Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R1VKRUb4DPrVk1
Flagi Unii Europejskiej na masztach

Polska w Unii Europejskiej

Thijs ter Haar, licencja: CC BY 2.0

Unijne inwestycje

Zobacz, jakie inwestycje powstały dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

RfXuj04oKWXlK1
Ćwiczenie 1

Wejdź na stronę swojej gminy lub dzielnicy i znajdź inwestycje sfinansowane z funduszy unijnych. Wskaż inwestycję, która twoim zdaniem była niezbędna i wyczekiwana przez mieszkańców i tę, która wydaje ci się zbędna. Uzasadnij swoją opinię.

Projekt

Ćwiczenie 2

Podzielcie się na czteroosobowe grupy.

Zastanówcie się, jaka inwestycja byłaby wam lub innym mieszkańcom potrzebna w przyszłości i złóżcie wniosek o dofinasowanie projektu.
Zadaniem każdej grupy będzie opisanie projektu inwestycji, która - waszym zdaniem - jest potrzebna mieszkańcom. Zastanówcie się, czy bardziej przydałoby się dofinansowanie budowy nowoczesnej biblioteki z domem kultury, czy może digitalizacji i konserwacji starych dokumentów i ksiąg parafialnych? Wypiszcie kilka pomysłów na kartce, a potem przeprowadźcie w grupie głosowanie. Zwycięża oczywiście projekt, który zyska największą liczbę głosów. Wierzymy, że będzie oryginalny! Opiszcie cel projektu i potrzebę jego realizacji.

Pamiętajcie!

Przedstawione projekty muszą sprzyjać:

 • zrównoważonemu rozwojowi, czyli dbać o to, by rozwój gospodarczy Europy nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego;

 • równości szans, zapewniać równe traktowanie kobiet i mężczyzn - niedopuszczalna jest też dyskryminacja ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religię czy niepełnosprawność;

 • społeczeństwu informacyjnemu, czyli upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Projekt powinien zawierać:

 • Opis pomysłu (maksymalnie 7000 znaków ze spacjami).

 • Miejsce i planowany okres realizacji.

 • Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji.

 • Stan istniejący – opis problemów i potrzeb.

 • Zasięg oddziaływania projektu.

 • Innowacyjność projektu.

 • KomplementarnośćtLqgl5zn7n_000tp001Komplementarność – powiązanie z innymi, już zrealizowanymi projektami.

tLqgl5zn7n_000tp001
tLqgl5zn7n_0000001P

Długa droga do Unii

Warto wiedzieć

Obejrzyj historię powstania Unii Europejskiej w pigułce. Materiał powstał w 2002 roku.

R133tdTrsDdw01

A tak wyglądała polska droga do Unii:

R1ccwHJUpla0t1

1 maja 2004 Polska wstępuje do Unii Europejskiej.

R1M0hrj4io7se1

Warto zauważyć, że wśród polityków, którzy negocjowali i podpisywali traktaty akcesyjne przystąpienia RP do Unii byli także znani działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zwani postkomunistami. Przed transformacją ustrojową ci sami ludzie – Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz – opowiadali się za współpracą z ZSRR i innymi państwami komunistycznymi. Byli przeciwnikami demokracji zachodniej, a więc także Unii i NATO.

Ćwiczenie 3

Podyskutujcie w klasie o tym, jak wyglądałaby dziś Polska, gdyby w 2004 roku nie weszła w struktury Unii Europejskiej?

RxpUUZTmQlhfO1
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.

Możecie także uzupełnić „drzewo decyzyjne”. Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji to akces do Unii Europejskiej.

Możliwe rozwiązania:

 • RP przystępuje do UE

 • RP nie przystępuje do UE

Ciekawostka

Czy wiesz, że Unia Europejska leży na pięciu kontynentach? Poza Europą terytoria należące do Unii znajdują się w: Azji (Cypr), Ameryce Północnej (m.in. Martynika – departament zamorski Francji), Ameryce Południowej (Gujana Francuska – terytorium Francji), a także w Afryce (np. Ceuta – terytorium Hiszpanii).

Czy wiesz, że maskotka Unii Europejskiej nosi imię najjaśniejszej gwiazdy na niebie, Syriusza (poza Słońcem) Jest nią niebieska, uśmiechnięta stonoga, która w każdym kraju występuje ubrana w strój z charakterystycznymi dla danego państwa elementami narodowymi.

Słabością Unii jest rozbuchana biurokracja. Internauci podliczyli, że: Dziesięć przykazań ma 279 słów. Deklaracja Niepodległości – 300 słów. Dyrektywa UE w sprawie przewozu cukierków karmelkowych – 25 911 słów!!!

tLqgl5zn7n_00000030

Unia według Polaków

Warto wiedzieć

Jak wynika z badań opinii publicznej, w Polsce maleje liczba eurosceptykówtLqgl5zn7n_000tp002eurosceptyków. W dziesięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej blisko 90 procent Polaków oceniło ten fakt pozytywnie.
Polacy dostrzegają korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej: inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową, w rolnictwo. Doceniają też otwarte granice, możliwość nauki i pracy w krajach Unii. Przynależność do UE zwiększa też poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę.

Obawy o polską tożsamość, kulturę i możliwość prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej nie potwierdziły się. Rośnie więc liczba euroentuzjastówtLqgl5zn7n_000tp003euroentuzjastów.

Rm1YFzqfD9neF11
CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_056_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
RNPyK2UboZwiZ11
CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
RFUAhteZSXdOB11
CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
RypedubUfsxDD11
CBOS, [online], dostępny w internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF [dostęp 27.11.2015 r.]
Ćwiczenie 4

Czy sądzisz, że Polacy wnieśli jakiś wkład do Unii Europejskiej? Czy inne narody Europy mogą w jakiejś sprawie brać z nas przykład? Uzasadnij krótko swoje zdanie.

Liczba stanowisk zajmowanych przez Polaków w strukturach Unii Europejskiej jest ciągle daleka od naszych ambicji i oczekiwań, ale nie można też powiedzieć, że nie odnosimy sukcesów.

Pierwszym polskim komisarzem w Unii Europejskiej od 2004 do 2009 roku była Danuta Hübner. W pięć lat po przystąpieniu do Unii Polak – Jerzy Buzek – został wybrany przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Piastował tę funkcję od 2009 do 2012 roku. W kadencji w latach 2014‑2019, Polacy przewodzą czterem komisjom w parlamencie UE.
Wielkim sukcesem jest też wybór w 2014 roku Donalda Tuska, byłego premiera RP, na przewodniczącego Rady Europejskiej. Zobaczcie, jak wyglądał jego pierwszy dzień pracy na nowym stanowisku.

RjIisDyV3RC2i1
tLqgl5zn7n_000tp002
tLqgl5zn7n_000tp003

Warto wiedzieć:

Jako kraj o stosunkowo dużej liczbie mieszkańców Polska ma w europarlamencie aż 51 przedstawicieli (co daje nam szóste miejsce w UE).

tLqgl5zn7n_0000004F

Sprawdź wiedzę

1
Ćwiczenie 5
R18Kub0jIk6x41
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 6
RkCBnh4E6JNRk1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1IsTHT03ns0n1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1Ga5My2hIBWB1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RDfOAoTQlguEm1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RfVOfMbUQGNbb1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
Roo4C2C6vIP2E1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.