziedziczyć.
Nie była ona jednak ich własnością. W związku z tym na chłopach ciążyły różne obowiązki związane z zapłatą za użytkowanie ziemi. Jednym ze sposobów płacenia
za ziemię było odrabianie tak zwanej pańszczyzny, czyli obowiązkowej pracy w folwarku. W XVI wieku obowiązkowa pańszczyzna chłopska w folwarkach wynosiła 2–3 dni w tygodniu. Chłopi w folwarku pod nadzorem szlachcica uprawiali pola, siali i zbierali zboże, które potem młócili, kosili trawę, pracowali w lesie przy wyrębie drzew, wypasali bydło, opiekowali się stawami rybnymi.

R4C4sDC0UHHFa
Chłopi pracowali w polu pod okiem nadzorcy
Źródło: a. nn., domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
Dla zainteresowanych

W dawnych wiekach ubiór w dużym stopniu odzwierciedlał zamożność i pozycję społeczną człowieka. Inaczej ubierała się zamożna szlachta, a inaczej ludność uboga. Chłopi nosili skromne ubranie: koszulę, szerokie spodnie, czasem również narzucaną na wierzch sukmanę. Najczęściej było ono samodzielnie wykonane z lnu lub wełny. Kobiety nosiły proste spódnice sięgające za kolana i lniane koszule. Latem w dni powszednie chodzono najczęściej w łapciach, innego rodzaju obuwie było drogie.

R1apAekiw1GsS
Szlachcic polski
Źródło: a. nn., domena publiczna.
RBn2FIiCbqS8s
Chłop polski
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Ćwiczenie 2
Rb87HeNiKZPgN
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Strój chłopski i szlachecki
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RPZufb6dqaBsq
Ćwiczenie 2
Strój szlachecki Możliwe odpowiedzi: 1. łapcie, 2. spodnie, 3. kontusz, 4. czapka, 5. żupan, 6. pas kontuszowy, 7. szabla, 8. kosa, 9. buty z cholewami, 10. koszula Strój chłopski Możliwe odpowiedzi: 1. łapcie, 2. spodnie, 3. kontusz, 4. czapka, 5. żupan, 6. pas kontuszowy, 7. szabla, 8. kosa, 9. buty z cholewami, 10. koszula
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008FPB5v32_000EX002

Szkutą do Gdańska

RR1ngsAX1fZoV1
Model szkuty
Źródło: Maciej Szczepańczyk, licencja: CC BY-SA 3.0.

Zboże na sprzedaż za granicę musiało być przewiezione do portu nad Bałtykiem. Transport lądowy zboża
(na wozach ciągniętych przez konie) był bardzo drogi i nieopłacalny. Znacznie tańsze było spławianie zboża rzekami. W tym celu budowano specjalne statki z płaskim dnem, które mogły pływać
po płytkich rzekach, zwane szkutami. Używano też tratew zbitych z drewnianych bali. Transportem towarów zajmowali się flisacy.

Polecenie 2
 • Odczytaj nazwy rzek, którymi spławiano zboże.

 • Wymień porty morskie, z których wypływały statki ze zbożem.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
R14OnxRxqhIYV1
Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI w.
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0.

Mapa - gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku.

Granice państw pod koniec XVI wieku:

 • Cesarstwo Rosyjskie;

 • Wielkie Księstwo Litewskie;

 • Korona;

 • Królestwo Szwecji;

 • Królestwo Danii;

 • Księstwo Pomorskie;

 • Elektorat Brandenburgii;

 • Kraje Habsburskie;

 • Imperium Osmańskie.

Granice inne:

 • Kurlandia;

 • Prusy Książęce.

Rzeczypospolita i jej lenna w XVI wieku:

 • Korona i Wielkie Księstwo Litewskie;

 • Kurlandia;

 • Prusy Książęce.

Obszary uprawy zbóż:

 • większość obszaru Korony.

Szlaki wodne, którymi spławiano zboże:

 • Dźwina na odcinku: Dynenburg‑Ryga;

 • Wilia na odninku: Grodno i Wilno - Bałtyk;

 • Pilicą i Wieprzem i Wisłą przez Warszawę do Gdańska;

 • Warta od Poznania na Zachód.

Porty rzeczne:

 • Leżajsk;

 • Sandomierz;

 • Kazimierz;

 • Stężyca;

 • Warszawa;

 • Brześć Litewski;

 • Drohiczyn;

 • Tykocin;

 • Łomża;

 • Ostrołęka;

 • Pułtusk;

 • Płock;

 • Włocławek;

 • Toruń;

 • Bydgoszcz;

 • Grudziądz.

Porty morskie z których wypływały statki ze zbożem:

 • Ryga;

 • Królewiec;

 • Braniewo;

 • Elbląg

 • Gdańsk.

Główne ośrodki handlowe i ważniejsze szlaki handlowe:

 • Kijów‑Mohylew‑Dynenburg‑Ryga;

 • Kijów‑Mozyrz‑Zwiahel‑Łuck‑Lublin‑Radom;

 • Kamieniec Podolski‑Lwów‑Jarosław‑Kraków;

 • Warszawa‑Poznań, Warszawa‑Królewiec;

 • Gdańsk‑Bydgoszcz‑Toruń;

 • UWAGA: miasta często łącza się ze sobą, a szlaki wzajemnie się przecinają.

Główne ośrodki handlowe:

 • Leżajsk,

 • Bochnia,

 • Brześć Litewski,

 • Łomża,

 • Piotrków Trybunalski,

 • Gniezno,

 • Elbląg,

 • Braniewo.

Ważniejsze ośrodki wydobycia:

 • miedzi: Chęciny, Olkusz;

 • ołowiu: Kielce, Olkusz;

 • srebra: Kielce, Olkusz;

 • soli: Wieliczka, Tyrwa, Drohobycz, Dolina, Bochnia;

 • siarki: Kraków.

W miastach, które leżały wzdłuż Wisły, budowano ogromne budynki służące
do przechowywania zboża. Nazywano je spichlerzami.

R1RHc6qXdmbjZ1
Spichlerze w Grudziądzu
Źródło: Włodzimierz Wysocki, licencja: CC BY-SA 3.0.
j0000008FPB5v32_000EX003

W Gdańsku

Zboże mniejszymi rzekami spławiano w kierunku Wisły, a następnie Wisłą , gdzie sprzedawano je miejscowym kupcom. Do Gdańska przypływały holenderskie statki, które przewoziły polskie zboże do Holandii, Francji, Anglii.
Handel zbożem przynosił wielkie zyski zarówno szlachcie, jak i gdańskim kupcom. Dzięki handlowi Gdańsk stał się największym i najzamożniejszym miastem całej Rzeczypospolitej.

JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow

Port w Gdańsku był jednym z największych na Bałtyku. Sprawne działanie zapewniały mu urządzenia służące do załadunku i rozładunku statków. Jednym z nich był specjalny dźwig, tak zwany Żuraw gdański. Do dziś jest on jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Gdańska.

RUNPGU8p1E5tN1
Żuraw gdański
Źródło: Rafal Konkolewski, licencja: CC BY-SA 2.5.

Handel wiślany w pierwszej połowie XVII wieku

Polecenie 3

Przeanalizuj tabelę przedstawiającą liczbę statków wysyłanych do Gdańska przez najbogatsze rodziny szlacheckie, a następnie wykonaj ćwiczenia.

Rodzina szlachecka

Liczba statków ze zbożem wysłanych do Gdańska

Zamoyscy

271

Ossolińscy

167

Firlejowie

153

Tęczyńscy

150

Ćwiczenie 3.1
RcIevpYLSGstY1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3.2
RAiq7IpWBMCop1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3.3
RdX8SrHYx0sBa1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3.4
R15k4SWaKU2ku1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RtR5xDPq1KsJI
Port w Gdańsku
Źródło: Wojciech Gerson, Gdańsk w XVII wieku, 1865, domena publiczna.
Ćwiczenie 4
R2zUOzXQiLO72
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Przyjrzyj się ilustracji i wskaż te opisy, które do niej pasują.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 4

Na podstawie opisu ilustracji, nadaj mu swój własny tytuł, uwzględniając w nim słowo żuraw.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
j0000008FPB5v32_000EX006

Polska spichlerzem Europy

JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
Polecenie 4

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj ćwiczenia.

Opis Polski w roku 1565Felwiusz Ruggieri
Felwiusz Ruggieri Opis Polski w roku 1565

Szlachta sprzedaje wyłącznie własne zboże, które jest największym bogactwem tego kraju. Spławione do Wisły rzekami do niej wpadającymi, idzie Wisłą do Gdańska, gdzie jest składowane w umyślnie na ten cel zbudowanych spichlerzach w osobnej części miasta, dokąd straż nikomu w nocy wejść nie pozwala. Zboże polskie karmi całe prawie Niderlandy, ale nawet okręty portugalskie i innych krajów przybywają po zboże polskie do Gdańska, gdzie ich czasem 400 i 500 nie bez zadziwienia zobaczysz. Litewskie zboże idzie rzeką Niemen do Morza Bałtyckiego. Prócz zboża Polska dostarcza innym krajom lnu, konopi, skór, miodu, wosku, smoły,[…], bursztynu, drzewa do budowy okrętów, wełny, bydła, koni, owiec i piwa. Z innych krajów sprowadza […] sukna, płótno, kobierce. Ze Wschodu przywozi się tu drogie kamienie i klejnoty, z Moskwy futra, których nie ma w Polsce lub jest ich za mało, a mieszkańcy potrzebują ich do ochrony przed zimnem lub dla przepychu. Stamtąd pochodzą również ryby solone i suszone, srebro, złoto i mosiądz. Woły sprowadzane są z Mołdawii, wino z Węgier, Moraw, Austrii, trochę też z Włoch i Grecji. Wina francuskie i hiszpańskie przywożone są do Gdańska, gdzie kupuje je szlachta. W Gdańsku handluje się również korzeniami i przyprawami, których szlachta używa w kuchni wielkie ilości. Na wszystko to wydaje bardzo dużo pieniędzy, które ma ze sprzedaży zboża.

polsspich_001 Źródło: Felwiusz Ruggieri, Opis Polski w roku 1565, [w:] Jan Gintel, Cudzoziemcy o Polsce, t. 1, Kraków 1971.
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
Ćwiczenie 5.1
RJpbpT3MqPUTd1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5.2
RHSl7cKdaO7Mx1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008FPB5v32_0000005J

Podsumowanie

JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
1
Ćwiczenie 6
Rn49OI5GlEuNs1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow

Polecenia

 1. Przypomnij, kto pracował w folwarku i jakie prace wykonywał.

 2. Wyjaśnij, w jaki sposób szlachta dostarczała zboże do Gdańska.

 3. Powiedz, dlaczego Rzeczpospolitą nazywano spichlerzem Europy.