Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RvF8WunHeiufj1
Na ilustracji scena z filmu Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy. Na zdjęciu długi korowód par tańczących poloneza. W pierwszej parze Zosia w wianku na głowie i skromnym stroju nawiązującym do stroju ludowego oraz Podkomorzy w kontuszu. Tytuł lekcji: Polskie tańce narodowe - polonez.

Polskie tańce narodowe - polonez

Ważne daty

1730 – od tego roku funkcjonuje w Polsce nazwa polonez

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela:

R1QgHIHjOb4FG
Scenariusz zajęć do pobrania.
1

I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.

4. W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń:

1) świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej (fragmentów lub/i w całości):

A) reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do współczesności),

II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.

5. Uczeń określa charakterystyczne cechy:

1) polskich tańców narodowych: poloneza, mazura, kujawiaka, oberka, krakowiaka;

6. Wymienia nazwy epok w dziejach muzyki (średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka XX w.) oraz potrafi wskazać kompozytorówKompozytorkompozytorów reprezentatywnych dla nich.

III. Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. Uczeń:

1) zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej.

Nauczysz się

rozpoznawać słuchem charakterystyczne rytmy poloneza;

rozpoznawać słuchem stylizowane polonezy w muzyce artystycznej

wymieniać cechy poloneza;

omawiać historię poloneza.

Audiobook Polskie tańce narodowe - polonez.

R9ntFB7TuGtet
Na ilustracji grafika Zofii Stryjeńskiej „Polonez”. Malarka przedstawiła parę szlachecką, tańczącą poloneza. Obie postaci ubrane są w stroje o intensywnych barwach. Dama ma długą, szeroką, zieloną suknie, czarny dopasowany gorset, z bardzo bufiastymi, żółtymi rękawkami i złotymi zdobieniami. Mężczyzna ma pomarańczowy żupan i zielony kontusz, przewiązany jest bogato zdobionym, szerokim pasem kontuszowym. Obie osoby mają lekko wysuniętą do przodu lewą nogę, dama ma wzrok spuszczony w dół, nie patrzy w stronę partnera. Partner również patrzy na zewnątrz i podkręca bardzo długiego siwego wąsa. Po naciśnięciu wyświetla się portret Zofii Stryjeńskiej: (pięknej ciemnowłosej i ciemnookiej młodej kobiety, ubranej w strój z odkrytymi ramionami) oraz pojawiają się informacje dodatkowe: Punkt 1: Fotograf nieznany, portret Zofii Stryjeńskiej, przed 1920, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, wikimedia.org, domena publiczna. Grafika przedstawia parę tańczącą poloneza. Ilustracja znakomicie oddaje dystyngowany i uroczysty nastrój tego polskiego tańca narodowego. Zofia Stryjeńska, (Kraków 1891 - Genewa 1976) malarka, ilustratorka, scenograf - była jedną z barwniejszych postaci polskiego środowiska artystycznego w dwudziestoleciu międzywojennym. Cykl obrazów Tańce Polskie Stryjeńska namalowała w roku 1927.
RX3oNUQEguABd
Historia Poloneza.
Historia Poloneza, online-skills, CC BY 3.0
R1AQ3FtRY5EH5
Ćwiczenie 1

Polonez – jeden z narodowych tańców polskich

Polonez jest jednym z pięciu polskich tańców narodowych. Pozostałe to mazur, kujawiak, oberek, krakowiak. Wszystkie za wyjątkiem krakowiaka mają trójdzielne metrum.

Popatrz, w jaki sposób polskie tańce narodowe przedstawiła Zofia Stryjeńska - malarka, graficzka, ilustratorka, scenograf, projektantka tkanin, plakatów i zabawek, reprezentantka art déco.

RvfL5LzGjM0Mp
Ćwiczenie 2
Wskaż spośród wymienionych polskich tańców narodowych, te, które są w metrum trójdzielnym. Możliwe odpowiedzi: A. Polonez, B. Mazur, C. Krakowiak, D. Oberek, E. Kujawiak.

Charakterystyka poloneza

Taniec ten jest wolnym, swobodnym pochodem tancerzy i tancerek, ustawionych para za parą i posuwających się krokiem zbliżonym do marsza, jednak odmiennym przez swą płynność ruchów i takt trójmiarowy.

Podczas czytania tekstu o charakterystycznych rytmach poloneza, klikaj w zapisy nutowe w celu ich odsłuchania. Następnie zagraj te rytmy na dowolnym instrumencie perkusyjnym niemelodycznym.

Najbardziej charakterystyczny dla poloneza, zwłaszcza wieku XVIII i XIX, jest powtarzający się schemat rytmiczny

ROqE3vwsVtLBI1
Zapis nutowy schematu rytmicznego poloneza. Metrum trzy czwarte. W pierwszym takcie: ósemka, dwie szesnastki, cztery ósemki. W drugim takcie rytm identyczny jak w pierwszym. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.

oraz zakończenie

R1JP43TV52KzZ1
Zapis nutowy rytmu zakończenia poloneza. W zapisie w metrum trzy czwarte jeden takt, ósemka z kropką , trzy szesnastki, ćwierćnuta i ósemka. Nad ćwierćnutą znajduje się znak akcentu. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.

KadencjaKadencjaKadencja w polonezie jest bardzo istotnym elementem tańca, jest muzycznym podkładem do ukłonu, który jest wielokrotnie powtarzany w czasie realizacji ruchowej tańca.

RUEVVwtrGncMK1
Zapis przykładu rytmu kadencji w polonezie. W metrum trzy czwarte zapisany jeden takt. W takcie następujące wartości rytmiczne: cztery szesnastki, ćwierćnuta z kropką, ósemka. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.
R1UWeD70sdIal1
Zapis przykładu rytmu kadencji w polonezie. W metrum trzy czwarte zapisane są dwa takty. W takcie pierwszym następujące wartości rytmiczne: dwie ósemki, dwie ćwierćnuty. W takcie drugim ósemka, dwie szesnastki, półnuta. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.
RosocmIWDnrDS1
Zapis przykładu rytmu kadencji w polonezie. W metrum trzy czwarte zapisane dwa takty. W pierwszym takcie sześć ósemek. W drugim takcie następujące wartości rytmiczne: ósemka, dwie szesnastki, 2 ćwierćnuty. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.

Inny charakterystyczny rytm poloneza to

R10KnGJNqIejQ1
Zapis przykładu innego charakterystycznego rytmu poloneza. W metrum trzy czwarte zapisane trzy takty. W pierwszym i drugim takcie: ósemka z kropką, szesnastka i cztery ósemki. W trzecim takcie dwie ósemki, ćwierćnuta z kropką i ósemka. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.

przechodzący w dalszym przebiegu w rytmy

RGpJlDpAxLycb1
Zapis przykładu rytmu poloneza. W metrum trzy czwarte zapisane dwa takty. W pierwszym takcie: sześć ósemek. W drugim takcie: synkopa: ósemka, ćwierćnuta, ósemka oraz dwie ósemki.. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.
Przykładowy rytm poloneza, online-skills, CC BY 3.0
RcBUAsFjJQ3Hc1
Zapis przykładu rytmu poloneza. W metrum trzy czwarte zapisane dwa takty. W pierwszym takcie: ósemka, dwie szesnastki, ćwierćnuta z kropką i ósemka. W drugim takcie: dwie ósemki, ćwierćnuta z kropką i ósemka. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.
Przykładowy rytm poloneza, online-skills, CC BY 3.0

Cechą charakterystyczną tych wszystkich rytmów polonezowych jest stała jednolita pulsacja rytmiczna sześciu ósemek w takcie.

R2l310kMgs8i4
Ćwiczenie 3
Spośród podanych rytmów wybierz rytm poloneza. Możliwe odpowiedzi: A. pierwszy takt: 3 ćwierćnuty, drugi tak: dwie ósemki, dwie ćwierćnuty, B. pierwszy takt : ósemka, dwie szesnastki, cztery ósemki, drugi takt: ósemka, dwie szesnastki, cztery ósemki, C. pierwszy takt: ćwierćnuta z kropką , 3 ósemki, drugi takt: sześć ósemek.

Polonez w muzyce ludowej

Charakterystyczną cechą polonezów ludowych jest to, że w większości posiadają tekst o różnej treści, ale nie patriotycznej. To jest ich znamienna cecha, różniąca je od później powstałych polonezów dworskich, czyli szlacheckich. Polonez ludowy to przede wszystkim taniec chodzony, nigdy skakany. Tempo w tych polonezach jest powolne, a w całej melodii powtarza się jeden schemat rytmiczny, najczęściej o jednakowych równych wartościach rytmicznych w takcie. Polonezy te odznaczają się wielką prostotą i jednostajnością. Zależnie od regionu Polski, rytm polonezów był urozmaicany, występowały w nim także synkopy.

Charakterystyczne rytmy polonezów ludowych:

R3hdPY0x8K8Ym1
Zapis rytmu poloneza ludowego. W metrum trzy czwarte zapisane dwa takty. W pierwszym takcie trzy ćwierćnuty. W drugim takcie trzy ćwierćnuty. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.

lub

R1ZkPqgddCnFP1
Zapis rytmu poloneza ludowego. W metrum trzy czwarte zapisane dwa takty. W obu taktach same ósemki. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.

Kadencja

RpVr79zb3ih5X1
Zapis rytmu poloneza ludowego. W metrum trzy czwarte zapisane dwa takty. W pierwszym takcie sześć ósemek. W drugim takcie sześć ósemek. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.
Rytm poloneza ludowego, online-skills, CC BY 3.0

lub

RBmQEhToJqgk21
Zapis rytmu poloneza ludowego. W metrum trzy czwarte zapisany jeden takt. W takcie następujące wartości rytmiczne: dwie ósemki i dwie ćwierćnuty. Po naciśnięciu punktu interaktywnego odtwarza się nagranie rytmu.
Rytm poloneza ludowego, online-skills, CC BY 3.0

Taniec „chodzony” był integralną częścią obrzędu weselnego i przewijał się w wielu innych obrzędach. Jako taniec weselny, otrzymywał różne nazwy, zależnie od swego przeznaczenia. W tańcu przodował mężczyzna stateczny, żonaty. Posłuchaj melodii z Lubelskiego, zanotowanej przez Oskara Kolberga, polskiego etnografaEtnografetnografa. Kolberg w tytule zanotował: Polski, chodzony, weselny.

R4MSp45M1Swuf1
Zapis nutowy utworu o tytule Polski, podtytule: chodzony, weselny. Utwór zapisał w swoim zbiorze etnograf Oskar Kolberg. W zapisie dziesięć taktów. W większości taktów rytm: cztery ósemki, ćwierćnuta lub sześć ósemek lub ćwierćnuta z kropką, ósemka, ćwierćnuta. Po naciśnięciu punktu aktywnego odtwarza się nagrana melodia. Utwór jest w tempie umiarkowanym, podobnym do rytmu spokojnego kroku.
R1epv9AkpV9Ib
Ćwiczenie 4
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi, dotyczące poloneza ludowego. Możliwe odpowiedzi: 1. Polonezy ludowe najczęściej posiadają tekst. 2. Polonezy ludowe są wyraźnie szybsze od dworskich, występują w nich liczne podskoki. 3. Polonezy ludowe odznaczają się wielką prostotą i jednostajnością. 4. Taniec „chodzony” był integralna częścią obrzędu weselnego. 5. Bez względu na region rytm polonezów ludowych w całej Polsce był taki sam i nie podlegał żadnym modyfikacjom.

Polonez w muzyce artystycznej

Utwory muzyki klasycznej, którym kompozytor nadaje cechy tańców, nazywamy tańcami stylizowanymi. Utwory te są przeznaczone do słuchania, a nie do tańca. Najwięcej takich utworów zostało napisanych w czasie, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami. Ten okres w sztuce to romantyzm. Wówczas pisanie takich utworów było przejawem patriotyzmu kompozytora i pełniło funkcję wspierania tożsamości narodowej Polaków. Podczas słuchania utworów, staraj się zwrócić uwagę na charakterystyczne cechy poloneza, o których dowiedziałeś się w poprzedniej części lekcji: metrum, tempo, charakter, akcentyAkcentakcenty, nastrój itp.

RNCKTmV88bc9G

Fryderyka Chopina uważa się powszechnie za kompozytora, który najpełniej potrafił w swojej twórczości oddać ducha muzyki polskiej. Wiele jego utworów już w tytule zawiera nazwę tańców narodowych. Chopin skomponował 16 polonezów.

Posłuchaj Poloneza A dur, Op. 40 nr 1 zwanego Militarnym. Jest to polonez napisany w duchu heroicznym, rycerskim, słychać w nim odgłosy muzyki militarnej. Podobno sam Chopin uważał go za poloneza koronacyjnego, wierząc w to, że Polska z czasem odzyska niepodległość.

RaeT7DuiICJxh
Nagranie Poloneza A‑dur op. 40 nr 1, autorstwa Fryderyka Chopina. Nagrany utwór to chyba najbardziej znany Polonez Chopina. Tu wykonany jest w wersji oryginalnej, czyli na fortepianie. Polonez jest bardzo dynamiczny, dumny i majestatyczny. Może budzić skojarzenia z muzyką militarną. Motywy, na których zbudowana jest pierwsza część wielokrotnie, z niewielkimi modyfikacjami, powtarzają się, ale za każdym razem są zagrane coraz dobitniej. Daje to poczucie narastania napięcia przez 3 motywy, a potem jego rozładowanie. I znowu: napięcie narasta, a potem muzyka łagodnieje i opada. Cześć druga pozornie wydaje się trochę spokojniejsza, ale jest jeszcze bardziej sugestywna i dobitna, wzniosła i majestatyczna. Część 3 jest identyczna jak część pierwsza, tylko krótsza.
RXu0xwjFwRphE

Stanisław Moniuszko w swoich operach oddał charakter muzyki polskiej poprzez umieszczenie w nich polonezów i mazurów, a także poruszane w nich treści od patriotycznych po społeczne. Posłuchaj fragmentu poloneza z opery Halka, w której Moniuszko poruszył problem miłości ludzi pochodzących z różnych warstw społecznych.

R1uwCcT9MKHAM
Na nagraniu fragment opery Halka „Niechaj żyje para młoda”. Utwór rozpoczyna się wstępem w rytmie charakterystycznym dla poloneza wykonanym przez orkiestrę symfoniczną. Później męski głos śpiewa: Niechaj żyje para młoda, przy zaręczyn tych obrzędzie! Wieczna miłość, wieczna zgoda w młodem stadle niechaj będzie. Później ten sam tekst śpiewa radośnie i majestatycznie męski chór.
Rz21fKgaIRbXA

Wojciech Kilar to współczesny polski pianista oraz kompozytor muzyki poważnej i filmowej. Muzyka filmowa zajmuje w twórczości Kilara dominujące miejsce, chociaż sam kompozytor osobiście uważał ten nurt twórczości jako typowo użytkowy. Komponował muzykę do filmów fabularnych, seriali, animacji i dokumentów. Posłuchaj fragmentu Poloneza z filmu Pan Tadeusz.

R1JWKYd9VyMM8
Na nagraniu Polonez z filmu „Pan Tadeusz”, autorstwa Wojciecha Kilara. Utwór rozpoczyna się wstępem w rytmie charakterystycznym dla poloneza granym forte przez całą orkiestrę. Po czterech taktach bardzo głośnego wstępu, muzyka cichnie, a rytm poloneza podtrzymują instrumenty smyczkowe. Na tym tle majestatyczną i piękną melodię gra obój. Potem tę melodię powtarzają flety, a jeszcze później trąbka. Drugi motyw utworu wykonują smyczki. Drugie wejście tematu zagrane jest dużo głośniej, rytm podkreślają puzony i instrumenty perkusyjne: bęben, talerze i werbel.
Ćwiczenie 5

Dopasuj tytuły utworów do odtwarzanych fragmentów. Zwróć uwagę, że wszystkie utwory znajdują się w poniższym odtwarzaczu, a każdy utwór poprzedzony jest krótką przerwą.

RfxmFEbO5iDoU
Na nagraniu trzy fragmenty utworów: Poloneza A‑dur Fryderyka Chopina, Poloneza „Niechaj żyje młoda para” Stanisława Moniuszko i Poloneza z filmu „Pan Tadeusz” Wojciecha Kilara.
R5MWaB9NrQFmo
Dopasuj kompozytora do tytułu utworu. Tytuł utworu: Polonez z filmu „Pan Tadeusz”. Nazwiska kompozytorów do wyboru: 1. Fryderyk Chopin, 2. Stanisław Moniuszko, 3. Wojciech Kilar. Tytuł utworu: Polonez „Niechaj żyje młoda para” z opery Halka. Nazwiska kompozytorów do wyboru: 1. Fryderyk Chopin, 2. Stanisław Moniuszko, 3. Wojciech Kilar. Tytuł utworu: Polonez A-dur op. 40 nr 1. Nazwiska kompozytorów do wyboru: 1. Fryderyk Chopin, 2. Stanisław Moniuszko, 3. Wojciech Kilar.

Sprawdź swoją wiedzę

RfKY5rGaPuK0K
Ćwiczenie 6
Odpowiedz na pytanie: Jaka jest powszechna nazwa poloneza obowiązująca w wersji ludowej?
Ćwiczenie 7

Odpowiadaj na pytania i przechodź do kolejnych etapów gry.

R1DGHmwPivpjC
Odpowiedz na pytania: 1. W jakim metrum jest polonez? 2. Jak nazywał się znany dziewiętnastowieczny etnograf? 3. Wymień co najmniej trzy nazwiska kompozytorów tworzących polonezy.

Zadanie domowe

RnEMnfCdGxo8s
Ćwiczenie 8
Opisz strój szlachecki, w którym tańczono poloneza.

Słownik pojęć

Akcent
Akcent

silniejsze zaznaczenie jakiegoś dźwięku w utworze muzycznym.

Etnograf
Etnograf

specjalista w dziedzinie etnografii - nauki opisującej tradycyjną kulturę różnych ludów.

Kadencja
Kadencja

formuła melodyczna lub melodyczno‑harmoniczna, a nawet rytmiczna i dynamiczna, służąca do zakończenia utworu lub jego części.

Kompozytor
Kompozytor

twórca utworów muzycznych.

Metrum
Metrum

podstawowy schemat określający czas trwania nut oraz układ akcentów w obrębie taktu w utworze muzycznym.

Opera
Opera

[wł. < łac.] - dramatyczno‑muzyczny, wokalno‑instrumentalny, z akcją dramatyczną, monologami i dialogami ujętymi w libretcie, przeznaczony do wykonania na scenie (z odpowiednią scenografią), zwykle w specjalnie do tego celu zbudowanym teatrze operowym, również zwanym operą.

Ósemka
Ósemka

dźwięk o długości 1/8 całej nuty.

Synkopa
Synkopa

przesunięcie naturalnego akcentu metrycznego na dźwięk nieakcentowany przez wydłużenie wartości rytmicznej nuty nieakcentowanej.

Tempo
Tempo

stopień szybkości wykonywania utworu muzycznego.

Słownik pojęć został opracowany na podstawie:

encyklopedia.pwn.pl

red. Andrzej Chodkowski, Encyklopedia muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Galeria dzieł sztuki

Biblioteka muzyczna

RaeT7DuiICJxh
Nagranie Poloneza A‑dur op. 40 nr 1, autorstwa Fryderyka Chopina. Nagrany utwór to chyba najbardziej znany Polonez Chopina. Tu wykonany jest w wersji oryginalnej, czyli na fortepianie. Polonez jest bardzo dynamiczny, dumny i majestatyczny. Może budzić skojarzenia z muzyką militarną. Motywy, na których zbudowana jest pierwsza część wielokrotnie, z niewielkimi modyfikacjami, powtarzają się, ale za każdym razem są zagrane coraz dobitniej. Daje to poczucie narastania napięcia przez 3 motywy, a potem jego rozładowanie. I znowu: napięcie narasta, a potem muzyka łagodnieje i opada. Cześć druga pozornie wydaje się trochę spokojniejsza, ale jest jeszcze bardziej sugestywna i dobitna, wzniosła i majestatyczna. Część 3 jest identyczna jak część pierwsza, tylko krótsza.
R1uwCcT9MKHAM
Na nagraniu fragment opery Halka „Niechaj żyje para młoda”. Utwór rozpoczyna się wstępem w rytmie charakterystycznym dla poloneza wykonanym przez orkiestrę symfoniczną. Później męski głos śpiewa: Niechaj żyje para młoda, przy zaręczyn tych obrzędzie! Wieczna miłość, wieczna zgoda w młodem stadle niechaj będzie. Później ten sam tekst śpiewa radośnie i majestatycznie męski chór.
R1JWKYd9VyMM8
Na nagraniu Polonez z filmu „Pan Tadeusz”, autorstwa Wojciecha Kilara. Utwór rozpoczyna się wstępem w rytmie charakterystycznym dla poloneza granym forte przez całą orkiestrę. Po czterech taktach bardzo głośnego wstępu, muzyka cichnie, a rytm poloneza podtrzymują instrumenty smyczkowe. Na tym tle majestatyczną i piękną melodię gra obój. Potem tę melodię powtarzają flety, a jeszcze później trąbka. Drugi motyw utworu wykonują smyczki. Drugie wejście tematu zagrane jest dużo głośniej, rytm podkreślają puzony i instrumenty perkusyjne: bęben, talerze i werbel.

Bibliografia

red. Andrzej Chodkowski, Encyklopedia muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Grażyna Dąbrowska, Tańcujże dobrze – tańce polskie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.

Jadwiga Hryniewicka, Irena Ostrowska, Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej, Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Warszawa 1967.

Jadwiga Hryniewicka, Irena Ostrowska, Bolesław Bołsanowski, Tańce HARNAMA, Wydawnictwo Związkowe, Warszawa 1961.

red. Irena Ostrowska, Różne formy tańców polskich, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki i Upowszechniania Kultury, Warszawa 1980.