Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Polskie zabytki muzyczne – Bogurodzica

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

 1. Zapoznanie uczniów z problematyką i tematyka pieśni rycerskich.

 2. Wyjaśnienie pojęć takich jak: hymn, pieśń, pieśń rycerska, pieśń religijna.

 3. Historia i znaczenie hymnu Bogurodzica.

 4. Zastosowanie hymnu w ujęciu historycznym.

 5. Wyjaśnienie zastosowania hymnu Bogurodzica w filmie Krzyżacy.

 6. Określenie roli hymnu Bogurodzica w XV wieku i w naszej kulturze.

 7. Odczytanie zapisu nutowego Bogurodzicy. Wspólne zaśpiewanie.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 1. wyjaśnić i opisać tematykę pieśni rycerskich

 2. wyjaśnić pojęcia takie jak: hymn, pieśń, pieśń rycerska, pieśń religijna.

 3. opisać historię i znaczenie hymnu Bogurodzica

 4. wyjaśnić znaczenie zastosowania hymnu Bogurodzica w filmie Krzyżacy

 5. określić rolę hymnu w XV wieku i w naszej kulturze.

 6. odtworzyć, zaśpiewać hymn Bogurodzica

2. Metoda i forma pracy

Metoda podająca – pogadanka, opis, percepcja muzyczna.

3. Środki dydaktyczne

 1. Podręcznik: Wacław Panek: Świat Muzyki

 2. Stanowisko do odtwarzania filmu

 3. Film Krzyżacy – scena w której rycerstwo śpiewa Bogurodzicę.

 4. Stanowisko do odtwarzania muzyki

 5. Nagranie hymnu Bogurodzica

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe.

 2. Sprawdzenie zadania domowego.

 3. Powtórzenie piosenki poznanej na ostatniej lekcji

 4. Podanie tematu lekcji

( 7 min.)

b) Faza realizacyjna

 1. Nawiązanie do tematu lekcji, pogadanka na temat pieśni rycerskich. Omówienie tematyki i roli jaką spełniała pieśń w społeczeństwie. Wskazanie na zabytek muzyczny, pierwszy hymn w języku polskim – Bogurodzicę.

 2. Wysłuchanie Bogurodzicy.

 3. Opis historii powstania i dziejów Bogurodzicy. Zwrócenie uwagi na rękopisy tekstu oraz notatki dotyczące daty powstania i symboliki utworu.

 4. Obejrzenie sceny śpiewu Bogurodzicy przez rycerstwo w filmie Krzyżacy. Wskazanie (metodą pogadanki) roli i funkcji hymnu w XV wieku oraz określenie roli Bogurodzicy w naszej kulturze.

 5. Tworzenie wspólnie definicji na zasadzie pogadanki takich pojęć jak: hymn, pieśń, pieśń rycerska, pieśń religijna.

 6. Zapisanie definicji wyżej wymienionych pojęć.

  • Notatka:

Hymn – uroczysta pieśń narodowa, religijna lub organizacyjna, symbolizująca określoną ideę.

Pieśń – utwór wokalny pisany do tekstu poetyckiego (rzadko prozatorskiego), najpowszechniejsza forma w całej historii muzyki.

Pieśń rycerska – tematyka związana z polem walki, dworem i kobietami. Śpiewana przez mężczyzn – rycerzy.

Pieśń religijna – śpiewana podczas uroczystości religijnych.

7. Zapoznanie uczniów z tekstem hymnu Bogurodzica poprzez wspólne odczytanie tekstu z podręcznika.

8. Próba wspólnego zaśpiewania Bogurodzicy wraz z odtwarzaną płytą metodą murmuranda.

( 30 min.)

c) Faza podsumowująca

 1. Zapisanie notatki do zeszytu.

 • Notatka:

Bogurodzica jest pierwszą pieśnią hymniczną w języku polskim. Jest najstarszą pieśnią bojową rycerstwa polskiego, a jednocześnie pieśnią religijną. Bogurodzica stała się symbolem łączności religijno – patriotycznym w pieśniarstwie polskim.

Powstanie utworu datuje się na wiek XIV. Na początku XV wieku pełnił już rolę pobudki rycerskiej śpiewanej przed bitwami oraz hymnu rycerskiego. Pieśń ta wzbudzała poczucie jedności i tożsamości wśród rycerstwa.

Długosz w swoich Kronikach pisał, że hymn ten w 1431 roku towarzyszył także chłopom kujawskim w zwycięskiej bitwie z Krzyżakami. Przez cały XV wiek Bogurodzica była hymnem dynastii Jagiellonów.

2. Zapisanie do zeszytu zadanie domowe.

( 8 min.)

5. Bibliografia

Wacław Panek: Świat Muzyki

Ulrich Michel: Atlas Muzyki tom I

6. Załączniki

a)Karta pracy ucznia

Powtórzenie zagadnień związanych z tematem formie otwartych pytań.

b)Zadanie domowe

Jaką rolę spełnia Bogurodzica w naszej kulturze? Wyjaśnij.

…………………………..

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

1. Wyjaśnij pojęcia.

Hymn…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pieśń…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Wyjaśnij różnicę między pieśnią rycerską a pieśnią religijną.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Uzupełnij zdania.

Powstanie Bogurodzicy datuje się na wiek…………. Bogurodzica jest najstarsza pieśnią bojową rycerstwa polskiego a zarazem pieśnią……………….………. Pieśń rycerska może podejmować tematykę związaną na przykład z…………………………… .i ………………………………………….

4. Jaką rolę spełniała Bogurodzica XIV i XV wieku?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..

RScFBqu2BEDBV

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 58.50 KB w języku polskim